Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zöld úton a felsőoktatásban – egy társadalmilag felelős projekt és annak hatásai FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2014 Budapest, 2014. november 19. Előadók: Lambertné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zöld úton a felsőoktatásban – egy társadalmilag felelős projekt és annak hatásai FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2014 Budapest, 2014. november 19. Előadók: Lambertné."— Előadás másolata:

1 Zöld úton a felsőoktatásban – egy társadalmilag felelős projekt és annak hatásai FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2014 Budapest, 2014. november 19. Előadók: Lambertné Katona Mónika, egyetemi adjunktus BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg

2 BGF-GKZ CÉLJAI Rövid távú célok érintettek körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, a mintaprojekt tevékenységei elérhető példaként szolgálhatnak számukra. Hosszú távú célok Kar szubregionális körzetében ismertté és népszerűvé kívánja tenni az energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozó fejlesztéseket, multiplikációs hatásokat gerjesztve Társadalmi beágyazottság elérése

3 A ZÖLD KAMPUSZ PROGRAM LÉNYEGE Gazdasági haszon Felhasználás csökkenés Költség megtakarítás Környezettudatosság Tájékozottság Érzékenység Felelősség

4 A TANÖSVÉNY ÁLLOMÁSAI: 1.Geotermikus rendszerek 2.Komplex energiahatékonysági megoldások 3.Hulladékgazdálkodás, szelektív szigetek 4.Kerékpártárolók, kerékpáros közlekedés 5.Víztakarékos megoldások 6.Napelemes kiserőmű 7.Komposztáló KIR A ZÖLD KAMPUSZ MINTAPROJEKT

5 A KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSEK HATÁSAI https://www.solarweb.com/Account/GuestLogOn ?pvSystemId=dcfbbcab-216b-41eb-af37- a31000874de7

6 A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMOK HATÁSA 2 év alatt közel 4000 látogató!

7 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA A célcsoport tagjai a fenntartható életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták körét részlegesen ismerik. 1. hipotézis A fenntarthatóság és környezettudatosság fogalmának megfogalmazása hiányos és a fenntartható viselkedésminták elemeihez kapcsolódó ismeretük hiányos. 2. hipotézis A fenntartható életmódhoz kapcsolódó készségek és képességek a célcsoport körében hiányosak, elsősorban gyakorlat és infrastruktúrafüggők. 3. hipotézis A célcsoport fogékony a fenntartható viselkedésminták követése iránt, de vannak gátjai (gazdasági, társadalmi, életmódbeli, pszichológia) a viselkedésminták követésének. 4. hipotézis A Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt tevékenységei alapvetően 4 hipotézisen nyugszanak:

8 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA A fenntarthatósági viselkedésminták ismertsége, ismeretek megszerzése a célcsoportok körében A fenntarthatósági viselkedésminták követése a célcsoportok körében S zemléletformálás vizsgálata célcsoport és közösségi szinten Módszer: írásbeli/online megkérdezés Vizsgálat: 4 pillérű primer kutatással Mintavétel: -Látogatói adatbázisból véletlenszerű kiválasztás; -250 fő - Ideje: 2013. október - Kutatás célja:  ismeretek hatása az életvitelben,  a megszerzett információk és élmények kommunikációja,  környezettudatos viselkedésminta követési hajlandósága, annak korlátozó tényezői. Kutatás célja: Fenntarthatósági viselkedésminták ismeretségének és alkalmazásának felmérése; Az ismeretek megszerzési forrásainak feltárása; A környezettudatosság iránti elkötelezettség felmérése; A Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt ismertségének vizsgálata. Kutatás célja: a megszerzett ismeretek, tapasztalatok és élmények felmérése; a környezettudatos szemlélet változásának mérése; a megszerzett ismeretek mindennapokba történő beépítésének vizsgálata. Módszer: mélyinterjús megkérdezés Mintavétel: -A projekt látogatóiból véletlenszerű kiválasztás; -125 fő - Ideje: 2013. október 14-24. - Telefonos megkérdezés Írásbeli megkérdezés Mintavétel: -A szubrégió lakossága véletlenszerű és hólabda kiválasztással; -265 fő -Ideje: I. ütem: 2013. március II. ütem: 2013. szeptember - Mintavétel: -A mintaprojekt látogatói véletlenszerű kiválasztással; -380 fő - Ideje: 2013. novembertől 2013. júniusig -

9 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA A megkérdezettek : nem ismerik a perlátor és a szürkevíz hasznosítás módszerét; csak az 3 fázisú hulladékgyűjtés módszerével vannak tisztában; összekeverik a szelektív gyűjtésben alkalmazott jelölő színeket; a megújuló energiaforrások ismertsége viszonylag magas, viszont azok mindennapokban való alkalmazása mindössze 7,75%-os értéket képviselt; 46,8%-a hallott már a projektről. A fenntarthatósági viselkedésminták ismertsége, ismeretek megszerzése a célcsoportok körében A kutatás eredményeinek tükrében

10 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA A Tanösvény állomásain átadott információk beépültek az látogatók ismeretébe, mert javult: a megújuló energiaforrások ismertsége; a szelektív hulladékgyűjtés színeinek ismerete; a hőenergiával kapcsolatos takarékossági megoldások száma; A víztakarékos megoldási alternatívák ismertsége. A környezettudatos viselkedésmintákat vizsgálva a megkérdezettek elsősorban a szelektív hulladékgyűjtést, majd az energiatakarékosságot, s a víztakarékosságot alkalmazzák a mindennapjaikban. A fenntarthatósági viselkedésminták ismertsége, ismeretek megszerzése a célcsoportok körében A kutatás eredményeinek tükrében Vizsgált témaBemeneti kérdőívKimeneti kérdőív Környezettudatosság3,633,87 Magatartás/viselkedés a környezettudatosság terén 3,833,97 Elkötelezettség a környezettudatosság iránt 3,874,13 Táblázat: Környezettudatosság, viselkedés és elkötelezettség mérésének összefoglaló eredményei Forrás: saját szerkesztés 2013. évi írásbeli megkérdezés eredményei alapján

11 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA Az interjúalanyok 45,6%-a vett részt egy Zöld Kampusz rendezvényen. A megkérdezettek többsége azonban 2 vagy akár annál több programon is megjelent. 1-től 7-ig terjedő skálán értékelve a válaszadók az ismeretbővülés mértékét 4,75, a felelősségtudat változását pedig 4,62 átlagúra értékelték. Az ismeretbővítés és a szemléletváltozás mellett kiemelten fontos, hogy a felmérésbe bevontak körülbelül 683-1.000 főnek meséltek a Zöld Kampuszról, s az ott szerzett ismeretekről, élményekről. Többen konkrét lépéseket is tettek a látogatást követően, az interjúalanyok több mint fele 2-3 olyan konkrét lépést tudott megnevezni, amelyeken változtatott. A Zöld Kampuszon szerzett tudáscsomagnak köszönhetően konkrét lépéseket tettek szinte valamennyi területen. Kiemelten a víztakarékossági (28,1%), a szelektív hulladékgyűjtési (27,7%) és az energiahatékonysági (23%) szokásokon változtattak. A változtatási szándékot több tényező akadályozza, így például a családi minta vagy a kerékpárút hiánya a biciklizéshez, az emeletes házban élés a komposztáláshoz vagy az esővízgyűjtéshez. De sajnos a megkérdezettek 23%-a egyszerűen kényelmi okok miatt nem hajlandó változtatni. A fenntarthatósági viselkedésminták követése a célcsoportok körében

12 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA Szemléletformálás vizsgálata célcsoport és közösségi szinten még viszonylag kevesen tettek konkrét lépéseket a látogatók közül a környezetük érdekében, de az is egyértelművé vált a válaszokból, hogy minél több programon vett részt valaki a válaszadók közül a Zöld Kampuszon, annál nagyobb mértékben tett már konkrét lépéseket a környezetéért; a megkérdezettek válaszi arra is rámutatnak, hogy a víztakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés és energiai-hatékonyság terén kis erőfeszítéssel hajlandóak tenni azért, hogy a környezettudatosabban élhessenek; a környezetvédelem fontossága a megkérdezettek körében az átlagos érték feletti, közöttük is elsősorban a nők tartják fontosabbnak ezt a kérdést; a környezettudatos életmód terén a megkérdezettek alapvetően három területen érzik magukat korlátozottnak, ezek: anyagi okok, kényelmi okok és tájékozatlanság; A projekt események után a fogyasztói szokások változásának mértékei: víztakarékosság terén 28,1%, a szelektív hulladékgyűjtés esetében 27,7% és az energiahatékonyság módszereiben 23%.

13 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA A célcsoport tagjai a fenntartható életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták körét részlegesen ismerik. 1. hipotézis A fenntarthatóság és környezettudatosság fogalmának megfogalmazása hiányos és a fenntartható viselkedésminták elemeihez kapcsolódó ismeretük hiányos. 2. hipotézis A fenntartható életmódhoz kapcsolódó készségek és képességek a célcsoport körében hiányosak, elsősorban gyakorlat és infrastruktúrafüggők. 3. hipotézis A célcsoport fogékony a fenntartható viselkedésminták követése iránt, de vannak gátjai (gazdasági, társadalmi, életmódbeli, pszichológia) a viselkedésminták követésének. 4. hipotézis A hipotézisek igazolódtak.

14 A KÖRNYEZETI NEVELÉST CÉLZÓ PROGRAMOK HATÁSA Összefoglaló megállapítások A kutatási eredmények egyértelműen megerősítik a Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt küldetését, miszerint környezettudatosságra kell nevelni az embereket, bővíteni kell az ismereteket, s segíteni kell a környezetközpontú szemlélet kialakulását, olyan konkrét gyakorlati megoldásokat kell átadni, amelyek beépíthetők a mindennapokba, felelősségtudatot kell kialakítani a környezetünk tisztaságáért és megóvásáért, fel kell ébreszteni a belső motivációkat az eddigi rossz szokások, hozzáállások megváltoztatására a környezet fenntarthatósága érdekében.

15 „Egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő felsőoktatási intézmény hagyományos feladatai – vagyis az oktatás és a kutatás – mellett egy úgynevezett harmadik missziót is teljesít: társadalmi felelősséget vállal közvetlen környezetének tudásának fejlesztéséért.” (Dr. Solt Katalin, dékán)

16 Bővebb információ: http://zoldkampusz.gkz.bgf.hu/ E-mailen: Projektinfo:lambertne.monika@pszfz.bgf.hu Programinfo:balazs.marietta@pszfz.bgf.hulambertne.monika@pszfz.bgf.hubalazs.marietta@pszfz.bgf.hu Programajánlatunk: Rendhagyó tanórák magyar nyelven Rendhagyó tanórák angol és német nyelven Egyéb programok egyeztetés szerint Zöld Kampusz, ahol a jövő nyílik ki előtted… Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Zöld úton a felsőoktatásban – egy társadalmilag felelős projekt és annak hatásai FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2014 Budapest, 2014. november 19. Előadók: Lambertné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések