Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi."— Előadás másolata:

1 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Neptun Konferencia – 2014. november 12. Felsőoktatási Aktualitások Stéger Csilla

2 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Mai témáink 1.jogszabály módosítások (FIR, Hösz, nyomtatványok, felvi) és FIR helyzetkép – Csilla 2.OSAP (eredmények és oklevél statisztika) – Hoszi 3.Új XSD a FIR-ben – Imi 4.Adatellenőrzési szabályok – Zsuzsa és Hoszi 5.Kérdések - válaszok

3 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Vhr. tervezet Közig. Egyeztetés keretében érkezett észrevételek bedolgozása zajlik Várható megjelenés még 2014-ben Várható hatályba lépés a megjelenést követő napon, kivéve a nyomtatványok, melyek 2015. szeptember 1- től Engedélyezés-nyilvántartás: Szaklétesítés és indítás szétválik (majd a 289/2005. kr. módosítással lesz egyértelmű) 5 évenkénti működési engedélyezés szabályrendszere megjelenik

4 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Vhr. tervezet FIR: Tanév rendjére vonatkozó szabályok (OH javaslat) Átvétel esetén (OH terv): „Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az átvett hallgató beiratkozása vagy bejelentkezése után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás vagy bejelentkezés dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény és a hallgató részére. A fogadó felsőoktatási intézmény az átvétel napját,és az elbocsátó intézmény nevét és a hallgató korábbi képzését a FIR-be bejelenti, a hallgató az elbocsátó intézményben, az elbocsátó intézmény a FIR-ben a jogviszony képzés megszűnése indokaként az átvételt jelöli meg.” Kötelező nyomtatványok: Alapvetően elsődleges az elektronikus nyomtatványrendszer Kisebb pontosítások

5 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. HÖSZ szerinti új szakváltási mód Nftv: 48/B. § (8): „(…)А szakváltás történhet а képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó.” Vhr: 248/2012. Korm. rend. ÚJ: „7. § (8) Amennyiben a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, a KKK másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani.” Ha nem felvételis szakváltás– régi képzés kezdete az irányadó.

6 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. HÖSZ szerinti új szakváltási mód Hangsúlyozzuk, hogy a szakváltás fenti fogalomhasználata CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZ NFTV. 28/A. ALCÍME SZERINTI MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK TEKINTETÉBEN releváns. Elválik egymástól a FIR képzésváltás szerinti és a HÖSZ szerinti hallgatói képzési út !!! Előző képzés féléveinek száma és az előző képzésen igénybe vett önköltség beszámít az össz kötelezettségbe!

7 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Önköltség szakváltás esetén a HÖSZ-ben Nftv: 48/B. § (8): „(…) Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó.” Vhr: 248/2012. Korm. Rend: ÚJ, prior sorrendben alkalmazandó:  1) szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes önköltség számítandó, azaz az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott önköltség  2) amennyiben a hallgató olyan képzésre vált, amely képzést az adott intézmény önköltséges formában nem indított, az Nftv. 48/C. § (4) bekezdése az irányadó (legkisebb országos)  3) ha a fentiek szerint nem számítható, a hitéleti képzési terület képzéseinek kivételével az adott képzési csoportra a 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó.

8 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Önköltség szakváltás esetén a HÖSZ-ben hitéleti, mestertanári képzések Vhr: 248/2012. Korm. Rend: ÚJ:  Hitélet 3) : az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott alapján – hitéleti alap- és osztatlan képzések esetén a bölcsész alapképzés költségkereteinek minimuma, – hitéleti mesterképzések esetén a bölcsész mesterképzés költségkereteinek minimuma, – hitéleti tanár szakok esetén a pedagógusképzés képzési terület tanár szakokhoz kapcsolódó költségkeretének minimuma szerinti összeg az irányadó.  A mestertanári képzések esetén a szak önköltsége a felsőoktatási intézmény által a két szakterületre meghirdetett önköltségek számtani átlaga.

9 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. E-közigazgatás felé tett lépések ÚJ : 248/2012. (VIII.31.) Korm. rend.  8. § (1) Nincs papír alapú OH irattári példány a HÖSZ döntésekből, csak elektronikus aláírással ellátott, időbélyegzett  Kézbesítés: a) Posta SZEÜSZ b) Ügyfélkapu – ha az ügyfél a döntés átvételét harminc napon belül nem igazolja vissza, a Hivatal a döntést papír alapon ismételten közli

10 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Új elem a mentesítésben ÚJ : 248/2012. (VIII.31.) Korm. Rend. 5/A. § (2)-(3)  Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnése és a kötelezettségről hozott jogerős döntés közötti időszakban végzett, a kérelmező által igazolt, a kötelezettségteljesítésre alkalmas foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.  Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a fenti időtartamon belül ismételten hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít, a Hivatal kérelemre a fentiekben foglalt munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.”

11 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felvételi Kr. módosítás tervezete Elektronikus eljárás 2015A-tól (csak e-jelentkezés lesz, határon túli képzések esetén az intézménynek kell a jelentkezési lapot megalkotni) Max. 6 jelentkezést lehet benyújtani Hiánypótlandó: középiskolai bizonyítvány, hitelesítő lap Mesteres jelentkező esetén az oklevelet, a HH-s/GYES- GYED-TGYÁS/fogyatékossági jogosultságot a Hivatal vizsgálja, pont az intézmény által csak jogosultság esetén adható Egyébként (nem Fkr.): 2015A-tól min. pont F-240, A/O- 280, M-50, testnevelő edző/tanár: emeltszintű érettségi

12 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felvételi FFT szerkesztés Köszönet a beszerkesztésért (az informatikai nehézségek ellenére…) Módosítási igényt e-mailben várunk Kapacitás véglegesítésen dolgozunk Visszamutatás jóváhagyásra december elején várható FFT megjelentetését december 20-ig tervezzük (várhatóan idén is lesz januári hivatalos kiegészítés)

13 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. FIR betöltési nehézségek Esti feldolgozó folyamat elhúzódása -> ezáltal belecsúszása a munkaidőbe -> feldolgozás és lekérdezések párhuzamos futása -> szerverek nagy terhelése -> felület belassulása, esetleg elérhetetlensége Az éjszakai feldolgozás elhúzódásának okai: o OSAP miatt növekvő számú konténer, o növekvő számú ellenőrzési szabály, o Egyre több és nagyobb funkcionális ráépülés a FIR-re (támidő bővítés, Hösz, OEP stb.) o Feladatok soros egymást követése… Megoldás: párhuzamosítás! Ezen dolgozunk, hogy további funkció és használat bővülést, gyors feldolgozást tudjunk biztosítani.

14 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Az eredmények konkrétumainak ismertetése előtt is, ismét: Köszönet az adattisztításban és adatrögzítésben részt vevő valamennyi intézményi kollégának a közös sikerért! OSAP – 2014. október

15 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Köszönöm a figyelmet! (Kérjük, hogy a diákat osszátok meg a Konferencián részt nem vevő kollégákkal!)


Letölteni ppt "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések