Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 12. 12.1 Európai uniós tagállami tapasztalatok az AEO monitoring területén Porteleki Kornélia NAV KH Vám Főosztály 2014. június 24. 2014. 12. 12.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 12. 12.1 Európai uniós tagállami tapasztalatok az AEO monitoring területén Porteleki Kornélia NAV KH Vám Főosztály 2014. június 24. 2014. 12. 12.1."— Előadás másolata:

1 2014. 12. 12.1 Európai uniós tagállami tapasztalatok az AEO monitoring területén Porteleki Kornélia NAV KH Vám Főosztály 2014. június 24. 2014. 12. 12.1

2 2 Előadás vázlata I.AEO kapcsolattartók találkozója II.Monitoring tevékenység általános bemutatása a)Szabályrendszere b)Gazdálkodók joga és kötelezettsége c)Vámhatóság joga és kötelezettsége III.Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén : a)A tevékenység tervezése b)A tevékenység nemzeti szabályozottsága c)Kommunikáció d)A tevékenység dokumentálása e)Együttműködés más tagállamokkal f)Együttműködés más hatóságokkal 2014. 12. 12.2

3 3 AEO kapcsolattartók találkozója – tagállami tapasztalatok Európai Bizottság → Főigazgatóságok (DG) és Szolgálatok → DG TAXUD Commission's Taxation and Customs Union Directorate-General AEO Network Meeting oNegyedévente oAEO kapcsolattartók (tagállamok vámigazgatásának delegáltjai) oCélja: Az ülésen a mindennapi gyakorlati tapasztalatok, metodikák, felmerülő problémák kerülnek megvitatásra, illetve a legjobb gyakorlatok ismertetésre, melyek ismerete szükséges és elengedhetetlen az AEO eljárások során. 2014. 12. 12.3 AEO Network Meeting

4 2014. 12. 12.4 Monitoring tevékenység általános bemutatása Monitoring: Kettős tartalom 1.) monitoring a gazdálkodó részéről 2.) monitoring a vámhatóság részéről Cél: nyomonkövetés, folyamatos tevékenység Jogi háttere: – VK-VHR 14w. cikkének (1) bekezdése – VK-VHR 14q. cikkének (4) bekezdése – AEO Iránymutatások 2014. 12. 12.4 2.év Monitoring tevékenység

5 2014. 12. 12.5 Monitoring tevékenység általános bemutatása - Gazdálkodók joga és kötelezettsége GAZDÁLKODÓI OLDAL: rendszeres monitoring elsődleges felelőse belső ellenőrzési rendszerek része folyamatait, kockázatait és rendszereit ismernie kell → azonosítani tudja a végbemenő változásokat értesíteni kell a vámhatóságot a változásokról tudatosság növelése a vámhatóság segítségével: – AEO-tanúsítvány kiállítása után írásos döntés, – emlékeztető e-mail küldése, – „figyelmeztető” e-mail küldése (be nem jelentett, feltárt változás esetén), – rendszeresen „emlékeztető” - rövid kérdőív formájában 2.év Monitoring tevékenység

6 2014. 12. 12.6 Monitoring tevékenység általános bemutatása - Vámhatóság joga és kötelezettsége VÁMHATÓSÁGI OLDAL: „A vámhatóságok felügyelik az engedélyezett gazdálkodó által teljesítendő feltételeknek és kritériumoknak való megfelelést.” tanúsítvány érvényességi ideje nem korlátozott → rendszeres értékelés!!! következőket kell figyelembe venni: a.az audit eredményei b.korai figyelmeztető jelzések, információforrása: szúrópróbaszerű ellenőrzés; az árukra vonatkozóan elvégzett fizikai vizsgálatok; a belső vámadatbázisok információi; egyéb ellenőrzések, a cég magatartásában vagy kereskedelmi gyakorlatában bekövetkező változások kiértékelése. c.kockázatmonitoring A beütemezendő tevékenységek alapja a kockázatelemzés 2.év Monitoring tevékenység

7 2014. 12. 12.7 Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén – A tevékenység tervezése Tervezett tevékenység: a.) Formális (monitoring/ ellenőrzési terv) b.) Egyéb (CY, DE, DK, LT, LU) Monitoring tevékenység kezdete, időzítése: Közvetlenül a tanúsítvány kiadása után Meghatározott időközönként (1-3 évente) – (CY, DK, LT, LU) Információ forrása: audit során (leggyakoribb) gazdálkodó szolgáltatja hatóság tárja fel Tevékenységek kockázatok újbóli értékelése, terv felülvizsgálata 2014. 12. 12.7 Monitoring tervezése

8 2014. 12. 12.8 Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén – A tevékenység nemzeti szabályozottsága Monitoring tevékenység minden tagállamban belső rendelkezések által is szabályozott tevékenység Szervezeti megoldások: A.Monitoring koordinálásra külön szervezeti egység B.A tanúsítványt kiadó hivatal koordinál Informatikai támogatottság: Központosított adatbázisok Kockázatelemzési profilok Folyamatmenedzsment 8 Nemzetiszabályzók

9 2014. 12. 12.9 Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén – Kommunikáció AEO-k tudatosságának növelése, figyelemfelhívás (minden tagállamban) Hatóság támogató eszközei: -- információk az interneten; -- figyelemfelhívás már tanúsítványba beépítve; -- meghatározott időközönként jelentések Visszajelzések változó intenzitással, eredménnyel (kétirányú közvetlen szerves kommunikáció ↔ visszacsatolás teljes hiánya) Változásjelzések, jelentések tartalma hasonló 2014. 12. 12.9 Kommunikáció

10 10 Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén – A tevékenység dokumentálása A tagállamok mindegyikében valamilyen formában rögzítik a monitoring tevékenységet A tevékenység rögzítése történhet: – Kötelező alakiságot előíró formában: Jegyzőkönyv Végzés, határozat – Kötelező alakiság mellőzése mellett: IT rendszerben rögzítés - folyamatszemlélet Egyéb (pl: SK – ellenőrzési lista kitöltése) – Gyakorlatban a fent említett variációk kombinálása Gazdálkodók értesítése: – esetek többségében sor kerül rá, – tevékenység lezárását követően, – általában hivatalos levél formájában. Dokumentáció

11 2014. 12. 12.11 Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén – együttműködés más tagállamokkal Lehetséges esetei például: 1.Fióktelep önálló kérelme 2.Vezető tisztségviselő más tagállam állampolgára 3.Releváns vámtevékenység más tagállamban Tagállamonként eltérő tapasztalatok: -egyáltalán nem jellemző (tagállamok többségében) -mindössze 2-3 esetben -ált. fiókvállalatok önálló, külön kérelme Kapcsolatok további mélyítése indokolt 2014. 12. 12.11 Együttműködés más tagállamokkal

12 2014. 12. 12.12 Tagállamok tapasztalatai az AEO monitoring területén – együttműködés más hatóságokkal Tagállamonként eltérő tapasztalatok: a.nem jellemző (tagállamok többségében) b.információcsere a fiskális tevékenység koordinálásáért felelős hatósággal (DK, ES, FI, IT, PL, SI) c.információcsere bűnügyi ággal(FI, UK, IT, PL) d.előkészületben légügyi hatóságokkal Kapcsolatok további mélyítése indokolt 2014. 12. 12.12 Együttműködés más hatóságokkal

13 2014. 12. 12.13 Konklúzió A Bizottság figyelmet fordít a tagállamok gyakorlatának egységességére: -kapcsolattartói üléseken beszámolók -tervezett monitoring látogatások a tagállamok vámhatóságainál. A tagállamok gyakorlata összhangban van az uniós rendelkezésekkel. 2014. 12. 12.13 Konklúzió

14 2014. 12. 12.14 Köszönöm a figyelmet! 2014. 12. 12.14


Letölteni ppt "2014. 12. 12.1 Európai uniós tagállami tapasztalatok az AEO monitoring területén Porteleki Kornélia NAV KH Vám Főosztály 2014. június 24. 2014. 12. 12.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések