Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Digitális eszközök és források a tanórán Országos informatikai mérés 2006. Hunya Márta Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Digitális eszközök és források a tanórán Országos informatikai mérés 2006. Hunya Márta Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ."— Előadás másolata:

1 Digitális eszközök és források a tanórán Országos informatikai mérés 2006. Hunya Márta Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ

2 A mérés körülményei  Országos online felmérés a Sulinet portálon, 2006. május  1991 igazgató, 3718 tanár 2784 informatikáért is felelős igazgatóhelyettes vagy rendszergazda  Nem reprezentatív minta: a kitöltő tanárok digitális írástudók  Az SDT-monitorhoz kapcsolódó bázisévi mérés

3 Évfolyamok reprezentációja

4 Elvárások a tanárok szerint

5 Attitűdök - fontosság Miért fontos, hogy a diákok megbarátkozzanak az informatikai kultúrával és a digitális munkamódszerekkel? IgazgatóTanár Mert a tanulást (is) szolgálják84%85,5% Mert motiválóak, szívesen dolgoznak így a tanulók81,7%80,6% Mert így könnyebben megszerzik a szükséges információkat77,4%72,4% Mert így könnyebben eligazodnak az információs társadalomban77,1%73,5% Mert így az iskola közelebb kerül a környező valósághoz71,5%30,7% Mert így könnyebben találnak megfelelő szórakozást70,9%31,5% Mert tanulási képesség fejlődést (is) szolgálják59,3%57,8% Mert felkészítenek a munkahelyeken elvárt munkamódszerekre58,6%55,1% Mert így könnyebben kielégíthetik érdeklődésüket53,9%55,3%

6 Attitűdök - veszélyek Ellenőrizetlen információkat használnak fel a tanulók91,2%87,9% Csökken a szóbeli kommunikáció szerepe88,8%86,3% Romlik a nyelvi kifejezőképességük82,5%81,4% Nem tanulnak meg szépen írni77,4%73,3% Virtuális világban élnek a valóság helyett76,8%73,5% Kevesebb társas kapcsolatot létesítenek70,2%69,7% Elidegeníti egymástól a tanulókat67,9%66,2% Ki vannak szolgáltatva a rossz szándékú idegeneknek66,8%65,7% Beszűkíti az érdeklődésüket55,4%59,8% Munka és tanulás helyett kész anyagokat „szereznek”3,7%84,6%

7 Felkészülés az iskolában

8 Adminisztráció az iskolában

9 Órai tanári tevékenységek Nem1 - 23 - 5> 5 gyakran A tanulók tesztelése (mérés- értékelés) 39,3%17,3%11,5%21,9%10,0% Feladatok/megoldások kivetítése54,9%13,6%8,4%14,6%8,6% Multimédiahasználat magyarázat közben (pl. CD-ROM) 54,3%16,2%9,9%13,2%6,4% Internet-használat magyarázat közben 53,9%15,4%8,6%15,3%6,7% SDT-használat magyarázat során79,0%10,0%5,6%4,5%0,9% Prezentáció (PowerPoint)54,5%17,2%9,5%12,7%6,1%

10 Újszerű eszközök Nem1 - 23 - 5> 5 gyakran Aktív (számítógéphez kapcsolt) tábla használata 92,6%3,0%1,5%2,0%1,0% Valamilyen virtuális tanulási környezet használata 95,9%2,2%0,8%0,9%0,3% Tanulásfelügyeleti menedzsment rendszer használata 97,2%1,0%0,5%0,6%0,7%

11 Tanulók IKT-használata az órán  Feladatlapok, tesztek megoldása –Tanár által készített (nem: 61,4%; gyakran: 4,2%) –Kész tesztek, gyakorló feladatok (nem: 51,5%, gyakran: 5,3%)  Digitális tananyagok használata –CD / DVD (nem: 46,3%, gyakran: 3,7%) –Hálózatos programok (nem: 80,9%, gyakran: 1,9%) –Iskolában fejlesztett tananyagok (nem: 87,3%, gyakran: 1,3%) –SDT (nem: 82%, gyakran: 0,6%)

12 Információkeresés az órán

13 Szokatlanabb munkaformák

14 Digitális kommunikáció órán

15 Tantárgyankénti tanulói IKT- használat az órán

16 Az SDT használatának gyakorisága

17 Az SDT-ben található hasznos anyagok (saját tantárgy)  Sok: 1,3%  Jó néhány: 6,8%  Néhány: 28,8%  Nincsenek: 9,5%  Nem tudja: 32,9%

18 SDT tantárgyankénti látogatottsága - tanárok

19 Az IKT integrációja BECTA  az IKT része egy átfogó iskolafejlesztési programnak,  az iskolavezetés gondoskodik arról, hogy a tanárok és az iskola adminisztratív munkatársai is jól kezeljék ezeket az eszközöket,  a dolgozók és a tanulók elmondhatják véleményüket a fejlesztésről, és  az iskola használ egy olyan adminisztrációs rendszert, amely a működést segíti.

20 Ajánlások  Fontos, hogy a felmérés ismétlődjék, valóban kövesse a folyamatok alakulását, és befolyással legyen a szükséges döntésekre. –Minőségi módszertani képzések számának növelése –Mentor rendszer kialakítása –A jó gyakorlat terjesztése (bemutató órák, videók, kézikönyv)  Alakítsuk ki az iskolák önértékelési rendszerét, és ehhez kapcsolódjon egy minősítő és támogató rendszer is  Akár a fejlesztések rovására is meg kell történnie az SDT-ben található anyagok revíziójának, és a rendszert barátságosabbá kell tenni  A korszerű pedagógiai alapelveknek érvényesülniük kell a tartalom és rendszerfejlesztés minden fázisában, már kiíráskor is

21 Köszönöm a figyelmet! Hunya Márta hunya.marta@ofi.hu


Letölteni ppt "Digitális eszközök és források a tanórán Országos informatikai mérés 2006. Hunya Márta Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések