Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA. KÖVETELÉSKEZELÉS A JOG ESZKÖZEIVEL KKV AKADÉMIA Pénzünknél maradva. Követeléskezelés eredményesen 11/09/2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA. KÖVETELÉSKEZELÉS A JOG ESZKÖZEIVEL KKV AKADÉMIA Pénzünknél maradva. Követeléskezelés eredményesen 11/09/2013."— Előadás másolata:

1 DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA

2 KÖVETELÉSKEZELÉS A JOG ESZKÖZEIVEL KKV AKADÉMIA Pénzünknél maradva. Követeléskezelés eredményesen 11/09/2013

3 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu K ÖVETELÉSKEZELÉS FÁZISAI 1. ”megelőzés”  már a szerződéskötés folyamatában  szerződéses kikötések, feltételek, határidők 2. szerződések utóélete  számlázási folyamatok  fizetési felszólítás  nem peres eljárások (fizetési meghagyás, felszámolás) 3. peres eljárás

4 S ZERZŐDÉSKÖTÉSI FOLYAMAT  Mire figyeljünk?  feladatok pontos körülhatárolása  teljesítési határidők  díjazás ütemezése (előleg, részletfizetés)  késedelem következményei  késedelmi kamat mértéke  szerződésszegés esetére van-e kötbér kikötés  audit jogok 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

5 Ú J SZABÁLYOK 2013. JÚL. 1- TŐL fizetési határidő  30 napos fizetési határidő  ha nincs kikötve szerződésben  kezdete: fizetési felszólítás vagy számla kézhezvétele  főszabály: max. 60 napos fizetési határidő!  az ennél hosszabb határidőt ellenkező bizonyításáig tisztességtelen szerződési feltételnek kell tekinteni és megtámadhatja a jogosult 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

6 Ú J SZABÁLYOK 2013. JÚL. 1- TŐL késedelmi kamat  késedelmi kamat számítása  nem az érintett naptári félév utolsó napján, hanem az első napján érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni  késedelmi kamat mértéke nő  az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke, szemben az eddigi 7 százalékponttal növelt értékkel  késedelmi kamat mértéke idegen pénznemben teljesítendő pénztartozás esetén  a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

7 Ú J SZABÁLYOK 2013. JÚL. 1- TŐL behajtási költségátalány  A kötelezett köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 EUR-nak megfelelő forintösszeget is megfizetni.  a behajtási költségátalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól  a kártérítésbe az összege beleszámít 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

8 Ú J SZABÁLYOK 2013. JÚL. 1- TŐL Teljesítési Szakértői Szerv  új szakértői szerv: Teljesítésigazolási Szakértői Szerv  szakértői véleményt ad 30 napon belül, díj ellenében  a tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben  a megrendelő, a kivitelező, vagy az alvállalkozó megbízására  ha a teljesítési igazolás kiadása nem történt meg, vagy a kiadás vitás, vagy az igazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg  MKIK mellett működik 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

9 Ú J SZABÁLYOK 2013. JÚL. 1- TŐL építési szerződések  átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 nap (ha felek eltérően nem állapodtak meg) 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

10 SZÁMLÁZÁS teljesítés tagadása részben vagy egészben, nem fizetés 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu számla számla teljes visszautasítása storno számla számla részbeni visszautasítása számla befogadása, fizetés nélkül számla helyesbítése fizetési meghagyás, felszámolás

11 N EM FIZETÉS Igényérvényesítés fajtái, szintjei  Fizetési felszólítás  FMH (közjegyzői fizetési meghagyás)  1 millió Ft alatt  Felszámolási eljárás  200.000,- Ft felett 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

12 I GÉNYÉRVÉNYESÍTÉS FAJTÁI  Melyiket mikor lehet indítani, és mikor érdemes?  Díjak, illetékek, költségek  Határidők! 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

13 F IZETÉSI FELSZÓLÍTÁS  kötelező tartalmi elemek:  a követelés jogcíme  a követelés összege  megfizetés határideje  az a végső határidő, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését  adós vitathatja a felszólítást  a vitatását csak akkor lehet megállapítani, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

14 F IZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH)  Feltételei, szabályai:  1 millió Ft alatt  közjegyzői eljárás (elektronikus kérelem + 3 % díj)  közjegyző bocsátja ki  ha az adósnak van ismert idézési címe belföldön  ha nem munkaviszonyból származik a követelés  költségtérítés  lehet ellentmondás: perré alakul + 3 % illeték 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

15 F IZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH) 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu kérelem 3 nap kibocsátáskézbesítés 15 nap jogerőre emelkedik az FMH adós ellentmondásának utolsó napja

16 F ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS  nem peres bírósági eljárás  feltételei, szabályai:  200.000,- Ft felett  hitelezők kielégítési sorrendje  költségtérítés 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

17 F ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS Feltétel: Fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább  a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét  meg kell határozni azt a végső határidőt, amely után megindítják a felszámolási eljárást 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

18 F ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS fizetésképtelenség  A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha  az adós szerződésen alapuló,  nem vitatott vagy elismert tartozását  a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és  hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

19 F ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS kielégítési sorrend a felszámolási eljárásban  a felszámolás költségei (pl. adóst terhelő munkabér, adók, járulékok, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos költségek)  zálogjogosultak  magánszemélyek – nem gazdasági tevékenységből eredő – követelése (pl. hibás teljesítésből, kártérítésből eredő követelések, szavatossági vagy jótállási kötelezettségek), a kis- és mikrovállalkozás követelése,  a TB alapok javára fennálló tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíjtartozások, az adók, köztartozások, a közműdíjak, társasházi közös költség  egyéb követelések,  késedelmi kamat és késedelmi pótlék,  azok a követelések amelyek jogosultja  a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja;  a gazdálkodó szervezet ügyvezetője,  a vezető állású munkavállaló. 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

20 F ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS költségek  Illeték  közkereseti társaság és bt. esetén: 30.000,- Ft vagy  Kft,. Zrt. Nyrt. esetén: 80.000,- Ft  Ki viseli?  Közzétételi költségtérítés: 25.000,- Ft 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu

21 F ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. Tel.: +36 1 9200 317 E-mail.: office@drhathazi.hu www.drhathazi.hu 20 nap5 nap kézbesítési vélelem teljesítés, számla befogadása hitelezői felszólítás kézbesítés az adósnak adós vitatásának utolsó napja

22 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA


Letölteni ppt "DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA. KÖVETELÉSKEZELÉS A JOG ESZKÖZEIVEL KKV AKADÉMIA Pénzünknél maradva. Követeléskezelés eredményesen 11/09/2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések