Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanárképzés szerkezete Törvényi háttér. Jogszabályok I. 2005.évi CXXXIX. Tv. (Felsőoktatási törvény) 145.§ (6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanárképzés szerkezete Törvényi háttér. Jogszabályok I. 2005.évi CXXXIX. Tv. (Felsőoktatási törvény) 145.§ (6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben."— Előadás másolata:

1 A tanárképzés szerkezete Törvényi háttér

2 Jogszabályok I. 2005.évi CXXXIX. Tv. (Felsőoktatási törvény) 145.§ (6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető. A tanári szakképzettség megszerzésének előfeltétele a szakmai gyakorlat teljesítése. 2011. évi CCIV. Tv. (A nemzeti felsőoktatásról) Visszaállítja az osztatlan tanárképzést: Általános iskolai tanár, mesterfokozattal 4 éves képzés Középiskolai tanár, mesterfokozattal 5 éves képzés

3 Jogszabályok II. 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (alap-és mesterképzésről) 13. § (1) A tanári szak három elemből áll: a) a tanári szakképzettség szerinti - a tantárgypedagógiát, a szakmódszertant is magába foglaló - szakterületi ismeretekből; b) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiből; c) a közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlatból. (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő szakmai gyakorlat csak az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott elemek tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg.

4 Jogszabályok III. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről) 4. sz melléklet 8.4. A szakmai gyakorlat, előírt formái: a) alapvető pedagógiai, és a pedagógus pályával kapcsolatos ismeretek b) csoportos gyakorlat vezetőtanárral, 60 óra (5-8. és 9-12. évfolyamokon is kell tanítani) c) egyéni összefüggő gyakorlat, fél év (változás: 1 év)

5 Tanárképzés a bolognai rendszerben Képzési időEgyetemi képzésGyakorlat 3 év, 6 félév BSc/BA Szakirányok szerinti diszcipl. képzés + 10 kredit pedagógia 2 év, 4 félév MSc/MA 30-50 kredites szakmai modul 40 kredites ped- pszich modul 1.-2. félév a) típusú gyakorlat 3.-4. félév b) típusú gyakorlat 60 óra 5. félév Folyamatkövető szemináriumok c) típusú egyéni, összefüggő gyak.

6

7 Egyéni összefüggő gyakorlat előírásai - ELTE I. Szaktárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek: 20-30 óra - Két tantárgy tanítása, heti min. 2-2 óra, max. 8 óra - Két tanításkísérő szakmódszertani szeminárium, 2-2 óra - Óramegbeszélés, előkészítés, szaktárgyi hospitálás két tárgyból - Tanórán kívüli szaktárgyi tevékenység, 12-18 óra II. Kötelezően végzendő, nem szaktárgyi területek: 8-14 óra - Ped-pszich tanításkövető szeminárium, 2 óra - Hospitálás nem szaktárgyi órákon - Az iskola mint szervezet megismerése - Osztályfőnöki tevékenység megismerése III. Szabadon választandó nem szaktárgyi területek: 2-6 óra - Szabadidős tevékenységekben részvétel - A gyermek egyéni megismerése Összesen: 40 óra

8 Egyéni összefüggő gyakorlat előírásai - Debrecen I. Tanításhoz kapcsolódó tevékenységek – 12 kredit - Hospitálás, tanítás, felkészülés, megbeszélés, anyaggyűjtés, értékelés II. Tanórán kívüli tevékenységek – 8 kredit Kötelező - jogi és iskolai dokumentumok, tanári adminisztráció - ifjúságvédelem, drogprevenció, tehetséggondozás Választható - osztályfőnökség, szülők, diákönkormányzat - projektmódszer, értékelés, eszközhasználat III. Iskolán kívüli tevékenységek – 5 kredit Ped.Int., Gyermekvéd. Közp., Családsegítő Közp., kollégiumok, egyesületek, kultúrház

9 Egyéni összefüggő gyakorlat előírásai - Pécs I. Szaktárgyi tanítással kapcsolatos tevékenységek - Két tárgy tanítása heti 2-3 (max. 6) órában - Hospitálás, felkészülés, önértékelés - Szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás - Szakmai anyagok gyűjtése, módszertan II. Nem szaktárgyi tevékenységek - Hospitálás nem szaktárgyi órákon, mérés, értékelés - Osztályfőnökség, iskolai rendezvények, egy gyermek mélyebb megismerése - Ifjúságvédelem, SNI és HH tanulók kezelése III. Az iskola mint szervezet megismerése - Jogi és iskolai dokumentumok, az iskola kapcsolatai - Nevelési tanácsadó, iskolaszék, szakmai szervezetek IV. Szakmódszertani és pedagógiai kísérő szemináriumok


Letölteni ppt "A tanárképzés szerkezete Törvényi háttér. Jogszabályok I. 2005.évi CXXXIX. Tv. (Felsőoktatási törvény) 145.§ (6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések