Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület, a Svájci – Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása tématerületére 2013-ban benyújtott „Tanítsuk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület, a Svájci – Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása tématerületére 2013-ban benyújtott „Tanítsuk."— Előadás másolata:

1 A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület, a Svájci – Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása tématerületére 2013-ban benyújtott „Tanítsuk egymást – szociális program megvalósítása Nyírgyulaj településen”, SMCA-2013-0770-S azonosító számon nyilvántartott és támogatott pályázat programja Gyermek-és Ifjúságvédelem

2 A gyermek- és ifjúságvédelem mindig szerves részét képezte a nevelő- oktató munkának. Az iskoláknak feladata a gyermekeket veszélyeztető körülmények felismerése, illetve, hogy a megelőzés, vagy megszüntetés érdekében lépéseket tegyen. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája több részből áll. Kapcsolatban áll a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal mind a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése vagy megszüntetése terén.

3 Konkrét feladatai közé tartozik az, hogy minden évben felkeresi az osztályokat és tájékoztatja a diákokat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, illetve rajta kívül milyen intézményeket kereshetnek fel. Családlátogatásokat tart, ahol megismerkedik a tanuló családi környezetével. Egyéb gyermekvédelemmel foglalkozó szervek: - Nevelési tanácsadó - Drogambulancia - Gyermekjóléti szolgálat - Lelkisegély telefon

4 A gyermekjólétbe beletartozik az is, hogy a gyermekek minél színesebb élményekkel gazdagodjanak az iskolai oktatások során, és az oktatásuk kiterjedjen az ember – és természet kapcsolatára, testi-lelki- egészségnevelésre, és társas készségek fejlesztésére. Fontos a gyermek családban történő felnevelkedése, ennek elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a szülői gondoskodásból kikerülő gyermek védelmének biztosítása.

5 Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti, a gyámhatóság intézkedik. A gyermekvédelmi gyám joga és kötelessége, hogy a gyermek személyi és vagyoni ügyeit képviselje.

6 Nevelőotthon: A gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő munkája során végzett jellemző tevékenységek főbb feladatcsoportjai: - Részt vesz a gyermek fogadásában, megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében, a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében, irányításában. - Aktívan bekapcsolódik a nevelés folyamatába. - Részt vesz az egészségügyi, gondozási tevékenységben, a környezetvédelmi feladatok megoldásában.

7 - Közreműködik a gyermekotthonban élők szabadidős tevékenységeinek szervezésében, vezetésében, a programok lebonyolításában, az ügyeleti feladatok ellátásában. -Bekapcsolódik a gyermekotthonban folyó gazdálkodási és háztartási feladatok ellátásába, azok irányításába, szervezésébe

8 Gyermekvédelmi alapellátások -Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -Rendkívüli pénzügyi támogatás -Gyermektartásdíj megelőlegezése -Otthonteremtési támogatás: Célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatását elősegítse. -Óvodába járási támogatás: Célja, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése


Letölteni ppt "A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület, a Svájci – Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása tématerületére 2013-ban benyújtott „Tanítsuk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések