Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természetesen, örömmel!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természetesen, örömmel!"— Előadás másolata:

1 Természetesen, örömmel!
Élményalapú, komplex környezeti nevelési tehetséggondozó programok tapasztalatai Kőrösi Tibor Körös Tehetséggondozó Egyesület Békéscsaba Természetesen: életközelinek, természetesnek megélt program, tevékenységek, helyszínek Öröm: tanulónak, tanárnak, minden résztvevőnek. A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett „Debreceni Tehetségműhely” jubileumi emlékülése Kémia és környezetvédelmi szekciója. Debrecen, szeptember 20.

2 „Körös körül a világ” Komplex, moduláris környezeti nevelési
Egész éves, (választható modulok, módosítható, kiegészíthető) Tanórán kívüli, (szabadidős, délutáni, hétvégi, szünidei) valóságos terepeken végzett, változatos, vonzó tevékenységrendszer segítségével, (választhatóság, élmény(kaland)pedagógia, projektek, terepgyakorlatok) Tanulók, pedagógusok, iskolák, környezet- és természetvédelmi szervezetek, szakemberek, szülők együttműködése Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács Természetközeliség Kalandpedagógia Komplex, moduláris környezeti nevelési tehetségazonosító és -gondozó program, kalandpedagógiai elemekkel

3 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÁMOP / sz., Komplex, térségi környezeti nevelési tehetségfejlesztő program kialakítása keretében.

4 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba
Ványai Ambrus Ált. Isk. , Dévaványa Pusztaföldvári Általános Iskola, Pusztaföldvár Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ált. Isk. Körösladányi Tüköry Lajos Ált. Isk. AMI és EPSZ Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, Szarvas Magvető Általános Iskola, Gyula Orosháza Város Általános Iskolája és PSZI Kardoskúti Tagintézmény Békési Kistérségi Általános Iskola

5 Egész éves (választható, módosítható, kiegészítő modulok)
Egész éves, (választható modulok, módosítható, kiegészíthető) Tanórán kívüli, (szabadidős, délutáni, hétvégi, szünidei) valóságos terepeken végzett, változatos, vonzó tevékenységrendszer segítségével, (választhatóság, élmény(kaland)pedagógia, projektek, terepgyakorlatok) Tanulók, pedagógusok, iskolák, környezet- és természetvédelmi szervezetek, szakemberek, szülők együttműködése tanórán kívül, valós helyszínek, változatosság, választhatóság

6 Lakóhely, közvetlen környezet adottságai
Bemutatóhelyek, látogatóközpontok, tanösvények, Egész éves, (választható modulok, módosítható, kiegészíthető) Tanórán kívüli, (szabadidős, délutáni, hétvégi, szünidei) valóságos terepeken végzett, változatos, vonzó tevékenységrendszer segítségével, (választhatóság, élmény(kaland)pedagógia, projektek, terepgyakorlatok) Tanulók, pedagógusok, iskolák, környezet- és természetvédelmi szervezetek, szakemberek, szülők együttműködése

7 Versenyt futunk a digitális technikával
„…diákjaink szabadidő eltöltési szokásaira rátelepedett a szórakoztató ipar … Sokkal nehezebb ma hétvégi programra vinni egy csapatot, mint évvel ezelőtt. Versenyt futunk a digitális technikával a gyerekek szabad idejéért, és az erőviszonyok nem a mi oldalunk felé billennek…” Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. MKNE Motiválási stratégiánk: Természetes tanulási folyamatok, Élmény és kalandpedagógia, Igazodás a megváltozott pszichikus fejlődéshez

8 „A mai fiatalok” Nehezen motiválhatók Virtuális világ
Felszínesség Elköteleződés hiánya Virtuális világ „ami nincs az interneten, az nem létezik” Folyamatosan ingergazdag környezet igénye Romló emlékezet Nehezen motiválhatók Narcisztikus ONLINE személyiség Azonnali kielégülésre törekvés Közösségi oldalak: közösségi élmény, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, tanulás, magánélet A program elsősorban a két kiemelt területet veszi célba (kulcsterületként), de ezeken keresztül hat az összes többire. Pl. a magas szintű motiváció miatt megtanulnak elköteleződni tevékenységek, személyek, elvek mellett. Megismerik a valóságot, rájönnek, hogy az is elég izgalmas, érdekes, nem lesznek a virtuális világ ragjai. Megtanulnak elmélyülni, a dolgok mélyére ásni, fejlődik kitartásuk. Megtanulják, hogy az igazi sikerélmény erőfeszítést, kitartást igényel – egyre inkább képesek lesznek kitartó, elmélyült, erőfeszítéssel járó tevékenységekre. Valódi közösségi élményekben részesülnek, megtanulnak együttműködni. Megismerik a természet szépségét, stb. A korlátokat rosszul tűrik Érdekvezéreltség Magas elvárások Médiafüggőség Elmélyülés, kitartás nehézsége

9 Y, Z generáció Az új nemzedék gondolkodásának főbb jellemzői
(Audio-vizuális, digitális kultúra) Mobil-, twitter-, mp3-, digitális-, WEB2.0,- WEB3.0-, Facebook nemzedék

10 Audio-vizuális kultúra
Írásbeli kultúra Audio-vizuális kultúra Logikus gondolkodás Érzések, intuíció Stratégia Kockázatvállalás Rendszerben gondolkodás Téri-vizuális gondolkodás Tények Képzelet Részletek Egészben való látás Egymásutániság Egyidejűség Szavak, nyelv Szimbólumok, képek Az írásbeli kultúrára jellemző tulajdonságok (hiányosságok) erősítése, az audiovizuális kultúrára jellemző sajátosságok figyelembe vétele az oktatás-nevelésben. Forrás: Gyarmathy Éva: Felismerés Hiedelmek Dolgok nevének ismerete Működés (működtetés) Realitás Fantázia Tudomány, tudás Művészetek, filozófia

11 Természetesen, örömmel!
„Egy okos iskola…bátorítja azt a pedagógust, aki elviszi diákjait a parkba, és ott tart órát nekik Csokonai mintájára. Ezt a diák örömként éli meg, és az ott hallott dolog talán örökre megmarad, mivel más környezetben hallotta, mint amit megszokott… és lehetőséget adnak nekik, hogy válasszanak valami rendkívül érdekes tevékenységet, amelyre lehet, hogy nem lesz szükségük később, de megtanulják a csapatmunkát.” Rocard-jelentés - első kézből Szilágyi Zsuzsa interjúja Csermely Péterrel Fizikai szemle Csermely Péter

12 Motivációs stratégiánk
Természetes tanulási folyamatok középpontba állítása + Kalandpedagógia

13 Természetes tanulási helyzetek kialakítása
Valós (természet közeli) környezetben, helyzetekben végzett tevékenységek Változatosság, komplexitás, ingergazdagság Aktív élményszerzés, interaktivitás (projekt, szimuláció, játék, terepgyakorlat, verseny valós feladatokkal) + Kaland-, élménypedagógia alkalmazása (kihívások, erőpróbák, izgalmak, tapasztalati tanulás) Technikai eszközök használata (IKT, mérő- vizsgáló- megfigyelő- tájékozódást segítő stb. eszközök)

14 Magas szintű motiváció Teljes személyiség bevonódása
Természetes tanulási helyzetek kialakítása Tanórán kívüli iskolai Iskolán kívüli programok Kalandpedagógiai elemek Változatosság Kíváncsiság Magas szintű motiváció Kellemes élmények (érzékszervi, esztétikai) Cselekvés, megértés, felfedezés, teljesítmény öröme Hatékonyság Tehetségazonosítás, -fejlesztés Környezeti nevelés Teljes személyiség bevonódása

15 A megvalósítás szintjei:
Megyei Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács Iskolai együttműködések Iskolai Jankay Tibor Két Tanítási Ny. Ált. I. Beválogatás utáni csoport Osztály 5-8. évfolyam (1. év) Egyesület Egy teljes osztály Tehetséggondozó- és környezeti nevelési program (tanítási órán kívül) Szülők, pedagógusok által működtetett egyesület

16 Megyei szint: Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács
Iskolák Ugyanazon programmal, lakóhelyen: Projekt (kutatás-megismerés-bemutatás, környezeti probléma) 1. iskola 2. iskola 3. iskola 4. iskola 5. iskola 6. iskola I. 1. nap: Terepgyakorlat Közös fejlesztő program Terepgyakorlat Projekt Tudományos diákkonferencia II. 2. nap Akadálypálya III. Verseny, vetélkedő Terep Előadás Szimuláció IV. tábor Nyári tábor Nemzeti park egy területén

17 Megyei szintű programok tapasztalatai
Pályázati támogatás (csak szűk körű megvalósítás) Állandó, visszatérő résztvevők Iskolák/pedagógusok/gyerekek közötti erősödő kapcsolatok, közös programok Programelemek, tanulói feladatok átvétele, felhasználása (KMNPI, iskolák)

18 Iskolai szint: környezeti-nevelési tehetséggondozó csoport
(szakkör jelleg) „környezeti-nevelési” Tehetséggon-dozó Csoport „Xprs” tehetséggondozás

19 Iskolai szintű, szakkör jellegű megvalósítás tapasztalatai
KLIK: többlet költségekre nincs fedezet, pályázati adminisztrációs ellehetetlenítés Pedagógusok kevés ideje és energiája Tehetséges tanulók túlterhelése, időhiánya, Verseny a tanulókért Kevés programra ugyanazok a tanulók (kevés kiválasztott) Folyamatosság hiánya

20 Osztály, mint tehetséggondozás színtere
TANÓRAI differenciálás Szaktanárok, osztályfőnök, tehetségkoordinátor TANÓRÁN KÍVÜLI iskolai tehetséggondozás: Heti 2 óra, délutáni általános tehetséggondozás Osztályfőnök Tehetségfejl. tanár Szaktanárok Esti programok EGYESÜLET Tehetségfejlesztő pedagógusok Szülők Mentor tanulók Külső szakemberek Hétvégi programok Szünidei programok (tábor) Egyéni fejlesztés: Tanórán és iskolán kívüli szervezett fejlesztés Sport, művészetek, tantárgyi gondozás …

21 Osztály szintű megvalósítás:
Mindenki részt vesz a programokban „Mindenki tehetséges valamiben…” Sokféle tehetség azonosítása, fejlesztésére: Erős oldal Gyenge oldal Kiegészítés A tanulók terhelésének jobb szabályozása. (Ne az „iskolaérdek” érvényesüljön!) Szülők bevonása könnyebb – érzelmi azonosulás, kapcsolat. Egyesület létrehozása (szülői összefogás, pályázat) Szülői tehetség-képzés

22 Az eredményességre utaló jelek
Közvetlen visszajelzések (tanulók, szülők, pedagógusok) Látható öröm, lelkesedés (videók, fotók) A programok hírének spontán terjedése Érdeklődők, jelentkezők száma Mérés (folyamatban) A fodrásznál téma 

23 2013/2014. tanév programjaiból Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5. osztálya (Békéscsaba)

24 Tanulmányi verseny, vetélkedő
Kalandtúra a természetben Őrjárat a természetben Megvalósítása megyei szinten: a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács szervezésében 2010 óta.

25 Hasonló jellegű tanulmányi verseny, vetélkedő
Élmény- és kalandpedagógiára, természetes tanulási tevékenységekre épülő fejlesztő programok Hasonló jellegű tanulmányi verseny, vetélkedő Természet közeliség (helyszín, problémák, komplexitás, alkalmazni tudás) A tevékenység öröme Kalandpedagógia, kreativitás, együttműködés X-Y-Z nemzedéki sajátosságok figyelembe vétele

26 Megyei szint: tanulmányi verseny + fejlesztő program
Iskolák Ugyanazon programmal, lakóhelyen: Projekt (kutatás-megismerés-bemutatás, környezeti probléma) 1. iskola 2. iskola 3. iskola 4. iskola 5. iskola 6. iskola I. 1. iskola 1. nap: Terepgyakorlat Közös fejlesztő program Terepgyakorlat Projekt Tudományos diákkonferencia II. 2. nap Akadálypálya III. Verseny, vetélkedő Terep Előadás Szimuláció IV. tábor Nyári tábor Nemzeti park egy területén

27 Természetvédelmi kalandtúra verseny 1. nap
Békés, Közös ebéd, ismerkedés, felkészülés a terepbejárásra Az otthoni projekt bemutatása (előadás, tudományos konferencia) Terepbejárás, szakvezetés, értékek-problémák megismerése (mozaik módszer) Közös ismerkedő játék, szabad program Bemutató készítése

28 Természetvédelmi kalandtúra verseny 2. nap
3-4 fős csoportok 4-5 km-es pálya ismeretlen terepen Szimuláció: természetvédelmi őrjárat, út közben környezet- és természetvédelmi problémák megoldása (mérések, vizsgálatok, ügyességi-logikai feladatok)

29

30

31

32 Költségigény Pályázatok

33 A programokról részletesebben:
Videók: Tibor Kőrösi youtube (60 film) https://www.youtube.com/playlist?list=UUjMkGrdj-d_3ufVKRHLi_nA


Letölteni ppt "Természetesen, örömmel!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések