Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MNVH és a Vidékfejlesztési Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MNVH és a Vidékfejlesztési Program"— Előadás másolata:

1 MNVH és a Vidékfejlesztési Program 2014-2020
Bakonyszentkirály,

2 MNVH: FELADATOK A politikai -, a szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás A legjobb gyakorlatok terjesztése A regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése Éves cselekvési terv mentén látja el feladatait Megyei referensi hálózat működtetése

3

4 MNVH Veszprém megye információs pont NAGYVÁZSONY – Fábry Szabolcs

5 REFERENSI HÁLÓZAT CÉLJA
Az MNVH tevékenységének területi szintű kiterjesztése Közvetlen hálózatépítés hatékonyságának növelése Szakmai eszmecserék, képzések, helyi fórumok lebonyolítása A Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt vidékfejlesztési programjainak támogatása, A közötti időszak tervezési folyamatába történő bekapcsolódás A magyar vidékről alkotott pozitív megítélés erősítése A vidékfejlesztési projektötletek megvalósulásának folyamat-támogatása Részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában,

6 Észrevételek, tapasztalatok, javaslatok VP 2014 – 2020
A közszféra képviselői az alábbi témákat vetették fel: útépítés, -felújítás fontossága kalákában való együttdolgozás fontossága, törvényi változtatást kérnek a kalákamunka érdekében egyszerűsíteni a pályáztatást önerő hiánya képzés helyi szinten, népfőiskolák ÁNTSZ kontra helyi termékek, ellentétes érdekek, szintén törvényi szabályozást sürgetnek

7 Észrevételek, tapasztalatok, javaslatok VP 2014- 2020
Helyi gazdálkodók, őstermelők észrevételei: iskolakertek visszaállítása, erősítése (START…) mezőgazdasági szakképzés vágóhidak, vágópontok kialakítása helyi piacok kialakítása, erősítése, helyi termékek a nagy bevásárlóközpontokba is (szem elé!) fiatalgazdák támogatási rendszerének kiépítése adminisztráció csökkentése Betakarítás, szüret, aratás idején a hatóságok együttműködése a gazdálkodókkal

8

9

10

11 PROJEKTÖTLETI FELHÍVÁSOK
LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok, események megszervezése Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére sokszorosítására és terjesztésére

12 PROJEKTÖTLETEKRŐL SZÁMOKBAN

13 Ökopiac, Ökovásár, Langalló-fesztivál, Gasztro-fesztivál
A rendezvénysorozat keretében szakmai program és egy turisztikai vonzerővel is bíró gasztronómiai rendezvény valósul meg a térség civil szervezeteinek, vállalkozóinak és az önkormányzat(ok)nak együttműködésével. A szervezők, nyertes pályázók: a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete, Bakony-Balaton Kapuja LEADER Egyesület, Csalán Egyesület MINŐSÉG NÉLKÜLI „CELEBTALÁLKOZÓ” HELYETT: VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉS, SZAKMAI ELŐADÁSOK ÉS PROGRAMOK

14

15 Bazsi, Somlóvásárhely, Nagypirit
Őshonos almafák, almafeldolgozás Őshonos baromfi-tenyésztés és feldolgozás Háztáji kertek közkonyhának, nyugdíjas-otthonnak, falu lakosságának Háztáji kertek terményfeldolgozása: savanyítás, befőzés stb. Racka- és mangalicatartás, tenyésztés 300 tehénből álló csorda, rackák által karbantartott gyümölcsös, közösségi tér felújítása, kialakítása, többfunkciós szolgáltató központ …Ukk, Csabrendek

16 Tervezési környezet 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról OPERATÍV PROGRAMOK: (1) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), EMMI; (2) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), NGM; (3) Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP), NFM; (4) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP), NFM-VM; (5) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), VM; (6) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), NGM; (7) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP), NGM; (8) Végrehajtási Koordinációs Operatív Program, ME; (9) Vidékfejlesztési Program (VP), VM.

17 Operatív programok elosztása
Javasolt forrásallokáció (a rendelkezésre álló források %-ában) Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP) ERFA, ESZA 39,40 % Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 16,15 % Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,55 % Központi és területi gazdaságfejlesztés összesen = 59,10 % Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) ESZA, ERFA 10,94 % Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) Kohéziós Alap, ERFA 14,77 % Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) 13,69 % Végrehajtási Koordinációs Operatív Program Kohéziós Alap 1,50 % Összesen = 100, 00 % Vidékfejlesztési Program EMVA Külön számított Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) ETHA

18 3. A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program
megtervezése - a projekt felépítése 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról alapján az alábbi operatív programok tartoznak a VM-hez Vidékfejlesztési Program (VP) – „1200 milliárd” Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közös tervezés A vidékfejlesztési miniszter 5/B/2013. (III. 26.) utasítása

19 Vidékfejlesztési Program (2014-2020) indikatív forrásarányok
Bizottság által rögzített EMVA keretösszeg es árfolyamon: 3071millió euró EMVA társfinanszírozás folyó áron: mintegy 3,5455 Mrd Euró (mintegy 1000 Mrd Ft) Hazai társfinanszírozással (25%) együttesen: mintegy 1266 Mrd Ft VP (EMVA) PRIORITÁS Tervezett forrásarány (a rendelkezésre álló források %-ában) 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben; 3 % 2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 42 % 3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság terén; 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; 26 % 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban; 5 % 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 17 % Technikai segítségnyújtás 4 %

20 6. A Vidékfejlesztési Program prioritásai
A mezőgazdaság kibocsátásán belül arányeltolódás a szántóföldi növénytermesztés irányába. Kihasználatlan potenciálok a kertészet területén. A legelőterületre alapozott állattenyésztés a potenciáltól elmarad. Alacsonyfokú diverzifikáció. Forráseloszlás-koncentráció, valamint a kedvezőtlen makrogazdasági környezet miatt műszaki-technológiai lemaradás, tőkehiány az állattenyésztési és kertészeti ágazatokban. Az állattenyésztő ágazatokra jellemző kétpólusú üzemi szerkezet, valamint az ágazat szereplői közötti jövedelempozíciós különbségek erősödése. A feldolgozás versenyképességi és szerkezeti problémái (amortizáció szintje alatti befektetés, műszaki-technológiai lemaradás, elmaradott marketing). Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések – szervezési feladat! Gazdatársadalom elöregedése, fiatal gazdálkodók alacsony aránya.

21 6. A Vidékfejlesztési Program prioritásai.
Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása Az élelmiszer-termékek globális árérzékenysége és az árak hullámzása miatti hazai termelői és feldolgozói vállalkozások piaci kitettsége. Alacsony termelői és termék-előállítói szervezettség az élelmiszerláncban. A kiskereskedelmi láncok koncentrációjának és piacbefolyásoló képességének növekedése. Kevés számú és alacsony szintű horizontális és vertikális vállalati együttműködések. Helyi és közvetlen értékesítés alacsony aránya. Kisebb gazdaságokban és feldolgozó vállalkozásokban a korszerű vállalkozási és általános gazdaságvezetési ismeretek és szemlélet hiánya, különösen a kockázatkezelés terén. A növekvő piaci kockázatok kezelésére (kockázatok csökkentésére) pénzügyi eszközök kidolgozása. A mezőgazdasági termelés kiegyensúlyozott jövedelemviszonyait veszélyeztető klimatikus kockázatok miatti hozamingadozás csökkentése.

22 6. A Vidékfejlesztési Program prioritásai 3.
4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása Kedvezőtlen irányú vízgazdálkodási gyakorlat, vízkészletekkel való nem megfelelő vízgazdálkodás, tájgazdálkodási keretbe helyezett vízgazdálkodás hiánya. Diffúz tápanyagoktól és vegyszerektől terhelt felszíni vizek. Kedvezőtlen talajhasználat, a talaj megújuló képességét meghaladó mértékű használata, leromlása. A talajvédelmi intézkedések aránya nem elégséges. Kedvezőtlen faj és korösszetételű erdők, valamint a klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség. A természeti értékek megőrzése szempontjából fontos területek, élőhelyek megőrzése jelentős részben aktív kezelést igényel. A természeti területek aránya és a biológiai sokféleség lecsökkent, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyengültek. Idegenhonos, inváziós fajok terjedése. Alacsony szintű fogyasztói egészség-és környezettudatosság.

23 6. A Vidékfejlesztési Program prioritásai 4
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban Klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség, klímaváltozáshoz történő adaptáció, illetve mitigáció alacsony foka, valamint annak ösztönzésének elmaradása. Elavult telepi öntözési infrastruktúra. Fosszilis energiafüggőség és alacsony energiahatékonyság. (mezőgazdasági termelő épületek) Erőforrás-gazdálkodás nem kielégítő: elavult technológiák, állat elhelyezési és trágyakezelési problémák. A helyi megújuló energiaforrások, erdei biomassza, a melléktermékek, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok energiacélú felhasználási aránya alacsony. Erőforrás-hatékonyság gyengeségei az élelmiszeriparban (alapanyag- energia- és vízfelhasználás fenntarthatósága és hatékonysága).

24 6. A Vidékfejlesztési Program prioritásai 5
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek: Fiatalok elvándorlása; elöregedés; romló egészségi állapot; újratermelődő mélyszegénység; növekvő helyi szolgáltatáshiány; kulturális örökség eróziója; szétesett helyi közösségek. Vidéki helyi gazdaság gyenge, kezdetleges és szervezetlen: Fejletlen és gyenge KKV szektor; helyi termelés-fogyasztási kapcsolatok hiánya; helyi termékek hiánya; innováció hiánya; együttműködések hiánya, gyenge hálózatosodás; turisztikai potenciál gyenge kihasználtsága; helyi agro-biodiverzitás kihasználtsága minimális. A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés gyenge: Teljes fosszilis energiafüggőség; természeti erőforrások degradációja (helytelen, lefolyásgyorsító vízgazdálkodás, talajpusztulás, biológiai sokféleség csökkenése); pazarló gazdálkodás (energia, ivóvíz, élelmiszer, hulladékok). Jelentős és tovább növekvő területi fejlettségi különbségek a vidéki térségek rovására. Vidéken élők által elérhető jövedelemforrások jövedelmezőségi szintje alacsony, szegénység. Vidéki munkanélküliség, az aktív korú inaktívak koncentrációja a vidéki területeken (háztáji…) Helyi infrastruktúra gyengesége. Szolgáltatáshiány a vidéki területeken. IKT kapacitás és használat alacsony szintű. Az IKT működtetéséhez, használatához szükséges megfelelő humánerőforrás hiánya.

25 A Vidékfejlesztési Program keretében tervezett tematikus alprogramok
1. Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben. Gazdaságátadás ösztönzése olyan idős gazdálkodók esetében, akik átadják gazdaságukat fiatal termelőknek. Beruházások és szaktanácsadási-képzési tevékenységek igénybe vétele esetén speciális szabályok kidolgozása a fiatal gazdálkodókra (pl. támogatásintenzitás); farmgyakornoki program támogatása; bemutató gazdaságok támogatása. Inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése. 2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram A tematikus alprogram a rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját és a termelői részvétel elősegítését tűzi ki célul. A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc. A következő években kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a helyi – többek között a saját termelésű – élelmiszerek arányának növelésére. Úgyse’ kontra „SI faktor”

26 A VIDÉKFEJLESZTÉS NEM CSAK GAZDASÁGFEJLEESZTÉS
1492/2013. (VII. 29.) Korm. Hat.- a CLLD alkalmazásának módjáról, szükséges feltételekről EMVA források minimum 5%-a Többalapos (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA) lehetőség; Vidéki térségek, város-vidék együttműködés Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek terén: Vidéki helyi gazdaság megerősítése terén:  A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés terén: helyi szociális munka megerősítése; gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint élethosszig tartó tanulása; szociális (munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló) foglalkoztatás; települési szolgáltatások fejlesztése; pl.: kül- és belterületi önk-i utak fiatalok helyben tartását segítő fejlesztések; betelepülést segítő fejlesztések; közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; közösségi terek fejlesztése kulturális örökség megőrzés és hasznosítás; leszakadó térségek lakosságának eü-i helyzetének javítása. vállalkozás fejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése – inkubáció és hasonló szolgáltatások); helyi termék infrastruktúra fejlesztése; helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs „bróker” tevékenység, pilot projektek, stb.); helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése; együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; turizmus fejlesztése; helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek. helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati lehetőségeinek felmérése); lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; vízvisszatartó vízgazdálkodás kialakítása; anti-eróziós művelésmódok és tájhasználati beavatkozások; élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése.

27 Turisztikai támogatások elhelyezkedése
REL: rövid ellátási láncok támogatása Erdőgazdaság: klaszter-pályázatok Helyi, térségi termékek népszerűsítése, erősítése Vállalkozások (turisztikaiak is) Belterületi utak, önkormányzati külterületi utak (+ gépek)

28 Falusi turizmus II. Alapvetően meglévő szálláshelyek Fejlesztése
Kapacitásnövelése Új szolgáltatások bevezetése Helyi termékek, térségi termékek: feldolgozása, értékesítése Marketing, reklám Szövetkezés, klaszter

29 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

30 ELÉRHETŐSÉGEK H-8291 Nagyvázsony, Temető u. 9. (Vár felőli bejárás).
Telefon: ,

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MNVH és a Vidékfejlesztési Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések