Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szatmáriné dr. Balogh Mária:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szatmáriné dr. Balogh Mária:"— Előadás másolata:

1 Szatmáriné dr. Balogh Mária:
Szakmai képzések a munkaerő- piacra hangolva, avagy, Hogyan újítsuk meg tudásunkat?

2 Convictus-Consult Kft.
Tartalom A háttérről Ahogy azt már mások kitalálták Ahogy mi kipróbáltuk Akkor miért nem? Convictus-Consult Kft.

3 Személyes háttér Munka- és szervezet szakpszichológus
Felsőoktatási tapasztalat: 30 év Találkozás a DACUM (Development A Curriculum) kidolgozójával, Robert E. Nortonnal (The National Center for Research in Vocational Education, The Ohio State Univ.) Learning about Open Learning Heriot-Watt Univ. (LOLA) HR tanácsadási tapasztalat: munkakörelemzésre épülő HR rendszerfejlesztés, mentorképzés Szervezetfejlesztési tanácsadás NSZI foglalkozáselemzési hullámokban részvétel (2001, 2005) elemzőként Kompetencia-alapú képzésfejlesztésben tréner és mentor, tananyag értékelő

4 A CÉL: munkahelyi, munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő képzésfejlesztés
Munkakörelemzés/foglalkozáselemzés: feladatok és kompetenciák (DACUM) 2. Kimenetből következő átfogó, részcélok, követelmények meghatározása 3. Munkaköri feladatok elvégzésére (teljesítmény-követelményekre) felkészítő képzés tervezése: elmélet + gyakorlat Convictus-Consult Kft.

5 Convictus-Consult Kft.
A DACUM filozófiája Egy adott munkakörben a hozzáértő és gyakorlott dolgozók mindenkinél jobban és pontosabban tudják leírni saját munkakörüket. Bármely munkakör hatékonyan leírható azokkal a feladatokkal, amelyeket az adott munkakörben sikeresen teljesítő dolgozók végeznek el, teljesítenek. A sikeres feladatmegoldás közvetlenül összeköthető azokkal az ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel, viselkedésekkel, amelyekkel rendelkezniük kell a dolgozóknak abból a célból, hogy a feladataikat megfelelően teljesíteni tudják. Convictus-Consult Kft.

6 Convictus-Consult Kft.
A CÉL: munkahelyi, munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő képzésfejlesztés 4. Tananyagfejlesztés: együttműködő oktatók és gyakorlatvezetők által! összetartozókból modulok létrehozása útmutatók segédletek óratervek támogató média (online, stb.) 5. Megvalósítás, kipróbálás 6. Értékelés: átfogó, folyamatra és tartalomra vonatkozó, majd korrekciók Convictus-Consult Kft.

7 Rendszerezett tananyag és képzésfejlesztés (Systematic Curruculum and Instructional Development, SCID) Norton, R. E., & Moser, J. (2007). SCID handbook Columbus, OH: Center on Education and Training for Employment, The Ohio State University)

8 Példa: Feladatelemzés
A foglalkozás/munkakör neve: Gazdasági informatikus Feladatcsoport címe, jele: Fejleszti az informatikai infrastruktúrát A feladat címe: Gondoskodik az informatikai eszközök beszerzéséről Átveszi az eszközöket Convictus-Consult Kft.

9 Teljesít-mény kritériu-mok Attitűdök, viselkedések
A feladat lépései Teljesít-mény kritériu-mok Döntés és támogatás Tantárgy Ismeret Készség Eszközök és anyagok Gyakori hibák Attitűdök, viselkedések 1. Felméri a felhasználói szükségleteket. Időszakos felmérésekre vonatkozó eljárási rend Gazdasági Cégismeret Saját cég ismeret Fejlesztési elképzelések ismerete (Felh. + hardver) Szükséglet feltáró interjú elvégzése Rendszer gondolkodás Kapcsolat teremtés, kezelés Ellenőrző lista Nem minden érintettet kérdez meg Nem minden releváns szempontot vesz figyelembe Udvarias Tiszteletteljes Segítőkész Kezdeménye-ző Együttműködő 2. Azonosítja a szükségleteket kielégítő hardver eszközöket. A hardver elhelyezésére vonatkozó helyiség tűzvédelmi szabályzata Igények-eszközök társítása. A döntést műszaki dokumentációk segítik. Műszaki-Harver ECDL-Internet Hardver eszközök műszaki jellemzői Hardver eszközökről információ gyűjtés az Internetről. Angol műszaki dokumentáció értelmezése Elemző, összehasonlító gondolkodás Internet, nyomtató, papír. Alultervez: kisebb para-méterű eszközt tervez az igényekhez képest. Pontosság Célkövetés Minőség-szemlélet 3. Egyeztet a vezetővel a beszerzendő eszközökről. Elkészíti az eszköz beszerzés prioritási sorrendjét. Döntési szempontok felállítása Műszaki-Hardver Menedzseri ismeretek Többszempontú döntési mátrix Felhasználók tudásszintje Érvelés Táblázatszerkesztés Többszem-pontú döntési mátrix Nem minden releváns szempontot vesz figyelembe. Kimaradnak fontos szempontok. Felelősség-tudat Kompromisszum keresés 4. Kiválasztja a lehetséges beszállítókat. Beszállítói minősítési standardok az adott cégnél Beszállítók minősítését végzi / előkészíti. Minőség menedzsment Beszállítók minősítése Internet Minőségbiztosítás: szemponttok listája Nem megbízható beszállítót választ. Korrupció. Kapcsolati háló kritika nélküli használata. Megbízhatóság Önállóság Convictus-Consult Kft.

10 A tananyag tervezése Belépési kritériumok: Értő olvasás
Pontos számolás Szövegszerkesztés és gépelési készség Helyesírás Táblázat/adatbázis kezelés felhasználó szinten Internet használat – információ keresés, rendszerezés

11 Követelmények (objectives) Legyen képes a tanuló…
Tananyag tartalma, szerkezete Gyakorlatok, feladatok Támogatás módja Ellenőrzés, értékelés módja, szintje Időszükséglet Felhasznált és használható forrásanyagok Teljesítmény követelmény (performance objective) Szükségletfeltáró interjút készíteni. Kommunikáció: Szükségletfeltáró interjú folyamatának kezelése Tréningen: - szituáció elemzés filmről - szituációs gyakorlat (videó feedback) Szakmai gyakorlaton: - részvétel szükségletfeltáró beszélgetésen + ellenőrző lista Szükségletfeltáró beszélgetés vezetése a gyakorlatvezető felügyelete alatt, utána visszajelzés Ellenőrző lista Demo filmek (CD, DVD) Cikk a kommunikációs szöveggyűjteményben Ellenőrző listán szereplő szempontok alapján a tapasztalatok megbeszélése társakkal és a gyakorlat vezetővel. Az ellenőrző lista követelményeinek min. 90%-ának teljesítése Aláírás a gyakorlat vezetőtől. Tréning: 18 óra/csop Megbeszélés a gyakorlaton: 1-2 óra/ interjú Szupervíziós megbeszélés a gyakorlaton interjúkészítés után:1,5-2 óra / interjú Szöveggyűj-temény Link gyűjtemény: Szükségletfeltáró interjú készítése az ellenőrző lista szempontjainak megfelelően Műszaki doku-mentációt olvasni, értelmezni, és összehasonlító táblázatba rendezni Szervezés/menedzsment: Döntési mátrix készítése, szerepe a döntés előkészítésben. Szimuláció: Többszempontú döntési mátrix összeállítása iskolai, munkahelyi és saját döntési helyzetekre Többszempontú döntési mátrix táblázat elektronikusan Angol nyelvű műszaki dokumentáció fordítása, döntési mátrix készítése az olvasottak alapján. Döntés előkészítő mátrixot készíteni Internet használat: - keresés - információ mentés - információ rendszerezés Kiválasztott hardver eszközre több gyártótól információ gyűjtése és az adatok táblázatba foglalása a forrás megjelölésével Táblázat séma A források alapján a táblázat adatainak ellenőrzése. Megfelelő, hibátlan kitöltés Árajánlatot kérni. Gazdasági jog: - árajánlat formai, tartalmi követelményei Üzleti kommunikáció: - ajánlatkérő levél fogalmazása, írása Ajánlat kérő levél fogalmazása kiválasztott hardver elemre Árajánlat minta Ajánlatkérő levél minta Ellenőrző lista alapján Ajánlatkérő levél megfogalmazása a jogi tartalmi és kommunikáció formai követelményei alapján

12 Modulok és néhány tartalom
1. Műszaki, hardver ismeretek 2. Gazdasági és gazdasági jogi ismeretek: Jogi (számla, szerződés, megrendelés, garancia, fogyasztó védelem) Leltárkezelés fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem Szakmai gyakorlat: Mutasson néhány szerződést a gyak. vezető és azt beszéljék meg. Készítsen elő a gyakorlatvezető felügyelete alatt egy konkrét vételi szerződést, majd beszéljék meg az ered-ményét 3. Kommunikáció: Szükséglet feltáró interjú készítése Üzleti kommunikáció: levelezés (írott) és beszerzési (szóbeli) Tárgyalás, érvelés, reklamálás

13 Modulok és néhány tartalom
4. Minőségbiztosítás: Beszállítók minősítése 5. Szervezés/menedzsment ismeretek: Döntési mátrix 6. Műszaki/IT angol nyelv: Műszaki IT szöveg gyűjtése, olvasása, megértése, fordítása

14 Aktualitása: DUÁLIS – KOOPERATÍV képzés
Duális formában folyó képzést csak meglévő alapszakra lehet akkreditáltatni (az eredeti tartalom nem sérülhet). A képzés indításához a Duális Képzési Tanácshoz be kell nyújtani: A képzés indításának indoklását Az intézményi tanrendet A vállalati tananyagot Az egyetem és vállalat közötti szerződést (Dr. Palkovics László: Gyakorlati és elméleti képzés egyensúlya a járműmérnöki képzésben c. előadása, november 16.) Convictus-Consult Kft.

15 Akkor MIÉRT NEM így tervezünk és képzünk?!
Nem ismerjük a módszertant? Sok előkészítő munkát kellene elvégezni? Magunknak is sokat kellene tanulni? Nincs partneri viszony és együttműködés a képző intézmény és a munkahelyek között? Nincs együttműködés az oktatók között? Félünk újítani? Convictus-Consult Kft.

16 Convictus-Consult Kft.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Szatmáriné dr. Balogh Mária Munka- és szervezet szakpszichológus, tréner, coach Honlap: TEL: Convictus-Consult Kft.


Letölteni ppt "Szatmáriné dr. Balogh Mária:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések