Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közlekedésbiztonsági kockázatkezelés a MÁV-START Zrt.-nél

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közlekedésbiztonsági kockázatkezelés a MÁV-START Zrt.-nél"— Előadás másolata:

1 Közlekedésbiztonsági kockázatkezelés a MÁV-START Zrt.-nél
KBSZ szakmai nap 2014. november 18. Előadó: Kovács Péter vasútbiztonsági koordinátor

2 Mire jó a kockáztatkezelés
Ez a Trend Minden korszerű rendszerközpontú irányítási rendszer veszélyek azonosításán, a veszélyekből eredő kockázatok elemzésén és a kockázatokra adott válaszokon alapszik. (katonai rendszerek, IT, pénzügy, vállalatirányítás, munkavédelem stb.) Jogszabályi kényszer (közösségi és nemzeti) Hatósági kényszer Szakmai igényesség. A biztonsági szakmának keresnie kell az új lehetőségeket a biztonsági szint javítására. Hagyományos eszközök Hagyományos fókuszpontok Szabályozás Sajtó Oktatás Közfeltűnést keltő események Ellenőrzés Statisztika Beszámoló Ki a hibázott (az egyén) Intézkedési terv Mekkora a kár

3 A kockázatalapú megközelítés előnyei
Érvényes tanúsítvány Rendszerszemléletből fakadó előnyök Transzparencia Megelőzési lehetőségek kibővülnek Nem csak a biztonsági területre vonatkozó anomáliák kerülnek felszínre Új kétirányú csatorna nyílik a belső információáramlás számára Hatékony döntéstámogatási eszköz Felelősségi szintek jól meghatározhatóak (a rendszerhibák okozta feszültség nem csak a végrehajtó szinten csapódik le) Ritkábban kell szabályozási eszközökhöz nyúlni A hagyományos eszközöket jól kiegészíti

4 A kockázatalapú megközelítés eredményei
A szervezeti hierarchia minden szintjén átláthatóbb, komfortosabb vállalati környezet; Kevesebb bekövetkezett esemény; Kevesebb kár; Javuló presztízs.

5 Rendszerépítés nehézségei I.
Meg kell teremteni a forrásokat; A jogszabályok és ajánlások nem elég konkrétak és gyakorlat orientáltak; Alig áll rendelkezésre olyan szakirodalom, amely, kézzelfogható leírást ad a kockázatkezelésről; Helyenként logikai ugrások zavarják meg a jogszabályok és módszertanok megértését; Nehéz világosan megfogalmazni a konkrét folyamatokon belül a rendszer kereteit; Nem világos, hogyan célszerű dokumentálni a kockázatkezelési rendszer elemeit és működését döntéshozatali és végrehajtó szinten; Be kell illeszteni a vállalat működésébe és mindennapi életébe (szigetszerű működés ellen hat); Vezetőknek is használnia kell a kockázatkezelési technikákat; Egyáltalán mitől működik és mitől lesz jó a kockázatkezelési rendszer?

6 Rendszerépítés nehézségei II.
Előnyök csak akkor jelentkeznek, ha alkalmas, jól működő rendszert építettünk. A rendszer csak akkor lehet hatékony, ha a teljes technológiát átfogja (horizontálisan és vertikálisan) és azt minden szinten támogatják. A rendszerépítéssel kapcsolatos problémák könnyen formálissá és kevéssé használhatóvá, feleslegesnek tűnő teherré tehetik a kockázatkezelési rendszereket. A kockázatkezelési rendszer elérte a célját ha: A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A kockázatkezelés elsősorban a szervezet feladatellátását támogató belső folyamat, és nem külső szervezetek, vagy a hatóság igényeit szolgálja.

7 A hivatalos módszertan
352/2009 EK rendelet (402/2013/EU rendeletet től kell alkalmazni)

8 Hogyan működik a MÁV-START Zrt-nél
Megszületett a szabályozás: A Biztonságirányítási Rendszer eljárásalapúvá vált. Az „A” eljárás a vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedésekről szól. Megszületett a szervezet: Létrejött egy (közel) minden szervezeti egységet átfogó, a biztonsági szervezet szakmai irányítása alatt álló kockázatkezeléssel foglalkozó csoport. Megkezdődött a munka: A technológiába rejtett veszélyek kimutatására, értékelésére, kezelésére a teljes hálózaton folyamatosak a kockázatértékelések és a felülvizsgálatok Jelentős változások figyelése Folyamatos fejlesztés

9 Hogyan működik a MÁV-START Zrt-nél
A főfolyamat alapelemei: Ahogy halványulnak a színek, a belső ellenállás következtében gyengül a folyamat Tanulás, fejlesztés Kockázatok azonosítása Felülvizsgálat, monitoring Kockázatok értékelése Kockázatok kezelése

10 Hogyan működik a MÁV-START Zrt-nél
Az alábbi eseménycsoportok kerülnek elemzésre: vasúti járművek közlekedésével kapcsolatos utasításellenes munkavégzés, műszaki nehézmény, meghibásodás, mely nem vezetett vasútbiztonsági rendkívüli eseményhez, de a közlekedésbiztonságot veszélyezteti munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett vasútbiztonságot érintő jelentős változás bekövetkezett vasútbiztonsági rendkívüli események, vezetői, illetve hatósági ellenőrzések közben azonosított veszélyek események, amelyekhez kárelszámolás kapcsolódik

11 Hogyan működik a MÁV-START Zrt-nél
A technológia vasútbiztonsággal kapcsolatos jelentős elemei: HR elemek: kiválasztás oktatás, képzés, vizsgáztatás utasítások rendszere, azok oktatása, elsajátítás visszaellenőrzése működési elemek: munkaidő beosztás készítés szolgálatba lépés, váltás és a szolgálat befejezése munkakörülmények, szolgálat ellátás technológiák, elvi ügyek vonatközlekedés, tolatás kommunikáció műszaki elemek: járműüzemeltetés járműkarbantartás jármű üzembe helyezés munka- és védőeszközök

12 Kockázati mátrix Rendszerszintű intézkedés Erős kontroll Kontroll
Jelentős Súlyos Mérsékelt Alacsony Jelentékte-len Ritka Nem valószínű Lehet Valószínű Bizonyos Rendszerszintű intézkedés Erős kontroll Kontroll Kiemelt figyelem Figyelem Hatás mértéke Valószínűség

13 Veszély azonosítás, elemzés
A táblázatban egy sorszámhoz (ID) egy veszélyleírás tartozik, de ahhoz több veszély tartozhat. Ebben az esetben folytatólagosan kell kitölteni a táblázatot. ID*, dátum A veszély leírása (rendkívüli esemény, jelentős változás stb.) Veszély azonosítása Hatás mértéke Valószínűség Kockázat mértéke Követelmény Intézkedés, Felelős Felülvizsgálat Az azonosított veszélyek a teljes személyszállítási folyamatot átfogó rendszerben integrálódnak.

14 Tapasztalatok Ebben a fázisban a legnehezebb a szabályzat szintjéről a nagyon konkrét megoldások szintjére vinni a folyamatot. A Társaság működési területén kívül eső veszélyekből fakadó kockázatok csökkentése. A meglévő (VONTAT, TRES) informatikai rendszereinkbe történő integrálódás A kockázat értékelési tapasztalatok egyre jobban biztosítják a kockázatok és kontrollok értékelésének megbízhatóságát és az értékelés szubjektivitásának minimálisra csökkentését. A célok, funkciók, kontrollok, kockázatok, intézkedések, felelősségek, szabályozó eszközök (stratégiák, utasítások, szabályzatok, eljárásrendek) nagyon konzisztens, redundancia-mentes rendszert képeznek le. A rendszer jelentősen elősegíti vezetői döntések előkészítését, illetve meghozatalát. Segíti a szervezet működésének átláthatóságát, ezáltal megteremti a transzparens működés alapjait. Segíti a belső kommunikációt (az irányításon belül, illetve az irányítói és a végrehajtói szint között). Az egyes tevékenységi területeket azok súlya szerint veszi figyelembe (pl. Társaság eredményességére gyakorolt hatás, illetve egyéb, a kockázatkezelés szempontjai között megadott elv szerint). Hatékonyabbá vált a munkafolyamatba épített ellenőrzés, mely így a magas kockázatokat kézbentartó, elvártan erős kontrollok működésének vizsgálatára tud koncentrálni, és visszajelzést adni azok megfelelőségéről.

15 Fejlesztési irányok Módosítunk kell a folyamatot. A szervezeti változásokhoz jobban alkalmazkodó, inkább a végrehajtási szint felől építkező rendszert kell építenünk. A szervezeti egységek szerinti kockázatazonosítás elsődlegessége a háttérbe szorította a folyamatalapú kockázatazonosítást, melynek további fejlesztése indokolt. A folyamatok bonyolultsága miatt, az átláthatóság érdekében javítani kell az azonosított veszélyeket integráló rendszer grafikusságán. Kockázatkezelési szempontból is javítani kell az együttműködésen a MÁV Csoporton belül és a vasúti közlekedés többi szereplője között.

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Közlekedésbiztonsági kockázatkezelés a MÁV-START Zrt.-nél"

Hasonló előadás


Google Hirdetések