Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Muzeológiai szakfelügyelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Muzeológiai szakfelügyelet"— Előadás másolata:

1 Muzeológiai szakfelügyelet
Varga Noémi Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály

2 Jogszabályi alapok – 1. Múzeumi törvény A muzeális intézmények tevékenységének ágazati irányítását a miniszter látja el. A miniszter ágazati irányítási jogköre minden muzeális intézményre kiterjed.

3 Jogszabályi alapok – 2. Az ágazati irányítás keretében a miniszter
1. szabályozza: a működés szabályait és a szakfelügyelet rendjét, 2. gondoskodik: a szakmai munka ellenőrzéséről, a szakfelügyelők képzéséről, a szakfelügyeleti ellenőrzések általános tapasztalatainak feldolgozásáról és nyilvánosságra hozataláról.

4 Jogszabályi alapok – 3. Az ágazati irányítás keretében a miniszter
3. ellenőrzi: a jogszabályokban és a működési engedélyben meghatározottak betartását, a szakágak arányát, színvonalát, hatékonyságát, eredményességét, a kulturális javak védelmét, biztonságát, a tárgyi, személyi feltételeket, 4. muzeológiai szakfelügyeletet működtet.

5 Muzeológiai szakfelügyelet – 1.
A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet szakfelügyelet feladatai szakfelügyelők, szakfelügyeleti csoportok vizsgálatok típusai szakfelügyelet működése, szakfelügyelők, fenntartók és a vizsgált intézmények jogai és kötelezettségei

6 Muzeológiai szakfelügyelet – 2.
Szakfelügyelet feladatai – kettős feladatkör Ellenőrzés + tanácsadás, javaslattétel szakmai tevékenység, nemzetiségi feladatellátás, kulturális javak védelme, biztonsága, tárgyi, személyi feltételek, szakmai tevékenységgel összefüggő jogszabályok, működési engedélyben foglaltak, közművelődés, múzeumpedagógia, nyilvántartás, digitalizálás.

7 Muzeológiai szakfelügyelet – 3.
Szakfelügyelők egyetem, hétéves gyakorlat, akkreditált tanfolyam Szakági csoportok 1. régészet, 2. képző- és iparművészet, 3. történet, 4. néprajz, szabadtéri néprajz és agrártörténet, 5. természettudomány, 6. technikatörténet, 7. irodalomtörténet, 8. műtárgyvédelem, 9. közművelődés, múzeumpedagógia, 10. informatika.

8 Muzeológiai szakfelügyelet – 4.
Vizsgálatok fajtái szak- vagy célvizsgálat (egy intézmény egy szakága, egyedi résztéma), átfogó intézményi, illetve területi vizsgálat (az intézmény vagy egy terület teljes tevékenysége, feladatok összessége, összefüggései), országos témavizsgálat vagy felmérés (adott téma egy időben országszerte több helyen – cél: általánosítható következtetések, intézkedések).

9 Muzeológiai szakfelügyelet – 5.
Szakfelügyelet működése Éves munkaterv és ahhoz illeszkedő éves megbízólevél Szakfelügyeleti jelentés a vizsgálatot követő 30 napon belül, éves jelentés január 31-ig Jelentést a vezető szakfelügyelő hagyja jóvá és a minisztérium küldi ki a fenntartónak Szakfelügyelők és minisztérium együttműködése

10 Muzeológiai szakfelügyelet – 6.
Szakfelügyelők jogai és kötelezettségei Kötelezettségek értesítés (8 nap), vizsgálat gyors lefolytatása, jelentés elkészítése 30 napon belül. Jogok bármely helyiségbe beléphetnek, gyűjtemények anyagába, nyilvántartásába betekinthetnek, adatokat és dokumentumokat kérhetnek.

11 Muzeológiai szakfelügyelet – 7.
Muzeális intézmények és fenntartók Kötelezettségek: szakfelügyelő munkájának segítése, támogatása, jogszerűen kért felvilágosítás és adatok megadása, dokumentumokba való betekintés biztosítása, másolatkészítés. Jogai: megbízólevél ellenőrzése (ennek hiányában a vizsgálat megtagadható), a jelentés megismerése, észrevételezése, kiegészítése.

12 Muzeológiai szakfelügyelet
Kiemelt cél: működési engedélyek felülvizsgálata, muzeális intézmények működésének ellenőrzése Muzeális intézmények összesen: 825 intézmény : 370 vizsgálat, 200 módosított vagy visszavont engedély, : fennmaradó intézmények ellenőrzése (ebből 2014-ben: 110 vizsgálat, lezárásuk folyamatban)

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Muzeológiai szakfelügyelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések