Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képesítési keretrendszerek illeszkedése és a minőségbiztosítás Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez 2010. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képesítési keretrendszerek illeszkedése és a minőségbiztosítás Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez 2010. május."— Előadás másolata:

1 Képesítési keretrendszerek illeszkedése és a minőségbiztosítás Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez 2010. május 12. Gönczi Éva (Collegium Budapest)

2 Európai Képesítési Keretrendszer az egész életen át tartó tanulásért   A mobilitás elősegítése a tanulásban és foglalkoztatásban   Az egész életen át tartó tanulás valódi realitás legyen minden állampolgár számára – –A képesítések átláthatóságának és összehasonlíthatóságának növelése egész Európában   Az ajánlást 27 tagállam fogadta el, a csatlakozás önkéntes   32 ország kötelezte el magát tanulási eredményekre épülő nemzeti képesítési keretrendszer kialakítása mellett és vállalta, hogy azt az EKKR-hez kapcsolja.

3 Hogyan működik majd az EKKR? A tagállamok nemzeti keretrendszereiket az EKKR-hez kapcsolják – 2010. Biztosítják, hogy a megfelelő hatóságok által kiadott képesítések a nemzeti keretrendszeren (képesítési rendszeren) keresztül kapcsolódjanak az EKKR megfelelő szintjéhez – 2012. Nemzeti Koordinációs Pontokat jelölnek ki, amelyek az illesztési folyamatot koordinálják, biztosítják az ehhez szükséges átlátható módszertant, és valamennyi érdekelt szereplőt bevonják a folyamatba. Az eljárásban sokféle szervezet vehet részt, de kifelé közös, egységes álláspontot kell képviselni.

4 Egy kis illesztési statisztika 9 ország 2009 vagy 2010 végéig - eddig az ütemezés szerint 17ország 2011 végéig 3ország 2011 után 3 ország még nem jelezte EKKR Tanácsadó Csoport: a részt vevő országok, az európai társadalmi partnerek és az Európai Felsőoktatási Térség képviselői. - Rendszeres párbeszéd a képesítésekről az európai kulcsszereplőkkel

5 Hogyan illeszkedjünk az EKKR-hez? A nemzeti keretrendszerek EKKR-hez történő illesztésének folyamata még fejlesztés alatt áll, nincs standard módszertana a különböző keretrendszerek összehasonlításának, inkább a technikai, mintsem a társadalmi dimenziók dominálnak. – –Az EB szempontrendszere csak alapvetés. – –Az EKKR a kölcsönös bizalomra épül. – –A következetesség és megbízhatóság érvényesítése elengedhetetlen. Az illeszkedés formái: Felfelé (például NKKR és RKKR) Párhuzamosan (például NKKR és NKKR vagy RKKR és RKKR) Lefelé (például NKKR és szektorális) Transnational Qualifications Framework National Qualifications Framework Sectoral Qualifications Framework

6 Az illeszkedés fő szempontjai 1. (EB-ajánlások)   Világos szerepek és jogi kompetenciák az illesztési folyamatban;   nyilvánvaló kapcsolat az NKKR szintjei és az EKKR szintleírásai között;   az NKKR és a benne foglalt képesítések tanulási eredményekre épülnek, kapcsolódnak a nem formális és informális tanulás elismerésére szolgáló mechanizmusokhoz és a kreditrendszerekhez;   átlátható eljárások a képesítések NKKR-be sorolásában;   a nemzeti minőségbiztosítási rendszerek hivatkoznak az NKKR-re és összhangban vannak az európai útmutatásokkal;

7 Az illeszkedés fő szempontjai 2.   az illesztési folyamatot a megfelelő minőségbiztosításai szervezetek formálisan jóváhagyják;   az illesztési folyamatban külföldi szakértő is részt vesz;   az erre felhatalmazott nemzeti szervezet igazolja az NKKR EKKR-hez illeszkedését, erről egy átfogó jelentést adnak ki. A jelentés tartalmazza az eljárás részletes, az eredményt bizonyító leírását, és a 10 szempont mindegyikére kitér;   a hivatalos EKKR-platform nyilvántartást vezet az illesztési eljárást lefolytatott országokról és közzéteszi a jelentéseket;   az illesztési eljárások befejeztével és az EP-ajánlás menetrendjével összhangban minden új bizonyítvány és Europass dokumentum világos hivatkozást tartalmaz az NKKR-re, illetve a megfelelő EKKR szintre.

8 Az eddigi három példa

9 Az Egyesült Királyság keretrendszerei és az EKKR

10 Az Egyesült Királyság illesztési folyamata A három NKP külön készítette el a jelentést, szakértők bevonásával. –Áttekintették a két keretrendszer eltérő céljait, hátterét, tulajdonságait. –Áttekintették a szintjellemzőket nyelvi szempontból, és hogy milyen tanulási eredményeket ölelnek fel. –Tesztelték, hogy néhány fontosabb képesítés hogyan illeszkedik az EKKR szintjeihez. –Elemezték a társadalmi kontextust – például előrehaladási utak, standardok; ki- és belépési pontok.

11 Illesztési folyamat 2. Mindhárom esetben munkacsoportot jelöltek ki az egész folyamat lebonyolítására 2 nemzetközi szakértő bevonásával. Kommunikációs stratégiát dolgoztak ki a konzultációs folyamatra. Figyelembe vették a bolognai keretrendszerhez kapcsolás, illetve az erről készült jelentés tapasztalatait. Összegző jelentéstervezetet bocsátottak ki nemzeti konzultációra, és feldolgozták a beérkező véleményeket. Részletesen leírták az NKKR-hez kapcsolódó minőségbiztosítási mechanizmusokat.

12 A legjobb megfelelés (best fit) elv alkalmazása 1. 1.A képesítések NKKR-be sorolásánál 2.A keretrendszerek szintjeinek összehasonlításánál - A két keretrendszer adott szintjeinek összehasonlításakor az egész szintet vesszük figyelembe - Technikai megfelelés – csak megközelítés lehet - Társadalmi kontextus – implicit szintek, a tanulókra gyakorolt hatás: előrehaladás, foglalkoztatás - A best fit elve a technikai és társadalmi szempontokat egyaránt figyelembe veszi.

13 A legjobb megfelelés (best fit) elv alkalmazása 2. Az Egyesült Királyság illesztési folyamatában: (i) A keretrendszerek minden szintjét csak az EKKR egy szintjének kell megfeleltetni, (ii) bizonyos esetekben elfogadható, ha indirekt bizonyíték van a megfelelésre, például ha az NKKR-ben létezik olyan szint, amely többet vár el, mint az EKKR 3. szint, és kevesebbet, mint az EKKR 5. szint, ez közvetett bizonyíték lehet arra, hogy ez a szint az EKKR 4. szintjéhez illeszkedik, még akkor is, ha erre nincs közvetlen bizonyíték.

14 Mit üzennek a példák? Az illeszkedési folyamat minősége szempontjából lényeges, hogy az egyes képesítések és képesítéstípusok hogyan illeszkednek a nemzeti képesítési keretrendszer egyes szintjeihez. – –Képesítéstípusok illesztése az NKKR-hez – –Az egyes képesítések egyes szintekre helyezése – –A zsargon és az NKKR-misztika helyett egyszerű, világos kommunikáció – –Elméleti, módszertani párbeszéd – –A nemzeti keretrendszer kialakításának tapasztalatai, ezek beépítése az illesztési folyamatba A képesítések jelentésének és viszonyrendszerének felismerése A képesítési rendszerekkel összefüggő fogalmak, nyelv megismerése Tanulási eredmények Szintek Szintjellemzők, képesítési jellemzők

15 Általános kihívások 1. Hozzáférés a képesítésekhez (belépési szintek):   Az EU-állampolgárok 20%-a nem rendelkezik semmilyen képesítéssel, az EKKR elérhetővé teheti a megszerzésüket, új kezdő szintek az EKKR-ben? 2. A középfokú oktatást lezáró képesítések:   Sokfélék a tagállamokban, a nemzeti tantervek reformja, kulcskompetenciák, nemzeti standardok   Mennyire jellemző a kimeneti szemlélet, a tanulmányi eredmények alkalmazása, ezek viszonya a szintjellemzőkhöz? 3. A felsőoktatás és szakképzés közötti kapcsolat építése   A felsőoktatásba történő belépés biztosítása, a kompetenciák formális elismerésének sikere, továbblépési utak   A képesítési rendszerek igen erős minőségbiztosítási rendszereken nyugszanak, ám ezek országonként különböző ütemben fejlődtek a két szektorban. Ez viszont beszűkítheti a kölcsönös bizalom zónáit a felsőoktatási és szakképzési szektor között.

16 Mire ad alkalmat az illesztési folyamat? Számos kérdés újragondolására (nem a szintek és szintjellemzők!) - Egyes képesítések szintbe sorolása, az NKKR minőségbiztosítása -Szélesebb konszenzus kialakítása – kommunikációs stratégia (nemzetközi peer learning) -Az egyes szektorok szempontjainak jobb megismerése -Az NKKR fejlesztése hosszú, dinamikus folyamat – a képesítések és maga a keretrendszer fokozatosan közelítenek egymáshoz (az illesztés csak pillanatkép!) -A best fit jobb megértése, nem mindig automatikus a szintek illeszkedése -Reálisabb elvárások, félreértések tisztázása -Elősegítheti valódi, vagyis átlátható, a képesítéseket megfelelő szintekbe soroló, minőségbiztosítással és fejlesztéssel alátámasztott nemzeti képesítési keretrendszer létrehozását. -Az oktatási képzési rendszer nemzetközi dimenziói Mikor történjék az illesztés?


Letölteni ppt "Képesítési keretrendszerek illeszkedése és a minőségbiztosítás Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez 2010. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések