Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások."— Előadás másolata:

1 Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások

2 Kohéziós politika Cél: - a gazdasági egység erősítése, - a hátrányos helyzetű régiók versenyképességének növelése - „egység a sokféleségben” - tartós elmaradottság csökkentése

3 Kohéziós politika kialakulása  1957 – Római Szerződés: gazdasági növekedés reménye  1967- Regionális politikáért felelős Főigazgatóság (DGXVI) létrehozása  1975 – Strukturális Alapok (ERFA felállítása)  1986 – EEO: - kohéziós politika elsődleges jogba emelése: II. rész V. cím: „Gazdasági és társadalmi kohézió” beemelése  1988- Delors-I csomag : - Kohéziós politika alapelveinek megfogalmazása - finanszírozási reform: 7 éves programciklusok projektenkénti finanszírozás helyett -programozási reform (3 fázis) - strukturális alapok összehangolása (ERFA,ESZA, EMOGA, HOPE) - célkitűzések meghatározása  1993- Maastrichti Szerződés - KA létrehozása -szubszidiaritás általános alapelvvé emelése 2007 – kohéziós politika reformja

4 Kohéziós politika alapelvei 1. Addicionalitás 2. Koncentráció 3. Partnerség 4. Programozás 5. Szubszidiaritás (1993-tól) 6. Arányos intervenció 7. Esélyegyenlőség, megkülönböztetés tilalma 8. Fenntartható fejlődés

5 Kohéziós politika célkitűzései 1. Konvergencia - SA-ból NUTS2 régiók, amelyeknél 2000-2002 közötti időszakra vonatkozó GDP nem éri el az EU 25 GDP átlag 75%-át - KA-ból azok a tagállamok, amelyeknél 2001-2003 időszakra vonatkozó GNI (vásárlóerő-paritáson mért közösségi adatok alapján számított bruttó nemzeti jövedelem) nem éri el az EZ-25 átlag 90%-át, és rendelkeznek a konvergencia programmal 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás - Cél: növelje a régiók versenyképességét, foglalkoztatási rátáját 3. Európai területi együttműködés Cél: határon átnyúló együttműködés erősítése

6 Kohéziós politika programozási szintjei 1. Közösségi támogatási keretterv/közösségi stratégiai iránymutatások 1. Nemzeti Fejlesztési Terv /nemzeti stratégiai referenciakeret 1. Operatív Programok

7 Kohéziós politika eszközrendszere támogatási ciklusok szerint Programozási ciklus Kohéziós politika eszközeiJogszabályok 1989-1999Phare3906/89/EGK 2000-2004SAPARDISPA1267/1999/EK 2004-2006Strukturális Alapok: Kohéziós Alap1260/1999/EK 1164/1994/EK és módosításai 2007-2013ERFA, ESZA, KA1083/2006/EK Rendelet 2014-2020ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA CEF1303/2013/EU 1315/2013/EU 1316/2013/EU

8 2004-2006 között  NFT  Operatív Programok: - Agrár- és Vidékfejlesztés OP (ÁVOP) - Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP) - Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEFOP) - Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP) - Regionális Fejlesztés OP (ROP)

9 2007-2013 közötti ciklus  ÚMFT (2007-2010),  ÚSZT (2010-2013)  Operatív Programok ÁgazatiRegionális Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Elektronikus Közigazgatás (EKOP)

10 2007-2013 közötti ciklus Operatív Programjai ÁgazatiRegionális Gazdaságfejlesztés OP (GOP)Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Közlekedés OP (KÖZOP)Észak-alföldi (ÉAOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)Dél-alföldi (DAOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)Közép-magyarországi (KMOP) Elektronikus Közigazgatás (EKOP)Észak-magyarországi (ÉMOP) Államreform (ÁROP)Közép-dunántúli (KDOP) Környezet és Energia (KEOP)Dél-dunántúli (DDOP) Végrehajtás (VOP)

11 2007-2013 programozási ciklus Uniós jogFontosabb hazai jogszabályok 1083/2006/EK Rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; 4/2011. (I. 28. )Korm. rendelet 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 26/2012. (X. 24. ) NFM utasítás (Egységes Működési Kézikönyv) 2014. január 1-től a 2014-2020 programozási ciklusra új EU-s és hazai jogszabályok, új intézményrendszer!

12 2014-2020 közötti ciklus  Széchenyi 2020 OP-kTársadalm iegyeztetés Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)Lezárva 2013. dec. Környezeti és Energiahatékonysági (KEHOP)Lezárva 2013. dec. Emberi Erőforrás Fejlesztési (EFOP)Lezárva 2013. dec. Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP)Lezárva 2013. dec. Integrált Közlekedésfejlesztési (IKOP)Lezárva 2013. dec. Terület-és Településfejlesztési (TOP)Lezárva 2013. dec. Versenyképes Közlép-Magyarország (VEKOP)Lezárva 2013. dec. Vidékfejlesztési Program (VP)Lezárva 2013. dec. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztés OP (KÖFOP) Lezárva 2013. dec. Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

13 Uniós támogatások intézményrendszere – átalakulóban ! Közreműködő Szervezet


Letölteni ppt "Területfejlesztés- Kohéziós politika, Uniós támogatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések