Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbázis-kezelés. Alapfogalmak Adat: –észlelhető, felfogható ismeret –jelsorozat –valakinek, vagy valaminek a jellemz ő je –tény, közlés Információ:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbázis-kezelés. Alapfogalmak Adat: –észlelhető, felfogható ismeret –jelsorozat –valakinek, vagy valaminek a jellemz ő je –tény, közlés Információ:"— Előadás másolata:

1 Adatbázis-kezelés

2 Alapfogalmak Adat: –észlelhető, felfogható ismeret –jelsorozat –valakinek, vagy valaminek a jellemz ő je –tény, közlés Információ: –értelmezett, feldolgozott adat –új ismeretté értelmezett adat –újat közöl

3 Alapfogalmak Adathalmaz –rendszertelen, szervezetlen módon rögzített adatok összessége

4 Alapfogalmak Adatállomány: –összefügg ő adathalmaz, amelyben minden szükséges adat megtalálható Adatbázis: –rendezett tárolási elv szerint rögzített adatok –lehet ő vé teszi az adatok értelmes kezelését

5 Alapfogalmak Adatbázis-kezel ő rendszerek : –adatok kezelését, karbantartását segít ő programok (pl.:Oracle, MS-SQL, dBase, Clipper, FoxPro, Access, MS-SQL, MySQL) –f ő bb funkciói: adatbázis létrehozása adatok felvitele, módosítása, törlése lekérdezés keresés adatok védelme, titkosítása hozzáférési jogok kezelése fizikai adatszerkezetek szervezése

6 Alapfogalmak Adatmodellek: –Az adatbázis szerkezetét leíró rendszer. Tartalmazza az adatok típusát, kapcsolatait. Hierarchikus modell Hálós modell Relációs modell

7 Hierarchikus adatmodell A fa minden csomópontja egy rekordtípusnak felel meg. Minden adatnak több leszármazottja lehet, de csak egy ő se. Egyszer ű en megvalósítható. A gyökérb ő l elérhet ő az összes adat. pl.: a DOS könytára, családfa Ma már elavult modellnek számít

8 Hálós adatmodell Az el ő z ő modell továbbfejlesztése. Egy adatnak több ő se is lehet. Bonyolult kapcsolatrendszer. Le tud írni olyan kapcsolatokat is, ahol egy tagnak több tulajdonosa lehet.. pl.: tanár-diák viszony Nagygépes környezetben fordul el ő.

9 Relációs adatmodell Az adatokat egymással kapcsolatban álló táblázatok rendszerében ábrázolja. Jelenleg a legelterjedtebb adatmodell, a legismertebb adatbázis-kezel ő rendszerek ezt használják

10 Relációs adatmodell Hogy egy táblát relációnak tekintsünk, az alábbi feltételeknek kell teljesülni: –nem lehet két egyforma sora –minden oszlopnak egyedi neve van –a sorok és oszlopok sorrendje tetsz ő leges

11 Relációs adatmodell alapfogalmai: Az adatbázis táblákból (reláció) épül fel. (A reláció bizonyos szempont alapján összetartozó adatok csoportját jelenti.) A tábla sorai az egy egyedhez tartozó adatokat tartalmazza. A tábla oszlopai az egyed tulajdonságait tárolják.

12 Sorok és oszlopok Mez ő (oszlop) = TULAJDONSÁGTÍPUS Rekord (sor) = EGYEDEL Ő FORDULÁS (EGYED)

13 Els ő dleges kulcs egyértelm ű en beazonosítja az egyedek többi tulajdonságát minden kulcsérték csak egyszer fordulhat el ő kötelez ő megadni, nem lehet üres

14 Idegen kulcs (küls ő kulcs): olyan attribútum(ok), melyek egy másik relációban els ő dleges kulcsként szerepelnek. A két reláció összekapcsolásánál játszanak szerepet.

15 Kapcsolómez ő

16 Kapcsolattípusok Egy az egyhez (1:1) –személyi szám – személy –osztály – osztályf ő nök Egy a többhöz (1:N) –tulajdonos – autó –anya – gyermekei Több a többhöz (N:M) –tulajdonos – ingatlan –Vásárló – termékfajta

17 Kapcsolattípusok Több a többhöz kapcsolat megvalósítása kapcsolótábla segítségével lehetséges.


Letölteni ppt "Adatbázis-kezelés. Alapfogalmak Adat: –észlelhető, felfogható ismeret –jelsorozat –valakinek, vagy valaminek a jellemz ő je –tény, közlés Információ:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések