Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet -"— Előadás másolata:

1 Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet -
A brit szigetek - az angolszász és egyéb népvándorláskori népek által meghonosított kultúra és a művészetek az V.- IX. századig

2 Az angolszászok Angol, szász és jüt törzsek árasztották el a Kr. u. V. és VI. században a kelta Britanniát, és kisebb királyságokat hoztak létre, amelyek Nagy Alfréd korában (IX. szd. utolsó harmada) jórészt egyesültek, de az ő hatalmát a dán hódítók törték le. A vikingek, később mint normannok térnek vissza: hercegük, Hódító Vilmos ki-kötött a szigeten, megdöntötte II. Harold uralmát (1066- os ütközet Hastings- nál), és birtokába vette a királyság területét. Ám a folyamatos dúlás ellenére ennek az öt évszázadnak a termékeny művészete egyedülálló értékeket hagyott ránk. A szakrális építészetben ősi struktúrákat alkalmazó, puritán, a funkcióra kihegyezett gondolkodást látunk, ami a Szigetekre be- betörő barbár népcsoportok kultúra- romboló fellépése miatt nem is volt kérdéses. A kolostorokat magas védőfallal vették körül, a védelmi funkció fontossága egészen a nyílások méretének meghatározásáig tetten érhető. Archaikus építkezésbeli struktúra alatt értjük például az álboltozat alkalmazását, a fedélszéknél is a kő alkalmazását. A híres kőkereszteken kívül a szobrászat monumentális emlékeinek híján vagyunk, ellenben a kolostorok szerzetesi illuminátor- műhelyei nagyon magas művészi fokon és dekorációs igénnyel készítik el kódexlapok és miniatúrák sokaságát. Három ilyen könyvművészeti alkotást veszünk majd szemügyre. Az inzuláris művészet nagy hatást gyakorol a későbbiekben a Karoling dinasztia műhelyeire.

3 Gallarus oratóriuma, Dingle-félsziget VII. szd eleje
Gallarus oratóriuma, Dingle-félsziget VII. szd eleje. Az oratórium a korai középkorban kis kápolnát, imaházat jelöl. A magándevóció (‘egyéni vallásosság’, temetkezési kultusz hely- színének vonatkozásában) vagy valamely szerzetesrend tartja fönn. Mindenképpen a környező vidék védelmi adottságaihoz kell viszonyulnia, védőfal zónák.(ld. nomád betörések)

4 A térfedés módja itt: álboltozat
A boltozat ősi, kezdetleges alakja. A kő- vagy téglasorokat rétegesen, vízszintben helyezik el egymás fölött, s fölfelé lépcsőzetesen egyre közelítik egymáshoz, míg végül fölül találkoznak. Ellentétben a valódi boltozattal, az álboltozat köveinek szilárdságát külső leterheléssel kell biztosítani, vagy igen nagy falvastagságot méretezni szükséges.

5 Skellig Michael, sziklasziget 15 km- re Ny- ra Írország DNy-i partjaitól.
Kolostor (szerzetesi cellák), oratórium és temető Kr. u. 588.

6 Skellig Michael szigete
Jól látni, milyen falvas-tagságot kell a bejárás szintjén összerakni,(4- 5m) hogy az álboltozat képes legyen megtartani a súlyát A szerzetesek ezekben a kő cellákban éltek egészen spártai módon. A conventus több viking rajtaütést túlélt a IX. században, 1000 körül új oratóriumot építenek, majd a XII. szd. végén elhagyják a szigetet és a szárazföldi Ballingskelligs kolostorába költöznek. (Ez csak érdekesség)

7 Glendalough, Írország. A helységnév: ‘a két tó völgye’

8 Glendalough St. Kevin’s Kitchen Szent Kevin kápolnája -egyhajós kápolna és őrtorony IX. szd. eleje

9 A kolostoregyüttes helyszínrajza. Kettős védőfalöv.

10 Glendalough, kápolna és háttérben az őrtorony. A fedélszék is kőből
Glendalough, kápolna és háttérben az őrtorony. A fedélszék is kőből készült, hogy ne lehessen fölgyújtani

11 Glendalough:tiszta nonfiguratív ornamentikával díszített kőkereszt a temetőben. Indafonat- dísz és fonódó hullámmotívum (az ókor görög és latin kultúráiban a futó-kutya motívum a neve) az abroncson. Ezen kereszteket hívták a „mindenki keresztjének” a névtelenül eltemetetteknek. IX. szd. eleje

12 Monasterboice Apátság: kápolna, őrtorony és temető. IX. – X. század a kiépülés ideje

13 A hátoldalon középen: Utolsó Ítélet, a függőleges keresztszáron ószö- vetségi jelenetek
Az ír kereszt különleges formai jegye a két ke-resztszárat közrefogó abroncs, amely itt a kincsművészet kereszt-jeinek granuláció- szegélyezését utánozza Monasterboice, Muiredach apát keresztje, 920-as évek eleje.

14 Amit ismerni kell: egy kolostor legfontosabb létesítményei (épületrészei):
1.A Skriptórium (a kódexfestő- és másolóműhely) 2. A Refektórium (az étkező) 3.A Dormitórium (a hálótermek)+ a zárt udvar kerengője,kertek a gazdálkodáshoz Iona, kolostoregyüttes a X. szdból. a jellegzetes brit- szigeti tájkép kedvéért Ø

15 Írország művészete Futó kutya motívum, ld: Glendalough, „Mindenki Keresztje” abroncsán Az írországi művészetnek jelentős emlékei maradtak fönn a korai keresztény kor-szakból, különösen a fémművesség és a miniatúraművészet területéről. A VI. század végén az Ír sziget egyházi művészete a kolostorok mélyen kelta jellegű, evangéliumi szellemiséget felvett környezetében jött létre. A szakrális központok hittérítő szerzetesei bárhova is mentek, magukkal vitték könyveiket és az inzuláris írást (tehát magát a műveltséget), amely egész Britannia öröksége lett a későbbiekben. A korszakokkal később barbároknak nevezett népcsoportok alapította kolostorok- nak igen jelentős szerepe volt a klasszikus és a kelta, valamint a germán kultúrák összeolvasztásában. A Karoling császárság képzőművészetére nagy hatást gyakorol- nak a Szigetekről elszármazott miniátorok, kódexfestők.

16 Ardaghi kehely (Dublin)
Nem kérjük számon, amit viszont igen, az az alkalma- zott ötvösművészeti tech- nika, melyet ékesen szemlél-tet: a középső medallionban és a száj pereme alatti övvonalban: A SODRONY- FILIGRÁN, mely voltaképp sokszorosan összefont finom aranydrót Ardaghi kehely (Dublin)

17 Amit erről tudni kell: a tetején levő mustra finom véséssel, a köralakú és négyzetes rátétek- en sodronyfiligránnal készült, az ezüstlemezek végső finommunkálása, csiszolása az ún. cizellálás. Monymusk ereklyetartó (Edinburgh) Szt. Columba Ø

18 Finom véséssel és sodrony-filigrán technikával
készítették. Tara-melltű (Dublin) Ír ötvösök műve, VIII. szd eleje

19 Itt, a rézlemez- abroncs körívének rekeszeiben látszik az az elképesztő-en kifinomult sodronyfiligrán technika, aminek ezen ír ötvösök birtokában voltak. A végtelenített fonódó motívum Keletről származik, föltűnik a népvándorláskor kultúráinak formakincsében. Tara-melltű, hátoldal (Dublin)

20 Book of Durrow (Dublin, Trinity College), fol. 21 v és 84v
indafonat v. szalagfonat- ormentika. János evangelista és sasmadara.

21 Book of Durrow (Dublin, Trinity College), fol. 86r Márk evangéliumának kezdete A sajátos, kora középkori ír művészet kezdetét az V. szd. végétől számítjuk, amikor fölvették a keresztény hitet. A formakincsre nagyon erős hatással volt a kelta motívumok világa. Ennek a kódexlapnak az iniciáléján a körkörös, örvényszerűen ismétlődő és fonódó szalagmotívumban érhető ez tetten.

22 Ø Lindisfarne-i evangeliárium 700 körül Ún. szőnyegoldal
(British Library), fol. 2v Ø

23 Ez kell! Ø Összevetésképp:Codex Amiatinus (Firenze, Biblioteca Laurenziana), fol. Vr, Ezsdrás próféta. A beállítás ugyanaz, mint az inzuláris előképen. Lindisfarne- i evangeliárium, Máté evangelista (fölötte a kerub) „Imago hominis”: ‘képe az embernek’ 700 körül

24 Book of Kells VIII. század vége Szalagfonatos keretben
(Dublin, Trinity College), fol. 27r Szalagfonatos keretben a négy Evangelista szimbólumállata

25 Book of Kells Krisztus elfogatásának jelenete Architekturális keret.
(Dublin, Trinity College), fol. 114r Krisztus elfogatásának jelenete Architekturális keret. A Karoling miniátor- műhelyekre ez jelentős hatást gyakorolt Összehasonlításképp: Egy korai Karoling kódexlap, jelentős inzuláris hatással 

26 Book of Kells (Dublin, Trinity College), fol. 33r Az ún. szőnyegoldal
Köztes lap az egyes tartalmi egységeket elválasztandó. Kelta ornamentika hatása

27 Book of Kells Az úgynevezett Khi- Rho- lap,
(Dublin, Trinity College), fol. 34r Az úgynevezett Khi- Rho- lap, a büszkén hirdetett antik görög műveltség- melynek átmentésében a szerzeteseknek oroszlánrésze volt- lenyomata A >khi< ( χ ) és a >rhó< ( ϱ ) az ógörög ábécé két betűje, első két betűje Krisztus nevének.

28 Sutton Hoo-i lelet (British Museum)
Angolszász hajótemetkezés leletegyüttese a VII. század elejéről Térítő Raedwald, a keleti angolszászok vezetője lehetett a főrangú, amit a gazdag sírmellékletekkel körbevett hajósírba elhelyeztek. A rítus lényege az áthajózás a túlvilágra, az elhunythoz méltó felszereltséggel.

29 Övcsat végtelen indafonat- motívummal (jobb fölül) és tarsolylemez almandin- berakással

30 Sutton Hoo, ceremoniális sisak és rekonstrukciója

31 Sutton Hoo, pasztoriális bot és korsó vésett aranylemez- rátéttel, valamint kürt rekonstruk- ciója
Ø

32 Antik római jellegű kézmosótál
Ø

33 Sutton Hoo, méltóságjelvény, a szarvas mint szimbólumállat: keleti eredet VII. szd eleje

34 Bradford- on- Avon: kora középkori építésű egyhajós templom, X
Bradford- on- Avon: kora középkori építésű egyhajós templom, X. század vége Ø

35 Ø

36 Az összehasonlítás kedvéért: keleti gót templomépítészet Hispániában:
Santa Cristina de Lena, k. Ø

37 Művészeti Szakközépiskola
Szerkesztette: Vasuta Zsolt Hang- Szín- Tér Művészeti Szakközépiskola 2014


Letölteni ppt "Kora középkori művészet II. - Inzuláris művészet -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések