Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lószerszámok beállításának lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lószerszámok beállításának lehetőségei"— Előadás másolata:

1 A lószerszámok beállításának lehetőségei

2 A hám felillesztése A húzólap a megfelelő helyen legyen, mert ha magas, nyomja a torok­élet, zavarja a légzést, ha alacsony, akkor a vállak szabad mozgását aka­dályozza, tehát a vállízület fölött feküdjön 1-2 centiméterrel. A húzóvonal ne törjön meg, mert húzás közben nyomást gyakorolhat. Az istránghossz úgy legyen beállítva, hogy a lovak a lehető legközelebb legyenek a kocsihoz, de csak olyan mértékig, hogy mozgásukat ne aka­dályozza. A beállításkor mindig a húzásban levő lovak szügyvonalát ve­gyük figyelembe és ne a faruk vonalát, mivel nem minden ló egyforma hosszú. A szügyvonalnak párhuzamosnak kell lenni a felhérccel. Ha az egyik ló vékonyabb, és nem tölti ki megfelelően a hámot, ilyenkor az istrángját a szükséges mértékig rövidíteni kell, így a szügykarikák távolsága is egyforma lesz a pápaszemektől, és a tartószí­jakat is egyformára tudjuk csatolni. Ha valamelyik ló túl szorgalmas és ki szeretnénk venni kissé a húzásból, soha ne az istráng meghosszabbí­tásával, hanem a szár rövidítésével tegyük.

3 A hám felillesztése II. A tartószíjak alaphelyzetben egyforma hosszúak legyenek, és sose feszüljenek, így változtatásukkal korrigálhatunk bizonyos hibákat. Ha például az egyik ló vállazik, és eltávolodik a rúdtól, célszerű át­menetileg hosszabbra csatolni a tartószíját, hogy ne húzza magára a rudat. Egy másik esetet nézve tudjuk, hogy a rúd mindig a lustább ló irányába mutat. Ilyenkor az élénkebb ló tartószíját rövidebbre csatol­juk, így jobban tudjuk tartani az irányt. A farmatring helytelen beállítása igen gyakori hiba. Ha rövid, hátrahúz­za a kápát, és feltörheti a faroktövet. Ha laza, oldalra lelóg, ügetés köz­ben lenghet a ló hátán. Helyes hosszra beállítva, a vége töltse ki a bújtatósort, de ne lógjon túl azon. Vigyázzunk, hogy felszerszámozáskor farokszőr ne maradjon a farmatring alatt, mert feltöri a farokrépát.

4 A kantár helyes felillesztése
Ha hibás a felillesztés, számtalan problémát okoz. Elég sok bajunk van lova­ink fejével, hol mélyen hordják, hol magasan, néha csapkodják le-föl, sok­szor dörzsölik a rúdvégbe. Ügyel­jünk, hogy a homlokszíj és a tarkószíj mérete megfelelő legyen, ne szorítsa a fültájékot, jó helyre essen a fülrózsa, ne nyomja a halántékcsontot, így a fejrázásoknak és dörzsöléseknek elejét vehetjük. Rosszul szabott kantáron rövid szemzőtartószíj esetén a szemző rálapul a szemtájékra, zavarja lovaink látá­sát, ha hosszú, akkor a szemző állandóan leng, és ez okoz zavart.

5 A kantár helyes felillesztése II.
Az orrszíjnak legyen tartása, de ne legyen durva, szükség esetén meg­szorítható legyen. Ha valamelyik lovunk erre érzékeny, az állcsont fel­fekvésénél párnázzuk ki. Amennyiben kombinált orrszíjat használunk, a zabla alatt futó vékony szíjnak legyen bevarrott vezetője a felső orrszí­jon, és mindig a felsőt szorítsuk meg először. Az állszíj ne legyen, hanem három-négy ujjnyi hézag maradjon a becsatolás után a szíj és az áll között. A pofaszíj olyan hosszú legyen, hogy a zablát a megfelelő helyre tud­juk illeszteni, hosszát lovunk fejmérete és a zabla típusa is befolyásol­hatja.

6 A szárak beállítása A szárak akkor vannak jól beállítva, ha lehetőséget adnak arra, hogy a lovak egyenesen, vonalon a rúddal párhuzamosan, négyes fogat esetében a hátsó lovak az elsők patanyomvonalát követve haladhas­sanak. Ha a vásárolt szár mérete a mi fogatunkra nem egészen megfelelő, és lyukat kell tennünk valamelyik irányban, ez minden száron egyformán történjen, ellenkező esetben sosem lesz pontos a beállítás. A szárak hosszát időnként ellenőrizzük. Alapbeállításra csatolva a földön egymás mellett kifeszítve a jobb és bal szárat hasonlítsuk össze, hogy egyforma hosszúak-e. Kezdetben gyakran nem egyformán nyúlnak az új szárak. A magyar fogatoláshoz hozzátartozik a közkarika, mely a két közágat fogja össze. Mindig a magasabb fejtartással járó ló közága le­gyen alul. A magyar szerszám vállszíjának belső oldalán nincs vállszíj- karika.

7 A szárak beállítása II. Biztonsági szempontból minden befogáskor ellenőrizzük a szárakat. El­használt, sérült szárral tilos hajtani. A békát mindig úgy állítsuk be, hogy kényelmesen ülve ügetésben, a bé­ka a markunkban legyen. így bármikor bele tudunk nyúlni a szárak kö­zé, kettes és négyes fogat esetében egyaránt. Ha a béka előtt fogjuk a szárakat, valamelyik könnyen megcsúszhat a markunkban és csorbát szenved a beállítás, ha a békák mögött fogjuk a szárat, nehezebben tu­dunk a szárak közé nyúlni szükség esetén. Ha középre helyezett hajtóbakról hajtunk, a béka mindkét száron ugyan­azon lyukosztásnál helyezkedjen el. Ha jobb oldalról hajtunk, a bal olda­li szár békáját egy lyukkal hozzuk hátrább.

8 A rúd beállítása A hosszú rúd ott csapkod a lovak orra előtt, főleg ha magas is. A túl rö­vid tartószíj viszont a derékszöghöz közeli szögben áll, és fordulatokban a lovon elmozdíthatja a húzót. A magas rúd zavarja a lovat a fordulóban, az alacsony zavarja általában a mozgást, és folyamatosan húzza lefelé a hámot a lovon. Húzásban levő lo­vak szügyvonalától centiméterrel legyen hosszabb a rúd, a magas­sága pedig a húzóvonal magasságával megegyező vagy kissé alacsonyabb. Akadályhajtást célszerű centiméterrel rövidebb rúddal, és feszesebb tartószíjjal gyakorolni. Ilyenkor a közágakon is rövidítünk egy lyukat.


Letölteni ppt "A lószerszámok beállításának lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések