Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások."— Előadás másolata:

1 Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások

2 Kohéziós politika Cél: - a gazdasági egység erősítése, - a hátrányos helyzetű régiók versenyképességének növelése - „egység a sokféleségben” - tartós elmaradottság csökkentése

3 Kohéziós politika kialakulása  1957 – Római Szerződés: gazdasági növekedés reménye  Regionális politikáért felelős Főigazgatóság (DGXVI) létrehozása  1975 – Strukturális Alapok (ERFA felállítása)  1986 – EEO: - kohéziós politika elsődleges jogba emelése: II. rész V. cím: „Gazdasági és társadalmi kohézió” beemelése  Delors-I csomag : - Kohéziós politika alapelveinek megfogalmazása - finanszírozási reform: 7 éves programciklusok projektenkénti finanszírozás helyett -programozási reform (3 fázis) - strukturális alapok összehangolása (ERFA,ESZA, EMOGA, HOPE) - célkitűzések meghatározása  Maastrichti Szerződés - KA létrehozása -szubszidiaritás általános alapelvvé emelése 2007 – kohéziós politika reformja

4 Kohéziós politika alapelvei 1. Addicionalitás 2. Koncentráció 3. Partnerség 4. Programozás 5. Szubszidiaritás (1993-tól) 6. Arányos intervenció 7. Esélyegyenlőség, megkülönböztetés tilalma 8. Fenntartható fejlődés

5 Kohéziós politika célkitűzései 1. Konvergencia - SA-ból NUTS2 régiók, amelyeknél közötti időszakra vonatkozó GDP nem éri el az EU 25 GDP átlag 75%-át - KA-ból azok a tagállamok, amelyeknél időszakra vonatkozó GNI (vásárlóerő-paritáson mért közösségi adatok alapján számított bruttó nemzeti jövedelem) nem éri el az EZ-25 átlag 90%-át, és rendelkeznek a konvergencia programmal 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás - Cél: növelje a régiók versenyképességét, foglalkoztatási rátáját 3. Európai területi együttműködés Cél: határon átnyúló együttműködés erősítése

6 Kohéziós politika programozási szintjei 1. Közösségi támogatási keretterv/közösségi stratégiai iránymutatások 1. Nemzeti Fejlesztési Terv /nemzeti stratégiai referenciakeret 1. Operatív Programok

7 Kohéziós politika eszközrendszere támogatási ciklusok szerint Programozási ciklus Kohéziós politika eszközeiJogszabályok Phare3906/89/EGK SAPARDISPA1267/1999/EK Strukturális Alapok: Kohéziós Alap1260/1999/EK 1164/1994/EK és módosításai ERFA, ESZA, KA1083/2006/EK Rendelet ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA CEF1303/2013/EU 1315/2013/EU 1316/2013/EU

8 között  NFT  Operatív Programok: - Agrár- és Vidékfejlesztés OP (ÁVOP) - Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP) - Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEFOP) - Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP) - Regionális Fejlesztés OP (ROP)

9 közötti ciklus  ÚMFT ( ),  ÚSZT ( )  Operatív Programok ÁgazatiRegionális Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Elektronikus Közigazgatás (EKOP)

10 közötti ciklus Operatív Programjai ÁgazatiRegionális Gazdaságfejlesztés OP (GOP)Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Közlekedés OP (KÖZOP)Észak-alföldi (ÉAOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)Dél-alföldi (DAOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)Közép-magyarországi (KMOP) Elektronikus Közigazgatás (EKOP)Észak-magyarországi (ÉMOP) Államreform (ÁROP)Közép-dunántúli (KDOP) Környezet és Energia (KEOP)Dél-dunántúli (DDOP) Végrehajtás (VOP)

11 programozási ciklus Uniós jogFontosabb hazai jogszabályok 1083/2006/EK Rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; 4/2011. (I. 28. )Korm. rendelet 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 26/2012. (X. 24. ) NFM utasítás (Egységes Működési Kézikönyv) január 1-től a programozási ciklusra új EU-s és hazai jogszabályok, új intézményrendszer!

12 közötti ciklus  Széchenyi 2020 OP-kTársadalm iegyeztetés Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)Lezárva dec. Környezeti és Energiahatékonysági (KEHOP)Lezárva dec. Emberi Erőforrás Fejlesztési (EFOP)Lezárva dec. Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP)Lezárva dec. Integrált Közlekedésfejlesztési (IKOP)Lezárva dec. Terület-és Településfejlesztési (TOP)Lezárva dec. Versenyképes Közlép-Magyarország (VEKOP)Lezárva dec. Vidékfejlesztési Program (VP)Lezárva dec. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztés OP (KÖFOP) Lezárva dec. Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

13 Uniós támogatások intézményrendszere – átalakulóban ! Közreműködő Szervezet


Letölteni ppt "Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések