Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS Dr. Iker János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS Dr. Iker János."— Előadás másolata:

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS Dr. Iker János

2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2 KOMPETENCIÁK TUDÁS KÉPESSÉGEK NÉZETEK, ATTITŰDÖK ÖSSZEFÜGGŐ RENDSZERE A képzés várható eredménye: DÖNTÉSEK SZTENDERDEK INDIKÁTOROK a kompetenciák mérhető, értékelhető formái, elemei osztálytermi tevékenységben, tanítási helyzetben megjelenő: A tervezett pedagógusképzésben a tényleges szakmai tevékenység nélkülözhetetlen előfeltételei

3 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3 TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK TANTERMI GYAKORLAT  a tanulási folyamat szervezésére és irányítására,  változatos tanítási-tanulási formák kialakítására,  a tudásforrások célszerű kiválasztására,  az információs, kommunikációs technológiák alkalmazására,  hatékony tanulási környezet kialakítására. Pl. (6.): A szakmai felkészültség birtokában ……….hivatásának gyakorlása során alkalmas:

4 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4 A TANÁRJELÖLT:  felelősséget vállal az osztályban a tanuláshoz megfelelő légkör kialakításáért,  elkötelezett a demokratikus értékek érvényesítésében, a méltányosság elvének alkalmazásában,  értékeli a tanulók kölcsönös segítségnyújtását, és összekapcsolja a korszerű információs technológia alkalmazásával,  eltökélt, hogy minden tanuló képességeit azonos eséllyel, folyamatosan fejlessze,  felismeri az érdeklődésen és az érdekeltségen alapuló motiváció jelentőségét az életen át tartó tanulásban. A KOMPETENCIÁKHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN NÉZETEK, ATTITŰDÖK

5 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5  bevonja a tanulókat a fontos döntések meghozatalába a jól működő tanulóközösség érdekében az önmagukért és egymásért való felelősség kialakítására  megszervezi a tanulók egyéni és csoportos munkáját mindenki számára teljes értékű részvételt biztosítása  alkalmazza a kompetenciákhoz kapcsolódó módszereket, eljárásokat a szakmai feladatok megoldásában a célszerű tanulási tevékenység érdekében A KOMPETENCIÁKAT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK A TANÁRJELÖLT

6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 6 SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ  a viselkedési normák szisztematikus megteremtése, elfogadása,  demokratikus döntéshozatal tanítása a gyakorlatban,  hatékony gazdálkodás az idővel a szaktárgyi feladatok elvégzésében,  a tantárgyi feladatokban épít a tanulók meglévő tudására, s az információs technológia alkalmazására, 

7 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 7  elsősorban az egyéni fejlődést értékeli, nem törekszik összehasonlításra,  értékelésében az együttműködés prioritást élvez a versengéssel szemben,  a tanulási folyamatban a felmerülő problémák esetén a megoldást keresi,  NEVELÉSI TANÁCSADÁS  nem a hiba megnevezését tartja fontosnak.  a tantárgyi feladatokban pontosan megbeszéli elvárásait a diákokkal, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ

8 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 8 ÖSSZESSÉGÉBEN A SZAKKÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLAT FELADATAI: - tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök elsajátítása, - a pedagógiai mérések, értékelések megismerése, alkalmazása, - elméletben megismert kompetenciák elmélyítése (ped.-pszich. módszertan), - a munkahely világában való aktív eligazodás, - az iskolaélet szereplőivel való kommunikáció, - nevelési konfliktusok megoldásában való fokozatos részvétel (mentorálás mellett)

9 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 9 A GYAKORLAT RENDJE: FÉLÉV – 30 KREDIT  HOSPITÁLÁS - HETI 2 x 4 ÓRA TANÍTÁS BÁZISISKOLÁBAN  EGYÉB ISKOLAI FELADATOK ELLÁTÁSA (MENTORTANÁR KOORDINÁL)  SZINTETIZÁLÓ ÉS FEJLESZTŐ SZEMINÁRIUM (REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT)  PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSE  FELKÉSZÜLÉS A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA  JAVASOLT MUNKAREND: 4 NAP BÁZISISKOLÁBAN 1 NAP EGYÉNI MUNKA VAGY PED. SZOLG. KÖZPONT

10 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 10 MI KELL A GYAKORLAT LEBONYOLÍTÁSÁHOZ?  GYAKORLÓISKOLA, BÁZISISKOLÁK  VEZETŐTANÁR(OK), MENTORTANÁR, TANÁRKÉPZÉSI SZAKEMBER (PL.: PEDAGÓGIA), PEDAGÓGIAI, SZAKSZOLGÁLATI SZAKÉRTŐ  A GYAKORLAT ÖSSZEFOGÓJA, IRÁNYÍTÓJA  REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

11 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 11 MEGOLDANDÓ SZERVEZETI, JOGI KÉRDÉSEK  RENDELET A GYAKORLATON LÉVŐ HALLGATÓK STÁTUSZÁRÓL,  RENDELET A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJÉRŐL, A KÖZOKTATÁS ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS KAPCSOLATÁRÓL,  REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK (PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓK KONZORCIUMA) KIALAKÍTÁSA,  FINANSZÍROZÁS – ÁTMENETI IDŐSZAK (FEBR.-JÚN.) KEZELÉSE,  TANÁR MESTERKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJÁNAK CÉLOKHOZ IGAZÍTÁSA (MAB, OKM, PEDAGÓGUSKÉPZŐK)

12 12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Elérhetőségek: Dr. Iker János (94) 504-479 fejlesztes@bdf.hu 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.


Letölteni ppt "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 KOMPETENCIA ALAPÚ TANÁRKÉPZÉS FÓKUSZBAN A GYAKORLATI KÉPZÉS Dr. Iker János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések