Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Küszöbön a Szolvencia II és az IMD II Felkészülés az új európai biztosítási szabályokra Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Küszöbön a Szolvencia II és az IMD II Felkészülés az új európai biztosítási szabályokra Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások."— Előadás másolata:

1 Küszöbön a Szolvencia II és az IMD II Felkészülés az új európai biztosítási szabályokra Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság 2014. november 6.

2 Tartalom Szolvencia II áttekintéseIMD II áttekintéseSII felkészülési folyamatSII hatástanulmányok 2

3 Tartalom Szolvencia II áttekintéseIMD II áttekintéseSII felkészülési folyamatSII hatástanulmányok 3

4 Felgyorsuló szabályozási folyamat 4 Szolvencia II irányelv Jóváhagyva: 2009. november 25. Quick Fix II: 2013. december 11. → céldátum 2016. január 1. Omnibus II: 2014. április 16. → módosítás (EIOPA: erősebb jogkör + LTG: hozamgörbe kiigazítás) Bit. kodifikáció: 2014. április óta együttműködés az NGM-mel, Parlament előtt (T/1760) Felhatalmazáson alapuló rendelet (Delegated Acts) szakértői véglegesítés (EU Bizottság): 2014. október, várható jóváhagyás: 2015. március vége Végrehajtási technikai standardok (Implementing Technical Standards) 18 db ITS, elfogadás 2015 során első csomag: EU Bizottság előtt második csomag: kidolgozás alatt, EIOPA várhatóan még 2014-ben piaci konzultációra bocsátja EIOPA iránymutatások 4 átmeneti iránymutatás hatályban (2013. december) → 2 MNB ajánlás, egy tájékoztatás (2014. Q3-Q4) 26 végleges iránymutatás első csomag: piaci konzultáció lezárult, véglegesítés még 2014-ben második csomag: kidolgozás alatt, EIOPA várhatóan még 2014-ben piaci konzultációra bocsátja Szolvencia II

5 Fókuszban a kockázatok 5 Kockázatalapú modell beépíti a legújabb kockázatkezelési gyakorlatokat piaci adatok felhasználása, gazdasági érték Kockázatérzékeny tőkekövetelmény forgatókönyv alapú tőkeszükséglet-számítás Mennyiségi + minőségi elemek pl. vezető testület végső felelőssége, kockázatkezelés, egyedi és csoportszintű felügyelési folyamat, dokumentáció Korszerűtlen modell nem érzékeny a tényleges kockázatokra fix hozam, könyv szerinti érték Díjbevétel- és tartalékalapú tőkekövetelmény bünteti a nagy díjbevételű és a prudens tartalékot képző biztosítókat Mennyiségi elemek dominálnak szavatoló tőke és tőkeszükséglet központú Szolvencia IISzolvencia I Nemzeti szintű részletszabályok tartalékképzés adatszolgáltatás EU-szinten harmonizált részletszabályok tartalékszámítás adatszolgáltatás

6 Átfogóbb szemléletű szabályozás 6 Mennyiségi követelmények Minőségi követelmények Adatszolgáltatás, közzétételi követelmények I. pillérII. pillérIII. pillér A jelenlegi 13 biztosítási irányelv módosítása és beépítése a Szolvencia II irányelvbe

7 Átfogóbb szemléletű szabályozás 7 Kockázatalapú tőkekövetelmény (nem-élet, élet-, és egészségbiztosítási, piaci, hitel-, működési kockázat) Gazdasági értékelés (eszköz oldal) Modell alapú értékelés (kötelezettség oldal) átvállalási érték, CF alapú, diszkontfaktor: kockázatmentes hozamgörbe Rendelkezésre álló tőke = = eszköz – kötelezettség (Volatilis!) Irányítási rendszer: o Funkcióhoz rendelt követelmények (kockázatkezelési, belső ellenőrzési, megfelelőségi, aktuáriusi feladatkör; igazgatóság kompetenciái: kollektív tudás követelménye) o Előretekintő kockázatértékelés (ORSA) Felügyeleti eszközök o keretszabályozáshoz illeszkedő rugalmas eszköztár o pl. belső modell, többlettőke-követelmény lyozáshoz Felügyeleti jelentés: harmonizált, közös adatszolgáltatási rendszer Közzététel: kockázatokra, tőkemegfelelésre, tartalékokra I. pillérII. pillérIII. pillér

8 A felügyelés módszertana átalakul Kockázati struktúra és monitoring rendszer átalakítása → IT háttér fejlesztése Helyszíni ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata Üzleti modell alapú felügyelés: fókuszban a stratégia, üzleti modell és üzleti tervek, alkalmazott paraméterek előretekintő szemlélet 8

9 Tartalom Szolvencia II áttekintéseIMD II áttekintéseSII felkészülési folyamatSII hatástanulmányok 9

10 Dinamizált egyeztetés 10 IMD I irányelv Jóváhagyva: 2002. Bit. kodifikáció: 2003. EB IMD I-et módosító javaslata (IMD II): 2012.07.03. Egyeztetési folyamat az aktuális elnökség kezeli az egyeztető folyamatot, ami a jelenlegi olasz elnökség alatt dinamizálódott EU Bizottsági szintű egyeztetés „újraindult”: 2014. Q2 cél a jelenlegi olasz elnökség alatt a trialógus (Tanács- Bizottság és a Parlament háromoldalú egyeztetése) lezárása és a direktíva Parlament általi megszavazása a parlamenti szavazás várhatóan át fog tolódni Jóváhagyás IMD II jóváhagyása várhatóan 2015-ben Implementálási határidő 24 hónap a hatálybalépéstől, várhatóan 2016-ban Insurance Mediation Directive II

11 Részletesebb szabályozás 11 Cél tisztességes verseny fogyasztó megfelelő tájékoztatása követelmények egységesítése könnyebb Uniós piacra jutás Minimum harmonizáció, részletesebb szabályokkal nemzeti szabályok közelítése közvetítők köre változik szakmai követelmények kiterjesztése, továbbképzés bizonyos fokú jutaléktranszparencia Cél biztosításközvetítői tevékenység egységes közjogi szabályozásának megalapozása Minimum harmonizáció a piacra lépés és a tevékenység végzésére vonatkozó feltételrendszerének kialakítása fókuszban két közvetítői kategória: függő- független nemzeti szintű szabályok jelentős eltérése IMD IIIMD I

12 Tartalom Szolvencia II áttekintéseIMD II áttekintéseSII felkészülési folyamatSII hatástanulmányok 12

13 SII rendszer bevezetésének fő folyamatai Szolvencia II 2016201320142015 Koordinációs megállapodások (IM) Koordinációs megállapodások (SF) EIOPA SRP kézikönyv vezető testületek, kockázatértékelési rendszer EIOPA SRP kézikönyv Befektetési szabályok, kiemelten fontos feladatkörök, nem-élet biztosítástechnikai tartalékok megfelelősége EIOPA SRP kézikönyv kidolgozás: 2015 tavaszától Belső védelmi vonalak ajánlás kiegészítése EIOPA átmeneti iránymutatás: FLAOR és irányítási rendszer FLAOR jelentés Átmeneti adatszolgáltatás dokumentáció és tájékoztató a piac részére 2014. évi adatszolgáltatás 2015Q3 adatszolgáltatás EIOPA átmeneti iránymutatás: információk benyújtása Mennyiségi és minőségi hatástanulmányok Visszamérés 2014. évi adatszolgáltatás alapján Elemzés közzététele Belső modell pre-applikáció EIOPA átmeneti iránymutatás: belső modell pre-applikáció Pre-applikációs ajánlás Belső modell engedélyezés IMD II Bit. kodifikációSzolvencia II Bit. kodifikációSzolvencia 1,5 Progress riport (EIOPA) Monitoring rendszer átalakítása Kockázatértékelési rendszer átalakítása, üzleti modell alapú módszertan kialakítása

14 Szolvencia II az MNB szervezetén belül 14

15 Szolvencia II munkacsoport felépítése 15 Szolvencia II munkacsoport Szolvencia II munkacsoport Bit. kodifikációs munkacsoport Módszertani almunkacsoport Csoportügyek IT almunkacsoport III. pillér: információszolgáltatás, nyilvánosságra hozatal II. pillér: vállalatirányítás, felügyeleti intézkedések I. pillér: tőkekövetelmények módszertani szakértők, felügyelők, közgazdasági elemzők felügyelők, jogászok, aktuáriusok IT szakértők közgazdasági és statisztikai elemzők, aktuáriusok szabályozási szakértők, közgazdasági elemzők, jogászok, felügyelők aktuáriusok

16 Aktív részvétel az EIOPA munkacsoportokban BoS ITDCTFPPCCPFIFSCOPCFinReq CAT SG IGSCIGSRR Accounting SG Governance SG Reporting SG SRP SG Review Panel IMC SRP SC 16 MNB részvétele: BoS, SRP Steering Committee és 15 szakértői (al)munkacsoport összesen 29 delegált Az célja: szabályozás és felügyelet a pénzügyi piacok integritása, átláthatósága, eredményessége és szabályos működése nemzetközi felügyeleti koordináció szabályozási arbitrázs megelőzése egyenlő versenyfeltételek kockázatvállalás szabályozása és felügyelete fogyasztóvédelem erősítése

17 Tartalom Szolvencia II áttekintéseIMD II áttekintéseSII felkészülési folyamatSII hatástanulmányok 17

18 Rendszeres hatásfelmérések a szektorban 18 2006 óta nyolc mennyiségi hatástanulmány (QIS-ek) 2014. évben: QIS2013 (hazai): 2013 év végi adatokon, 23 biztosító részvételével, 85%-os lefedettség SI-SII mérlegek megfeleltetése (96 Excel-munkalap) Forgatókönyv-adatok plauzibilitásának vizsgálata (~23 ezer adat alapján), what-if elemzés EIOPA alacsony hozamkörnyezet felmérés (nemzetközi): 17 biztosító, 81%-os lefedettség (~1500 mérlegadat) Minőségi felmérés (hazai): 100%-os lefedettség, biztosítónként 32 kérdés és válasz feldolgozása aktuáriusi, kockázatkezelési, megfelelési, belső ellenőr feladatkörök kialakítása, ezek pénzügyi ráfordításai

19 Megnyugtató jövőkép 19 A szektor 2013. évi Szolvencia II tőkefeltöltöttsége javul 2013 SII: 237%, 2013 SI: 178%, 2011 SII: 201% 2013 év végén 180 milliárd forint tőke szabadulna fel a Szolvencia II szerint A biztosítók szavatoló tőkéje volatilis A tartósan alacsony hozamkörnyezet okozta kockázat nem jelentős A biztosítók felkészültek a vállalatirányítási követelményekre Várhatóan nem okoz megrázkódtatást a szektornak a Szolvencia II- re való átállás

20 20 Eszközoldal felértékelődik Befektetési jegyekRészvények Viszontbiztosítóra jutó tartalékrészEgyéb eszközökUL mögötti eszközök Vállalati kötvényekÁllampapírok Fő hatás: áttérés a piaci alapú értékelésre (mark-to-market) Állampapír-állomány: a felhalmozott kamat és az aktuális hozamgörbe hatása Unit-linked eszközfedezet: jelenleg is piaci értékelésű a könyvekben Egyéb eszközök: immateriális javak csökkenése, az elhatárolt költségeket a tartalékképzéskor kell figyelembe venni Legfőbb változás a QIS2011 óta: o Hozamok nagyarányú csökkenése, ezáltal az állampapírok felértékelődése 820 55 17 789 86 48 Szolvencia I +81 901 58 20 789 74 182 219 Szolvencia II 50 2034 2074 QIS2013 (milliárd forint) +40 -37

21 A biztosítástechnikai tartalékok csökkennek 21 Nem-életbiztosítási tartalék UL tartalékEgyéb kötelezettségek UL-en kívüli életbiztosítási tartalék 584 115 371 791 212 529 715 159 -159 -76 -55 +44 Szolvencia ISzolvencia II 1861 1615 QIS2013 (milliárd forint) Fő hatás: áttérés a modell alapú értékelésre (mark-to-model) A biztosítástechnikai tartalékok csökkenésének oka o diszkontálás o jövőbeli profitok elismerése o néhány Szolvencia I tartaléktípus a szavatoló tőke részévé válik Egyéb kötelezettségek: a halasztott adókötelezettség megjelenése Legfőbb változás a QIS2011 óta : o csökkenő diszkonthatás a tartalékoknál -246

22 Tőkehelyzetre gyakorolt hatás 22 QIS2013 (milliárd forint) Szavatolótőke-szükségletSzabad tőke 94 73 Szolvencia ISzolvencia II 184 253 A szavatolótőke-szükséglet meg- duplázódik, a tőketöbblet több mint 3,5-szeresére nő a SI-hez képest SII tőkefeltöltöttség szektorszinten 237% Jelentős eltérések az intézmények között o kompozitok: magasabb feltöltöttség o alacsony tőkemegfelelés jellemzően a o nem-élet ágban o kis hagyományos portfólióval rendelkező életbiztosítók esetében 212 529 715 159 Források 901 58 20 789 74 182 50 Eszközök

23 Volatilis tőkehelyzet 23 2013 év végén a 2011 év végi eredményekhez képest o Szolvencia I alapon mérsékelt változás o Szolvencia II alapon 44%- kal emelkedő tőketöbblet A volatilitás oka: o magas állampapír- koncentráció miatti hozamgörbe-kitettség Volatilitási tőkepuffer +44%

24 24 A hazai szektor a SII minőségi követelményekre felkészült, de további ráfordításokat tervez A felkészülés becsült ráfordításai: 5,7 milliárd forint (a 2013-as díjbevétel 0,7%-a, az adózott eredmény ötöde) A biztosítók igazgatósági tagjainak kollektív kompetenciái megfelelnek (biztosítás és pénzügyi piacok, üzleti stratégia és üzleti modell, irányítási rendszer, pénzügyi és aktuáriusi elemzés, szabályozási keret és követelménye) A biztosítók kialakították a 2014. július 1-jétől elvárt, kockázatkezelési, aktuáriusi, megfelelőségi, belső ellenőrzési feladatköröket Arányosság alkalmazása jellemzően a kisméretű/banki hátterű/ikerbiztosítók esetében Tipikusan a megfelelőségi vezető és a vezető jogtanácsos személye egyezik meg


Letölteni ppt "Küszöbön a Szolvencia II és az IMD II Felkészülés az új európai biztosítási szabályokra Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések