Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának országos intézményvezetői értekezletén!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának országos intézményvezetői értekezletén!"— Előadás másolata:

1 Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának országos intézményvezetői értekezletén!

2 ORSZÁGOS SPORTISKOLAI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉRTEKEZLET Budapest, 2014. október 15.

3 Program: Köszöntő: Fábián László sportigazgató MOB-KLIK együttműködés: Selmeczi Zoltán főosztályvezető SIOSZ-konferencia: Rabi Ferencné alelnök Sportiskolák új támogatási rendszere: Lehmann László programvezető Támogatáskezelés főbb problémái: Farkas Márta főmunkatárs Sportszakmai kérdések: Székely László főmunkatárs Kérdések, válaszok: Farkas M., Lehmann L., Székely L. Zárszó: Dr. Bartha Csaba sportigazgató- helyettes

4 KÖSZÖNTŐ Fábián László olimpiai bajnok MOB sportigazgató

5 MOB-KLIK EGYÜTTMŰKÖDÉS Selmeczi Zoltán KLIK köznevelés-igazgatási főosztályvezető

6 SIOSZ-KONFERENCIA Rabi Ferencné SIOSZ alelnök

7 A SPORTISKOLÁK ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZERE Előadó: Lehmann László MOB sportiskolai programvezető

8 Életbe lépett változások A következő célokat kívánjuk megvalósítani: A támogatott sportiskolákban folyó pedagógiai és sportszakmai munka minőségének folyamatos javítása. Az iskola-egyesület együttműködési kapcsolatok folyamatos erősítése. A minőségi cserék végrehajtása a támogatási rendszerből történő ki- és bekerüléssel. Az alap- és kiemelt támogatási rendszer bevezetése a teljes köznevelési vertikumra, iskolafokonként.

9 Mottó: az ösztönzés A támogatási rendszer átalakításának vezérelve az ösztönzés volt. Az a szándék, hogy minél jobban erősítsük az iskola-egyesület minőségi együttműködését. Ezért, azokon a helyeken, ahol mintaértékű ez a kapcsolat, és ez a sportoló tanulók sportteljesítményében is tetten érhető, kiemelt támogatási rendszert kezdtünk el alkalmazni. A következőképpen:

10 A támogatás új rendszere Iskolai szakasz Korábbi támogatás mértéke (Ft) Új támogatási rendszer 2014 szeptemberétől Alap- támogatás Kiemelt támogatás Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 0 v. 15 ezer 12 ezer24 ezer Felső tagozat: 5-8. évfolyam 30 ezer 24 ezer36 ezer Középiskolai tagozat: 9-12. évfolyam 45 ezer 36 ezer60 ezer

11 Iskolai szakasz A részarányos támogatás (7 havi) összegei Alaptámogatás (Ft) Kiemelt támogatás (Ft) Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 7 ezer14 ezer Felső tagozat: 5-8. évfolyam 14 ezer21 ezer Középiskola: 9-12. évfolyam 21 ezer35 ezer Részarányos támogatás A táblázat a 2014. 09. 01-től 2015. 03. 31-ig tartó részarányos, 7 hónapos támogatási mértékeket mutatja be (létszámalapú feladattámogatás: Ft/fő/tanév):

12 Az alsó tagozat támogatása Legfőbb szakmai okai a következők: A sportiskolákban szervezett formában megvalósul az úszásoktatás. Komoly felelősség hárul az alsó tagozaton tanító testnevelőkre; itt történik meg a széleskörű, általános testi képességfejlesztés, a rendszeres sporthoz szoktatás, a megalapozott és tudatos sportágválasztás, az egyesületi munka előkészítése, a gyermekek sportegyesületekbe történő szakszerű irányítása. E munka sportszakmai minősége messze felülmúlja a mindennapos testnevelés hozamát!

13 Támogatási feltételek (1) A sportiskolai program innovációjában történő aktív közreműködés. Az adott támogatási időszak pénzügyi zárásához szükséges szakmai beszámoló elkészítése a megadott szempontok alapján. A sportiskolai program monitoringjával kapcsolatos adatszolgáltatás, a rendszer fejlesztését szolgáló kutatásban való közreműködés, a sportiskolai program kiértékelésével kapcsolatos beszámolási kötelezettség pontos, határidőre történő teljesítése.

14 Támogatási feltételek (2) A sportiskola működésének és munkahelyszervezésének összehangolása, igazítása a választott sportágak sportszakmai igényeihez, figyelembe véve a sportolók tankötelezettségből fakadó feladatait és sportkarrier-építését. A sportágválasztás után kötelező sportegyesületi tagság, a diákolimpiai mellett elsősorban a szövetségi versenyrendszerben való részvétel. A sportolók tanulmányi teljesítménye (a kompetenciamérések alapján) eléri az intézménytípus és -fok átlagát.

15 Kiemelt sportiskolai státusz feltételei (1) A kiemelt sportiskolai státusz esetén elvárás a minőségi szintű egyesületi sportiskolai együttműködés. A sportoló tanulók edzésmennyisége átlagosan eléri a heti minimum 10 órát, plusz a rendszeres versenyzés. A sportoló tanulók legalább 10 %-a Héraklész kerettag vagy korosztályos válogatott. A sportoló tanulók tanulmányi teljesítménye (kompetenciamérések alapján) meghaladja az intézménytípus és intézményfok országos átlagát.

16 Kiemelt sportiskolai státusz feltételei (2) Az ún. sportiskolai együttműködési háló kimagasló szintű, modellértékű működtetése. A sportiskolai program innovációjában és akciókutatásában történő aktív közreműködés (a sportiskolai program terjesztése helyi és területi szinten: az érdeklődő köznevelési intézmények, sportszervezetek tájékoztatása, fogadása, helyi és országos szintű továbbképzések és konferenciák szervezése stb.).

17 Óraterv a kerettantervekhez: 1-4. évfolyam Tantárgy 1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7766 Idegen nyelvek - - -2 Matematika 4444 Erkölcstan 1111 Környezetismeret 1111 Ének-zene 2222 Vizuális kultúra 2222 Életvitel és gyakorlat 1111 Testnevelés és sport 5555 Küzdelem és játék 1111 Sportágválasztás 1111 Rendelkezésre álló órakeret 25 27

18 Óraterv a kerettantervekhez: 5-8. évfolyam Tantárgy 5. évf.6. évf.7. évf.8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelvek 3333 Matematika 4333 Erkölcstan 1111 Történelem, társ. … 2222 Küzdelem és játék 10,5 Természetismeret 22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia-egészségtan 21 Földrajz 12 Ének-zene 1111 Vizuális kultúra 1111 Informatika 111 Technika, életvitel és … 111 Testnevelés és sport* 5555 Tanulásmódszertan 10,5 Sporterkölcstan 0,5 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető 1222 Rendelkezésre álló órakeret 28 31

19 Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium Műveltségi területek9. évf.10. évf.11. évf.12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 3333 Etika 1 Történelem, társ. … 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc/Mozgókép. 1 Művészetek* 11 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport**5555 Tanulásmódszertan 1 Sporttörténet 1 Sportági ismeretek 1 Testnevelés-elmélet 0,5 Sportegészségtan 0,5 Edzéselmélet 0,5 Sport és szervezetei 0,5 Sportpszichológia 1 Sportetika 1 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető2257 Rendelkezésre álló órakeret35

20 Sportiskolai létszámadatok A 2014-15. tanévtől kb. 8 000 tanulót támogatunk differenciált formában a Sportiskolai program keretében (sportiskolai módszertani központok). További kb. 7 000 tanuló sportol és tanul a sportiskolai kerettanterv szerint, de ők nem részesülnek sportcélú állami támogatásban (követő iskolák). Egyesületi jellegű sportiskolákban (18 db) kb. 15 000 sportoló van.

21 Szakképzés A 2013-14. tanévtől indult el az iskolarendszerű sport- szakközépiskolai képzés (nappalis képzési forma). Jelenleg 9 helyen folyik ez a képzés az országban. A szakmai anyagok fejlesztésében két iskola is közreműködött: Győri Bercsényi iskola (Németh Zsolt igazgató úr és munkatársai) Bajai Bereczki iskola (Radnóti Miklós igazgatóhelyettes úr és munkatársai)

22 A Sportiskolai program minőségi garanciái Szigorúbb ellenőrzési és minősítő rendszer került bevezetésre. Intenzívebb intézménylátogatási tervet valósítottunk meg. Szervezettebb és hatékonyabb továbbképzési rendszert építettünk ki, együttműködve a sportiskolákkal és szakmai szervezetekkel.

23 Szakmai anyag a sportiskolákról Az újra önállósult Magyar Testnevelési Egyetem sportszervező alapszak és sportmenedzsment mesterszakokhoz készített Sportmenedzsment jegyzetbe önálló részfejezetként bekerült a sportiskolai rendszer és a sportiskolai programról szóló szakmai anyag (MOB honlap).

24 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának országos intézményvezetői értekezletén!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések