Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

+ Idegennyelv-oktatás az általános iskola 1-3. évfolyamán OFI-konferencia Budapest, 2012.02.29. Morvai Edit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "+ Idegennyelv-oktatás az általános iskola 1-3. évfolyamán OFI-konferencia Budapest, 2012.02.29. Morvai Edit."— Előadás másolata:

1 + Idegennyelv-oktatás az általános iskola 1-3. évfolyamán OFI-konferencia Budapest, 2012.02.29. Morvai Edit

2 + Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából 2008. december – 2009. május Öveges Enik ő és Morvai Edit valamint Ottó István

3 + A felmérés célja Adatgy ű jtés a kötelez ő nyelvoktatást megel ő z ő id ő szak idegennyelv-oktatásáról a “normál” és a két tanítási nyelv ű általános iskolákban az intézmények megkérdezése révén valamint az intézményekben dolgozó idegen nyelvet tanító pedagógusok megkérdezése révén

4 + A felmérés eszköze, módja 1. forduló: online intézményi kérd ő ív 2344 intézményt ő l 1286 kitöltött kérd ő ív = 53 %-os részvételi arány 2. forduló: nyelvtanári kérd ő ív 701 nyelvtanártól 512 kitöltött kérd ő ív = 73 %-os részvételi arány

5 + Válaszadó intézmények 1286 adatot szolgáltató intézmény Ebb ő l 58 % -ban van az 1-3. évfolyamon idegennyelv- oktatás A fennmaradó 42 %-ból 6 % tervezi már a következ ő évben 14 % a közeljöv ő ben a korai nyelvoktatás bevezetését.

6 + Kinek fontos, kinek hasznos? OKM (oktatáspolitikai irányelvek kidolgozása) Európai Uniós adatszolgáltatás, összehasonlító vizsgálatok intézmények, pedagógusok (fejlesztések, értékelés, tapasztalatcsere) tanárképzés, tanártovábbképzés kutatás

7 + Nyelvtanulás és nyelvtanítás az adatok tükrében

8 + Az 1-3. évfolyamokon tanuló összes diák és az idegen nyelvet tanuló diákok létszáma és egymáshoz viszonyított aránya ÉvfolyamTeljes létszámIdegen nyelvet tanulók létszáma (bármely nyelv, normál és két tanítási nyelv ű képzés) Idegen nyelvet tanulók aránya a teljes létszámhoz képest 1.304521934764% 2.302552039067% 3.308532641086%

9 + A különböző idegen nyelveket tanulók évfolyamonkénti létszámai Nyelvi képzés típusa ÉvfolyamAngolNémetEgyéb Normál 1.126334195308 2.137434595322 3.181306274409 Két tanítási nyelv ű 1.140974458 2.105264335 3.97560121

10 + A tanult nyelvek aránya a normál nyelvi képzés 1-3. évfolyamain

11 + A tanult nyelvek aránya a két tanítási nyelvű nyelvi képzés 1-3. évfolyamain

12 + Idegen nyelvi foglalkozások heti gyakorisága az 1-3. évfolyamos normál nyelvi képzésben

13 + Idegen nyelvi foglalkozások heti gyakorisága az 1-3. évfolyamos két tanítási nyelvű képzésben

14 + A foglalkozások hossza és típusa a normál nyelvi képzés első három évében összesen

15 + Átlagos csoportlétszámok az 1-3. évfolyamokon 11-15 f ő : mindhárom nyelv (A/N/E) esetében legtöbb 6-10 f ő és 15-20 f ő között: mindhárom nyelv (A/N/E) esetében egyformán sok 6 f ő alatt: A alig, N nem sok, E legtöbb 20 f ő fölött: A legtöbb (A max. 35, N és E max. 29)

16 + A tanult nyelv folytonossága a 3. évfolyam után: 93 % igen 5 % nem

17 + Második idegen nyelv tanulása 65 % nem – 33 % igen 33 %-ból 10 % esetében minden tanuló Kezdés id ő pontja: többnyire 5. vagy 7. Nyelvtanulás formája: 61 % szakköri formában

18 +

19 + Az idegen nyelvi foglalkozásokat tartó tanárok végzettség szerinti megoszlása VégzettségAngolNémetEgyébÖsszesen Százalékos arány Idegen nyelv m ű veltségi területen végzett tanító 577217579928% Nemzetiségi tanító 39251003% Tanító nyelv- vizsgával 1393441776% Idegen nyelv szakos tanár 119149143172560% Megfelel ő végzettséggel rendelkez ő anyanyelvi tanár 61298983%

20 + Eredmények

21 + Az 1-3. évfolyamokon zajló eredményes nyelvoktatáshoz szükséges speciális kompetenciák

22 + Problémák

23 + Köszönöm a figyelmet és kíváncsian várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. morvai@budapest.goethe.org


Letölteni ppt "+ Idegennyelv-oktatás az általános iskola 1-3. évfolyamán OFI-konferencia Budapest, 2012.02.29. Morvai Edit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések