Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Fancsik Tamás – Dr. Jobbik Anita - Kovács Zsolt Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Fancsik Tamás – Dr. Jobbik Anita - Kovács Zsolt Magyar Földtani és Geofizikai Intézet."— Előadás másolata:

1 Dr. Fancsik Tamás – Dr. Jobbik Anita - Kovács Zsolt Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

2 » A 20. század végén, és különösen az elmúlt években a magyarországi energiapolitika homlokterébe került az energiaellátás biztonsága, támogatása és az energiatermeléssel összefüggő környezetvédelem. » Ellátásbiztonság » Fenntarthatóság » Az elérhető nemzeti előnyök minél hatékonyabb realizálhatósága (Nemzeti Energiastratégia) 2 2014.10.30.

3 » A kőolaj és földgáz részaránya az energiaellátásban jelentős és várhatóan szerepe ebben a században is meghatározó marad. hatékony kitermelése » Ezért a nagy mélységben felkutatott, a kőzetek pórusaiban elhelyezkedő szénhidrogének hatékony kitermelése alapvető követelmény. 3 2014.10.30.

4 4 World Energy Outlook 2012, IEA Fosszilis energia termelés változása 2010-2035 között (Mt kőolaj egyenérték) Nettó kőolaj és földgáz importfüggőség változása 2010- 2035 között (a nettó import és a primerenergia igény hányadosa)

5 » Az Európai Unió fokozatosan „belefeszül” egy önellátási deficitbe » A keresleti piacnövekedés következménye középtávon, szükségszerűen, hogy a kutatás és termelés fejlesztésének irányába kell orientálódnia a tágabb környezetünket jelentő Európai Uniónak is 5 2. Pápay J. 2014.10.30.

6  A magyarországi készletek és a termelés csökken. Magyarország földgázból és kőolajból behozatalra szorul. A földgázimport kockázattal terhelt. A lakossági fogyasztás évi mennyisége csökken (földgáz: 7,5 Md m 3 - 2013). Földgáztárolási kapacitás: 6,2 Md m 3.  Energiaszükségletünk 62-át fosszilis energiahordozókból fedezzük. A földgázfelhasználás 82%-a importból származik.  Hazai kőolaj- és földgáz termelésére igény van, a természeti adottságok alapján van remény további, még fel nem fedezett reménybeli források felkutatására; munkaerő és szakemberek rendelkezésre állnak, az infrastruktúra adott, de a szervizcégek kapacitása korlátozott.  Új kutatási eredmények esetén: a feltárt készletek csökkenése lassabb, az importfüggőség lassabban növekszik, a kitermelt mennyiségeket új készletek belépése ellensúlyozhatja.  Jelenlegi trend: csökkenő kitermelés, folyamatos, enyhe készletcsökkenés.  Eredményes kutatási tevékenység, technológiai fejlesztések, és a nem hagyományos szénhidrogének termelésbe állítása esetén a készlet- és termeléscsökkenés fékezhető, megállítható. 2014.10.30. 6 Előadás

7 2014.10.30. 7 Magyarország szénhidrogénvagyona (2013. jan.1.) Forrás: MBFH Ásványvagyon nyilvántartás, 2013. január 1-i állapot Összesen: 277 lelőhely 1412 telep Hagyományos szénhidrogének vagyona Nem konvencionális vagyon

8 8 2014.10.30. » Erősségek » Termelő fölgáz (és kőolaj) előfordulásaink vannak, a termelés alatt álló készletek a jelenlegi termelési ütem mellett legalább egy évtizedig kitartanak. A felfedezett, nem termelő, de termelésbe állítható készlet jelentős, kétszerese a termelő telepekének. » A folyamatos kutatásoknak köszönhetően évente új felfedezések történnek, folyamatosan valósul meg új mezők, telepek termelésbe állítása » Kutatási, termelési, feldolgozási tapasztalat, szakmakultúra, tudományos kutatási, oktatási, képzési háttér. » Szénhidrogén szállítási, feldolgozási és tárolási kapacitás. » A még felfedezetlen (reménybeli) hagyományos vagyon mennyisége megközelítheti a már felfedezett előfordulásokét » A nem hagyományos földgáz becsült mennyisége többszöröse a már feltárt vagyonnak » Technológiai fejlesztések elérhetők, folyamatosak » Lehetőségek » Fokozott hatékonyságú termelési módszerek alkalmazása » Nem hagyományos szénhidrogének kutatása » Kutatási mennyiség növelése » Kutatási és termelési módszerek, technológiák fejlesztése » Földalatti tárolók fejlesztése » Széndioxid visszasajtolás, hosszú távú tárolás » Szakemberképzés, oktatásfejlesztés » Szabályozott koncessziós kutatás-termelés valósul meg, nemzetközi szabványokon alapuló ásványvagyon nyilvántartás és ásványvagyon gazdálkodás folyik

9 » Gyengeségek » Az engedélyező hatóságok hatás- és jogköreinek átfedéséből és érdekellentétéből származó problémák » Jelentős számú felfedezett, de nem termeltetett szénhidrogén telep » Jelentős számú, a termeltetett telepek vagyonával közel megegyező vagyonú magas inerttartalmú (CO 2, N 2 ) telepek » Nagy felszín alatti mélységben elhelyezkedő telepek termeltetési problémái » Az 1990-es évek óta csökkenő kutatási mennyiség » A felfedezett telepek egyre csökkenő átlagos vagyona » A termelésben meghatározó, nagy kitermelhető készlettel bíró mezők (pl. Algyő, Nagylengyel) termelésének fokozatos csökkenése, kimerülése » A felfedezett kitermelhető vagyon mennyiségének folyamatos csökkenése » Esetenként előre nem látható változások a szabályozói környezetben, adózásban » Veszélyek » Kutató vállalkozások kivonulása Magyarországról » Szervízcégek és berendezések hozzáférésének korlátozottsága » Jogi, szabályozói, pénzügyi elvonási háttér hirtelen változásai » Befektetői bizonytalanságok » Politikai instabilitás egyes szomszédos országokban » Koncessziós kutatási pályáztatás várakozástól elmaradó eredményessége » Szakemberhiány » Nem hagyományos földgáz mennyiségének, termeltethetőségének túlbecslése » Hagyományos telepek kimerülése » Hazai és EU energiastratégia konfliktusa » Importforrások bizonytalanságai 9 2014.10.30.

10 Magyarország szénhidrogén lelőhelyei

11 2014.10.30. 11 Fúrásos, 2D és 3D szeizmikus megkutatottság Magyarországon

12 2014.10.30. 12 A hazai termelés és a kitermelhető hagyományos szénhidrogénvagyon alakulása Forrás: MBFH ásványvagyon nyilvántartás, 2013. január 1-i állapot Kőolaj- és földgáztermelés A kitermelhető vagyon évenkénti változása 1977 és 2012 között A kutatásban 1990-ben és azóta jelentős változás történt. Az évenkénti kutatófúrások száma lecsökkent, a kutatási eszközök és módszerek (3D szeizmikus mérés és feldolgozás, lyukgeofizikai módszerek, informatikai eszközök, szoftverek) hozzáférhetősége, minősége viszont lényegesen javult.

13 2014.10.30. A kutatás eredményessége A kutatási tevékenység évenkénti eredményességét a vagyonnövekmény és a termelés összeggörbéje tükrözi, amely az évenkénti felfedezett kitermelhető vagyonnal arányos (az esetleges vagyonátértékelések módosíthatják)

14 2014.10.30. 14 Reménybeli hagyományos szénhidrogénvagyon 2011-ig felfedezett földtani vagyon: 728 millió tonna (MBFH, 2012. jan. 1.) Reménybeli hagyományos földtani vagyon: 638 millió tonna (MFGI, 2012) A következő 20-30 évben gazdaságosan kitermelhető 50 - 100 millió tonna kőolaj egyenértékű, még nem felfedezett szénhidrogénmennyiség

15 2014.10.30. Nem hagyományos szénhidrogénvagyon Összesen: 4324 milliárd m3 földtani 2386 milliárd m3 kitermelhető földgázvagyon (2013. jan.1.) 419 millió tonna földtani, 25 millió tonna kitermelhető gázkondenzátum Nem hagyományos szénhidrogén kitermelésére fektetett bánytelkek

16 » Reménybeli gazdaságosan kitermelhető vagyon 30 éves távlatban: kb. 50 – 100 Mt kőolaj egyenérték (MFGI 2012). » Több, mint 2000 Mt kőolaj egyenértékű nem hagyományos földgáz: ha az 5%-a 30 éves távlatban gazdaságosan kitermelhető: 100 Mt. » Feltétel: további kutatási tevékenység, technológiai fejlesztések... » A gazdaságosan kitermelhető vagyon aktuális adatok alapján becsült értéke 6000 - 10000 Mrd Ft. A jelenlegi költség/haszon arányok mellett a szerénynek tekintett hazai, gazdaságosnak tekinthető szénhidrogén készletek aktuálisan is jelentős értéket képviselnek. Gazdaságilag nem lenne értelmezhető erről a lehetőségről történő lemondás. 16 2014.10.30.

17 » A hagyományos szénhidrogéntelepek művelését tekintve készlet-utánpótlásban meghatározó szerepe lesz továbbra is: » az új földtani szerkezetek felkutatásának, » a klasszikus művelési eljárások hatékony alkalmazásának, » az EOR, EGR/IGR módszerek fejlesztésének. 2014.10.30. 17

18 2014.10.30. 18 3. Pápay J. után

19 rétegrepesztés nélkül nem vizsgálható nem állítható gazdaságos termelésbe » Unconventional gáz-tároló rétegrepesztés nélkül nem vizsgálható, tároló-paraméterek vonatkozásában nem jellemezhető (nem határozható meg ipari készlet) és nem állítható gazdaságos termelésbe. » A Pannon medencében ezt a technológiát kutatni, fejleszteni szükséges » A nemzetközi példák alapján a K+F perspektivikus 2014.10.30. 19

20  Igen, mert rendelkezésre áll konvencionális és számottevő nem konvencionális vagyon  Igen, mert a konvencionális vagyon értéke a hazai gazdasági potenciál tekintetében (is) jelentős értéket képvisel  Igen, mert a kutatási módszerek egyre hatékonyabbak, ami fajlagosan költséghatékonyság és versenyképesség javulást jelent  Igen, mert a termelés műszaki fejelődése mellett csökken a kockázat  Igen, mert az EU – ban megfigyelhető tendenciák alapján, a növekvő igényeket csak importból lehet kielégíteni  Igen, mert van felkészült munkaerő, kialakult hagyomány és infrastruktúra, nem kell újrateremteni, csak megőrizni  Igen, mert jelentős, nem konvencionális vagyon áll rendelkezésre, ami a tendenciák tükrében stratégiai fejlesztési célpont lehet egy hosszútávon is gondolkodó bányászati ágazat számára 2014.10.30. 20 Előadás

21 xxx FŐOSZTÁLY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 21 2014.02.18-19.


Letölteni ppt "Dr. Fancsik Tamás – Dr. Jobbik Anita - Kovács Zsolt Magyar Földtani és Geofizikai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések