Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályaorientációhoz kapcsolódó kompetenciák mérése a tanuló komplex személyiségének megismerése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályaorientációhoz kapcsolódó kompetenciák mérése a tanuló komplex személyiségének megismerése."— Előadás másolata:

1 A pályaorientációhoz kapcsolódó kompetenciák mérése a tanuló komplex személyiségének megismerése

2 A szakmapolitika az új SZVK létrehozása során definiálta a személyes, személyes, társas és társas és módszer módszer kompetenciákat, amelyek jogszabályban meghatározottan megadják az adott szakma gyakorlásához szükségesnek tartott kompetenciákat

3 Információ nyerhető a tanuló általános szellemi képességeiről fizikai-, pszichés és akció-képességéről munkavégzési technikai és szakmai képességeiről a munkavégzés minőségét befolyásoló képességeiről az eredményességet segítő személyi tulajdonságokról szociális képességeiről kommunikációs képességeiről vezetési képességeiről személyes társas módszer

4 Az alkalmazott mérőeszközök Terület önbevalláson alapuló kérdőív

5 Á ltal á nos szellemi k é pess é gek Absztrakt (elm é leti) gondolkod á sM Á ltal á nos tanul ó k é pess é gM Á ttekintő k é pess é gM Elemző k é pess é gM Ismeretmegőrz é sM Logikus gondolkod á sM Probl é maelemző k é pess é gM Rendszerező k é pess é gM Tervez é sM Sz á mszerűs í t é sT

6 Fizikai-, pszich é s é s akci ó -k é pess é g Kiegyens ú lyozotts á gM Pontoss á g M Stressz tűrő k é pess é gM Teljes í tők é pess é gM Munkav é gz é si technikai Ellenőrzők é pess é gM é s szakmai k é pess é gek Gyakorlatias feladat é rtelmez é sM M ó dszeres munkav é gz é sM Munkaintenzit á sM Munkaszervez é sM Nyitott hozz áá ll á sM Rendszerszeml é letM Szakmai ismeretS Terhelhetős é gS

7 Szoci á lis k é pess é gek Ö nkritikaS Egy ü ttműk ö dő k é pess é gM Emp á tiaS Felelőss é gv á llal á s k é pess é geT Kapcsolat é p í t é s k é pess é geT Kompromisszum k é szs é gT Konfliktuskezel é si k é szs é gT Kult ú r á k k ö zti k ü l ö nbs é gek elfogad á saT Lojalit á sT Seg í tők é szs é gT

8 A TISZK mérés alapján fejlesztést igénylő kulcsfontosságú kompetenciák tervezés nyitott hozzáállás rugalmasság önkritika együttműködő képesség információgyűjtés non-verbális kommunikáció fejlesztés képessége motiválás

9 Az alapkompetenciák vonatkozásában Önismeret, személyiségfejlesztés kompetenciája az önkritika, nyitott hozzáállás, rugalmasság és együttműködési kompetenciákra fókuszálva. Általános szóbeli, nyelvi kompetencia területén az információgyűjtés és a nonverbális kommunikáció vonatkozásában. Az érzések, gondolatok kifejezésénél a hallott és az írásbeli szöveg megértése terén. /A vizsgálat alapján az alapvető szövegértés szintje megfelelőnek bizonyult./ Tanulás módszertana területén a tervezés, nyitott hozzáállás, rugalmasság kompetenciaterületek hangsúlyozhatóak az élethosszig tartó tanulás (LLL) igénye és képessége, valamint az aktív tanulás, az önálló kezdeményező készség és az önszabályozás elsajátításához. /Mindemellett figyelembe veendő, hogy ezen területek a kognitív fejlődésben életkori szempontból is sajátos fejlődési időszakot jelentenek, ugyanakkor a pályaszocializáció szempontjából alapvető a tervezés képességének megalapozása az iskolai képzésben./

10 A szakmai specifikus kompetenciák vonatkozásában: Pályaorientációs kompetenciában a tervezés és az önkritika képessége a tudatos pályatervezéshez, valamint az ön- és pályaismerethez járulhat hozzá. A szakmai kommunikáció területén az információgyűjtés kompetenciája a fogalomértés szempontjából emelhető ki. A szakmai alapozás kapcsán a tervezés, fejlesztés és motiválás kompetenciák a vállalkozási kompetenciák vonatkozásában, valamint a komplex feladatok tervezése, kivitelezése, értékelése területén játszhatnak fontos szerepet.

11 Szeretné jobban megismerni tanítványait? Érdeklődjön a Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ munkatársainál Postai úton: 5000 Szolnok, Baross G. u. 37. (Pf. 272.), fax: 56 511 361, vagy e-mail: jnsztiszk@gmail.comjnsztiszk@gmail.com


Letölteni ppt "A pályaorientációhoz kapcsolódó kompetenciák mérése a tanuló komplex személyiségének megismerése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések