Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet - A brit szigetek - az angolszász és egyéb népvándorláskori népek által meghonosított kultúra és a művészetek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet - A brit szigetek - az angolszász és egyéb népvándorláskori népek által meghonosított kultúra és a művészetek."— Előadás másolata:

1 Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet - A brit szigetek - az angolszász és egyéb népvándorláskori népek által meghonosított kultúra és a művészetek az V.- IX. századig

2 Az angolszászok -Angol, szász és jüt törzsek árasztották el a Kr. u. V. és VI. században a kelta Britanniát, és kisebb királyságokat hoztak létre, amelyek Nagy Alfréd korában (IX. szd. utolsó harmada) jórészt egyesültek, de az ő hatalmát a dán hódítók törték le. -A vikingek, később mint normannok térnek vissza: hercegük, Hódító Vilmos ki- kötött a szigeten, megdöntötte II. Harold uralmát (1066- os ütközet Hastings- nál), és birtokába vette a királyság területét. Ám a folyamatos dúlás ellenére ennek az öt évszázadnak a termékeny művészete egyedülálló értékeket hagyott ránk. -A szakrális építészetben ősi struktúrákat alkalmazó, puritán, a funkcióra kihegyezett gondolkodást látunk, ami a Szigetekre be- betörő barbár népcsoportok kultúra- romboló fellépése miatt nem is volt kérdéses. A kolostorokat magas védőfallal vették körül, a védelmi funkció fontossága egészen a nyílások méretének meghatározásáig tetten érhető. Archaikus építkezésbeli struktúra alatt értjük például az álboltozat alkalmazását, a fedélszéknél is a kő alkalmazását. -A híres kőkereszteken kívül a szobrászat monumentális emlékeinek híján vagyunk, ellenben a kolostorok szerzetesi illuminátor- műhelyei nagyon magas művészi fokon és dekorációs igénnyel készítik el kódexlapok és miniatúrák sokaságát. Három ilyen könyvművészeti alkotást veszünk majd szemügyre. Az inzuláris művészet nagy hatást gyakorol a későbbiekben a Karoling dinasztia műhelyeire.

3 Gallarus oratóriuma, Dingle-félsziget VII. szd eleje. Az oratórium a korai középkorban kis kápolnát, imaházat jelöl. A magándevóció (‘egyéni vallásosság’, temetkezési kultusz hely- színének vonatkozásában) vagy valamely szerzetesrend tartja fönn. Mindenképpen a környező vidék védelmi adottságaihoz kell viszonyulnia, védőfal zónák.(ld. nomád betörések)

4 A térfedés módja itt: álboltozat A boltozat ősi, kezdetleges alakja. A kő- vagy téglasorokat rétegesen, vízszintben helyezik el egymás fölött, s fölfelé lépcsőzetesen egyre közelítik egymáshoz, míg végül fölül találkoznak. Ellentétben a valódi boltozattal, az álboltozat köveinek szilárdságát külső leterheléssel kell biztosítani, vagy igen nagy falvastagságot méretezni szükséges.

5 Skellig Michael, sziklasziget 15 km- re Ny- ra Írország DNy-i partjaitól. Kolostor (szerzetesi cellák), oratórium és temető. Kr. u. 588.

6 A szerzetesek ezekben a kő cellákban éltek egészen spártai módon. A conventus több viking rajtaütést túlélt a IX. században, 1000 körül új oratóriumot építenek, majd a XII. szd. végén elhagyják a szigetet és a szárazföldi Ballingskelligs kolostorába költöznek. (Ez csak érdekesség) Jól látni, milyen falvas- tagságot kell a bejárás szintjén összerakni,(4- 5m) hogy az álboltozat képes legyen megtartani a súlyát  Skellig Michael szigete 

7 Glendalough, Írország. A helységnév: ‘a két tó völgye’

8 Glendalough St. Kevin’s Kitchen Szent Kevin kápolnája -egyhajós kápolna és őrtorony IX. szd. eleje

9 A kolostoregyüttes helyszínrajza. Kettős védőfalöv.

10 Glendalough, kápolna és háttérben az őrtorony. A fedélszék is kőből készült, hogy ne lehessen fölgyújtani

11 Glendalough:tiszta nonfiguratív ornamentikával díszített kőkereszt a temetőben. Indafonat- dísz és fonódó hullámmotívum (az ókor görög és latin kultúráiban a futó- kutya motívum a neve) az abroncson. Ezen kereszteket hívták a „mindenki keresztjének” a névtelenül eltemetetteknek. IX. szd. eleje

12 Monasterboice Apátság: kápolna, őrtorony és temető. IX. – X. század a kiépülés ideje

13 Monasterboice, Muiredach apát keresztje, 920-as évek eleje. A hátoldalon középen: Utolsó Ítélet, a függőleges keresztszáron ószö- vetségi jelenetek Az ír kereszt különleges formai jegye a két ke- resztszárat közrefogó abroncs, amely itt a kincsművészet kereszt- jeinek granuláció- szegélyezését utánozza

14 Iona, kolostoregyüttes a X. szdból. a jellegzetes brit- szigeti tájkép kedvéért Ø Amit ismerni kell: egy kolostor legfontosabb létesítményei (épületrészei): 1.A Skriptórium (a kódexfestő- és másolóműhely) 2. A Refektórium (az étkező) 3.A Dormitórium (a hálótermek)+ a zárt udvar kerengője,kertek a gazdálkodáshoz

15 Írország művészete - Az írországi művészetnek jelentős emlékei maradtak fönn a korai keresztény kor- szakból, különösen a fémművesség és a miniatúraművészet területéről. - A VI. század végén az Ír sziget egyházi művészete a kolostorok mélyen kelta jellegű, evangéliumi szellemiséget felvett környezetében jött létre. A szakrális központok hittérítő szerzetesei bárhova is mentek, magukkal vitték könyveiket és az inzuláris írást (tehát magát a műveltséget), amely egész Britannia öröksége lett a későbbiekben. - A korszakokkal később barbároknak nevezett népcsoportok alapította kolostorok- nak igen jelentős szerepe volt a klasszikus és a kelta, valamint a germán kultúrák összeolvasztásában. A Karoling császárság képzőművészetére nagy hatást gyakorol- nak a Szigetekről elszármazott miniátorok, kódexfestők. Futó kutya motívum, ld: Glendalough, „Mindenki Keresztje” abroncsán

16 Ardaghi kehely (Dublin) Nem kérjük számon, amit viszont igen, az az alkalma- zott ötvösművészeti tech- nika, melyet ékesen szemlél- tet: a középső medallionban és a száj pereme alatti övvonalban: A SODRONY- FILIGRÁN, mely voltaképp sokszorosan összefont finom aranydrót

17 Monymusk ereklyetartó (Edinburgh) Szt. Columba Ø Amit erről tudni kell: a tetején levő mustra finom véséssel, a köralakú és négyzetes rátétek- en sodronyfiligránnal készült, az ezüstlemezek végső finommunkálása, csiszolása az ún. cizellálás.

18 Tara-melltű (Dublin) Ír ötvösök műve, VIII. szd eleje Finom véséssel és sodrony- filigrán technikával készítették.

19 Tara-melltű, hátoldal (Dublin) Itt, a rézlemez- abroncs körívének rekeszeiben látszik az az elképesztő- en kifinomult sodronyfiligrán technika, aminek ezen ír ötvösök birtokában voltak. A végtelenített fonódó motívum Keletről származik, föltűnik a népvándorláskor kultúráinak formakincsében.

20 Book of Durrow (Dublin, Trinity College), fol. 21 v és 84v indafonat v. szalagfonat- ormentika. János evangelista és sasmadara.

21 Book of Durrow (Dublin, Trinity College), fol. 86r Márk evangéliumának kezdete A sajátos, kora középkori ír művészet kezdetét az V. szd. végétől számítjuk, amikor fölvették a keresztény hitet. A formakincsre nagyon erős hatással volt a kelta motívumok világa. Ennek a kódexlapnak az iniciáléján a körkörös, örvényszerűen ismétlődő és fonódó szalagmotívumban érhető ez tetten.

22 Lindisfarne-i evangeliárium 700 körül Ún. szőnyegoldal (British Library), fol. 2v Ø

23 Összevetésképp:Codex Amiatinus (Firenze, Biblioteca Laurenziana), fol. Vr, Ezsdrás próféta. A beállítás ugyanaz, mint az inzuláris előképen. Ø Ez kell! Lindisfarne- i evangeliárium, Máté evangelista (fölötte a kerub) „Imago hominis”: ‘képe az embernek’ 700 körül

24 Book of Kells VIII. század vége (Dublin, Trinity College), fol. 27r Szalagfonatos keretben a négy Evangelista szimbólumállata

25 Book of Kells (Dublin, Trinity College), fol. 114r Krisztus elfogatásának jelenete Architekturális keret. A Karoling miniátor- műhelyekre ez jelentős hatást gyakorolt Összehasonlításképp: Egy korai Karoling kódexlap, jelentős inzuláris hatással 

26 Book of Kells (Dublin, Trinity College), fol. 33r Az ún. szőnyegoldal Köztes lap az egyes tartalmi egységeket elválasztandó. Kelta ornamentika hatása

27 Book of Kells (Dublin, Trinity College), fol. 34r Az úgynevezett Khi- Rho- lap, a büszkén hirdetett antik görög műveltség- melynek átmentésében a szerzeteseknek oroszlánrésze volt- lenyomata A >khi rhó< ( ϱ ) az ógörög ábécé két betűje, első két betűje Krisztus nevének.

28 Sutton Hoo -i lelet (British Museum) Angolszász hajótemetkezés leletegyüttese a VII. század elejéről Térítő Raedwald, a keleti angolszászok vezetője lehetett a főrangú, amit a gazdag sírmellékletekkel körbevett hajósírba elhelyeztek. A rítus lényege az áthajózás a túlvilágra, az elhunythoz méltó felszereltséggel.

29 Övcsat végtelen indafonat- motívummal (jobb fölül) és tarsolylemez almandin- berakással 

30 Sutton Hoo, ceremoniális sisak és rekonstrukciója

31 Ø Sutton Hoo, pasztoriális bot és korsó vésett aranylemez- rátéttel, valamint kürt rekonstruk- ciója

32 Antik római jellegű kézmosótál Ø

33 Sutton Hoo, méltóságjelvény, a szarvas mint szimbólumállat: keleti eredet VII. szd eleje

34 Bradford- on- Avon: kora középkori építésű egyhajós templom, X. század vége Ø

35 Ø

36 Az összehasonlítás kedvéért: keleti gót templomépítészet Hispániában: Santa Cristina de Lena, 905-10 k. Ø

37 Szerkesztette: Vasuta Zsolt Hang- Szín- Tér Művészeti Szakközépiskola 2014


Letölteni ppt "Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet - A brit szigetek - az angolszász és egyéb népvándorláskori népek által meghonosított kultúra és a művészetek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések