Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Küllemi bírálat. A küllemi bírálat célja A bírálat célja az, hogy a testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk a következőkről:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Küllemi bírálat. A küllemi bírálat célja A bírálat célja az, hogy a testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk a következőkről:"— Előadás másolata:

1 Küllemi bírálat

2 A küllemi bírálat célja A bírálat célja az, hogy a testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk a következőkről: a konstitúciós típusról, a termelőképességről, a szervezeti szilárdságról és az ellenálló képességről.

3 A parlagi kecske küllemi bírálata A kettőshasznosítású állományokban: a jó gépi fejhetőség, a jó hústermelő képesség és a hosszú hasznos élettartam küllemi jegyeit keressük. A húshasznosítású állományokban: kiváló hústermelésű és az extrém viszonyokat jól tűrő, hosszú, hasznos élettartamot ígérő egyedeket keressük. A bírálati rendszer: leíró jellegű, a bírált tulajdonságok többsége lineáris skálán 1-9 pontokkal kifejezve jelenik meg.

4 A parlagi kecske küllemi bírálata A bírált küllemi tulajdonságai anyáknál : ráma izmoltság lábszerkezet tőgy. A bírálat küllemi tulajdonságai bakoknál : ráma izmoltság lábszerkezet. Az egyes tulajdonságok és tulajdonságcsoportok egyaránt 1-9-ig terjedő skálán jelennek meg.

5 Az anyák bírálata Az egyes testméretekre kapott pontértékeket a következő súlyozással vesszük figyelembe: farmagasság: 3 medencehosszúság: 1 farszélesség: 1 mellkasmélység: 1 A ráma bírálata

6 Az izmoltság vizsgálata Egyes izomcsoportok terjedelmességét, tömegét keressük. Jelentősége a hústermelő képességen belül az értékes húsrészek arányára utaló információ révén van. Izmoltságot a far hátulnézeti profilvonala alapján, gyakorlatilag a combok teltségének elbírálásával minősítjük.

7 A lábszerkezet bírálata Lehetőség szerint mozgás közben kell megítélni. A vizsgált résztulajdonságok : farlejtés hátulsó láb oldalnézet (kívánatos érték150-155  ), csánk állaga (szivacsostól a nagyon szárazig), csüd (lazától a meredekig), pártamagasság (kívánatos értéke 3cm ).

8 A tőgy bírálata Célja: a bírált egyed tőgye mennyiben alkalmas gépi fejésre és ezeket a tulajdonságokat várhatóan milyen mértékben képes megőrizni több laktáció teljesítése után is. A tulajdonságok egy részét lineáris skálán bíráljuk el, egy másik részét kvalitatív tulajdonságként vesszük figyelembe. A tőgy összpontszámának kialakításában a fő hangsúlyt a tőgyfüggesztésre és a tőgymélységre helyezzük.

9 A tőgy bírálata A jobb tőgyfél hossza: Az extrém rövid elülső tőgyfelet 1 ponttal, a hasfalon hosszan előrenyúló tőgyfelet 9 ponttal értékeljük. A bal tőgyfél hossza: A combok mögé hátrahúzódó tőgy 9 pontot ér, a comb vonaláig érő 5 pontot, míg a comb vonalát el nem érő ennél kevesebb pontot kap. Vizsgált tulajdonságok:

10 A tőgy bírálata A tőgyfüggesztés: A skála a csüngő tőgytől (1pont) a kifejezett, a tőgyön hátulnézetben erős bemélyedést mutató szalagig (9pont) terjed. A tőgymélység: A kívánatos tőgy 4-5 centiméterrel a csánk fölött végződik (5pont), a csánk izületig lenyúló tőgy pontértéke 3. A tőgybimbó állása: a függőleges tőgybimbót 9 ponttal, a szélsőségesen előreállót 1 az ennél kevésbé előreállókat 1 fölötti pontértékkel fejezzük ki. A tőgybimbó hossza és vastagsága.

11 A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai I. A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai Tulajdonságcsoport Tulajdonság LeírásPontszá m 1. Ráma Farmagasság Medencehosszúság Farszélesség Mellkasmélység alacsony átlagos magas rövid átlagos hosszú keskeny átlagos széles sekély átlagos mély 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 2. Izmoltság Comb profilvonala hátulnézetben erősen homorú homorú egyenes domború erősen domború 1 2-3 4-6 7-8 9

12 A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai II. TulajdonságcsoportTulajdonság LeírásPontszám 3. Lábszerkezet Farlejtés Hátulsó láb o.n. Csánk állaga Csüd Pártamagasság tornyos kívánatos csapott nyitott kívánatos kardos szivacsos átlagos száraz puha átlagos meredek alacsony átlagos magas 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9

13 A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai III. TulajdonságcsoportTulajdonság LeírásPontszám 4. Tőgy Jobb tőgyfél hossza Bal tőgyfél hossza Függesztés Tőgymélység Tőgybimbó állása Tőgybimbó hossza Tőgybimbó vastagsága rövid átlagos előrenyúló rövid átlagos hátranyúló gyenge átlagos feszes alacsony átlagos magas nagyon előreálló mérsékelten előreálló függőleges rövid átlagos hosszú vékony átlagos vastag 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9

14 A bakok bírálata A bírált küllemi tulajdonságokat három tulajdonságcsoportba soroljuk: ráma izmoltság lábszerkezet

15 Parlagi bakok bírált tulajdonságai I. TulajdonságcsoportTulajdonságLeírásPontszám 1. Ráma Farmagasság Medencehosszúság Farszélesség Mellkasmélység alacsony átlagos magas rövid átlagos hosszú keskeny átlagos széles sekély átlagos mély 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 2. Izmoltság Comb profilvonala hátulnézetben erősen homorú homorú egyenes domború erősen domború 1 2-3 4-6 7-8 9

16 Parlagi bakok bírált tulajdonságai II. TulajdonságcsoportTulajdonságLeírásPontszá m 3. Lábszerkezet Farlejtés Hátulsó láb o.n. Csánk állaga Csüd Pártamagasság tornyos kívánatos csapott nyitott kívánatos kardos szivacsos átlagos száraz puha átlagos meredek alacsony átlagos magas 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9

17 Tejelő kecskék küllemi bírálata A bírálható egyedek Csak olyan egyed bírálható, amely: egyértelműen azonosítható, egészséges, a vizsgált fajtában az idegen vérhányad nem haladja meg a 25%-ot, laktációs állapota megfelelő- tőgye reálisan megítélhető. Amennyiben az egyed valamilyen ok következtében nem bírálható, azt a bíráló akadálykódok kiadásával jelzi: 01-frissen ellett és szárazonálló, 02-mozgásszervi betegség, 04-csökött, korához képest fejletlen. A tőgy alkati hibája esetén a bírálat elvégezhető, ekkor a bíráló a következő kóddal jelzi a hiba jellegét: 03-süket tőgyfél

18 A kecsketőgy különböző formái Az ovális és a gömb forma alkalmas leginkább a gépi fejésre.

19 A nőivarú egyedek küllemi bírálata marmagasság mellkasmélység mellkas szélesség élesség farlejtés farszélesség hátulsó láb oldalnézet hátulsó láb hátulnézet körömszög tőgy illesztés elől kiegyensúlyozottság, szimmetria, minőség tőgyfüggesztés tőgymélység tőgybimbó méret tőgybimbó irányultság A lineáris leíró bírálat

20 A bírálat során figyelembe vett tulajdonságok értékelése Marmagasság Mellkasmélység :1-3 sekély 4-6 közepes 7-9 mély Mellkas szélesség: 1-3 gyenge 4-6 közepes 7-9 erős Élesség: 1-3 burkolt 4-6 közepes 7-9 éles Farszélesség: 1-3 szűk 4-6 közepes 7-9 széles Hátulsó láb oldalnézet: 1-3 nyitott 4-6 közepes 7-9 kardos Hátulsó láb hátulnézet: 1-3 gacsos 4-6 közepes 7-9 párhuzamos Körömszög Tőgy illesztése elől: 1-3 laza 4-6 közepes 7-9 erős Kiegyensúlyozottság, szimmetria, minőség Tőgyfüggesztés: 1-3 gyenge 4-6 közepes 7-9 erős Tőgymélység Tőgybimbó méret Tőgybimbó irányultság: 1-3 előreálló 4-6 ideális 7-9 függőleges Farlejtés

21 A tulajdonságok végső indexpontszáma A fő tulajdonságok és a végső pontszám 50-99 pontig terjedő skálán értékelendők. Bírálati osztályok: 90  kiváló 85-89 nagyon jó 80-84 igen jó 75-79 jó 65-74 elfogadható 64-50 gyenge A bírált egyed végső pontszámában a fő tulajdonságok a következő arányban súlyozandók : Tejelő jelleg 20% Testpont 20% Láb, lábvég 20% Tőgy 40%

22 A tejelő jelleg megítélésekor a lineáris tulajdonságok közül az élességet vesszük figyelembe. A testpont megítélésében a következő lineáris tulajdonságok szerepelnek: marmagasság mellkasszélesség mellkasmélység farszélesség farlejtés. A láb-lábvégeknél vizsgált lineáris tulajdonságok bírálata: körömszög hátulsó láb oldalnézet a hátulsó láb hátulnézet A tőgy értékelésében a következő lineáris tulajdonságok szerepelnek: elülső tőgyfél illesztés kiegyensúlyozottság, szimmetria, minőség tőgyfüggesztés tőgymélység tőgybimbó méret tőgybimbó irányultság. A végső pontszámok kialakításánál- az ellések számától függően- az alábbi maximális pontszámok adhatóak: Először ellett anyák 89 pont Kétszer és többször ellett anyák 99 pont

23 A tejhasznú bakok küllemi bírálata marmagasság mellkasmélység mellkasszélesség farlejtés farszélesség hátulsó láb oldalnézet hátulsó láb hátulnézet körömszög nemi jelleg herék Lineáris leíró bírálat A bírálat során figyelembe vett lineáris tulajdonságok 

24 A bírálat során figyelembe vett tulajdonságok értékelése Marmagasság Mellkasmélység : 1-3 sekély 4-6 közepes 7-9 mély Mellkasszélesség: 1-3 gyenge 4-6 közepes 7-9 erős Farlejtés Farszélesség: 1-3 szűk 4-6 közepes 7-9 széles Hátulsó láb oldalnézet : 1-3 nyitott 4-6 közepes 7-9 kardos Hátulsó láb hátulnézet: 1-3 gacsos 4-6 közepes 7-9 párhuzamos Körömszög Nemi jelleg: 1-3 nem kifejezett 4-6 közepes 7-9 kifejezett Herék

25 A tulajdonságok végső indexpontszáma A fő tulajdonságok és a végső pontszám 50-99 pontig terjedő skálán értékelendők. Bírálati osztályok: 90  kiváló 85-89 nagyon jó 80-84 igen jó 75-79 jó 65-74 elfogadható 64-50 gyenge A bírált egyed végső pontszámában a fő tulajdonságok a következő arányban súlyozandók: Testpont 40% Láb, lábvég 40% Nemi jelleg 20%

26 A testpont megítélésében a következő lineáris tulajdonságok szerepelnek: marmagasság mellkasszélesség mellkasmélység farszélesség farlejtés A láb-lábvégek esetében a következő lineáris tulajdonságok bírálatára kerül sor: körömszög hátulsó láb oldalnézet a hátulsó láb hátulnézet A nemi jelleg megítélésében az alábbi tulajdonságok szerepelnek: nemi jelleg herék

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Küllemi bírálat. A küllemi bírálat célja A bírálat célja az, hogy a testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk a következőkről:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések