Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OTSZ 5.0 – ÁLTALÁNOS RÉSZ Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OTSZ 5.0 – ÁLTALÁNOS RÉSZ Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ."— Előadás másolata:

1 OTSZ 5.0 – ÁLTALÁNOS RÉSZ Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék email: ltakacs@epsz.bme.hu Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

2 1.1. Általános rész Rendelet felépítése, szerkezete, Változások, általános szemlélet Hatály Eltérési lehetőségek Fogalmak, fogalomváltozások Védelmi célok és alapelvek TvMI-k jogszabályhoz való viszonya, alkalmazása Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

3 OTSZ 5.0 – ELŐZMÉNYEK 2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék 8 sz. albizottság: Az építmények, tűzszakaszok tűzállósági követelményeinek meghatározása kockázati tényezők alkalmazásával Az ötlet a vagyonbiztosítási gyakorlatból származik (vagyonvédelmi szemléletből) Alapelv: a tűzkeletkezés veszélye, a mentés és a tűzoltás feltételei stb. tehát a kockázati és a védelmi tényezők számszerűsíthetők (természetesen életvédelmi, nem vagyonvédelmi szempontból) Cél: alternatív eszköz biztosítása a tervezők részére az eseti eltérések helyett Önálló módszer, amely a továbbra is létező hagyományos tűzvédelmi tervezési eljárásokkal nem keverhető össze Módszer: A tűzszakaszok tűzkockázati tényezőit az egyes kockázati résztényezők szorzata adja. A tűzszakaszok védelmi tényezőit az egyes védelmi résztényezők szorzata adja – egy kedvezőtlenebb védelmi résztényezőt egy másik védelmi résztényezővel lehet ellensúlyozni – megadott határok között Minden részcsoportban a kockázati tényezők adottak, a védelmi tényezők viszont szabadon változtathatók – megadott határok között MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

4 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Kockázati tényezőkVédelmi tényezők Tűz keletkezésének kockázataTűz keletkezését csökkentő megoldások Tűzszakasz mérete, tagoltsága, füstterhelés, nagyteljesítményű elektromos fogyasztók alkalmazása, anyagok felhasználási hőmérséklete Tűz és füst szétterjedésének kockázataA tűz és füst szétterjedését csökkentő megoldások Tűzszakasz mérete, tűzterhelés, füstterhelés/toxicitás mértéke Tűz által veszélyeztetett személyek kockázataA tűz által veszélyeztetett személyek védelmét biztosító megoldások Benntartózkodók létszáma, menekülési képessége, legnagyobb befogadóképességű helyiség elhelyezkedése és befogadóképessége Tűz által veszélyeztetett anyagi javak kockázataAnyagi károk mérséklését segítő megoldások Nemzeti kulturális értékek, tűz-, füst-, oltási károk iránti érzékenység, folyamatos működés fenntartásának szükségessége A tűz és a tűz oltása során fellépő környezetvédelmi kockázatok Környezeti károk mérséklését segítő megoldások ADR/RID szerinti besorolás, anyagmennyiségek, környezeti tényezők OTSZ 5.0 – ELŐZMÉNYEK 2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

5 OTSZ 5.0 – ELŐZMÉNYEK 2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék A mai napig nincs a javaslathoz hasonló tűzvédelmi tervezési eljárás Európában A tervezési alapadatokat – kockázati tényezők – a tervezők nem vagy nagyon kevéssé befolyásolhatták volna A védelmi tényezőket, így a passzív és aktív tűzvédelmi tervezés eszközeit az épület céljához, funkciójához, a felmerülő igényekhez és az építészeti adottságokhoz lehetett volna optimálni Fontos szempont volt, hogy a tervező által változtatható paraméterek minimális és maximális értékének korlátozása A kockázati tényezők alkalmazása jelentős szakmai felkészültséget igényel, ezért alternatív módszerként volt tervezve MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

6 OTSZ 5.0 - FILOZÓFIA Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék A jogszabály rövidebb, jellemzően csak az elvárt biztonsági szintet tartalmazza (számonkérhető, egzakt, tömör, lényegre törő, kerüli a szabványokban szereplő osztályozások és követelmények ismétlését) Az elvárt biztonsági szint többféleképpen is kielégíthető: –Vonatkozó szabványok alkalmazásával –A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek alkalmazásával automatikusan teljesül (megoldási lehetőségeket is tartalmazhat, nem kizárólagos, „szabványszerű”) –Eltérő módszerek is alkalmazhatók (pl. tűz- és füstterjedési szimuláció, kiürítési szimuláció stb.) de ekkor a tervezőnek kell igazolnia az elvárt biztonsági szintnek megfelelő kialakítást 9 témakörben készülnek TvMI-k: Tűzterjedés elleni védelem Kiürítés Hő és füst elleni védelem Tűzoltó beavatkozási feltételek Beépített tűzjelző berendezések Beépített tűzoltó berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések Számítógépes szimuláció Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

7 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék OTSZ 5.0 - FILOZÓFIA A jogszabály rövidebb, jellemzően csak az elvárt biztonsági szintet tartalmazza (számonkérhető, egzakt, tömör, lényegre törő, kerüli a szabványokban szereplő osztályozások és követelmények ismétlését) Az elvárt biztonsági szint többféleképpen is kielégíthető: –Vonatkozó szabványok alkalmazásával –A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek alkalmazásával automatikusan teljesül (megoldási lehetőségeket is tartalmazhat, nem kizárólagos, „szabványszerű”) –Eltérő módszerek is alkalmazhatók (pl. tűz- és füstterjedési szimuláció, kiürítési szimuláció stb.) de ekkor a tervezőnek kell igazolnia az elvárt biztonsági szintnek megfelelő kialakítást MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

8 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – FELÉPÍTÉS, SZERKEZET Felépítése logikusabb: elöl a definíciók és a koncepcionális fejezetek, hátul a részletesebb előírások és a használati szabályok: I. fejezet Általános rendelkezések II. fejezet Értelmező rendelkezések III. fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek IV. fejezet Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás V. fejezet Általános szerkezeti követelmények VI. fejezet Tűzterjedés elleni védelem VII. fejezet Rendeltetéstől függő létesítési követelmények VIII. fejezet Kiürítés IX. fejezet Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények X. fejezet Hő és füst elleni védelem XI. fejezet Hasadó- és hasadó-nyíló felületek XII.fejezet Speciális épületek tűzvédelme XIII.fejezet Villamos és villámvédelmi berendezések XIV. fejezet Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai XV. fejezet A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok Rövidebb: 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet: 600 oldal 28/2011 (IX.22.) BM rendelet: 292 oldal 54/2014 (XII.5.) BM rendelet: 143 oldal

9 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – FELÉPÍTÉS, SZERKEZET Felépítése logikusabb: elöl a definíciók és a koncepcionális fejezetek, hátul a részletesebb előírások és a használati szabályok: XVI.fejezet A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok XVII.fejezet Éghető gázok, folyadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési szabályok XVIII.fejezet Használati szabályok XIX.fejezet Éghető, folyadékok és gázok használati szabályai XX. fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat XXI. fejezet Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv XXII.fejezet Záró rendelkezések 1-20. melléklet Megszűnik a tűzveszélyességi osztály, a tűzállósági fokozat, a tűzterhelés (azaz mégsem), a középmagas épület fogalma (magas épület marad, többszintes épület már most sem szerepel a szabályozásban) Rövidebb: 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet: 600 oldal 28/2011 (IX.22.) BM rendelet: 292 oldal 54/2014 (XII.5.) BM rendelet: 143 oldal

10 121. speciális építmény: tűzvédelmi szempontból speciális építmény a közúti alagút, a gyalogos aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű, az állvány jellegű és szín építmény, 131. szín: talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy több oldalán az összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott építmény, 1. alagút hossza: az alagút teljesen lefedett részén mért leghosszabb forgalmi sáv hossza, 116. ponyvaszerkezetű építmény: olyan építmény, amelynek az időjárási hatások elleni védelemre szolgáló héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szálakból szövéssel vagy a szövést helyettesítő egyéb technológiával készült, felületi terhek hordására képes, külső térelhatároló szerkezetként részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a használat feltételeit biztosítja, Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK

11 4. állvány jellegű építmény : olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki 22. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak (a fogalmat az előző, 28/2011 BM rendelettel kiadott OTSZ ugyan alkalmazta, de nem definiálta) Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK

12 4. állvány jellegű építmény : olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki 22. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak (a fogalmat az előző, 28/2011 BM rendelettel kiadott OTSZ ugyan alkalmazta, de nem definiálta) Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK

13 4. állvány jellegű építmény : olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki 22. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak (a fogalmat az előző, 28/2011 BM rendelettel kiadott OTSZ ugyan alkalmazta, de nem definiálta) Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK

14 48. füstgyűjtő tér: a füstszakasz légterének felső, a füstszegény levegőréteg feletti része, amely oldalhatáraival meggátolja a füst szétterülését, valamint korlátozza annak lehűlését a felhajtóerő biztosítása céljából 49. füstkötény: a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó építményszerkezet vagy berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését korlátozza, 52. füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst átterjedését a szomszédos füstszakaszba Szétvált a füstszakasz és a füstgyűjtő tér fogalma, füstmentes helyett füstszegény levegőréteg, továbbá kötényfal helyett füstkötény szerepel a fogalmak között Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. OTSZ 5.0 – ÚJ DEFINÍCIÓK

15 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÚJ FOGALMAK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék 78. Kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe, 79. Kockázati osztály : a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás, 105. mértékadó kockázati osztály : az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal, 114. önálló épületrész: a szomszédos épületrészektől statikailag független, tűzgátló szerkezettel elválasztott épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos épületrészeken való áthaladás nélkül biztosított MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

16 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KIINDULÁSI FELTÉTELEI Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni, b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő, d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét okozó esemény nem következik be. (2) A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki megoldások közötti összefüggések, kapcsolatok, kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni a működésképtelenséget előidéző hibák hatását. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

17 OTSZ 5.0 – TŰZVÉDELMI TERVEZŐI FELADATOK, FELELŐSSÉGEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék 12 § (2) A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1. melléklet 4. táblázata szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozza meg. 18 §(5) Az épületen kívüli, azzal összeköttetésben nem álló technológiai berendezés esetén a tűztávolság szükségességét, mértékét a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg. 30 § (7) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátló ajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását. Példa: MSZ EN 14600:2006 C0: 0 (NPD), C1:500, C2:10.000, C3:50.000, C4:100.000, C5:200.000 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

18 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék TŰZVÉDELMI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG - VÁLTOZÁSOK Korábban: tűzvédelmi műszaki leírás – TML – építési engedélyezési tervhez Tűzvédelmi tervezés ≠ „műleírás készítés”! Jelen- és jövőkép: tűzvédelmi tervezés – részvétel a teljes tervezési folyamatban Tűzvédelmi tervező jelenléte a projekt kezdeti fázisától a befejezésig Konzultáció Műszaki leírás mellett számítások készítése Rajzos munkarész készítése – a kivitelezési tervfázisban is! Szimulációk készítése Kísérletek, vizsgálatok szervezése, közreműködés Szakági tervek felülvizsgálata, ellenőrzése, konzultáció – generáltervezői feladatok tűzvédelmi részének átvállalása MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

19 MEGNÖVEKEDETT TUDÁSIGÉNY - KÉPZÉSEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Tárgyak ( félévenkénti kreditpontok ) Órakiméret és követelmény (v: vizsga, gy: gyakorlati jegy) Órák száma, kreditértéke tantárgyanként 1. félév2. félév3. félév4. félévÖsszesítés Kontakt óra kr.köv. Kontakt óra kr.köv. Kontakt óra kr.köv. Kontakt óra kr.köv.előadás gyakorl at órasz ám kred it 1 Mérnöki matematika, és modellalkotás (Mályusz Levente, Villányi Norbert, Szikra Csaba ) 123gy 66123 2A tűzvédelem mérnöki alapismeretei ( Szikra Csaba ) 184v 126184 3Számítógépes tervezés (I. félév: Villányi Norbert, II.félév: Szikra Csaba ) 123gy123gy 420246 4Tűzvédelmi épületszerkezettan ( Dr. Takács Lajos Gábor ) 184v 4v 4v123v36306615 5Tartószerkezetek alapjai (Dr. Visnovicz György) 184v 0 4 6Építőanyagok és kémia ( Majorosné Dr. Lublóy Éva ) 123v 3v 246 7Építőanyagok, építési termékek tűzkitét vizsgálata (Dr. Bánky Tamás ) 123v 0 3 8Létesítési és használati szabályok ( Dr. Takács Lajos Gábor ) 184v123v 3v 420 10 9 Tartószerkezetek tűzvédelme (Kulcsár Béla) 183v 4v 4gy36185411 10 Épületgépészet (Szikra Csaba) 123gy123v 186246 11Épületvillamosság és villámvédelem (Szabó Gergely, Kruppa Attila) 123v 0 3 Égéselmélet, égéskésleltetés (Dr. Takács Lajos Gábor, Szitányiné Siklósi Magdolna, Koburger Márk) 123v 0 3 13Tűzoltási és mentési ismeretek (Bérczi László, Kulcsár Béla) 123v 0 3 14Tűzvizsgálat (Király András) 123gy 93123 15Beépített oltóberendezések tervezése (Szikra Csaba) 244v184v420 8 16Beépített tűzjelző berendezések tervezése (Szikra Csaba, Dr. Szegi András) 123gy123v 246 17Zárttéri tűzmodellek (Szikra Csaba) 123v 93 3 18Hő- és füstelvezetés, füstmentesítés (Szikra Csaba) 184v126184 19Tűzvédelmi jogi ismeretek, minőségbiztosítás, minősítés (Dr. Erdős Antal) 123v 0 3 20Tűzeseti diagnosztika és rekonstrukció (Kulcsár Béla) 123gy012 3 21 Mérnöki módszerek alkalmazása a tűzvédelemben (Dr. Takács Lajos Gábor, Szikra Csaba) 183gy315183 22Szakdolgozat (Dr. Takács Lajos Gábor) 10? 0 Összesen 12028 12028 12027 12037 331149480120 Vizsga 6 6 6 5 Gyakorlat 2 2 2 3 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

20 1.2. Tűzveszélyesség és kockázati osztályba sorolások: anyagok tűzveszélyességi osztályozása kockázatok meghatározása, értékelése Gyakorlati kérdések, eseti példákkal Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

21 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék (1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 ° C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-al csökkentett értéke, c) az éghető gáz, gőz, köd, d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és e) az e rendelet hatályba lépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

22 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék (2) Tűzveszélyes osztályba tartozik a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és g) az e rendelet hatályba lépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. (3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik a) a nem éghető anyag, b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag. és c) az e rendelet hatályba lépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

23 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI EGYSÉGEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék (1) A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát. (2) A kockázati egység lehet a) önálló rendeltetési egység, b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint, c) speciális építmény vagy d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott része.. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

24 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI EGYSÉGEK KOCKÁZATI OSZTÁLYA Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék (1) A kockázati egység kockázati osztályát a) speciális építmény esetén a XII. fejezetben foglaltak alapján, b) az 1. melléklet 4. táblázatában nem szereplő ipari, mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapján, c) egyéb esetben az 1. melléklet 1-4. táblázata alapján kell meghatározni. (2) A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1. melléklet 4. táblázata szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozza meg.. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

25 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI EGYSÉGEK KOCKÁZATI OSZTÁLYAI Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék (3) Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati os ztálya a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik az abban lévő kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal. (4) Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya a (3) bekezdés szerint megállapított kockázati osztálynál eggyel szigorúbb kockázati osztálynak felel meg akkor, ha az épület, az önálló épületrész befogadóképessége meghaladja a) NAK osztály esetén az 500 főt, b) AK osztály esetén az 1500 főt, c) KK osztály esetén a 3000 főt. (5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba, b) alacsony kockázati, AK osztályba, c) közepes kockázati, KK osztályba vagy d) magas kockázati, MK osztályba tartozik.. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

26 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA A SZINTMAGASSÁG ÉS A BEFOGADÓKÉPESSÉG ALAPJÁN Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék ABCDE 1A kockázati egység kockázati osztályaNAKAKKKMK 2A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága, valamint a kilátó és az állvány jellegű építmény esetében a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület magassága (m) 0,00-7,007,01-14,0014,01-30,00>30,00 3A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m) 0,00 - -3,00-3,01 - -6,00-6,01 - -9,00> -9,00 4A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó-képessége, valamint a kilátó, a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány jellegű építmény és szín esetében az építmény befogadóképessége (fő) 1-5051-300301-1.500>1.500 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

27 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA A MENEKÜLÉSI KÉPESSÉG ALAPJÁN Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék A B C 1A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége A kockázati egység kockázata Egyes rendeltetések besorolása a menekülési képesség alapján (példák) 2önállóan menekülnek NAK - lakás, - iroda, - üzlet, - kizárólag járóbeteg-ellátás, - kereskedelmi szálláshely, - iskola 10 év feletti korosztály részére - jellemzően menekülésben nem korlátozott személyek részére szolgáló szálláshelyek (kollégium, munkásszálló, hasonló rendeltetések), - múzeum, kiállítótér, templom, színház 3 segítséggel menekülnek AK - óvoda, - iskola 6-10 éves korig, - kényszertartózkodás 4 előkészítés nélkül menthetők KK - bölcsőde, - fekvőbeteg-ellátás, - menekülésben korlátozott személyek lakóotthona, 5 előkészítéssel vagy azzal sem menthetők MK - intenzív osztály, - műtő, MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

28 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA A TÁROLT ANYAGOK VESZÉLYESSÉGE ALAPJÁN Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék A B 1 Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői A kockázati egység kockázata 2 Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül NAK 3 Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként legfeljebb 100 l/kg mennyiségű robbanásveszélyes anyag AK 4 Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 100 l/kg-nál nagyobb, de legfeljebb 300 l/kg mennyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag KK 5 Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és tárolóhelyiségenként 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségben robbanásveszélyes anyag MK 6Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása legfeljebb 300 l/kg mennyiségbenKK 7Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 l/kg-nál nagyobb mennyiségbenMK 8Gépjárműtároló, max. 10 személygépkocsiNAK 9Gépjárműtároló, 10-nél több személygépkocsiAK 10Egyéb gépjárműtároló tehergépkocsi, autóbusz, trolibusz, egyéb gépjármű részéreKK 11 Parkológépes vagy gépesített gépjárműtárolóKK 12 Vasútijármű tárolóKK 13 Légijármű-tároló - Repülőgép hossza max. 12 m, törzsszélessége max. 2 mAK 14 Légijármű-tároló - Repülőgép hossza >12 m vagy törzsszélessége > 2 m KK 15 Szemestermény-tároló AK (folytatva) MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

29 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT A KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA AZ IPARI TECHNOLÓGIÁK VESZÉLYESSÉGE ALAPJÁN Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék ABC 1 Ipari, mezőgazdasági alaprendeltetésRendeltetés jellemzői A kockázati egység kockázata 2 Állattartás alom nélkül NAK 3 alommal AK 4 Asztalosműhely, -üzem, Faipari üzem, fűrészüzem, parkettagyártás Bútorkészítő műhely, üzem (fa és faalapú építőlemez alapanyagokból) Faalapú termékek gyártása KK 5 Autószerelő műhely, karosszéria lakatos műhely ha a I-II. tűzveszélyességi fokozatú tartozó folyadékokkal történő alkatrészmosás minősítéssel rendelkező zárt berendezésben vagy a szabadban történik, vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokkal történő alkatrészmosást nem végeznek AK 6 egyéb esetben KK 7 Autófényező, -lakkozó kizárólag vízbázisú festékekkel AK 8 szerves oldószeres festékek vagy fedőlakk felhasználása esetén KK 9 Betonelem és gázbeton gyártás, téglagyártás, kerámia termékek gyártása AK 10 Bitumenes termékek gyártása (szigetelőlemezek, tetőfedő anyagok) KK 11 Borkészítés NAK 12 Cementgyár AK 13 Elektromos berendezések gyártása KK 14 Festék-, lakkgyártás kizárólag vízbázisú festékek gyártása AK 15egyéb esetbenKK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

30 2.1. Általános szerkezeti követelmények Gyakorlati kérdések, eseti példákkal Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

31 Jelentős változások – de: első körben hiányozni fog a vonatkozó TvMI: Megszűntek a függőleges tartószerkezetekre az R180, RE 180, REI180 követelmények Megszűnt az általános tűzvédelmi követelmény a válaszfalakra – újdonság: tűzgátló válaszfal A menekülési útvonalakon alkalmazott építményszerkezetekre vannak általános követelmények TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

32 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Jelentős változások – de: első körben hiányozni fog a vonatkozó TvMI: Megszűntek a függőleges tartószerkezetekre az R180, RE 180, REI180 követelmények Megszűnt az általános tűzvédelmi követelmény a válaszfalakra – újdonság: tűzgátló válaszfal A menekülési útvonalakon alkalmazott építményszerkezetekre vannak általános követelmények MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

33 OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék A filozófia nem változott: a függőleges teherhordó szerkezetek követelményei továbbra is eltérnek a vízszintes teherhordó szerkezetekétől – de a hierarchia szabály továbbra is érvényes MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

34 OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék 16 § (6) Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. Probléma: a fenti elv helyes, de a legtöbb esetben ellentétes a táblázatban közölt követelményekkel! MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

35 OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék EC2: -Keresztmetszeti módszer -Izotermás módszer -Szimuláció 28/2011 OTSZ 18. melléklet: meglévő épületeknél volt alkalmazató – TvMI? MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

36 OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék EC2: -Keresztmetszeti módszer -Izotermás módszer -Szimuláció 28/2011 OTSZ 18. melléklet: meglévő épületeknél volt alkalmazató – TvMI? MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

37 (2) Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállósági teljesítmény-követelménye a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban történő alkalmazás esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó falra előírt követelmény időtartamával, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel. TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÁTHIDALÓKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. A hatályos, jelenlegi OTSZ az áthidalókra vonatkozó követelményei a gerendák követelményeivel egyeznek meg, nem az általuk kiváltott falak követelményeivel!

38 Szabadlépcső tartószerkezete: A1 – tűzállósági teljesítmény-jellemző nélkül – feltételek – TvMI? TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

39 Szabadlépcső tartószerkezete: A1 – tűzállósági teljesítmény-jellemző nélkül – feltételek – TvMI? TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Feltételek: -Éri-e tűzhatás a lépcsőt? (nyílászárók, hozzá vezető ajtók tűzvédelmi jellemzői) -Ha tűzhatás éri, milyen kitéttel számoljunk? MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

40 (4)Szintosztó födém és az azt kiszolgáló lépcső létesítése legalább D tűzvédelmi osztályú szerkezetből megengedett (a 28/2011 BM r. szerint óvodákban nem lehetett faanyagú galériát létesíteni). 38.§ (…) (4) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség a) falburkolata KK osztály esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú, b) mennyezetburkolata KK osztály esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2- s1,d0, tűzvédelmi osztályú, c) padlóburkolata KK és MK osztály esetén legalább Bfl -s1 tűzvédelmi osztályú és d) belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

41 2.1. Tűzterjedés elleni védelem Gyakorlati kérdések, eseti példákkal Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

42 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék OTSZ 5.0 SZERINT - TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ FOGALMAK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

43 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT - TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

44 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT - TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Jelentős változások: Megszűnt az M kritérium – de tűzfal már csak teherhordó lehet MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

45 OTSZ 5.0 ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI - HÁTTÉR Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Merevítés nélküli és faszerkezetekhez kikötött tűzfalak problémái OTSZ 5.0: csak teherhordó tűzfalak létesíthetők REI 240 követelmény – előnyök: Vázszerkezet tűzállóságától nem függ (R240 oszlop, gerenda irreális) M kritérium teljesítése (megszűnt) Földrengéssel szembeni ellenállás MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

46 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT TŰZTÁVOLSÁG Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015. 174. tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság (nincs már vízszintes vetület – egyértelműbb a fogalom)

47 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT TŰZSZAKASZ-TERÜLETEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

48 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT TŰZSZAKASZ-TERÜLETEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék ABCDE 1 A tárolási rendeltetésű kockázati egységet befogadó épület, önálló épületrész A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m 2 ), beépített tűzoltó berendezés nélkül/tűzoltó berendezéssel A tűzszakasz megengedett térfogata (m 3 ) az alapterület 10-szerese 2 a kockázati egység kockázati osztálya 3 NAKAKKKMK 4földszintes épület, önálló épületrész10.000/20.00012.000/24.0007.000/14.000- 5több szintből álló épület, önálló épületrész 8.000/16.00010.000/20.0005.000/10.0003.000/6.000 6részben vagy teljesen pinceszinti tűzszakasz 4.000/8.0005.000/10.0002.500/10.0001.500/3.000 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

49 TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ AZ OTSZ 5.0 SZERINT TŰZSZAKASZ-TERÜLETEK Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék ABCDE 1Az ipari, mezőgazdasági rendeltetésű kockázati egységet befogadó épület, önálló épületrész A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m 2 ), beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés nélkül/tűzjelző berendezéssel/tűzoltó berendezéssel A tűzszakasz megengedett térfogata (m 3 ) az alapterület 10-szerese 2 a kockázati egység kockázati osztálya 3 NAKAKKKMK 4földszintes épület, önálló épületrész 8.000/12.000/24.00010.000/15.000/30.0005.000/10.000/20.0001.000/4.000/8.000 5több szintből álló épület, önálló épületrész 4.000/8.000/16.0007.000/10.000/20.0004.000/8.000/16.0001.000/3.000/6.000 6részben vagy teljesen pinceszinti tűzszakasz 2.000/4.000/8.0003.500/5.000/10.0002.000/4.000/8.000500/1.500/3.000 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

50 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék TŰZGÁTLÓ AJTÓK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI) Lehetséges követelmények és teljesítmények: EI 1 xx C / EI 2 xx C E xx C EW xx C MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

51 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék TŰZGÁTLÓ AJTÓK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI) 30 § (7) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátló ajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását. Lehetséges követelmények és teljesítmények: EI 1 xx C / EI 2 xx C – 25 vagy 100 mm-re vannak a hőmérsékletmérő pontok a kerettől a tűzállósági vizsgálat során E xx C EW xx C EI ≠ S m vagy S a (jövőbeli feljesztés) MSZ EN 14600:2006 C0: 0 (NPD), C1:500, C2:10.000, C3:50.000, C4:100.000, C5:200.000 MSZ EN 14351-1; csak külső ajtók Draft prEN 14351-2: belső ajtók resistance to repeated opening and closing: 1: 5000, 2: 10000, 3: 20000, 4: 50000, 5:100000, 6: 20000, 7: 500000, 8: 1000000 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

52 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék LINEÁRIS HÉZAGTÖMÍTÉSEK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI) MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

53 EI 90-H-M20-F-W00 to 50, ahol EI 90: a tűzvédelemben megszokott integritási és hőszigetelési követelmény határideje percben; H, V vagy T: a vizsgált próbatest konfigurációja (H: vízszintes teherhordó szerkezet; V: függőleges teherhordó szerkezet függőleges hézaggal, T: függőleges teherhordó szerkezet vízszintes hézaggal); Mxx: a hézag megengedett mozgása a teljes hézagszélesség xx százalékában (esetünkben 20%); X: M helyett, ha nincs mozgás engedélyezve; F, M vagy B: a hézagtömítés típusa (M: előregyártott, F: helyszínen készített, B: előregyártott vagy helyszínen készített); Wxx to yy: engedélyezett hézagszélesség xx mm-től yy mm-ig. Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék LINEÁRIS HÉZAGTÖMÍTÉSEK – JELÖLÉSEK (OTSZ + TvMI) MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.

54 Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ 5.0 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék LINEÁRIS HÉZAGTÖMÍTÉSEK – TÍPUSOK, MŰSZAKI ADATOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 2014-2015.


Letölteni ppt "OTSZ 5.0 – ÁLTALÁNOS RÉSZ Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék Dr. Takács Lajos Gábor: OTSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések