Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának"— Előadás másolata:

1 Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának
országos intézményvezetői értekezletén!

2 ORSZÁGOS SPORTISKOLAI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉRTEKEZLET
Budapest, október 15.

3 Program: Köszöntő: Fábián László sportigazgató MOB-KLIK együttműködés:
Selmeczi Zoltán főosztályvezető SIOSZ-konferencia: Rabi Ferencné alelnök Sportiskolák új támogatási rendszere: Lehmann László programvezető Támogatáskezelés főbb problémái: Farkas Márta főmunkatárs Sportszakmai kérdések: Székely László főmunkatárs Kérdések, válaszok: Farkas M., Lehmann L., Székely L. Zárszó: Dr. Bartha Csaba sportigazgató- helyettes

4 KÖSZÖNTŐ Fábián László olimpiai bajnok MOB sportigazgató

5 MOB-KLIK EGYÜTTMŰKÖDÉS KLIK köznevelés-igazgatási főosztályvezető
Selmeczi Zoltán KLIK köznevelés-igazgatási főosztályvezető

6 SIOSZ-KONFERENCIA Rabi Ferencné SIOSZ alelnök

7 A SPORTISKOLÁK ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZERE MOB sportiskolai programvezető
Előadó: Lehmann László MOB sportiskolai programvezető

8 Életbe lépett változások
A következő célokat kívánjuk megvalósítani: A támogatott sportiskolákban folyó pedagógiai és sportszakmai munka minőségének folyamatos javítása. Az iskola-egyesület együttműködési kapcsolatok folyamatos erősítése. A minőségi cserék végrehajtása a támogatási rendszerből történő ki- és bekerüléssel. Az alap- és kiemelt támogatási rendszer bevezetése a teljes köznevelési vertikumra, iskolafokonként.

9 Mottó: az ösztönzés A támogatási rendszer átalakításának vezérelve az ösztönzés volt. Az a szándék, hogy minél jobban erősítsük az iskola-egyesület minőségi együttműködését. Ezért, azokon a helyeken, ahol mintaértékű ez a kapcsolat, és ez a sportoló tanulók sportteljesítményében is tetten érhető, kiemelt támogatási rendszert kezdtünk el alkalmazni. A következőképpen:

10 A támogatás új rendszere
Iskolai szakasz Korábbi támogatás mértéke (Ft) Új támogatási rendszer 2014 szeptemberétől Alap-támogatás Kiemelt támogatás Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 0 v. 15 ezer 12 ezer 24 ezer Felső tagozat: 5-8. évfolyam 30 ezer 36 ezer Középiskolai tagozat: 9-12. évfolyam 45 ezer 60 ezer

11 Részarányos támogatás A részarányos támogatás Kiemelt támogatás (Ft)
A táblázat a től ig tartó részarányos, 7 hónapos támogatási mértékeket mutatja be (létszámalapú feladattámogatás: Ft/fő/tanév): Iskolai szakasz A részarányos támogatás (7 havi) összegei Alaptámogatás (Ft) Kiemelt támogatás (Ft) Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 7 ezer 14 ezer Felső tagozat: 5-8. évfolyam 21 ezer Középiskola: 9-12. évfolyam 35 ezer

12 Az alsó tagozat támogatása
Legfőbb szakmai okai a következők: A sportiskolákban szervezett formában megvalósul az úszásoktatás. Komoly felelősség hárul az alsó tagozaton tanító testnevelőkre; itt történik meg a széleskörű, általános testi képességfejlesztés, a rendszeres sporthoz szoktatás, a megalapozott és tudatos sportágválasztás, az egyesületi munka előkészítése, a gyermekek sportegyesületekbe történő szakszerű irányítása. E munka sportszakmai minősége messze felülmúlja a mindennapos testnevelés hozamát!

13 Támogatási feltételek (1)
A sportiskolai program innovációjában történő aktív közreműködés. Az adott támogatási időszak pénzügyi zárásához szükséges szakmai beszámoló elkészítése a megadott szempontok alapján. A sportiskolai program monitoringjával kapcsolatos adatszolgáltatás, a rendszer fejlesztését szolgáló kutatásban való közreműködés, a sportiskolai program kiértékelésével kapcsolatos beszámolási kötelezettség pontos, határidőre történő teljesítése.

14 Támogatási feltételek (2)
A sportiskola működésének és munkahelyszervezésének összehangolása, igazítása a választott sportágak sportszakmai igényeihez, figyelembe véve a sportolók tankötelezettségből fakadó feladatait és sportkarrier-építését. A sportágválasztás után kötelező sportegyesületi tagság, a diákolimpiai mellett elsősorban a szövetségi versenyrendszerben való részvétel. A sportolók tanulmányi teljesítménye (a kompetenciamérések alapján) eléri az intézménytípus és -fok átlagát.

15 Kiemelt sportiskolai státusz feltételei (1)
A kiemelt sportiskolai státusz esetén elvárás a minőségi szintű egyesületi sportiskolai együttműködés. A sportoló tanulók edzésmennyisége átlagosan eléri a heti minimum 10 órát, plusz a rendszeres versenyzés. A sportoló tanulók legalább 10 %-a Héraklész kerettag vagy korosztályos válogatott. A sportoló tanulók tanulmányi teljesítménye (kompetenciamérések alapján) meghaladja az intézménytípus és intézményfok országos átlagát.

16 Kiemelt sportiskolai státusz feltételei (2)
Az ún. sportiskolai együttműködési háló kimagasló szintű, modellértékű működtetése. A sportiskolai program innovációjában és akciókutatásában történő aktív közreműködés (a sportiskolai program terjesztése helyi és területi szinten: az érdeklődő köznevelési intézmények, sportszervezetek tájékoztatása, fogadása, helyi és országos szintű továbbképzések és konferenciák szervezése stb.).

17 Óraterv a kerettantervekhez: 1-4. évfolyam
Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7 6 Idegen nyelvek  - 2 Matematika 4 Erkölcstan 1 Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport 5 Küzdelem és játék Sportágválasztás Rendelkezésre álló órakeret 25 27

18 Óraterv a kerettantervekhez: 5-8. évfolyam
Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelvek Matematika Erkölcstan 1 Történelem, társ. … 2 Küzdelem és játék 0,5 Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és … Testnevelés és sport* 5 Tanulásmódszertan Sporterkölcstan Osztályfőnöki Szabadon tervezhető Rendelkezésre álló órakeret 28 31

19 Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Műveltségi területek 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 3 II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Történelem, társ. … 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc/Mozgókép. Művészetek* Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport** 5 Tanulásmódszertan Sporttörténet Sportági ismeretek Testnevelés-elmélet 0,5 Sportegészségtan Edzéselmélet Sport és szervezetei Sportpszichológia Sportetika Osztályfőnöki Szabadon tervezhető 7 Rendelkezésre álló órakeret 35

20 Sportiskolai létszámadatok
A tanévtől kb tanulót támogatunk differenciált formában a Sportiskolai program keretében (sportiskolai módszertani központok). További kb tanuló sportol és tanul a sportiskolai kerettanterv szerint, de ők nem részesülnek sportcélú állami támogatásban (követő iskolák). Egyesületi jellegű sportiskolákban (18 db) kb sportoló van.

21 Szakképzés A tanévtől indult el az iskolarendszerű sport-szakközépiskolai képzés (nappalis képzési forma). Jelenleg 9 helyen folyik ez a képzés az országban. A szakmai anyagok fejlesztésében két iskola is közreműködött: Győri Bercsényi iskola (Németh Zsolt igazgató úr és munkatársai) Bajai Bereczki iskola (Radnóti Miklós igazgatóhelyettes úr és munkatársai)

22 A Sportiskolai program minőségi garanciái
Szigorúbb ellenőrzési és minősítő rendszer került bevezetésre. Intenzívebb intézménylátogatási tervet valósítottunk meg. Szervezettebb és hatékonyabb továbbképzési rendszert építettünk ki, együttműködve a sportiskolákkal és szakmai szervezetekkel.

23 Szakmai anyag a sportiskolákról
Az újra önállósult Magyar Testnevelési Egyetem sportszervező alapszak és sportmenedzsment mesterszakokhoz készített Sportmenedzsment jegyzetbe önálló részfejezetként bekerült a sportiskolai rendszer és a sportiskolai programról szóló szakmai anyag (MOB honlap).

24 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Köszöntjük Kedves Vendégeinket a MOB Sportiskolai programjának"

Hasonló előadás


Google Hirdetések