Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. habil. Garaczi Imre Pannon Egyetem, Veszprém

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. habil. Garaczi Imre Pannon Egyetem, Veszprém"— Előadás másolata:

1 Dr. habil. Garaczi Imre Pannon Egyetem, Veszprém
A megtérülő etika szerepe a "fenntartható" gazdaságban és társadalomban. Monetáris jövő és/vagy közösségi gazdaság? Dr. habil. Garaczi Imre Pannon Egyetem, Veszprém

2 -Sokféle idő (Internet, fizikai, biológiai, filozófiai, irodalmi stb…)
-Három alapidő: kozmikus – makro biológiai – nemzedékek történelmi – kronológiai -Idő mint metafora: F. Braudel hosszú időtartam (események) rövid időtartam (folyamatok) -Az egyidejűség kérdése: történelem egyenes adásban (Oroszlánszívű Richárd)

3 -Szent Lajos király: „az idő ura, birtokosa”, „örök Jelen” (St
-Szent Lajos király: „az idő ura, birtokosa”, „örök Jelen” (St. Denis temető – Meroving – Karoling – Capeting dinasztiák) -Szt. Ágoston: múlt-jelen-jövő, abszolút jelen -Időirány: táguló világegyetem, távolodó galaxisok (Hubble, 1929)

4 -Idő mint anyagiság, időn kívül-belül, időfal, időérzet, órák, idő és üzlet, sebesség (dromológia, Paul Virilio) -Időkeret… -I. Kant: az idő az érzéki megismerés a priori formája (tapasztalat előtti) -E. Husserl: tudat és idő, az idő a tudat életének kontinuuma, a múlt retenciója (megőrződés), a jövő protenciója (előre-vetítés)

5 -M. Heidegger: Zeitlichkeit, Dasein, Sein zum Tode, „Állvány”
-Emlékezet és idő: eszkatologikus és ciklikus idő „Emlékek nélkül múltunknak fénye csak árnyék” (Vörösmarty)

6 30 éve önálló tudomány Harvard Business School: önálló tanszék Cicero: rhodoszi példázat piaci működés értéke: nyereségre törekvés John Locke: piaci működés – erkölcsi értékek kérdése középpontban a gazdaság és szabadság nincs olyan piac, ami az erkölcsi követelményeknek megfelel  oka: verseny motivációs- és viselkedésetika

7 Világvallások Zsidó vallás: Buddhizmus:
Természetes vállalkozás és profitszerzés hajlama Jövedelem 10-15%-a: közösségi cél Vállalkozás ne legyen káros Buddhizmus: Megszabadulás a szenvedélyektől  nirvána Természetbarát Helyi igények helyi erőforrásból Ami nem újratermelhető, azt nem lehet felhasználni

8 Taoizmus: Kereszténység: Jing és Jang egyensúlyi állapota a fontos
Lutheri elvek Hivatás Istentől van  kötelesség betartani Kálvin: fogyasztói magatartás visszafogása DE: kamatszedés engedélyezése

9 Szerződés Piaci kapcsolatok szándéknyilatkozata
Felek közti kölcsönös megállapodás Alapja: kölcsönös bizalom Csábítás és a láthatatlan kéz működésképtelensége  megoldás: kooperatív etika – társadalmi felelősségérzet?

10 Hatékonyság és méltányosság összevetése Etikai megállapodás Kompenzációs újraelosztások Fő kérdés: önérdek és önzetlenség 70-es évek: etikai kódexek/ombudsmanok/forródrót

11 Megtérülő etika Etikus az üzleti élet vitele  új partnerek, magasan képzett munkaerő, új befektetések, bukás elkerülése

12 Rio Tinto angol-ausztrál bányavállalat
közel évi 14 milliárd dollár bevétel acéltermelés, - eladás etikai előírásai: méltóság, korrektség, tisztelet átláthatóság, összeegyeztethetőség ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatának figyelembe vétele cél: szabad és tisztességes verseny

13 2011-es év 110 legetikusabb vállalatai:
Ethisphere „versenye” 36 új 26 kiesett a 2010-es listából maguk jelentkeznek és szakmai zsűri választ felmérések  pontszám 68 USA-beli, 25 európai

14 2009

15 2010. A világ legetikusabb vállalatai nagyobb profitot termelnek

16

17 Aerospace Corporation
1960. június 25. El Segundo nonprofit vállalatként technikai és tudományos tervezés űrkutatás űrrakétaprogramok, fejlesztés légierő támogatása 2008 óta minden évben a listán

18 Lawrence Kohlberg Etikai skála: Engedelmesség Haszonelvűség Megfelelés
Társadalmi lelkiismeret Konszenzusos társadalmi lelkiismeret Individuális – univerzális etika

19 Munkahelyek etikai színvonalának mérése Globalizáció
Problémás jelenségek: Multinacionális cégek alacsony adókulcsú országba telepednek Off-shore cégek kevesebb adózása Vagyoni differenciálódás Nő a munkanélküliség, csökken a reáljövedelem Fejlődő országok: éhbér Amerikanizálódás

20 Tobin, Korten: globalizáció: helyi gazdasági erőforrások és helyi közösségek működésének elősegítését kell támogatnia Etikai auditálás = vállalati/vállalkozói tevékenységek etikai vonatkozású leírása, elemzése Robert Solomon gazdasági folyamatok – erény-etika gazdasági társaságok = halmaz arisztotelészi areté cél: szerepek integrálása a cél érdekében: erény-etikai színvonal ne sérüljön

21 Üzleti hírnév és közbizalom kapcsolata Amartya Sen: a társadalom közjavakat termel extern hatások  hagyományok, intézmények: elosztás társadalmi felelősségvállalás

22 Richard Münch: modern cselekvéselméletek alapja: interpretáció munka fogalmára vezethető vissza érvényének alapja: hivatásfelvállalás  megbecsülés és tisztelet értékmérő a hivatás is ár – hivatás kapcsolata = metszéspont a gazdaság és az etika között

23 hivatásgyakorlás 3 korszaka:
Rendi hierarchiától a jövedelemért és státuszért folytatott versenyig Gazdasági liberalizmustól a jóléti gazdaságig Jóléti gazdaságtól a környezetgazdaságig fizetés és tisztelet kölcsönkapcsolata

24 gazdasagetika.hu A 21. század esélye:
Axel Honneth elismerés fogalma önmagunkhoz fűződő gyakorlati viszony személyes integritás védelme A 21. század esélye: A gazdaság és etika kooperatív és szükségszerű szimbiózisa gazdasagetika.hu

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. habil. Garaczi Imre Pannon Egyetem, Veszprém"

Hasonló előadás


Google Hirdetések