Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások"— Előadás másolata:

1 Küszöbön a Szolvencia II és az IMD II Felkészülés az új európai biztosítási szabályokra
Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság 2014. november 6.

2 Tartalom Szolvencia II áttekintése IMD II áttekintése
SII felkészülési folyamat SII hatástanulmányok

3 Tartalom Szolvencia II áttekintése IMD II áttekintése
SII felkészülési folyamat SII hatástanulmányok

4 Felgyorsuló szabályozási folyamat
Szolvencia II Szolvencia II irányelv Jóváhagyva: november 25. Quick Fix II: december 11. → céldátum január 1. Omnibus II: április 16. → módosítás (EIOPA: erősebb jogkör + LTG: hozamgörbe kiigazítás) Bit. kodifikáció: április óta együttműködés az NGM-mel, Parlament előtt (T/1760) Felhatalmazáson alapuló rendelet (Delegated Acts) szakértői véglegesítés (EU Bizottság): október, várható jóváhagyás: március vége Végrehajtási technikai standardok (Implementing Technical Standards) 18 db ITS, elfogadás 2015 során első csomag: EU Bizottság előtt második csomag: kidolgozás alatt, EIOPA várhatóan még 2014-ben piaci konzultációra bocsátja EIOPA iránymutatások 4 átmeneti iránymutatás hatályban (2013. december) → 2 MNB ajánlás, egy tájékoztatás (2014. Q3-Q4) 26 végleges iránymutatás első csomag: piaci konzultáció lezárult, véglegesítés még 2014-ben második csomag: kidolgozás alatt, EIOPA várhatóan még 2014-ben piaci konzultációra bocsátja

5 Fókuszban a kockázatok
Szolvencia I Szolvencia II Korszerűtlen modell nem érzékeny a tényleges kockázatokra fix hozam, könyv szerinti érték Kockázatalapú modell beépíti a legújabb kockázatkezelési gyakorlatokat piaci adatok felhasználása, gazdasági érték Díjbevétel- és tartalékalapú tőkekövetelmény bünteti a nagy díjbevételű és a prudens tartalékot képző biztosítókat Kockázatérzékeny tőkekövetelmény forgatókönyv alapú tőkeszükséglet-számítás Nemzeti szintű részletszabályok tartalékképzés adatszolgáltatás EU-szinten harmonizált részletszabályok tartalékszámítás adatszolgáltatás Mennyiségi elemek dominálnak szavatoló tőke és tőkeszükséglet központú Mennyiségi + minőségi elemek pl. vezető testület végső felelőssége, kockázatkezelés, egyedi és csoportszintű felügyelési folyamat, dokumentáció

6 Átfogóbb szemléletű szabályozás
Mennyiségi követelmények Minőségi követelmények közzétételi követelmények Adatszolgáltatás, I. pillér II. pillér III. pillér A jelenlegi 13 biztosítási irányelv módosítása és beépítése a Szolvencia II irányelvbe 6

7 Átfogóbb szemléletű szabályozás
Kockázatalapú tőkekövetelmény (nem-élet, élet-, és egészségbiztosítási, piaci, hitel-, működési kockázat) Gazdasági értékelés (eszköz oldal) Modell alapú értékelés (kötelezettség oldal) átvállalási érték, CF alapú, diszkontfaktor: kockázatmentes hozamgörbe Rendelkezésre álló tőke = = eszköz – kötelezettség (Volatilis!) Irányítási rendszer: Funkcióhoz rendelt követelmények (kockázatkezelési, belső ellenőrzési, megfelelőségi, aktuáriusi feladatkör; igazgatóság kompetenciái: kollektív tudás követelménye) Előretekintő kockázatértékelés (ORSA) Felügyeleti eszközök keretszabályozáshoz illeszkedő rugalmas eszköztár pl. belső modell, többlettőke-követelmény lyozáshoz Felügyeleti jelentés: harmonizált, közös adatszolgáltatási rendszer Közzététel: kockázatokra, tőkemegfelelésre, tartalékokra I. pillér II. pillér III. pillér

8 A felügyelés módszertana átalakul
Kockázati struktúra és monitoring rendszer átalakítása → IT háttér fejlesztése Helyszíni ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata Üzleti modell alapú felügyelés: fókuszban a stratégia, üzleti modell és üzleti tervek, alkalmazott paraméterek előretekintő szemlélet

9 Tartalom Szolvencia II áttekintése IMD II áttekintése
SII felkészülési folyamat SII hatástanulmányok

10 Dinamizált egyeztetés
Insurance Mediation Directive II IMD I irányelv Jóváhagyva: 2002. Bit. kodifikáció: 2003. EB IMD I-et módosító javaslata (IMD II): Egyeztetési folyamat az aktuális elnökség kezeli az egyeztető folyamatot, ami a jelenlegi olasz elnökség alatt dinamizálódott EU Bizottsági szintű egyeztetés „újraindult”: Q2 cél a jelenlegi olasz elnökség alatt a trialógus (Tanács- Bizottság és a Parlament háromoldalú egyeztetése) lezárása és a direktíva Parlament általi megszavazása a parlamenti szavazás várhatóan át fog tolódni Jóváhagyás IMD II jóváhagyása várhatóan 2015-ben Implementálási határidő 24 hónap a hatálybalépéstől, várhatóan 2016-ban

11 Részletesebb szabályozás
IMD I IMD II Cél biztosításközvetítői tevékenység egységes közjogi szabályozásának megalapozása Cél tisztességes verseny fogyasztó megfelelő tájékoztatása követelmények egységesítése könnyebb Uniós piacra jutás Minimum harmonizáció a piacra lépés és a tevékenység végzésére vonatkozó feltételrendszerének kialakítása fókuszban két közvetítői kategória: függő-független nemzeti szintű szabályok jelentős eltérése Minimum harmonizáció, részletesebb szabályokkal nemzeti szabályok közelítése közvetítők köre változik szakmai követelmények kiterjesztése, továbbképzés bizonyos fokú jutaléktranszparencia

12 Tartalom Szolvencia II áttekintése IMD II áttekintése
SII felkészülési folyamat SII hatástanulmányok

13 Szolvencia II SII rendszer bevezetésének fő folyamatai 2013 2014 2015
2016 Átmeneti adatszolgáltatás dokumentáció és tájékoztató a piac részére 2014. évi adatszolgáltatás 2015Q3 adatszolgáltatás EIOPA átmeneti iránymutatás: információk benyújtása Szolvencia II Belső védelmi vonalak ajánlás kiegészítése EIOPA átmeneti iránymutatás: FLAOR és irányítási rendszer FLAOR jelentés Progress riport (EIOPA) Belső modell pre-applikáció EIOPA átmeneti iránymutatás: belső modell pre-applikáció Pre-applikációs ajánlás Belső modell engedélyezés Mennyiségi és minőségi hatástanulmányok Visszamérés évi adatszolgáltatás alapján Elemzés közzététele EIOPA SRP kézikönyv vezető testületek, kockázatértékelési rendszer Befektetési szabályok, kiemelten fontos feladatkörök, nem-élet biztosítástechnikai tartalékok megfelelősége kidolgozás: 2015 tavaszától Monitoring rendszer átalakítása Kockázatértékelési rendszer átalakítása, üzleti modell alapú módszertan kialakítása Koordinációs megállapodások (IM) Koordinációs megállapodások (SF) IMD II Bit. kodifikáció Szolvencia II Bit. kodifikáció Szolvencia 1,5

14 Szolvencia II az MNB szervezetén belül

15 Szolvencia II munkacsoport felépítése
I. pillér: tőkekövetelmények aktuáriusok II. pillér: vállalatirányítás, felügyeleti intézkedések szabályozási szakértők, közgazdasági elemzők, jogászok, felügyelők III. pillér: információszolgáltatás, nyilvánosságra hozatal közgazdasági és statisztikai elemzők, aktuáriusok IT almunkacsoport IT szakértők Csoportügyek felügyelők, jogászok, aktuáriusok Módszertani almunkacsoport módszertani szakértők, felügyelők, közgazdasági elemzők Bit. kodifikációs munkacsoport

16 Aktív részvétel az EIOPA munkacsoportokban
Az célja: szabályozás és felügyelet a pénzügyi piacok integritása, átláthatósága, eredményessége és szabályos működése nemzetközi felügyeleti koordináció szabályozási arbitrázs megelőzése egyenlő versenyfeltételek kockázatvállalás szabályozása és felügyelete fogyasztóvédelem erősítése MNB részvétele: BoS, SRP Steering Committee és 15 szakértői (al)munkacsoport összesen 29 delegált BoS ITDC TFPP CCPFI FSC OPC FinReq CAT SG IGSC IGSRR Accounting SG Governance SG Reporting SG SRP SG Review Panel IMC SRP SC

17 Tartalom Szolvencia II áttekintése IMD II áttekintése
SII felkészülési folyamat SII hatástanulmányok

18 Rendszeres hatásfelmérések a szektorban
2006 óta nyolc mennyiségi hatástanulmány (QIS-ek) 2014. évben: QIS2013 (hazai): 2013 év végi adatokon, 23 biztosító részvételével, 85%-os lefedettség SI-SII mérlegek megfeleltetése (96 Excel-munkalap) Forgatókönyv-adatok plauzibilitásának vizsgálata (~23 ezer adat alapján), what-if elemzés EIOPA alacsony hozamkörnyezet felmérés (nemzetközi): 17 biztosító, 81%-os lefedettség (~1500 mérlegadat) Minőségi felmérés (hazai): 100%-os lefedettség, biztosítónként 32 kérdés és válasz feldolgozása aktuáriusi, kockázatkezelési, megfelelési, belső ellenőr feladatkörök kialakítása, ezek pénzügyi ráfordításai

19 Megnyugtató jövőkép A szektor évi Szolvencia II tőkefeltöltöttsége javul 2013 SII: 237%, 2013 SI: 178%, 2011 SII: 201% 2013 év végén 180 milliárd forint tőke szabadulna fel a Szolvencia II szerint A biztosítók szavatoló tőkéje volatilis A tartósan alacsony hozamkörnyezet okozta kockázat nem jelentős A biztosítók felkészültek a vállalatirányítási követelményekre Várhatóan nem okoz megrázkódtatást a szektornak a Szolvencia II-re való átállás 19

20 Eszközoldal felértékelődik
Fő hatás: áttérés a piaci alapú értékelésre (mark-to-market) Állampapír-állomány: a felhalmozott kamat és az aktuális hozamgörbe hatása Unit-linked eszközfedezet: jelenleg is piaci értékelésű a könyvekben Egyéb eszközök: immateriális javak csökkenése, az elhatárolt költségeket a tartalékképzéskor kell figyelembe venni Legfőbb változás a QIS2011 óta: Hozamok nagyarányú csökkenése, ezáltal az állampapírok felértékelődése QIS2013 (milliárd forint) 820 55 17 789 86 48 Szolvencia I +81 901 58 20 74 182 219 Szolvencia II 50 -37 2034 +40 2074 Befektetési jegyek Részvények Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész Egyéb eszközök UL mögötti eszközök Vállalati kötvények Állampapírok

21 A biztosítástechnikai tartalékok csökkennek
Fő hatás: áttérés a modell alapú értékelésre (mark-to-model) A biztosítástechnikai tartalékok csökkenésének oka diszkontálás jövőbeli profitok elismerése néhány Szolvencia I tartaléktípus a szavatoló tőke részévé válik Egyéb kötelezettségek: a halasztott adókötelezettség megjelenése Legfőbb változás a QIS2011 óta: csökkenő diszkonthatás a tartalékoknál QIS2013 (milliárd forint) 584 115 371 791 212 529 715 159 -159 -76 -55 +44 Szolvencia I Szolvencia II 1861 -246 1615 Nem-életbiztosítási tartalék UL tartalék Egyéb kötelezettségek UL-en kívüli életbiztosítási tartalék

22 Tőkehelyzetre gyakorolt hatás
QIS2013 (milliárd forint) A szavatolótőke-szükséglet meg- duplázódik, a tőketöbblet több mint 3,5-szeresére nő a SI-hez képest SII tőkefeltöltöttség szektorszinten 237% Jelentős eltérések az intézmények között kompozitok: magasabb feltöltöttség alacsony tőkemegfelelés jellemzően a nem-élet ágban kis hagyományos portfólióval rendelkező életbiztosítók esetében 901 58 20 789 74 182 50 Eszközök 212 529 715 159 Források 184 253 94 73 Szolvencia II Szolvencia I Szavatolótőke-szükséglet Szabad tőke 22

23 Volatilis tőkehelyzet
2013 év végén a 2011 év végi eredményekhez képest Szolvencia I alapon mérsékelt változás Szolvencia II alapon 44%- kal emelkedő tőketöbblet A volatilitás oka: magas állampapír- koncentráció miatti hozamgörbe-kitettség Volatilitási tőkepuffer +44% 23

24 A hazai szektor a SII minőségi követelményekre felkészült, de további ráfordításokat tervez
A felkészülés becsült ráfordításai: 5,7 milliárd forint (a 2013-as díjbevétel 0,7%-a, az adózott eredmény ötöde) A biztosítók igazgatósági tagjainak kollektív kompetenciái megfelelnek (biztosítás és pénzügyi piacok, üzleti stratégia és üzleti modell, irányítási rendszer, pénzügyi és aktuáriusi elemzés, szabályozási keret és követelménye) A biztosítók kialakították a július 1-jétől elvárt, kockázatkezelési, aktuáriusi, megfelelőségi, belső ellenőrzési feladatköröket Arányosság alkalmazása jellemzően a kisméretű/banki hátterű/ikerbiztosítók esetében Tipikusan a megfelelőségi vezető és a vezető jogtanácsos személye egyezik meg 24


Letölteni ppt "Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések