Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS"— Előadás másolata:

1 KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS
Dr. Iker János NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2 KOMPETENCIÁK A tervezett pedagógusképzésben a tényleges
szakmai tevékenység nélkülözhetetlen előfeltételei TUDÁS KÉPESSÉGEK ÖSSZEFÜGGŐ RENDSZERE NÉZETEK, ATTITŰDÖK A képzés várható eredménye: DÖNTÉSEK osztálytermi tevékenységben, tanítási helyzetben megjelenő: a kompetenciák mérhető, értékelhető formái, elemei SZTENDERDEK INDIKÁTOROK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

3 TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK TANTERMI GYAKORLAT
Pl. (6.): A szakmai felkészültség birtokában ……….hivatásának gyakorlása során alkalmas: a tanulási folyamat szervezésére és irányítására, változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az információs, kommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4 A KOMPETENCIÁKHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN NÉZETEK, ATTITŰDÖK
A TANÁRJELÖLT: felelősséget vállal az osztályban a tanuláshoz megfelelő légkör kialakításáért, elkötelezett a demokratikus értékek érvényesítésében, a méltányosság elvének alkalmazásában, értékeli a tanulók kölcsönös segítségnyújtását, és összekapcsolja a korszerű információs technológia alkalmazásával, eltökélt, hogy minden tanuló képességeit azonos eséllyel, folyamatosan fejlessze, felismeri az érdeklődésen és az érdekeltségen alapuló motiváció jelentőségét az életen át tartó tanulásban. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5 A KOMPETENCIÁKAT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
A TANÁRJELÖLT bevonja a tanulókat a fontos döntések meghozatalába a jól működő tanulóközösség érdekében az önmagukért és egymásért való felelősség kialakítására megszervezi a tanulók egyéni és csoportos munkáját mindenki számára teljes értékű részvételt biztosítása alkalmazza a kompetenciákhoz kapcsolódó módszereket, eljárásokat a szakmai feladatok megoldásában a célszerű tanulási tevékenység érdekében NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

6 SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ
a viselkedési normák szisztematikus megteremtése, elfogadása, demokratikus döntéshozatal tanítása a gyakorlatban, hatékony gazdálkodás az idővel a szaktárgyi feladatok elvégzésében, a tantárgyi feladatokban épít a tanulók meglévő tudására, s az információs technológia alkalmazására,  NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

7 SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ
a tantárgyi feladatokban pontosan megbeszéli elvárásait a diákokkal, elsősorban az egyéni fejlődést értékeli, nem törekszik összehasonlításra, értékelésében az együttműködés prioritást élvez a versengéssel szemben, a tanulási folyamatban a felmerülő problémák esetén a megoldást keresi,  NEVELÉSI TANÁCSADÁS  nem a hiba megnevezését tartja fontosnak. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

8 ÖSSZESSÉGÉBEN A SZAKKÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLAT FELADATAI:
tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök elsajátítása, a pedagógiai mérések, értékelések megismerése, alkalmazása, elméletben megismert kompetenciák elmélyítése (ped.-pszich. módszertan), a munkahely világában való aktív eligazodás, az iskolaélet szereplőivel való kommunikáció, nevelési konfliktusok megoldásában való fokozatos részvétel (mentorálás mellett) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9 A GYAKORLAT RENDJE: FÉLÉV – 30 KREDIT
HOSPITÁLÁS - HETI 2x4 ÓRA TANÍTÁS BÁZISISKOLÁBAN EGYÉB ISKOLAI FELADATOK ELLÁTÁSA (MENTORTANÁR KOORDINÁL) SZINTETIZÁLÓ ÉS FEJLESZTŐ SZEMINÁRIUM (REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT) PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSE FELKÉSZÜLÉS A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA JAVASOLT MUNKAREND: 4 NAP BÁZISISKOLÁBAN 1 NAP EGYÉNI MUNKA VAGY PED. SZOLG. KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

10 MI KELL A GYAKORLAT LEBONYOLÍTÁSÁHOZ?
GYAKORLÓISKOLA, BÁZISISKOLÁK VEZETŐTANÁR(OK), MENTORTANÁR, TANÁRKÉPZÉSI SZAKEMBER (PL.: PEDAGÓGIA), PEDAGÓGIAI, SZAKSZOLGÁLATI SZAKÉRTŐ A GYAKORLAT ÖSSZEFOGÓJA, IRÁNYÍTÓJA REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

11 MEGOLDANDÓ SZERVEZETI, JOGI KÉRDÉSEK
RENDELET A GYAKORLATON LÉVŐ HALLGATÓK STÁTUSZÁRÓL, RENDELET A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJÉRŐL, A KÖZOKTATÁS ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS KAPCSOLATÁRÓL, REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK (PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓK KONZORCIUMA) KIALAKÍTÁSA, FINANSZÍROZÁS – ÁTMENETI IDŐSZAK (FEBR.-JÚN.) KEZELÉSE, TANÁR MESTERKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJÁNAK CÉLOKHOZ IGAZÍTÁSA (MAB, OKM, PEDAGÓGUSKÉPZŐK) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
Elérhetőségek: Dr. Iker János (94) 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések