Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6-os Kurzus (UML) Visszatekintés: ”történelmi szempontok”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6-os Kurzus (UML) Visszatekintés: ”történelmi szempontok”"— Előadás másolata:

1 6-os Kurzus (UML) Visszatekintés: ”történelmi szempontok”
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus 6-os Kurzus (UML) Visszatekintés: ”történelmi szempontok” Az UML létrejötte UML-1 (Unified Modeling Language) és UML-2 Magyarul : EMN-1 (Egységesített Modellező Nyelv)

2 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda. IRT. 6
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Visszatekintés ”történelmi szempontok” ADA, SIMULA, SMALLTALK- programozási nyelvek OOD (Object Oriented Design) Grady Booch OOSA ( Object Oriented System Analysis) Shaer& Mellor1999 OMT (Object Modeling Technique) James Rumbaugh 1991 OOA ( Object Oriented Analysis) Coad & Ed Yourdon 1991 HOOD ( Hierarchical Object Oriented Design) ESA (European space Agency) OOSE (Object Oriented Software Engineering) Ivar Jacobson 1992

3 RUMBAUGH, JACOBSON és BOOCH célkitűzései (Raffai Mária UML2 pp. 19):
Komplex, küldetéskritikus, szoftverintenzív rendszerek fejlesztéséhez hatékony megoldások fejlesztése Egyértelmű lépéseket határoznak meg az objektum- orientált elvű rendszermodellezési folyamat végrehajtásához a koncepciókialakítástól a végrehajtható szoftvertermék felügyeletéig Olyan modellező nyelv kifejlesztése, amely az emberi kommunikációhoz és a gépi megvalósításhoz egyaránt alkalmas

4 Modellvezérelt fejlesztés (Model Driven Architecture)
A legkiválóbb fejlesztők és programozók tapasztalatait és megoldásait integrálja egységes egésszé. Az alkalmazás-fejlesztés során ismerni kell a támogatandó rendszert, a folyamatokat, a leképzési eljárásokat és a támogató technológiákat. Az alapvető cél ennek a tudásnak a formalizálása. (Allan Kennedy) Az MDA-szabvány kimondja, hogy az üzleti feladatok modellezését el kell választani a megvalósítás részleteitől, vagyis a fejlesztést a szakterület modellnézeteinek kialakításával kell kezdeni, figyelmen kívül hagyva ebben a folyamatrészben az implementáció és működtetés technológiai környezetét, erre, meg a megvalósítási platformra alapozva kell megtervezni és megvalósítani az alkalmazást

5 MDA (Model Driven Architecture) modellnézetek
A szakterületi rendszert kifejező, az informatikai környezetet figyelmen kívül hagyó, a valós rendszer elemeit és funkcionalitását leíró doménmodell (CIM) A megvalósítás eszközeitől és módjától független, a támogatandó szakterületi rendszernek a fejlesztési célja szerinti lényeges elemeit tűkröző platformfüggetlen modell (PIM) A megoldási technológiát figyelembevevő, a technikai részleteket leíró, az implementációt megvalósító platformspecifikus modell (PSM)

6 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT
UML (Unified Modeling Language) EMN (Egységesített Modellező Nyelv) UML áttekintés Történelem Princípiumok Alapfogalmak Architektúra  A diagramok kölcsönhatása

7 Definíciók A szoftver mérnökség területén, az egységesített modellező nyelv (UML) egy standardizált specifikációs nyelv az objektum modellezésre. Az UML egy általános célú nyelv, amely egy grafikus jelölésrendszert használ, hogy egy rendszernek az absztrakt modellét fel lehessen építeni, amelyre úgy hivatkozunk, hogy UML model. Az UML-t az Objekt Management Group (OMG) hivatalosan meghatározza az UML metamodellen keresztül, amelyik egy Meta-Object Facility (MOF) metamodel.

8

9 Mire használható még Üzleti folyamatok modellezésére
Rendszer-mérnöki modellezésre Szervezeti struktúra ábrázolására A System Modeling Language (SyML)- rendszer egy domén specifikus modellezési nyelv a rendszer- mérnökiségre, amely UML 2.0 profilként van meghatározva Az UML katalizátor a modellek által vezérelt technológiákra Az UML modell transzformálható más reprezentációkra (Java) Az UML kiterjeszthető

10 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda. IRT. 6
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus UML áttekintés Az UML egy nyelv a szoftver termékek vizualizálására, specifikálására, építésére és dokumentálására Az UML egyaránt hasznos szoftver fejlesztőknek és felhasználóknak, alkalmazható szoftver karbantartásra is

11 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda. IRT. 6
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Hol alkalmazható az UML? Üzemi IR, bank és pénzügyi szolgáltatásokban, távközlésben, szállításban, orvosi és tudományos területen , osztott webes alkalmazásokra támaszkodó szolgáltatásokban. A modellezés fontos összetevőkre hat: A szoftvet minőségére, a valóság egyszerűsítésére, a problémák jobb megértésére.

12 Az egységesített megoldások szükségessége:
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Az egységesített megoldások szükségessége: a fejlesztő-felhasználó kommunikációjának problémája, a dokumentáció készítésének, a régebbi dokumentációk megértésének kérdése az egy nyelven beszélés, a különböző projektekben „otthonosan mozgás” igénye a Rational Software Incorporation és az OMG szerepe az egységesítési folyamatban (ROP, RUP, UML verziók és szabványosítás)

13 Történelem Periódus Események
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Történelem   Periódus Események Objektumorientált programozási nyelvek Több mint 50 objektumorientált analízis- és tervezési módszer Booch és Raumbaugh egyesítés Jacobson, egyesítés UML 0.9 UML 1.1 UML 1.2 UML 1.3 UML 2.0

14

15 Modellezés Lényeges megkülönböztetést tenni az UML model és a rendszer egy diagram-halmaza között Egy diagram a rendszer modelljének parciális ábrázolása Az UML diagramok három különböző nézetét adják meg a rendszernek: Funkcionális követelmény-nézet Statikus követelmény-nézet Dinamikus viselkedés nézet

16 Az UML 2.0 diagramjai

17 Strukturális diagramok
Osztálydiagram Komponensdiagram Összetett struktúra diagram Telepítési diagram Objektumdiagram Csomagdiagram

18 Viselkedési-és kölcsönhatás diagramok
Viselkedési diagramok: Aktivitási diagram Állapotgép diagram Use Case (használati eset) diagram Kölcsönhatási diagramok: Kommunikációs diagram Szekvencia-diagram Interaction overview diagram (UML 2) UML Timing diagram (UML 2)

19 A modellválasztás befolyásolja a pobléma megoldását
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Princípiumok A modellválasztás befolyásolja a pobléma megoldását Minden modell kifelyezhető különböző pontossági fokon A modellek a valósághoz kötődnek Nem elégséges egy modellt készíteni

20 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda. IRT. 6
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Architektúra Implementációs szempont Tervezési szempont Use Case szempontja Telepítési szempont Folyamat szempont

21 UML Diagramok egymásrahatása
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus UML Diagramok egymásrahatása Szekvencia- Diagram Együttműködési Diagram Használati esetek Diagramja(HED) Osztály- Diagram Aktivitási- Diagram Állapot- diagram Komponens Diagram Környezeti Diagram

22 Használatos fogalmak Strukturáknál: aktor, attribútum, osztály, komponens, interfész, objektum, csomag Viselkedésnél: aktivitás, esemény, üzenet, metódus, operáció, állapot, use case Kapcsolatoknál: aggregáció, asszociáció, kompozíció, függőség, általánosítás (öröklődés) Más: sztereotípia sokszerűség – kardinalitás az adatbázisoknál szerep

23 Struktúra fogalmai grafikusan

24 Viselkedési fogalmak

25 Kapcsolatok ábrázolása

26

27 A csomagdiagram

28 A számla egyszerűsített modellje- osztálydiagram

29 Osztályspecifikáció és láthatóság
+public Minden objektum által hozzáférhető elem #protected Csak az öröklődés határain belül láthatóak -private Csak az objektum saját, belső rendszerében használhatók ~csomag Csak az adott csomagon belül láthatóak

30 Attribútumok String Karakteres (rövid) Char, Byte egy karakterből álló
Text szöveges (hosszú) karakterlánc Enum felsorolás- (lista-) jellegű Real valós szám Double dupla pontosságú valós érték Integer egész érték Long hosszú integer Date dátum jellegű Boolean logikai érték Currency árfolyam típusú

31 Attribútumok jellege {changeable} az attribútum értéke korlátozás nélkül létrehozható, törölhető, változtatható {addOnly} jelleget az 1-nél nagyobb multiplicitású attribútumokhoz lehet hozzárendelni. Több értékkel rendelkezhetnek, de ha egy értéket létrehoztak, akkor azt nem lehet törölni vagy módosítani {frozen} jellegű attribútum az objektum létrehozása után nem törölhető és nem változtatható

32 Műveletek (metódusok)
Módosító és lekérdező műveletek (set, get) Jellemzők: Művelet neve A művelet paraméterei és azok jellege: in: bemeneti paraméter out: kimenet a hívó objektum számára inout: beérkezett paraméter, amelyet megváltoztatva az objektum visszaküld, vagy továbbít más objektumnak A paraméter típusa = alapértelmezett érték

33 Műveletspecifikáció finomítása
invariant olyan szabály, vagy feltétel meghatározása, amelyeknek mindíg teljesülnie kell precondition olyan feltétel, amelynek a művelet végrehajtása előtt teljesülnie kell postcondition a művelet végrahajtása utáni feltételeket szabályozza és meghatározza a visszatérési értékre (return value) vonatkozó szabályokat

34 Hol alkalmazható az UML? Milyen fontos összetevőkre hat a modellezés?
Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT 6. kurzus Ellenőrző kérdések Hol alkalmazható az UML? Milyen fontos összetevőkre hat a modellezés? Melyek az UML princípiumok? Miért szükséges az UML? Alapfogalmak a UML-ben? Grafikai elemek az UML Diagramokban? Melyek a Strukturálási Diagramok? Melyek a Környezeti Diagramok? UML Diagramok egymásrahatása?


Letölteni ppt "6-os Kurzus (UML) Visszatekintés: ”történelmi szempontok”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések