Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állampolgári jogok és kötelességek Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állampolgári jogok és kötelességek Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út."— Előadás másolata:

1 Állampolgári jogok és kötelességek Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hudown@downalapitvany.hu A Támogatott Ügyintézés Projektet támogatja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Kódszám: 41321/ 185, Szerződésszám: 2497/5/2013

2 Jog magatartási szabályok és az azokhoz kapcsolódó egyéb magatartási előírások (elvek, célmeghatározások) állami szervekhez kötődik általánosan kötelező be nem tartását az állam bünteti

3 Jog általános közzétett közérthető ellentmondás- mentességre törekvő az állam békéjét hivatott fenntartani

4 Állampolgári jogok minden állampolgárra vonatkoznak az Alaptörvény foglalja össze két kategória: gazdasági és kulturális viszonyokhoz kapcsolódó jogok, és politikai viszonyokhoz kapcsolódó jogok A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes

5 Gazdasági jogok a munkához való jog a munka szabad megválasztásának joga A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. azonos munkáért azonos bér Az egyenlő munkáért mindenkinek - bármilyen megkülönböztetés nélkül - egyenlő bérhez van joga. A megfelelő jövedelem megállapítása a végzett munka mennyisége és minősége alapján történik.

6 Gazdasági jogok pihenéshez való jog fizetett szabadság Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz.

7 érdekvédelmi szervezetek kialakításához való jog Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon. Gazdasági jogok sztrájkjog Részleges, vagy teljes munkabeszüntetéshez való jog, amelyet a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeik érvényesítésére felhasználhatnak.

8 Szociális jogok a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog szociális biztonság joga önhibán kívüli munkanélküliség esetén a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jog

9 Kulturális jogok művelődéshez való jog alap-, közép-, felsőfokú oktatásban való részvétel joga

10 Politikai jogok választójog közhivatal viselésének joga A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.

11 Politikai szabadságjogok egyesülési és gyülekezési jog A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását. szólás- és sajtószabadság A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.

12 gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság A vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztása vagy elfogadása. Politikai szabadságjogok

13 személyi sérthetetlenség joga levéltitok magánlakás sérthetetlensége A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Személyi szabadságjogok

14 állampolgárok egyenjogúsága A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében. A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Személyi szabadságjogok

15 Állampolgári kötelességek közteherviselés minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár adóköteles, ha van állandó és rendszeres jövedelme tankötelezettség az oktatási törvényben foglaltak szerint 16 éves korig kell iskolába járni honvédelem, polgári védelem a haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége


Letölteni ppt "Állampolgári jogok és kötelességek Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út."

Hasonló előadás


Google Hirdetések