Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KERTÉSZ ÁKOS; SZABÓ MAGDA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KERTÉSZ ÁKOS; SZABÓ MAGDA"— Előadás másolata:

1 KERTÉSZ ÁKOS; SZABÓ MAGDA
BESTSELLEREK KERTÉSZ ÁKOS; SZABÓ MAGDA

2 MI A BESTSELLER? {angol. best seller = 1. legjobban eladott}: azok az irodalmi – és egyéb tematikájú – könyvek, amelyek a legnagyobb példányszámban, tehát jelentős kereskedelmi haszonnal adhatók el.(…) 2. Szűkebb jelentéskörben az átmeneti sikerrel kecsegtető , szezonális műveket nevezik így 3. Legszűkebben pedig a lektűr-irodalom termékeit (szórakoztató irodalom)

3 MI A KÁNON? Görög eredetű szó, jelentése: vessző, vonalzó, bot, mérőeszköz; Valószínűleg közös eredetű a héber kaneh szóval, jelentése: nád, sás,vessző, mérővessző; Nem bibliai értelemben a kanonizáció alatt azt értjük, mikor az irodalmi világ elfogad egy művet, beszélnek róla és tanítják, egy szóval: ELISMERIK; A kánon szót már az ókori irodalomban is használták norma, szabály, példa, minta értelemben;

4 A BESTSELLER ÉS A KÁNON Sikerei ellenére Kertész Ákos és Szabó Magda is az irodalomtudomány perifériáján maradt; Okai: - a 60-as évektől begyűrűzik a poszt modern (Hajnóczy, Mészöly, Nádas, Esterházy); - a szövegtechnikákat preferáló, és a hagyományostól fanyalgó kritikusok olyan pm. igényeket kértek számon, aminek Sz. M. soha nem akart megfelelni, K. Á. pedig egyenesen szélhámosságnak tartott; - ezért háttérbe szorítják őket, nem vonultatják be műveiket a kánonba;

5 KERTÉSZ ÁKOS (1932) „Reménytelenül racio-nalista pali vagyok, ráadásul materialista.” „A boldogságról csak akkor lehet írni, ha éppen veszélyben van, vagy ha elmúlt, vagy éppen most múlik el.”

6 A SZERZŐ MAGÁRÓL ÉS REGÉNYÉRŐL VALLOTTA:
„…érettségi után tizenkét évig fizikai munkás voltam, karosszérialakatos az Ikarusnál. Meg- ismertem ezt a világot, otthon voltam benne, erről a világról írtam. Csak soha nem azt, amit Aczélék szerettek volna hallani. Nem tudtak Makra Feriből sem eszményi, pozitív, szocialista hőst csinálni, mert a valóság nem ez volt. A regény végén Makra Feri öngyilkos lett. Ez volt a realitás, így éltek akkor az emberek. Egész írói munkásságom alapja az volt, hogy igazat írjak, úgy mutassam be a társadalmat, ahogy van.”

7 A MAKRA SIKERÉRŐL: „Tizenegy nyelvre fordították le. Csak Magyarországon több mint negyedmillió példányban jelent meg az elmúlt húsz – huszonöt évben (…)” „Nem biztos, hogy ez volt a legjobb írásom, de hogy a legsikeresebb, az tuti. Jókor, jó pillanatban jelent meg egy olyan regény, amit szinte vártak az emberek.”

8 MAKRA, A REALISTA REGÉNY ÚJ FORMÁJA
KÉRDÉS-FELVETÉS Erkölcsi: hogyan lehet/kellene élni az 1945 utáni Magyarországon; Makra Ferenc alakjában minden lehetséges megközelítési módban megjeleníti az adható választ; KORSZAK Képe és légköre komor; pontos társadalmi- történelmi analízist nyújt; Nem rajzol széles társadalmi körképet, csak utal a nagyobb történelmi eseményekre (1956); HŐSE A címszereplő ellentmondásossága révén lehetővé teszi a bonyolult problematika hiteles megjelenítését; A korszakábrázolás előterében a személyiség kiváló rajza áll;

9 „SIKERTELEN” ÉLETUTAK KÉPVISELŐI: MAKRA VALI
KORSZERŰTLENÜL TISZTESSÉGES, ELLENTMODÁSOS, DE TUDATOS ANTIHŐS ÁLTALÁBAN BÉKÉS TERMÉSZETŰ, DE ISZONYATOS DÜHKITÖRÉSEKRE KÉPES ALKALMAZKODNI, BEOLVADNI AKAR, KÖRNYEZETE MÉGIS CSODABOGÁRNAK TARTJA NEM VÁLLALJA SAJÁT AUTONÓMIÁJÁT, MEGFUTAMODIK A DÖNTÉSKÉNYSZER ELŐL, A MŰVÉSZET = HOBBI A KONVENCIONÁLIS MORÁLT VÁLASZTJA, ÁM ENNEK HAZUG VOLTA PUSZTULÁSÁT IDÉZI ELŐ „BŰNE” EGYRÉSZT ALKATI, MÁSRÉSZT KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FÜGGVÉNYE TÜNTETŐ MODRENSÉGE ELLENÉRE IDEJÉTMÚLT, DILETTÁNS VILÁGMEGVÁLTÓ ÖRÖK VEREKEDŐ, NEM BÍR MEGLENNI ANÉLKÜL, HOGY NE DÜHÖNGJÖN VALAMIÉRT ÖNÉRVÉNYESÍTŐ, ERŐTELJES SZEMÉLYISÉG, EMANCIPÁLT, MŰVELT, TEHETSÉGES FESTŐ SZENVEDÉLYES ANARCHISTA, OLYKOR MOCSKOS SZÁJÚ, KÖZÖNSÉGES, DE BÁTOR ÉS SZÉP NŐ, SZERETNIVALÓ HARCOL A SZABADSÁGÉRT, A NŐK FRUSZTRÁCIÓI ÉS KISZOLGÁLTATOTTSÁGA ELLEN ELUTASÍTJA AZ ANYASÁGOT ÉS A FÉRFI BELESZÓLÁSI JOGÁT, MERT HIVATÁSA A MŰVÉSZET BUKÁSA TÖRVÉNYSZERŰ: ÖNGYILKOSSÁGA TUDATOS VÁLASZTÁS DISSZIDÁLÁSA ELKERÜLHETETLEN ÉS TUDATOS VÁLASZTÁS

10 A REGÉNY FELÉPÍTÉSE NARRÁCIÓ Tudatosan és következetesen komponált mű, egyenes ívű, tömör; A hős figurájára irányított: az író legelvontabb etikai, filozófiai koncepcióját hitelesen hordozza SZERKEZET Két rész: Makra életének 2 metszete (1955, majd 1965), egymás tükörképei, egymást értelmezik; Váratlan dühkitörés- lázadás – vereség; Egy- egy szerelem (Vali majd Edit) keletkezése és felbomlása; PERSPEKTÍVA Hagyományos, lineáris építésűnek indul, de az I. részben időbontás, a II. részben idősík- váltások jelzik a zaklatottságot; A külső/ belső perspektíva auktoriális kommentárokkal M. tudatára irányul, mégsem tudatregény;

11 A STÍLUS ÚJSZERŰSÉGE A függőbeszéd a főhős szempontját tükrözi;
STÍLUSA A függőbeszéd a főhős szempontját tükrözi; A III. személyű narráció megőrzi az eltávolítás lehetőségét is; MEG-VALÓSULÁS A többszörösen összetett mondatok állítással és tagadással megvalósítják az elbeszélői viszony kettősségét; „ …egyazon mondaton belül van igaza és téved nagyot” (G. I.) NYELV-HASZNÁLAT Stilizált irodalmi nyelv és áttételek nélküli köznyelv keveredése ; Ez az elbeszélői nézőpont megválasztásának módjától függ, s az élőbeszédszerűséget és a mű nyelvi- tartalmi hitelességét erősíti;

12 SZABÓ MAGDA (1917- 2007) „Az írónak tilos a hazugság.”
„Ha az ember író, meg kell álljon a lábán úgy, hogy ne legyen befolyásolható.” „Az írónak tilos a hazugság.”

13 SZABÓ MAGDA HELYET KÖVETEL a kánonban!
Művei 50 kötetében minden műfaj megtalálható (vers, novella, regény, mese-regény, dráma, film- forgatókönyv, útijegyzet, emlékirat, esszé, tanulmány, műfordítás); 21 rangos díj, köztük a Kossuth- díj tulajdonosa; 42 nyelvre fordították műveit; Külföldi fogadtatása és értékelése sokkal jobb, mint a hazai; A világirodalom nagy nőírói közt tartják számon; A kánonba bekerült, jelentős írók is nagyra tartják: Nemes Nagy Ágnes, Ottlik, Örkény, Esterházy; A fiatal kritikusok közül egyre többen követelik kanonizációját (pl. Bancsi Árpád István, Erdődy Edit, Fehér Eszter, Kónya Judit és mások);

14 A pilátus recepciótörténete
Korabeli olvasat A sematizmus időszakában merésznek hatott: „nem a kollektív, nagy céloknak alárendelve határozta meg a szubjektumot” ,elbeszélésmódjában is szakít a szocreál elbeszélés-technikával; A korabeli kritika a széles társadalmi körképet is hiányolja; Előképek A női szereplők karakterológiája okán a Német László-i hagyomány folytatóját látták benne; A Márai-féle hagyományhoz áll közelebb a polgári környezet tematikus szintje, az elbeszélésmód retorizáltsága, a szerkesztés modernsége; Mai értelmezés A cselekmény tér-időtengelye nyilvánvaló: a 60-as évek Magyarországa; A mű igazi értékét az adja, hogy mondanivalója elvonatkoztatható a történelmi- és társadalmi szituációtól, általános, maradandóan emberi kérdéseket feszeget;

15 Szereplők és kapcsolataik
Szőcs Vince bíró, Iza apja Szőcsné Etelka, Iza anyja Domokos író, Iza vőlegénye SZŐCS IZABELLA reumatológus orvos, munka- és sikerorientált értelmiségi Antal Antal orvos, belgyógyász, Iza volt férje Lídia nővér, Antal beosztottja, majd menyasszonya

16 Tematikus gazdagság AZ ÖREGEK GONDJAI Elmúlás; emberi méltóság; hasznosság/haszontalanság; A GYERMEKI HÁLÁTLANSÁG Generációs szakadás/megértés; A KISPOLGÁRI LÉTFORMA ALKONYA Nagyvárosi és vidéki létforma; múlt és jövő; VILÁGRENDEK SZEMBENÁLLÁSA: HIT ÉS HITETLENSÉG Vallás nélküli hit és hit nélküli vallás; BŰN ÉS FELELŐSSÉG KÉRDÉSE: IZA BŰNÖS VAGY ÁRTATLAN? Mitől vált Iza ilyenné? ARS POETICA: SZEMLÉLŐDÉS ÉS/VAGY AZ ÉLET MEGÉLÉSE

17 Narrációs technika SZERKEZET Mozaiktechnika: nézőpontváltások, párhuzamos tükröztetések, polifónia; Idősík-váltások: a jelenbe feltörő emlékek; ELBESZÉLŐI SZÓLAMOK Mindentudó narrátor + időben csapongó szereplői elbeszélések; A fokozott várakozás = keresztrejtvény; DRÁMAI ÉS LÍRAI ELEMEK Hatásos dramaturgiai elemek: feszültség; Nyelvhasználata, mondatritmusa, képanyaga lírai;

18 biblográfia A magyar irodalom története Kertész Ákos(1932), Harkai Daniella: Az önérvényesítő nő Kertész Ákos Makrájában, Aferfiszerk-nabrazolasai…, Bancsi Árpád István: Ki ez a Szabó Magda, Harkai Daniella: Szabó Magda értéke, Akoenyvajanlok-es-kritika…,

19 KÖSZÖNÖM A SZÍVES FIGYELMET! KELLEMES VAKÁCIÓ- ZÁST!
TALÁLKOZUNK OKTÓBER-BEN. ADDIG IS JÓ SZÓRA-KOZÁST OTTLIK GÉZA: ISKOLA A HATÁRON CÍMŰ REGÉNYÉHEZ!


Letölteni ppt "KERTÉSZ ÁKOS; SZABÓ MAGDA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések