Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozó tevékenységek az EKF-en.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozó tevékenységek az EKF-en."— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozó tevékenységek az EKF-en.
Dr. Dávid Mária Tehetséggondozó tevékenységek az EKF-en. A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT „DEBRECENI TEHETSÉGMŰHELY” EMLÉKÜLÉS 2014. szeptember 19-20

2 Az egri Főiskola épületei
Az Eszterházy Károly Főiskola az Észak-magyarországi régió önálló, többkarú főiskolája Egerben 1774-től a Líceumnak elnevezett épületkomplexumban kezdődött el a képzés.  1949-ben, a Debrecenben 1948-ban megalapított Pedagógiai Főiskola az egri Líceum épületébe költözött. 2009 – től MA tanárképzés – Tehetségfejlesztő tanár

3 Tehetséggondozás - TDK-munka
Az EKF-en a Tudományos Diákkör szervezete TÁMOP ( ) keretében nyerte el a mai formáját. Jelenleg a diákköri munka irányításának „csúcsszerve” a Főiskolai Tudományos Diákköri Bizottság (FTDB), amely önálló pénzügyi kerettel rendelkező szenátusi bizottság. Az FTDB tagjai az elnök, a négy (2013 szeptemberétől öt) kari TDK elnök, és a titkár. Az FTDB a hallgatói szervezetekkel szoros együttműködést valósít meg, hiszen az FTDB-be egy-egy tagot delegál a Kepes György Szakkollégium és az FHÖK. Az FTDB üléseinek állandó meghívottja a szakkollégium mentortanára.

4 Tehetségműhelyek A BTK-n 9, a GTK-n 3, a TKTK-n 4, a TTK-n pedig 6 tehetségműhely működik jelen pillanatban. A tehetségműhelyek, tanszéki TDK-k munkáját tanárelnökök irányítják, akik sokszor maguk is díjazott pályamunkák témavezetői. feladataik elkülönülnek a témavezetőkétől, akik az egyéni tehetséggondozás, a TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó kutatói műhelymunka szakmai irányítói. A témavezetők kimagasló szakmai eredményeit jelzi, hogy az utóbbi 5 évben két oktatónk kapott Mestertanári Aranyérmet: Dr. habil. Pap József történész (2011, Humán Szekció), valamint Dr. Erőss István, DLA (2013, Művészeti és Művészettudományi Szekció).

5 Az EKF hallgatónak ITDK/OTDK szereplése 2009–2013
XXIX. OTDK (2009) XXX. OTDK (2011) XXXI. OTDK (2013) Intézményi Nevezett Díjazott BTK 165 57 6 154 60 20 151 59 19 CK 4 1 18 7 - 24 GTK 30 9 28 14 37 16 3 TKTK 39 22 11 69 41 10 119 50 TTK 65 35 82 38 63 36 EKF 303 127 351 160 48 394 162 45

6 Kiemelkedő eredmény az OTDK szereplésekben
A XXX. OTDK Humán Szekciójának teljesítménye (24 nevezett dolgozat, 14 bemutatott, 7 helyezett és 3 különdíj, 50%-os helyezettségi arány) A Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak évek óta tartó díjesője: 2011: 8 helyezés, 2 különdíj, 2013: 10 helyezés, 4 különdíj

7 OTDK szervezés ban összesen négy szekciót rendezett az EKF két egymást követő OTDK-ciklusban: 2011-ben a XXX. Jubileumi OTDK Humán Tudományi Szekciójának, majd 2013-ban V. OMDK-nak, a Kémiai és Vegyipari Szekciónak, valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció üléseinek adott otthont az EKF.

8 Pályázati tevékenység
Az FTDB 2011 óta a kiemelkedő tudományos és/vagy tudományszervező munkát végző hallgatóknak karonként két önálló, pénzjutalommal járó kitüntetést ítél oda minden évben („Hallgató a Tudományért,” „Hallgató a Hallgatóért”). 2010 óta két TÁMOP projekt összfőiskolai szinten élénkíti és támogatja a tehetséggondozó munkát. A Nemzeti Tehetségprogram egyes TDK-körök által 2010–12-ben elnyert különböző projektalapú támogatásai. Lehetővé tették a tehetségműhelyek extrakurrikuláris programjainak szervezetté válását és a csökkenő hallgatói létszám mellett az TDK-zó és díjazott hallgatók számának szinten tartása, vagy éppen emelése. A TÁMOP keretében 2013-ban a BTK-n komplex tehetségfejlesztési program került kidolgozásra és indult be kísérleti jelleggel a karon. A program sikerének függvényében tervben van annak kiterjesztése a többi karra, valamint kiegészítése demonstrátori rendszer kiépítésével, illetve egy komplett EKF-es kutatói életpálya-modell megvalósulási feltételeinek megteremtésével.

9 Kepes György Szakkollégium
Elődje 1991-ben, hallgatói kezdeményezésre alakult, jelenlegi nevét 2007-ben vette fel. A 2011-ben lezajlott akkreditációs eljáráson elnyerte a minősített szakkollégium címet. A szakkollégium három tagozatba tömöríti tagjait: a Természet- és Környezettudományi, a Nevelés- és Társadalomtudományi, illetve a Művészeti és Kultúratudományi Tagozatba. Minden tagozat mellett egy-egy tagozati mentortanár működik. Az együttlakó, ún. belső tagok létszáma fő között mozog, de a közös munkában részt vesz még további 5-7 külső, illetve 2-3 szenior tag is

10 Az utóbbi öt év eredményei
a Szakkollégiumban 30 kurzust, kb. 60 szakmai előadást, 8 konferenciát, szakmai napot illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztek, kizárólag meghívott előadókkal. között a TÁMOP /B jelű, Komplex tehetséggondozás az Eszterházy Károly Főiskolán című pályázat keretében a Szakkollégium szakmai programok (kurzusok, előadások, konferenciák, tréningek) megvalósítására, szervezeti és humánerőforrás-fejlesztésre (tagozati mentortanárok), illetve hallgatói kutatási ösztöndíjakra (24 hallgató) kapott támogatást Az OTDK éveiben a tagok 90%-a indult házi TDK-versenyen, és 50%-uk az országos megmérettetésre is eljutott, ahol az utóbbi három OTDK-n összesen 3 első, és 1 harmadik díjat szereztek, 3 hallgató különdíjat kapott. 2011-ben útjára indították a Szakkollégiumi Füzetek című sorozatot.

11 A Roma Szakkollégium 2011 decemberében jött létre, célja, olyan értelmiségi cigány/roma fiatalok nevelése, akik felelősséget éreznek és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért. A szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozása volt a cél, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás aktív módon megvalósul. 2013 őszétől egy TÁMOP D-12/1/KONV pályázat keretében megkezdődött egy új képzési program kidolgozása, 18 új kurzus, valamint a hozzá kapcsolódó tankönyvek és szöveggyűjtemények elkészítése, amelyek a kitűzött célok megvalósítását szolgálják.

12 Doktori iskolák Történelemtudományi Doktori Iskola
Neveléstudományi Doktori Iskola

13 ALKOTÓ MŰVÉSZETI KÖZÖSSÉGEINK
Közvetlenül a tanszékekhez köthető tehetséggondozó programokon túl a hallgatóknak lehetőségük van alkotó művészeti közösségekben fejleszteni képességeiket. A különböző szinteken zajló tehetséggondozó lehetőségek közül az alábbi sikeresnek mondható tevékenységek emelhetők ki.

14 EGRES NÉPTÁNC EGYÜTTES
Az Egres Néptánc Együttes 2003 – ban alakult

15 SZUSZOGÓ SZÍNHÁZ előadóművészeti műhely
Első premier, 2006 április

16 KEPES GYÖRGY NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP
A XX. század zseniális képzőművészének Európában található legnagyobb hagyatéka Egerben található. 2003 nyarától kéthetes alkotó képzőművészeti műhelyt indítottunk az ő szellemében. Minden évben a főiskola nemzetközi egyetemi kapcsolataira építve hallgatókat és művész-tanáraikat fogadunk pályázataik alapján a felső-ausztriai Linz város egyeteméről, a szlovákiai Besztercebányáról, a lengyelországi Slupsk Pomeránia Egyeteméről, a romániai Nagyváradról és a svédországi Göteborg egyeteméről. A résztvevők alkotásaiból a Líceumban minden évben kiállítást rendezünk, amely a város és idegenforgalma felé nyitott.

17 IRODALMI ALKOTÓ MŰHELYEK
A Miskolci Egyetemmel együttműködve, közösen hirdetünk irodalmi alkotó pályázatot hallgatóinknak, vers és kispróza műfajban. Erre minden évben kb – pályázat érkezik. Közülük mindig van 5-10 kifejezetten tehetséges, de általában hallgató írása megüti a közölhetőség mércéjét. A két intézmény újságja válogatást közöl ezekből, illetve kötetben jelentetjük meg, a köteteket rajz szakos hallgatóink illusztrálják. Minden évben külön foglalkozunk a tehetséges vers- és prózamondókkal, s általában 6-8 fővel részt veszünk a győri Egyetemi-, Főiskolai vers- és prózamondó verseny Országos döntőjében, ahonnan többször rangos elismerésekkel tértek haza hallgatóink. A Főiskolának önálló újsága van, amelynek szerzői a zömében a hallgatók Az Agria irodalmi folyóirat is lehetőséget biztosít a színvonalas hallgatói írások megjelenítésére

18 Líceum TV - Célközönség : - A főiskola dolgozói és hallgatói
- A főiskolások színvonalas gyakorlati képzéséhez megfelelő szakmai- és technikai környezetet biztosít és lehetővé teszi a színvonalas alkotó munkát - Célközönség : - A főiskola dolgozói és hallgatói - Eger város középiskolás tanulói - Eger város értelmisége

19 Zenei képességek kibontakoztatása
A Főiskolának és a Gyakorlóiskolának önálló énekkara van. A hazai tanárképző intézmények között egyedülálló módon lehetőséget kapnak a hallgatók, hogy a kötelező zongoraoktatás mellett az egyéb hangszeres tudásukat továbbfejlesszék. Hallgatói hangversenyek – melyekre a legtehetségesebb hallgatóinkat készítjük fel hangszerjáték, kamarazene, kamaraének, magánének és zenekari produkciókkal. A legtehetségesebbek az Egri Szimfonikus Zenekar munkájába is bekapcsolódnak. OTDK – speciális módon – hallgatói dolgozatok előadói koncerttel együtt. Mesterkurzusok – többnyire külföldi vendég előadóművészek meghívásával (pl.: az elmúlt félévben: magánének, rézfúvós, jazz).

20 Sporttehetségek kibontakoztatása, főiskolánk sportklubjaiban

21 MA tanárképzés – Tehetségfejlesztő tanár
A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik megbízható ismeretekkel rendelkeznek a tehetségazonosítás és - fejlesztés témakörében; képesek a különböző életkorú és társadalmi helyzetű tehetséges gyerekek, ifjak, felnőttek szenzitív fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására, gazdagítására.

22 Szakterületi ismeretek
Tehetségpedagógiai és -pszichológiai ismeretek. (a tehetségfogalom és -modellek, a tehetség összetevői, a tehetségtípusok kiemelt területei) A tehetségfejlesztés színterei. A tehetséges tanulók tanulásával, beilleszkedésével kapcsolatos sajátos problémák ismerete. Személyre szabott segítségnyújtás és tanácsadás. A képességeik alatt teljesítő (tehetséges) tanulókkal való bánásmód. Tehetségfejlesztéssel kapcsolatos oktatáspolitikai intézkedések, jogi dokumentumok ismerete és értelmezése

23 Szakmódszertani ismeretek:
Tehetségpedagógiai módszerek és stratégiák ismerete; a tehetséges tanuló felismerése, diagnosztizálási jártasság kialakítása. a tehetségnevelés kérdései differenciálás és individualizálás, gazdagító programok a tantárgyakon átívelő, a tanteremtől eltérő iskolai és iskolán kívüli tanulási helyszínek tehetségfejlesztésben játszott szerepe

24 Gyakorlóiskolai tehetséggondozó tevékenység a tanárjelöltek képzésében
Hallgatók bevonása a gyakorlóiskolai tehetséggondozó tevékenységekbe: Szakkörök, alkotóműhelyek Felkészítés szaktárgyi versenyekre Felkészítés a differenciálásra, kiscsoportos és individuális fejlesztés a szaktudományi területeken Versenytanítási programok Művészeti és sportkörök Kreatív szabadidős tevékenységek

25 ’90-es évektől induló tehetségkutatási irányok a Pszichológia Tanszéken
Tehetséges emberek életút-elemzése, tehetség-gondozás a felsőoktatásban (Bodnár Gabriella) Alulteljesítés és tehetséggondozás, tanulásfejlesztés (Dávid Mária – Taskó Tünde) Művészetpszichológiai kutatások (Hatvani Andrea – Héjja-Nagy Katalin) Tehetségazonosítás kutatása, kérdőíves módszerek kifejlesztése (Dávid Mária - Hatvani Andrea – Héjja-Nagy Katalin) Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor Tehetség-motivációs kérdőív

26 Köszönöm a figyelmet! davidm@ektf.hu


Letölteni ppt "Tehetséggondozó tevékenységek az EKF-en."

Hasonló előadás


Google Hirdetések