Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanárképzés szerkezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanárképzés szerkezete"— Előadás másolata:

1 A tanárképzés szerkezete
Törvényi háttér

2 Jogszabályok I. 2005.évi CXXXIX. Tv. (Felsőoktatási törvény)
145.§ (6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető. A tanári szakképzettség megszerzésének előfeltétele a szakmai gyakorlat teljesítése. 2011. évi CCIV. Tv. (A nemzeti felsőoktatásról) Visszaállítja az osztatlan tanárképzést: Általános iskolai tanár, mesterfokozattal 4 éves képzés Középiskolai tanár, mesterfokozattal 5 éves képzés

3 Jogszabályok II. 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (alap-és mesterképzésről) 13. § (1) A tanári szak három elemből áll: a) a tanári szakképzettség szerinti - a tantárgypedagógiát, a szakmódszertant is magába foglaló - szakterületi ismeretekből; b) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiből; c) a közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlatból. (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő szakmai gyakorlat csak az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott elemek tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg.

4 Jogszabályok III. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
(az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről) 4. sz melléklet 8.4. A szakmai gyakorlat, előírt formái: a) alapvető pedagógiai, és a pedagógus pályával kapcsolatos ismeretek b) csoportos gyakorlat vezetőtanárral, 60 óra (5-8. és évfolyamokon is kell tanítani) c) egyéni összefüggő gyakorlat, fél év (változás: 1 év)

5 Tanárképzés a bolognai rendszerben
Képzési idő Egyetemi képzés Gyakorlat 3 év, 6 félév BSc/BA Szakirányok szerinti diszcipl. képzés + 10 kredit pedagógia 2 év, 4 félév MSc/MA 30-50 kredites szakmai modul 40 kredites ped-pszich modul 1.-2. félév a) típusú gyakorlat 3.-4. félév b) típusú gyakorlat 60 óra 5. félév Folyamatkövető szemináriumok c) típusú egyéni, összefüggő gyak.

6

7 Egyéni összefüggő gyakorlat előírásai - ELTE
I. Szaktárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek: óra - Két tantárgy tanítása, heti min. 2-2 óra, max. 8 óra - Két tanításkísérő szakmódszertani szeminárium, 2-2 óra - Óramegbeszélés, előkészítés, szaktárgyi hospitálás két tárgyból - Tanórán kívüli szaktárgyi tevékenység, óra II. Kötelezően végzendő, nem szaktárgyi területek: 8-14 óra - Ped-pszich tanításkövető szeminárium, 2 óra - Hospitálás nem szaktárgyi órákon - Az iskola mint szervezet megismerése - Osztályfőnöki tevékenység megismerése III. Szabadon választandó nem szaktárgyi területek: 2-6 óra - Szabadidős tevékenységekben részvétel - A gyermek egyéni megismerése Összesen: 40 óra

8 Egyéni összefüggő gyakorlat előírásai - Debrecen
I. Tanításhoz kapcsolódó tevékenységek – 12 kredit - Hospitálás, tanítás, felkészülés, megbeszélés, anyaggyűjtés, értékelés II. Tanórán kívüli tevékenységek – 8 kredit Kötelező - jogi és iskolai dokumentumok, tanári adminisztráció - ifjúságvédelem, drogprevenció, tehetséggondozás Választható - osztályfőnökség, szülők, diákönkormányzat - projektmódszer, értékelés, eszközhasználat III. Iskolán kívüli tevékenységek – 5 kredit Ped.Int., Gyermekvéd. Közp., Családsegítő Közp., kollégiumok, egyesületek, kultúrház

9 Egyéni összefüggő gyakorlat előírásai - Pécs
I. Szaktárgyi tanítással kapcsolatos tevékenységek - Két tárgy tanítása heti 2-3 (max. 6) órában - Hospitálás, felkészülés, önértékelés - Szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás - Szakmai anyagok gyűjtése, módszertan II. Nem szaktárgyi tevékenységek - Hospitálás nem szaktárgyi órákon, mérés, értékelés - Osztályfőnökség, iskolai rendezvények, egy gyermek mélyebb megismerése - Ifjúságvédelem, SNI és HH tanulók kezelése III. Az iskola mint szervezet megismerése - Jogi és iskolai dokumentumok, az iskola kapcsolatai - Nevelési tanácsadó, iskolaszék, szakmai szervezetek IV. Szakmódszertani és pedagógiai kísérő szemináriumok


Letölteni ppt "A tanárképzés szerkezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések