Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE ÉS A FÖLDRENGÉSEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE ÉS A FÖLDRENGÉSEK"— Előadás másolata:

1 A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE ÉS A FÖLDRENGÉSEK

2 A Föld és főbb paraméterei
Átlagos sugara (RF): × 106 m Egyenlítői sugara: × 106 m Naptól mért átlagos távolsága: 1,496 × 1011 m Tömege: 5,98 × 1024 kg Közepes sűrűsége: 5050 kg/m3 Keringési periódusideje: 365,25 nap Tengely körüli forgás periódusideje: 23 óra, 56 perc, 4 másodperc Egyenlítő és pályasík hajlásszöge: 23° 27' Egyenlítő nehézségi gyorsulás: 9,78 m/s2 Átlagos felszíni hőmérséklet: 15°C Átlagos felszíni nyomás: 105 Pa Mágneses tér indukciója a felszínen: 30, ,000 nT

3 A Föld belső szerkezete
kéreg köpeny külső mag belső mag

4 Módszerek és megfigyelések, melyekből a Föld anyagára és szerkezetére lehet következtetni
Mélyfúrások Vulkáni tevékenység Meteoritok anyaga Föld átlagsűrűsége Föld mágneses tere Numerikus modellezés Szeizmológia

5 A földrengés A földrengések a szilárd földkéreg kisebb-nagyobb részének rövid időtartamú, gyors lefolyású, rugalmas alakváltozással járó mozgásjelenségei.

6 A földrengés keletkezése
1. Két kőzettömb nyugalomban 2. Deformáció a feszültség hatására 3. Hirtelen helyre ugrás 4. Új nyugalmi helyzet (ideiglenes)

7 A földrengés jellemzői
A földrengés fészke (fókusza): HIPOCENTRUM felszíni vetülete: EPICENTRUM távolságuk: FÉSZEKMÉLYSÉG

8 A földrengések hatása: Felszíni elvetődés
Izmit, Törökország, augusztus 17. – m=7,4

9 Rengéshullámok Rugalmas hullámok Térhullámok (~30000km/h):
elsődleges (P) hullám, nyomási vagy longitudinális, gyorsabb; másodlagos (S) hullám, nyírási vagy transzverzális, lassabb Felületi hullámok: Love- és Rayleigh-féle hullám, amplitúdójuk a mélységgel csökken.

10 Rengéshullámok Térhullámok Felületi hullámok P (longitudinális) hullám
Rayleigh hullám S (transzverzális) hullám Love hullám

11 A térhullámok tulajdonságai
Két eltérő sűrűségű közeg határán a térhullámok 1. megtörnek, 2. visszaverődnek, 3. sebességük megváltozik 1. a térhullámok terjedési sebessége eltérő: vp ≈ 2vs 2. terjedési sebességük a közeg sűrűségétől függ 3. folyadékban nem terjed az S-hullám

12 Szeizmogram, szeizmográf

13 Mérési skálák Richter-skála:
a földrengés erősségét egy logaritmikus skála szerint határozza meg. Mercalli-skála: ez a 12 fokozatú skála a földrengések erősségét tapasztalati úton, a földren- gés által végzett pusztításból vezeti le. Európai makroszeizmikus-skála: a Mercalli-skála továbbfejlesztett és Európában használt változata.

14 A Richter-féle földrengés-erősségi magnitúdó
a földrengés fészkében felszabaduló energia logaritmusával egyenesen arányos, dimenzió nélküli viszonyszám. negatív szám is lehet; egy skálarésznyi növekedés 30-szoros energianövekedésnek felel meg.

15 Földrengések hatásának mérése: Intenzitás

16 A földrengések erősségének skálája
Hatás Magnitúdó Előfordulás évente Világrengés 8-9 1 Katasztrofális rengés 7-7,9 18 Pusztító rengés 6-6,9 120 Veszélyes rengés 5-5,9 800 Kis rengés 4-4,9 6 200 Jól észlelhető rengés 3-3,9 49 000 Alig észlelhető rengés 2-2,9

17 Az 1811-es móri földrengés térképe (Kitaibel Pál)
A földrengés erőssége, intenzitása: adott felszíni ponton mekkora a romboló hatás (változó). A földrengés mérete, magnitúdója (M): a rengés energiájával arányos, mérhető, állandó érték.

18 A történelem néhány híresebb földrengése
1556, Sanhszi, M=?; 830 000 áldozat 1976, Tangsan, M=7,6; 650 000 áldozat 1927, Nansan, M=8,3; áldozat (a legalább 100 000 áldozatot követelő földrengések közül 6 Kínában, 2 Japánban, 1 Indiában volt!) 1755, Lisszabon, M=8,5; több mint 60 000 áldozat 1906, San Francisco, M=8,3; 700 áldozat (szemmel látható elmozdulások a Szt. András-vonal mentén)

19 A P és S hullámok terjedése
Az epicentrumtól 103° és 143° ívtávolság között S-hullámok nem érkeznek be („árnyék-zóna”). Mivel az S hullámok folyadékban nem terjednek , így km alatt folyékony rétegnek kell lennie: folyékony (külső) mag.

20 Az árnyékzóna nem teljesen mentes a P hullámoktól , amelyek visszaverődnek egy belsőbb, szilárd rétegről: belső mag.

21 Földrengések Magyarországon
Azt, hogy a fr nem ismeretlen jelenség Mo-on, már régóta tudjuk. Már az V. századból, a római időkből maradtak feljegyzések arról, hogy Savariát (a mai Szombathely) egy földrengés romba döntötte. További említésre méltó rengések, a teljesség igénye nélkül.

22 Földrengések Magyarországon
Időpont Hely Magnitudó I0 456. szeptember 7. Savaria 6,6 (?) ? 1763. június 28. Komárom 6,3 IX 1783. április 22. 5,2 VII-VIII 1806. szept. 22. 4,6 VI-VII 1810. január 14. Mór 5,4 VIII 1810. május 27. 4,9 VII 1829. július 1. Érmellék 1834. október 15. 1851. július 1. 1868. június 21. Jászberény 1908. május 28. Kecskemét 4,4 1911. július 8. 5,6 1925. január 31. Eger 5,0 1956. január 12. Dunaharaszti 1985. augusztus 15. Berhida Azt, hogy a fr nem ismeretlen jelenség Mo-on, már régóta tudjuk. Már az V. századból, a római időkből maradtak feljegyzések arról, hogy Savariát (a mai Szombathely) egy földrengés romba döntötte. További említésre méltó rengések, a teljesség igénye nélkül.

23 Földrengések a nagyvilágban
TOP földrengések

24 Tengerrengés (Cunami)
Földrengés következtében kialakuló árhullám. A hullámok hossza km Sebességük km/h 10-20 m magas vízözönárral zúdul a szárazföldre

25 Földrengések hatása Cunami

26 Látogatás a Földtani Intézetben (OFGA)

27 Természetvédelmi tanösvény bejárása

28 Ajánlott irodalom Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 Karátson D. (szerk.): Magyarország földje, kitekintéssel a Kárpát-medence egészére, Magyar Könyvklub, Bp. 2002

29 Ajánlott irodalom Török Ákos: Geológia mérnököknek, Műegyetemi Kiadó
Paturi F.R.: A Föld krónikája, Officina Nova, Bp. 1991

30 További ajánlott irodalom
A Föld csodálatos története, Reader’s Digest, 2004. Báldi Tamás : A történeti földtan alapjai, Tankönyvkiadó Butzer K.W.: A földfelszín formakincse, Gondolat, Bp. 1986 Douglas Palmer: A történelem előtti világ atlasza, Discovery Channel, Gabo Könyvkiadó, 2000. Gianluca Ranzini: Az Univerzum atlasza, Kossuth kiadó, Bp. 2002 Jantsky Béla (szerk.): Ásványtelepeink földtana, Műszaki Kiadó 1966 John Gribbin (szerk.): A természettudomány rövid története, Gabo, Bp. 2005 Juhász Árpád : Évmilliók emlékei, Gondolat, Bp. 1984 Mészáros Ernő : A Föld rövid története, Vince Kiadó, Bp. 2001 Mészáros Ernő: A környezettudomány alapjai, Akadémiai Kiadó, Bp. 2001 Molnár Béla : A Föld és az élet fejlődése, Tankönyvkiadó Némedi Varga Zoltán : Általános és szerkezeti földtan, Tankönyvkiadó Papp Zoltán: Geotechnika I. Földtan-vízföldtan-mérnökgeológia, Tankönyvkiadó Pálfy J.: Kihaltak és túlélők, Vince Kiadó 2002 Szakáll Sándor : Ásványrendszertan, Miskolci Egyetemi Kiadó 2005 Teremtő erők, pusztító elemek. Reader’s Digest Válogatás, Bp

31 Felhasznált előadásanyagok
Kis Károly egyetemi docens és Lenkey László tudományos főmunkatárs (MTA-ELTE Geológiai és Geofizikai Kutatócsoport) előadása az MFPI tanártovábbképzésén Dr. Cserny Tibor egyetemi docens Földtani ismeretek című előadása Természetismeret 6. előadás Készítette: Póta Mária (MFPI és OFI)


Letölteni ppt "A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE ÉS A FÖLDRENGÉSEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések