Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások"— Előadás másolata:

1 Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások

2 Kohéziós politika Cél: - a gazdasági egység erősítése,
- a hátrányos helyzetű régiók versenyképességének növelése - „egység a sokféleségben” - tartós elmaradottság csökkentése

3 Kohéziós politika kialakulása
1957 – Római Szerződés: gazdasági növekedés reménye 1967- Regionális politikáért felelős Főigazgatóság (DGXVI) létrehozása 1975 – Strukturális Alapok (ERFA felállítása) 1986 – EEO: -kohéziós politika elsődleges jogba emelése: II. rész V. cím: „Gazdasági és társadalmi kohézió” beemelése 1988- Delors-I csomag : - Kohéziós politika alapelveinek megfogalmazása - finanszírozási reform: 7 éves programciklusok projektenkénti finanszírozás helyett -programozási reform (3 fázis) - strukturális alapok összehangolása (ERFA,ESZA, EMOGA, HOPE) - célkitűzések meghatározása 1993- Maastrichti Szerződés - KA létrehozása -szubszidiaritás általános alapelvvé emelése 2007 – kohéziós politika reformja

4 Kohéziós politika alapelvei
Addicionalitás Koncentráció Partnerség Programozás Szubszidiaritás (1993-tól) Arányos intervenció Esélyegyenlőség, megkülönböztetés tilalma Fenntartható fejlődés

5 Kohéziós politika célkitűzései
1. Konvergencia SA-ból NUTS2 régiók, amelyeknél közötti időszakra vonatkozó GDP nem éri el az EU 25 GDP átlag 75%-át KA-ból azok a tagállamok, amelyeknél időszakra vonatkozó GNI (vásárlóerő-paritáson mért közösségi adatok alapján számított bruttó nemzeti jövedelem) nem éri el az EZ-25 átlag 90%-át, és rendelkeznek a konvergencia programmal 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Cél: növelje a régiók versenyképességét, foglalkoztatási rátáját 3. Európai területi együttműködés Cél: határon átnyúló együttműködés erősítése

6 Kohéziós politika programozási szintjei
Közösségi támogatási keretterv/közösségi stratégiai iránymutatások Nemzeti Fejlesztési Terv /nemzeti stratégiai referenciakeret Operatív Programok

7 Kohéziós politika eszközrendszere támogatási ciklusok szerint
Programozási ciklus Kohéziós politika eszközei Jogszabályok Phare 3906/89/EGK SAPARD ISPA 1267/1999/EK Strukturális Alapok: Kohéziós Alap 1260/1999/EK 1164/1994/EK és módosításai ERFA, ESZA, KA 1083/2006/EK Rendelet ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA CEF 1303/2013/EU 1315/2013/EU 1316/2013/EU

8 2004-2006 között NFT Operatív Programok:
- Agrár- és Vidékfejlesztés OP (ÁVOP) Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP) Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEFOP) Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP) Regionális Fejlesztés OP (ROP)

9 2007-2013 közötti ciklus ÚMFT (2007-2010), ÚSZT (2010-2013)
Operatív Programok Ágazati Regionális Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Elektronikus Közigazgatás (EKOP)

10 2007-2013 közötti ciklus Operatív Programjai
Ágazati Regionális Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Észak-alföldi (ÉAOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Dél-alföldi (DAOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Közép-magyarországi (KMOP) Elektronikus Közigazgatás (EKOP) Észak-magyarországi (ÉMOP) Államreform (ÁROP) Közép-dunántúli (KDOP) Környezet és Energia (KEOP) Dél-dunántúli (DDOP) Végrehajtás (VOP)

11 Fontosabb hazai jogszabályok
programozási ciklus Uniós jog Fontosabb hazai jogszabályok 1083/2006/EK Rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; 4/2011. (I. 28. )Korm. rendelet 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 26/2012. (X. 24. ) NFM utasítás (Egységes Működési Kézikönyv) 2014. január 1-től a programozási ciklusra új EU-s és hazai jogszabályok, új intézményrendszer!

12 2014-2020 közötti ciklus Széchenyi 2020 OP-k Társadalm iegyeztetés
Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) Lezárva dec. Környezeti és Energiahatékonysági (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP) Integrált Közlekedésfejlesztési (IKOP) Terület-és Településfejlesztési (TOP) Versenyképes Közlép-Magyarország (VEKOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztés OP (KÖFOP) Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

13 Uniós támogatások intézményrendszere – átalakulóban !
Közreműködő Szervezet Közreműködő Szervezet


Letölteni ppt "Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések