Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. esettanulmány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. esettanulmány"— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. esettanulmány
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. esettanulmány Dr. Tarnóczi Tibor

2 A közönséges részvények értéke
1000 £ Befektetett eszközök 14 223,9 Forgóeszközök 4 850,2 Összes eszköz 19 074,1 Le Kötelezettségek hosszú lejáratú 4 357,2 rövid lejáratú 7 000, 0 Összes kötelezettség 11 357,2 Saját tőke 7 716,9 Egy részvény értéke (£) 3,86

3 Részvény értéke Egy részvény értéke:
7 716,9 millió £ / 2 000 000 db részvény = 0,00386 £ * = 3,86 £ (Hasonló cégek) Piaci érték / könyv szerinti érték mutató (3,7 + 2,8 + 3,6 + 2,9 + 3,2 + 2,7) / 6 = 3,15 A mutató értéke 3,15 : 1 Felhasználva a Whinchat Ltd. részvényének a fentebb kiszámított értékét: 3,15 * 3,86 = 12,16 £

4 Részvény értéke 2. (Hasonló cégek) Árbevétel / piaci érték mutató
(1,7 + 1,6 + 1,5 + 1,9 + 2,3 + 1,4) / 6 = 1,73 A mutató értéke 1,73 : 1 Felhasználva a Whinchat Ltd. árbevételét: (45 924,8 millió £ / 1,73) / 2 000 000 db részvény * 1000 = £

5 Piaci érték A piaci érték azon a feltételezésen alapul, hogy az összes eszköz, és nem csak az ingatlanok, értékelésre kerül a mérlegben (pénzügyi helyzet kimutatás) bemutatott értékeken, és a megállapított legalacsonyabb piaci ár érvényes az ingatlanokra.

6 Piaci érték 1000 £ Befektetett eszközök 38 238,3 Ingatlanok 32 000,3
38 238,3 Ingatlanok 32 000,3 Gépek és berendezések 3 948,1 Gépjárművek 2 290,2 Forgóeszközök 4 850,2 ÖSSZES ESZKÖZ 43 088,5 Le Kötelezettségek hosszú lejáratú 4 357,2 rövid lejáratú 7 000, 0 Összes kötelezettség 11 357,2 Saját tőke 31 731,3 Egy részvény értéke (£) 15,87

7 Árfolyam / Nyereség (P/E) mutató
A hasonló cégek átlagos P/E mutatója 9,88. Ezt felhasználva egy közönséges részvény értéke (10,5 + 11,5 + 12,5 + 6,8 + 8,3 +9,7) / 6 = 9,88 EPS (részvényenkénti eredmény) = Adózott eredmény / részvények száma EPS = 3 123,1 / 2 000 = 1,5615 részvény értéke = EPS * P/E = 1,5615 * 9,88 = 15,43 £

8 Osztalékhozam Azt feltételezve, hogy az osztalék az előző években kifizetett osztalékok középértéke körül van (figyelmen kívül hagyva a rendkívüli osztalékokat), a részvényenkénti osztalék 0,12 £. ((220   000) / 2) / 2 000 000 = 0,12

9 Osztalékhozam A hasonló jegyzett cégek átlagos osztalékhozamát felhasználva, az osztalékhozam (2,3 + 1,2 + 1,2 + 3,3 + 2,6 + 1,8) / 6 = 2,067% (0,02067) (0,12 * 100 / 90) / 0,02067 = 6,45 £ A kapott érték a részvények mérlegbeli értéke (3,86) felett van, de jelentős mértékben a más értékelési módszerek felhasználásával számított értékek alatt.

10 Szabad cash flow A számítások során feltételezzük
a Whinchat Ltd. értékesítési növekedési rátája 2% (az esettanulmányban említett ráta (2-3%) alsó határa), a Whinchat Ltd. mérlegében bemutatott hitelérték visszatükrözi annak aktuális piaci értékét, a Scaup plc 8%-os tőkeköltsége megfelelő ennek a befektetési lehetőségnek a vizsgálatához. .

11 Szabad cash flow Számítások a következő táblázathoz:
6. év értékesítési bevétel: 45 924,8 * 1,02 / 1000 = 46,84 millió £ Végérték = 4,06 / 0,08 = 50,75 Egy közönséges részvény értéke 40,74 millió £ / 2 millió db = 20,37 £  

12 Szabad cash flow 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 10. év után
Értékesítési bevétel 46,84 47,78 48,74 49,71 50,70 Működési profit (10%) 4,68 4,78 4,87 4,97 5,07 Adó (20%) 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 Adózás utáni működési profit 3,74 3,82 3,90 3,98 4,06 Pótlólagos befektetett eszköz 0,60 - Pótlólagos forgótőke 0,19 0,20 Szabad cash flow 2,95 3,03 3,11 3,79 3,86

13 Szabad cash flow Év Szabad cash flow Diszkonttényező Jelenérték
millió £ diszkontráta = 8% 6. év 2,95 0,93 2,74 7. év 3,03 0,86 2,61 8. év 3,11 0,79 2,46 9. év 3,79 0,74 2,80 10. év 3,86 0,68 2,62 Végérték 50,75 34,51 Vállalat értéke 47,74 Le hitel 7,0 Közönséges részvények értéke 40,74 Egy részvény értéke (£) 20,37

14 Rezervációs (megszerzési) ár
Egy vállalat rezervációs árának meghatározásakor különböző következményekkel kell számolni, beleértve a különböző részvényértékelési modellek alkalmazásának helytállóságát is. A legmagasabb részvényérték a FCF alapú megközelítésből származhat. Elméletileg az alkalmazott módszerek közül a legtetszetősebb és a kapott érték azt a maximális értéket reprezentálja, amit a Scaup plc normál esetben kész lenne kifizetni, biztosítva a részvényesi vagyon maximálásával kapcsolatos elkötelezettségét. 

15 Rezervációs (megszerzési) ár
Az esettanulmány jelzi azokat a megtakarításokat, amelyeket a cégátvétel eredményeként el lehetne érni. Feltételezve, hogy ezek a megtakarítások évi 100 000 £-ot (a várakozások alsó értékét) tesznek ki, és felhasználva az örökjáradék számítást, a megtakarítások tőkésített értéke 100 000 / 0,08 = 1 250 000 £ Ez azt jelentené, hogy a Scaup plc kész lenne további 0,63 £-ot (1 250 000 / 2  ) fizetni a megtakarítások megszerzésének érdekében.

16 Rezervációs (megszerzési) ár
Az esettanulmány jelzi azokat a megtakarításokat, amelyeket a cégátvétel eredményeként el lehetne érni. Feltételezve, hogy ezek a megtakarítások évi 100 000 £-ot (a várakozások alsó értékét) tesznek ki, és felhasználva az örökjáradék számítást, a megtakarítások tőkésített értéke 100 000 / 0,08 = 1 250 000 £ Ez azt jelentené, hogy a Scaup plc kész lenne további 0,63 £-ot (1 250 000 / 2  ) fizetni a megtakarítások megszerzésének érdekében.

17 Rezervációs (megszerzési) ár
Az esettanulmány jelzi azokat a megtakarításokat, amelyeket a cégátvétel eredményeként el lehetne érni. Feltételezve, hogy ezek a megtakarítások évi 100 000 £-ot (a várakozások alsó értékét) tesznek ki, és felhasználva az örökjáradék számítást, a megtakarítások tőkésített értéke 100 000 / 0,08 = 1 250 000 £ Ez azt jelentené, hogy a Scaup plc kész lenne további 0,63 £-ot (1 250 000 / 2  ) fizetni a megtakarítások megszerzésének érdekében.

18 Rezervációs (megszerzési) ár
A Scaup plc maximális részvényértéke 20,37 £ lenne az FCF megközelítéssel, amihez még hozzájön a megtakarítások 0,63 £-os értéke, és így az ár 21,00 £. Az valószínűtlen, hogy a Scaup plc kész kifizetni a fentebb kiszámított maximális részvényárat. Attól alacsonyabb árra van szükség, ha a vállalat növelni akarja a részvényesi vagyont.

19 Rezervációs (megszerzési) ár
Az alacsonyabb értéknek a meghatározása során a Scaup plc figyelembe kell vennie a Whinchat család tulajdonában lévő részvények értékét. Az világos, hogy a Whinchat család el akarja adni a vállalkozást és nem akarja tovább folytatni azt, valamely családtag bevonása nélkül. Az is világos, hogy nincsen olyan családtag, aki szeretné továbbvinni a vállalkozást. Kivéve, ha nem találnak a további működést biztosító vásárlót, és az eszközalapú részvényérték megfelelő a család számára..

20 Részvényérték A 15,87 £-os, a saját tőke piaci értékén alapuló részvényérték valószínűleg a minimális érték, amit a Whinchat család kész lenne fontolóra venni és az egy lehetséges rezervációs árat jelentene a család számára. Ha az ingatlanok piaci értéke 33 millió £ (a magasabb érték), ez részvényenként további 0,50 £-tal megnövelné a részvények értékét.

21 Részvényérték A Scaup plc részvényesei számára a rezervációs ár valahol a Whinchat család (15.87 £) és a Scaup plc számára korábban kiszámított maximális részvényérték (21,00 £) között van. A háttérben lehet egy másik vevő is. A 18 £ körüli részvényár (lehetővé teszi az ingatlanok piaci értékének magasabb értéken történő figyelembe vételét, és prémiumot biztosít a Whichat család számára, ami arra ösztönözheti, hogy a Scaup plc-nek adja el a céget) megfelelő rezervációs ár lehet a Scaup plc számára. Ez az érték 3,00 £-nyi profitot biztosítana a Whinchat Ltd-ben megszerzett részvényekre, feltételezve, hogy a szabad cash flow és a megtakarítások becslése jó.

22 További lépések kialakítani a cégnek a Scaup plc-n belüli jellemzőinek pontos megértését (stratégiai modellek segítségével, úgymint PEST analízis, SWOT analízis, Porter 5 erő modell [Porter-féle versenytárselemzés], stb.), ami segíti annak meghatározását, hogy a felvásárlás által milyen érték kerül hozzáadásra (pl. méretgazdaságosság, szakértelem megszerzése stratégiailag fontos területeken, stb.).

23 További lépések meghatározni a lehetséges felvásárlási célokat. Lehetséges, hogy a Scaup plc érdekelt több vállalat felvásárlásában is, ezért a célok meghatározására egy folyamatos folyamatként kell tekinteni, amiket most csak egy adott vállalatnál kell figyelembe venni. A lehetséges célok meghatározásához a megfelelő kritériumok lehetnek pl. a méret, az iparág jellemzői, az elhelyezkedés, stb., a lehetséges célokat az elfogadott kritériumok szerint rangsorolni kellene.

24 További lépések átvilágítani a vállalkozást. El kell végezni a cél vállalat minden kulcs jellemzőjének a vizsgálatát, beleértve a jogi kötelezettségeket, a pénzügyi számlák teljességét, a jövőbeli kilátásokat, az eszközök állapotát, a profilalkotást a kulcsfontosságú személyzetről, stb.

25 További lépések elfogadni a lehetséges jelöltek tárgyalási árintervallumát. Ennek az intervallumnak megfelelő értékelési modellek használatán kell alapulnia. Ezen túl, meg kell vizsgálni az eladó pozícióját és a megszerzésért folyó verseny valószínűségét annak érdekében, hogy a megfelelő rezervációs érték kerülhessen meghatározásra. Az értékelési folyamat lezárása után figyelembe kell venni a lehetséges szinergiákat, valamint az átstrukturálási lehetőségeket.

26 További lépések kidolgozni a tárgyalási stratégiát. A tapasztalt tárgyaló team fontos tényezője a sikeres üzletnek. Ez rendszerint segít annak biztosításában, hogy a kölcsönösen elfogadott rezervációs ár ne kerüljön túllépésre és abban is, hogy a céltársasággal kapcsolatban megszerzett információk és a versenyző ajánlattevők fenyegetésének a figyelembe vétele nem vezet oda, hogy a szükségesnél többet fizessünk.

27 További lépések strukturálni az üzletet. Az ajánlatok előnyeit és hátrányait valamennyi bevont partner esetében világosan meg kell érteni. menedzselni az átvételre kerülő vállalat integrációját. Ha már az üzletben megállapodás született, világos tervre van szükség arra, hogyan fog a célvállalat sikeresen integrálódni. Ehhez szükséges a vezető menedzserek bevonása, hogy biztosítva legyen a két vállalat közötti sikeres kommunikáció.

28 Elfogadás Tételezzük fel, hogy a 18 £-os rezervációs ár kifizetésre kerül, ami 36 millió £-os (2 millió db * 18 £) értéket jelentene. Ha a szabad cash flow számítás biztosítja a legjobb becslését a közönséges részvények árára, akkor az üzlet nettó jelenértéke a következő lesz: millió £ A közönséges részvények jelenértéke 40,75 A költségmegtakarítás értéke 1,25 Összesen 42,0 A részvények megszerzési értéke 36,0 NPV 6,0

29 Új részvényérték Azt feltételezve, hogy a piac képes helyesen megállapítani a Scaup plc értékét, akkor a részvény piaci értékének a következőnek kell lennie: millió £ Scaup plc piaci kapitalizációja 106,40 A Whinchat Ltd. NPV értéke 6,00 Piaci kapitalizáció a bejelentés után 112,40 Részvényenkénti piaci érték (£) 11,24

30 Új részvényérték piaci kapitalizáció
10  db részvény * 10,64 £ / részvény = ,40 millió £ részvényenkénti piaci érték = 112,40 millió £ / 10 millió darab részvény = 11,24 £ / részvény A meglévő részvények piaci árából engedményt szükséges adni, amikor beállításra kerül a megfelelő ár. Tételezzük fel, hogy 20% engedményre van szükség a sikeres kibocsátáshoz. Ez azt jelenti, hogy az ajánlati ár (11,24 £ * 0,8) ~ 9,00 £

31 Új részvényérték Például egy 5-ért 2 kibocsátási ajánlat megnövelheti a mennyiséget: 4 millió db részvény * 9,00 £ = 36,0 millió £ Feltételezve, hogy további 4 millió darab részvény kerül kibocsátásra, akkor a részvénykibocsátás értéke a következő lenne: £(112,40 millió £ + 36,00 millió £) / 14,00 millió db = 10,6 £ / részvény

32 Figyelembe veendő az elmúlt években a Scaup plc által tapasztalt problémák, meredek csökkenés a Scaup plc részvényeinek árában az elmúlt 5 évben (ami tovább csökkenhet a kibocsátási időszak során), a vállalat megszerzésben kis tapasztalattal rendelkező igazgatósághoz kapcsolódó kockázat, új stratégiai irány felvétele a Scaup plc-nél, megfelelő lehetne egy nagyobb kibocsátási kedvezmény az aktuális piaci árból.


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. esettanulmány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések