Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jól működő intézményi rendszerek az egyetemeken. Bevezetés A testnevelés-sport-rekreáció biztosítása a felsőoktatásban szervezett keretek között indokolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jól működő intézményi rendszerek az egyetemeken. Bevezetés A testnevelés-sport-rekreáció biztosítása a felsőoktatásban szervezett keretek között indokolt."— Előadás másolata:

1 Jól működő intézményi rendszerek az egyetemeken

2 Bevezetés A testnevelés-sport-rekreáció biztosítása a felsőoktatásban szervezett keretek között indokolt A BME küldetésével és hagyományaival összhangban képzési céljai elérése, a személyiség fejlesztés és az értelmiségivé válás eredményessége érdekében a testnevelés és a sport ügyét kiemelten kezeli. A BME egyetemi testneveléssel és sporttal kapcsolatos alap célja, hogy a testmozgás mind szélesebb körben az egyetemi életforma része legyen.

3 Történeti visszatekintés A BME 1923 óta rendszeres sportlehetőséget biztosít a hallgatóknak 1925-ben az egyetemek többségében bevezették a testnevelést. Így a József Nádor Műegyetemen is. A kiválóan működő sport klub, a megfelelő egyetemi-és főiskolai versenyrendszer biztosította a fokozottabban érdeklődő hallgatók sportolási lehetőségét. A háborús évek után 1952-ben országos viszonylatban ismét kötelezővé tették a testnevelést 1956-ban eltörölték, majd 1957-ben épp a műegyetemi hallgatók követelésére visszaállították. Az 1970-80-as években a Circuit rendszert alkalmaztuk

4 4 félév kötelező testnevelés időszakában az első félévben 1-2 órában bemutattuk az összes sportolási lehetőséget, a második, harmadik, negyedik félévben a hallgatók már maguk választottak sportágat. 1990-től a szakosított testnevelés bevezetésével már minden félévben a hallgató maga választott kurzust. Akkori létesítményeink: I., II. számú tornaterem, Kármán-, Bercsényi kollégium tornatermei, egyetemi uszoda, bitumenes focipálya, 3 db szabadtéri teniszpálya

5 Struktúra A BME testnevelési-és sportrendszerének célja, hogy a hallgatók lehető legnagyobb részét valamilyen formában ( órai testnevelés, egyesületi sportolás, egyéni teljesítménypróba, fakultatív testnevelés, rekreáció ) sportolásra, ezáltal egészséges életmódra késztessük. Úgy vélem, saját testnevelési- és sportrendszerünk jól viszonyul a hazai körülményekhez, kellőképpen rugalmas és lehetőség szerint alkalmazkodik a hallgatók felkészültségi fokához. Nagyon fontos feladatunk ellátásához elengedhetetlen feltétel a jelenlegi órarendi testnevelés szerkezete. Az Egyetemi Sport Bizottság ( ESB ) egy 11 tagú testület, amely a Szenátus felügyelete alatt működik. 5 állandó tag - rektor vagy rektor helyettes, - EHK elnök, - ÜZO igazgató, - Beruházási igazgató, Testnevelési Központ igazgató

6 6 delegált tag: - BME közalkamazott, - MAFC, - EHK szabadidő sport 2 fő, - EHK amatőr-és országos versenysport 2 fő A Testnevelési Központ az egyetemi és kari testnevelési és rekreációs szolgáltatás és képzési feladatokért felelős szervezeti egység A Testnevelési Központ a testnevelési-és sportrendszert működteti az ESB kontrollja mellett A Központ vezetésével kapcsolatos feladatokat az igazgató látja el, együttműködve a Központ Tanácsával és az értekezlettel A Központ Tanácsa az igazgató feladatkörének ellátását segítő, tanácsadó, véleményező testület, mely két főből áll Tagjait a Központ főállású oktatói maguk közül, titkos szavazással választják az igazgató megbízásának időtartamára A Központ értekezlete a Központ főállású oktatóinak összessége Az értekezlet az igazgató felhívása alapján az általa megjelölt kérdésben titkos vagy nyílt szavazással véleményt nyilvánít

7 A sportági szakág vezetők az igazgató feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben javaslattételi jogkörrel rendelkeznek Az igazgató képviseletében a kijelölt területen munkairányítói feladatokat látnak el, felelősek a szakágakat érintő oktatási-és kutatási feladatok végrehajtásáért Jelenleg 8 főállású testnevelő tanárunk van Az órák egy részét óraadó tanárokkal oldjuk meg A Campus területén jól megközelíthető Sportközpontunk működik 1 kosárlabda,- 1 röplabda,-4 fallabda, -1 kondicionáló, -1 kardió, - 1 küzdősport, - 1 spinning, -1 aerobic termet és egy minden igényt kielégítő mászófalat foglal magában Mód van asztalitenisz – és tollaslabda órák lebonyolítására is

8 A héten adtuk át a Sportközpont legújabb 800 nm-es új létesítményeit: 2 db Ricochet pálya, boksz,– zenés gimnasztika, - Teqball terem Szabadtéri létesítményünk a Bogdánfy sporttelep, melyen 4 műfüves kispályás labdarúgó,- 4 strandröplabda, - 5 szabadtéri (télen 3 fedett) tenisz,- 400-as rekortán futópálya található A csarnok és a sporttelep a testnevelési órák és a minőségi szabadidő sport kiszolgálására alkalmasak Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) kari, hallgatói sportbizottságokat hoztak létre A bizottságok elsődleges feladata a sporttevékenységet folytató öntevékeny csoportok, diáksportkörök által igényelt – testnevelési órákon túli teremidőpontok elosztása. A Testnevelési Központ heti rendszerességgel egyeztet a HSB vezetőkkel

9 A kollégiumok- és karok sportvezetői a kijelölt testnevelőkkel beszélik meg az aktuális feladatokat, heti sportprogramokat

10 Tartalom Felmérések igazolják azt a jelentős szemléletbeli különbséget, míg az amerikai egyetemeken végzett attitüd vizsgálatok szerint a hallgatók 75%-a tartja fontosnak a rendszeres sportolást, nálunk ez az arány csak 30% Az egyetemi testnevelés szerepének jelentősége meghatározó A felsőoktatási intézményekben kiemelt szerepe van a sport közösség építő erejének, a rendszeres testmozgás megszerettetésének A Központ oktatási tevékenységét összehangolja külföldi partner intézményekkel Saját hallgatóin és dolgozóin kívül más intézményeknek is biztosítja a szerteágazó szabadidős-és versenysporthoz való hozzáférést Tudományos tevékenységünk elsősorban a TDK munkákra koncentrálódik. Itt dolgozzuk fel a hallgatók fittségi-és egészségi állapotára vonatkozó felmérések eredményeit

11 A Központ legfontosabb feladata az egyetemes testkultúra mint az általános műveltség részének hallgatóink felé való közvetítése A testkultúra testápolást és testedzést jelent. A testedzés a szervezet szabályszerű megterhelése, mely fokozza az erőnlétet és az állóképességet. A testkultúra befolyásolja mind a fizikai, mind a szellemi munka eredményességét Fontosabb céljaink és feladataink az egészséges életmód és a sportolás igényének elfogadtatása, különböző sportágak technikájának, taktikájának elsajátítása. A tudatos testedzés kialakítása tekintettel a terhelésre, versenylehetőségek megteremtése, közösségi élet elősegítése Fontos a hallgatói, dolgozói sportélet irányítása, a hallgatókkal való párbeszéd kialakítása A hallgatók sportról vallott elképzelései, a különböző színtű középiskolai sportélet miatt rendkívül eltérőek A mi feladatunk azoknak a hallgatóknak a megnyerése és meggyőzése, akiknek az életében a sport eddig nem játszott meghatározó szerepet

12 Mindig törekednünk kell arra, hogy a hallgatók ismereteket kapjanak a korszerű testnevelésről, sportról, hogy lehetővé tegye számukra egyéni edzéstervek, sportprogramok kidolgozását. A hallgatók minél szélesebb rétegét igyekszünk sportolásra késztetni, egészséges életmódra szoktatni. A széles választási lehetőség, a jó körülmények mind azt a célt szolgálják, hogy a sportolási igény a lehető legmélyebben beépüljön a hallgatók személyiségébe. Feladatunk egy olyan rendszer kidolgozása, mely rendszeresen végzett sporttevékenységet eredményez a hallgatóknál, mely mind a testnevelők, mind a diákok szempontjából elfogadhatóak Fontosnak tartjuk a hallgatók fittségi állapotát jelző, objektív mérések létjogosultságát és érvényességét. A kurzusok, foglalkozások jellege, tartalma elsősorban rekreatív és ne merev, oktató jellegű legyen, valamint igazodjon a hallgatók igényeihez.

13 A nappali alap-és osztatlan képzésben a testnevelés tantárgy 2 félévben történő felvétele és teljesítése kritérium követelmény, mely oktatási tevékenységet összegyetemi kompetenciával a Központ végzi. A Központ részt vesz a külföldi hallgatók idegen nyelven folyó képzésében is. A kurzusokat a Neptun rendszeren keresztül a hallgatók maguk veszik fel. A testnevelési órák tekintetében sport szakági rendszer érvényesül. Sportszakágak: 1.: labdasportok (foci, kosár, röp, kézi, futsal), 2.: eszközzel ütött labdasportok: tenisz, tollas, fallabda, asztalitenisz, floorball, ricochet 3.:küzdősportok: aikido, karate, ninjutsu, capoeira, krav maga, boksz 4.: úszás: kezdő, haladó, 5.: tánc: népi, latin, klasszikus 6.: kardio jellegű sportok: spinning, aerobic, zumba 7.: erőfejlesztés súlyzókkal, kardio gépeken, TRX 8.: Jóga: hatha, power, gerinc 9.: atlétika 10.: falmászsás 11.: téli sportok: sí, korcsolya

14 A szakági testnevelés órákon az adott sportág gyakorlat anyagát edzés szerűen alkalmazzuk. Meg kell tanítanunk a hallgatókat már alsóbb éves korban arra, hogyan kell terhelniük szervezetüket ahhoz, hogy ne ártson, hanem használjon. Meg kell tanítanunk továbbá arra is, hogy milyen jellegű terhelés jelent szervezete számára felfrissülést, mely tanulmányi munkájára is kedvező hatású. Az első és másod éves hallgatók zömének a heti 1 alkalommal kínált testnevelési óra nyújtja az össz mozgásmennyiséget. A tanórán kívüli sportolási tevékenységek a Testnevelési Központ által: Házi bajnokságok minden egyetemünkön űzhető sportágban Budapesti Universitas bajnokságok (úszás mi rendezzük) MEFOB bajnokságok (úszást, sít mi rendezzük) Sítáborok – több, mint 30 éve rendszeresen

15 A diáksport körökben, kollégiumokban sportoló hallgatók számára egyaránt lehetőség nyílik különböző szintű versenyszerű-és szabadidős sportolásra Különböző kari sportrendezvények, hagyomány teremtő-és őrző bajnokságok, kupák szervezése A kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók munkáját az EHK által létesített Sport ösztöndíj támogatásával is elismerjük. A támogatással egyúttal hozzájárulnak az egyetemünk jó hírnevét öregbítő élsportolóink országos bajnokságra való költséges felkészítéséhez. Ki kell emelni a Testnevelési Központ együttműködését. Közösen rendezzük pl a Dunaparti Egyetemek regattáját évek óta. 2011 január 1-től a Testnevelési Központ üzemelteti a Bogdánfy utcai Sporttelepet.

16 Munkatársainknak a testnevelési órák megtartása mellett működtetési feladatokat is el kell látniuk. Az itt űzhető sportágak szakágvezetői felelősek a létesítmény zökkenő mentes működtetéséért. Ars poeticánk a hallgatók érezzék jól magukat, ne sérüljenek meg és jöjjenek a jövő héten is Köszönöm megtisztelő figyelmüket!!!!!!!!


Letölteni ppt "Jól működő intézményi rendszerek az egyetemeken. Bevezetés A testnevelés-sport-rekreáció biztosítása a felsőoktatásban szervezett keretek között indokolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések