Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett „Debreceni Tehetségműhely” jubileumi emlékülése Kémia és környezetvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett „Debreceni Tehetségműhely” jubileumi emlékülése Kémia és környezetvédelmi."— Előadás másolata:

1 A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett „Debreceni Tehetségműhely” jubileumi emlékülése Kémia és környezetvédelmi szekciója. Debrecen, 2014. szeptember 20.

2 Egész éves, (választható modulok, módosítható, kiegészíthető) Tanórán kívüli, (szabadidős, délutáni, hétvégi, szünidei) valóságos terepeken végzett, változatos, vonzó tevékenységrendszer segítségével, (választhatóság, élmény(kaland)pedagógia, projektek, terepgyakorlatok) Tanulók, pedagógusok, iskolák, környezet- és természetvédelmi szervezetek, szakemberek, szülők együttműködése „Körös körül a világ” Komplex, moduláris környezeti nevelési tehetségazonosító és -gondozó program, kalandpedagógiai elemekkel Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács Természetközeliség Kalandpedagógia

3 TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0136. sz., Komplex, térségi környezeti nevelési tehetségfejlesztő program kialakítása keretében. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

4 Pusztaföldvári Általános Iskola, Pusztaföldvár Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ált. Isk. Körösladányi Tüköry Lajos Ált. Isk. AMI és EPSZ Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, Szarvas Magvető Általános Iskola, Gyula Orosháza Város Általános Iskolája és PSZI Kardoskúti Tagintézmény Békési Kistérségi Általános Iskola Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba Ványai Ambrus Ált. Isk., Dévaványa

5 Egész éves, (választható modulok, módosítható, kiegészíthető) Tanórán kívüli, (szabadidős, délutáni, hétvégi, szünidei) valóságos terepeken végzett, változatos, vonzó tevékenységrendszer segítségével, (választhatóság, élmény(kaland)pedagógia, projektek, terepgyakorlatok) Tanulók, pedagógusok, iskolák, környezet- és természetvédelmi szervezetek, szakemberek, szülők együttműködése Egész éves (választható, módosítható, kiegészítő modulok) tanórán kívül, valós helyszínek, változatosság, választhatóság

6 Egész éves, (választható modulok, módosítható, kiegészíthető) Tanórán kívüli, (szabadidős, délutáni, hétvégi, szünidei) valóságos terepeken végzett, változatos, vonzó tevékenységrendszer segítségével, (választhatóság, élmény(kaland)pedagógia, projektek, terepgyakorlatok) Tanulók, pedagógusok, iskolák, környezet- és természetvédelmi szervezetek, szakemberek, szülők együttműködése Lakóhely, közvetlen környezet adottságai Bemutatóhelyek, látogatóközpontok, tanösvények,

7 „…diákjaink szabadidő eltöltési szokásaira rátelepedett a szórakoztató ipar … Sokkal nehezebb ma hétvégi programra vinni egy csapatot, mint 10-20 évvel ezelőtt. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. MKNE. 2010. Versenyt futunk a digitális technikával a gyerekek szabad idejéért, és az erőviszonyok nem a mi oldalunk felé billennek…” Motiválási stratégiánk: Természetes tanulási folyamatok, Élmény és kalandpedagógia, Igazodás a megváltozott pszichikus fejlődéshez

8 „A mai fiatalok” Virtuális világ Azonnali kielégülésre törekvés Médiafüggőség Közösségi oldalak: közösségi élmény, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, tanulás, magánélet „ami nincs az interneten, az nem létezik” Narcisztikus ONLINE személyiség Romló emlékezet Érdekvezéreltség Magas elvárások Folyamatosan ingergazdag környezet igénye Elmélyülés, kitartás nehézsége Elköteleződés hiánya Felszínesség Nehezen motiválhatók A korlátokat rosszul tűrik

9 Az új nemzedék gondolkodásának főbb jellemzői (Audio-vizuális, digitális kultúra) Y, Z generáció Mobil-, twitter-, mp3-, digitális-, WEB2.0,- WEB3.0-, Facebook nemzedék

10 Írásbeli kultúra Audio-vizuális kultúra Logikus gondolkodásÉrzések, intuíció Képzelet Egészben való látás Forrás: Gyarmathy Éva: Tények Szimbólumok, képekSzavak, nyelv Tudomány, tudás Művészetek, filozófia Felismerés Hiedelmek Rendszerben gondolkodás Téri-vizuális gondolkodás Dolgok nevének ismerete Működés (működtetés) Realitás Fantázia StratégiaKockázatvállalás EgymásutániságEgyidejűség Részletek

11 Rocard-jelentés - első kézből Szilágyi Zsuzsa interjúja Csermely Péterrel Fizikai szemle 2007. 9-10. „ Egy okos iskola …bátorítja azt a pedagógust, aki elviszi diákjait a parkba, és ott tart órát nekik Csokonai mintájára. Ezt a diák örömként éli meg, és az ott hallott dolog talán örökre megmarad, mivel más környezetben hallotta, mint amit megszokott… és lehetőséget adnak nekik, hogy válasszanak valami rendkívül érdekes tevékenységet, amelyre lehet, hogy nem lesz szükségük később, de megtanulják a csapatmunkát.” Csermely Péter

12 Motivációs stratégiánk Természetes tanulási folyamatok középpontba állítása + Kalandpedagógia Természetes tanulási folyamatok középpontba állítása + Kalandpedagógia

13 Természetes tanulási helyzetek kialakítása Változatosság, komplexitás, ingergazdagság Aktív élményszerzés, interaktivitás (projekt, szimuláció, játék, terepgyakorlat, verseny valós feladatokkal) Aktív élményszerzés, interaktivitás (projekt, szimuláció, játék, terepgyakorlat, verseny valós feladatokkal) Technikai eszközök használata (IKT, mérő- vizsgáló- megfigyelő- tájékozódást segítő stb. eszközök) Technikai eszközök használata (IKT, mérő- vizsgáló- megfigyelő- tájékozódást segítő stb. eszközök) Kaland-, élménypedagógia alkalmazása (kihívások, erőpróbák, izgalmak, tapasztalati tanulás) Kaland-, élménypedagógia alkalmazása (kihívások, erőpróbák, izgalmak, tapasztalati tanulás) Valós (természet közeli) környezetben, helyzetekben végzett tevékenységek +

14 Természetes tanulási helyzetek kialakítása Kalandpedagógiai elemek Hatékonyság Környezeti nevelés Tehetségazonosítás, -fejlesztés Kíváncsiság Cselekvés, megértés, felfedezés, teljesítmény öröme Kellemes élmények (érzékszervi, esztétikai) Teljes személyiség bevonódása Változatosság Tanórán kívüli iskolai Iskolán kívüli programok

15 A megvalósítás szintjei: Megyei Osztály Iskolai K örös-vidéki T ehetségsegítő T anács J ankay Tibor Két Tanítási Ny. Ált. I. 5 -8. évfolyam (1. év) Iskolai együttműködések Beválogatás utáni csoport Egy teljes osztály Tehetséggondozó- és környezeti nevelési program (tanítási órán kívül) Szülők, pedagógusok által működtetett egyesület Egyesület

16 Megyei szint: Megyei szint: Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács Iskolák Ugyanazon programmal, lakóhelyen: Projekt (kutatás-megismerés- bemutatás, környezeti probléma) I. Közös fejlesztő program Terepgyakorlat Projekt Tudományos diákkonferencia Verseny, vetélkedő Terep Előadás Szimuláció Nyári tábor Nemzeti park egy területén II. III. IV. 1. nap: Terepgyakorlat 2. nap Akadálypálya tábor

17 – Pályázati támogatás (csak szűk körű megvalósítás) – Állandó, visszatérő résztvevők – Iskolák/pedagógusok/gyerekek közötti erősödő kapcsolatok, közös programok – Programelemek, tanulói feladatok átvétele, felhasználása (KMNPI, iskolák)

18 Iskolai szint: környezeti-nevelési tehetséggondozó csoport „környezeti- nevelési” Tehetséggon- dozó Csoport „Xprs” tehetséggondozás (szakkör jelleg)

19 KLIK: többlet költségekre nincs fedezet, pályázati adminisztrációs ellehetetlenítés Pedagógusok kevés ideje és energiája Tehetséges tanulók túlterhelése, időhiánya, – Verseny a tanulókért – Kevés programra ugyanazok a tanulók (kevés kiválasztott) – Folyamatosság hiánya

20 Osztály, mint tehetséggondozás színtere TANÓRÁN KÍVÜLI iskolai tehetséggondozás: Heti 2 óra, délutáni általános tehetséggondozás TANÓRÁN KÍVÜLI iskolai tehetséggondozás: Heti 2 óra, délutáni általános tehetséggondozás Egyéni fejlesztés: Tanórán és iskolán kívüli szervezett fejlesztés Sport, művészetek, tantárgyi gondozás … Egyéni fejlesztés: Tanórán és iskolán kívüli szervezett fejlesztés Sport, művészetek, tantárgyi gondozás … Osztályfőnök Tehetségfejl. tanár Szaktanárok Osztályfőnök Tehetségfejl. tanár Szaktanárok EGYESÜLET Tehetségfejlesztő pedagógusok Szülők Mentor tanulók Külső szakemberek EGYESÜLET Tehetségfejlesztő pedagógusok Szülők Mentor tanulók Külső szakemberek TANÓRAI differenciálás Szaktanárok, osztályfőnök, tehetségkoordinátor Esti programok Hétvégi programok Szünidei programok (tábor)

21 Mindenki részt vesz a programokban – „Mindenki tehetséges valamiben…” Sokféle tehetség azonosítása, fejlesztésére: Erős oldal Gyenge oldal Kiegészítés A tanulók terhelésének jobb szabályozása. (Ne az „iskolaérdek” érvényesüljön!) Szülők bevonása könnyebb – érzelmi azonosulás, kapcsolat. – Egyesület létrehozása (szülői összefogás, pályázat) – Szülői tehetség-képzés

22 Közvetlen visszajelzések (tanulók, szülők, pedagógusok) Látható öröm, lelkesedés (videók, fotók) A programok hírének spontán terjedése Érdeklődők, jelentkezők száma Mérés (folyamatban) A fodrásznál téma

23 2013/2014. tanév programjaiból Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5. osztálya (Békéscsaba)

24 Tanulmányi verseny, vetélkedő Megvalósítása megyei szinten: a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács szervezésében 2010 óta.

25

26 Megyei szint: Megyei szint: tanulmányi verseny + fejlesztő program Iskolák Ugyanazon programmal, lakóhelyen: Projekt (kutatás-megismerés- bemutatás, környezeti probléma) I. Közös fejlesztő program Terepgyakorlat Projekt Tudományos diákkonferencia Verseny, vetélkedő Terep Előadás Szimuláció Nyári tábor Nemzeti park egy területén II. III. IV. 1. iskola 1. nap: Terepgyakorlat 2. nap Akadálypálya tábor

27 Természetvédelmi kalandtúra verseny 1. nap Békés, 2014.05.25. Közös ebéd, ismerkedés, felkészülés a terepbejárásra Terepbejárás, szakvezetés, értékek-problémák megismerése (mozaik módszer) Bemutató készítése Az otthoni projekt bemutatása (előadás, tudományos konferencia) Közös ismerkedő játék, szabad program

28 Természetvédelmi kalandtúra verseny 2. nap 2014.05.26. 3-4 fős csoportok 4-5 km-es pálya ismeretlen terepen Szimuláció: természetvédelmi őrjárat, út közben környezet- és természetvédelmi problémák megoldása (mérések, vizsgálatok, ügyességi-logikai feladatok)

29

30

31

32 Költségigény Pályázatok

33 A programokról részletesebben: www.korostehetseg.hu Videók: Tibor Kőrösi youtube (60 film) https://www.youtube.com/playlist?list=UUjMkGrdj-d_3ufVKRHLi_nA


Letölteni ppt "A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett „Debreceni Tehetségműhely” jubileumi emlékülése Kémia és környezetvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések