Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA"— Előadás másolata:

1 DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA

2 Követeléskezelés a jog eszközeivel
kkv akadémia Pénzünknél maradva. Követeléskezelés eredményesen 11/09/2013

3 Követeléskezelés fázisai
1. ”megelőzés” már a szerződéskötés folyamatában szerződéses kikötések, feltételek, határidők 2. szerződések utóélete számlázási folyamatok fizetési felszólítás nem peres eljárások (fizetési meghagyás, felszámolás) 3. peres eljárás 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

4 Szerződéskötési folyamat
Mire figyeljünk? feladatok pontos körülhatárolása teljesítési határidők díjazás ütemezése (előleg, részletfizetés) késedelem következményei késedelmi kamat mértéke szerződésszegés esetére van-e kötbér kikötés audit jogok 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

5 Új szabályok 2013. júl. 1-től fizetési határidő
30 napos fizetési határidő ha nincs kikötve szerződésben kezdete: fizetési felszólítás vagy számla kézhezvétele főszabály: max. 60 napos fizetési határidő! az ennél hosszabb határidőt ellenkező bizonyításáig tisztességtelen szerződési feltételnek kell tekinteni és megtámadhatja a jogosult 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

6 Új szabályok 2013. júl. 1-től késedelmi kamat
késedelmi kamat számítása nem az érintett naptári félév utolsó napján, hanem az első napján érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni késedelmi kamat mértéke nő az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke, szemben az eddigi 7 százalékponttal növelt értékkel késedelmi kamat mértéke idegen pénznemben teljesítendő pénztartozás esetén a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

7 Új szabályok 2013. júl. 1-től behajtási költségátalány
A kötelezett köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 EUR-nak megfelelő forintösszeget is megfizetni. a behajtási költségátalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól a kártérítésbe az összege beleszámít 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

8 Új szabályok 2013. júl. 1-től Teljesítési Szakértői Szerv
új szakértői szerv: Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakértői véleményt ad 30 napon belül, díj ellenében a tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a kivitelező, vagy az alvállalkozó megbízására ha a teljesítési igazolás kiadása nem történt meg, vagy a kiadás vitás, vagy az igazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg MKIK mellett működik 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

9 Új szabályok 2013. júl. 1-től építési szerződések
átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 nap (ha felek eltérően nem állapodtak meg) 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

10 számlázás teljesítés tagadása részben vagy egészben, nem fizetés
számla számla teljes visszautasítása számla részbeni visszautasítása számla befogadása, fizetés nélkül storno számla számla helyesbítése fizetési meghagyás, felszámolás 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

11 Nem fizetés Igényérvényesítés fajtái, szintjei
Fizetési felszólítás FMH (közjegyzői fizetési meghagyás) 1 millió Ft alatt Felszámolási eljárás ,- Ft felett 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

12 Igényérvényesítés fajtái
Melyiket mikor lehet indítani, és mikor érdemes? Díjak, illetékek, költségek Határidők! 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

13 Fizetési felszólítás kötelező tartalmi elemek:
a követelés jogcíme a követelés összege megfizetés határideje az a végső határidő, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését adós vitathatja a felszólítást a vitatását csak akkor lehet megállapítani, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

14 Fizetési meghagyás (FMH)
Feltételei, szabályai: 1 millió Ft alatt közjegyzői eljárás (elektronikus kérelem + 3 % díj) közjegyző bocsátja ki ha az adósnak van ismert idézési címe belföldön ha nem munkaviszonyból származik a követelés költségtérítés lehet ellentmondás: perré alakul + 3 % illeték 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

15 Fizetési meghagyás (FMH)
jogerőre emelkedik az FMH kérelem kibocsátás kézbesítés 3 nap 15 nap adós ellentmondásának utolsó napja 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

16 Felszámolási eljárás nem peres bírósági eljárás feltételei, szabályai:
,- Ft felett hitelezők kielégítési sorrendje költségtérítés 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

17 Felszámolási eljárás Feltétel:
Fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét meg kell határozni azt a végső határidőt, amely után megindítják a felszámolási eljárást 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

18 Felszámolási eljárás fizetésképtelenség
A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az adós szerződésen alapuló, nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

19 Felszámolási eljárás kielégítési sorrend a felszámolási eljárásban
a felszámolás költségei (pl. adóst terhelő munkabér, adók, járulékok, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos költségek) zálogjogosultak magánszemélyek – nem gazdasági tevékenységből eredő – követelése (pl. hibás teljesítésből, kártérítésből eredő követelések, szavatossági vagy jótállási kötelezettségek), a kis- és mikrovállalkozás követelése, a TB alapok javára fennálló tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíjtartozások, az adók, köztartozások, a közműdíjak, társasházi közös költség egyéb követelések, késedelmi kamat és késedelmi pótlék, azok a követelések amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja; a gazdálkodó szervezet ügyvezetője, a vezető állású munkavállaló. 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

20 Felszámolási eljárás költségek
Illeték közkereseti társaság és bt. esetén: ,- Ft vagy Kft,. Zrt. Nyrt. esetén: ,- Ft Ki viseli? Közzétételi költségtérítés: ,- Ft 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

21 Felszámolási eljárás teljesítés, számla befogadása
hitelezői felszólítás kézbesítés az adósnak 20 nap 5 nap kézbesítési vélelem adós vitatásának utolsó napja 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. em. • Tel.: +36 1  • .: •

22 DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA


Letölteni ppt "DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések