Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűzvédelem  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról az 1996. évi XXXI. Törvény rendelkezik (tűzvédelmi törvény).  Ezen törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűzvédelem  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról az 1996. évi XXXI. Törvény rendelkezik (tűzvédelmi törvény).  Ezen törvény."— Előadás másolata:

1

2 Tűzvédelem  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról az 1996. évi XXXI. Törvény rendelkezik (tűzvédelmi törvény).  Ezen törvény egyik fontos végrehajtási utasítása az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ).  Kollégiumra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

3 A tűzvédelmi szabályzat kiterjed:  A kollégium valamennyi dolgozójára.  A kollégium tanulóira.  Az intézmény fenntartó egyéb dolozóira.  Az intézménybe látogató valamennyi személyre.

4 Tűz esetén értesítendő:  Az intézmény igazgató (120-as belső számon, ha Ő bent van).  Műszaki igazgató helyettes (122-es belső számon, ha Ő bent van).  Munka- és tűzvédelmi felügyelő (156-os belső számon ha Ő bent van).  Kollégiumvezető (144-es belső számon, ha Ő bent van).

5 Tűz esetén…  A tűzoltóságot munkaidőben a fentiek közül bárki értesítheti, munkaidő után a portás vagy az éjszakai kollégiumi nevelőtanár (ügyeletes).

6 Tűz esetére vonatkozó alapszabályok  Tűz esetén rendezetten, pánik nélkül ki kell üríteni az épületet a tűzriadó tervnek megfelelően.  Legfontosabb az emberi élet mentése.  A tüzet keletkezéskor meg kell próbálni eloltani az intézményben megtalálható kézi tűzoltó készülékkel.

7 Tűzoltó készülék használata  Elektromos tüzet csak poroltóval;  Ezen belül számítógépes tüzet viszont csak Co2 készülékkel;  Fa, papír, műanyag, gumi oltását poroltóval vagy vízzel lehet végezni.

8 További teendők tűz esetén  Tűz esetén a villamos gépeket kikapcsolni és áramtalanítani kell.  Alkalmi tűzoltó egységeket kell szervezni, tanárok vezetésével.  A hivatásos tűzoltó egységek megérkezésével a terepet azonnal át kell adni nekik, megfelelő tájékoztatással ellátva őket az aktuális helyzetről.  Az eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak.

9 Tűzveszélyességi besorolás  A kollégiumi hálószobák „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak, ezért tűzveszélyesek.  Az ételmelegítő helyiség, a tanulószobák, egyéb közös helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak, ezért mérsékelten tűzveszélyesek.

10 További tűzvédelmi szabályok  Hőforrás csak és kizárólag az ételmelegítő konyhában üzemeltethető.  Hősugárzó használata tilos a hálószobákban.  Dohányozni csak az intézmény kerítésén kívül szabad.  Kollégium területén nyílt lángot valamint robbanó és szikrát szóró anyagot használni szigorúan tilos!

11 A tűzvédelmi előírások betartása mindannyiunk közös ügye

12 Munkavédelem  A munkavédelemmel az 1993. évi XCIII. Törvény foglalkozik, és ennek végrehajtási utasítása a 5/1993.(XII.26.) MÜM. Rendelet.  Oktatási intézményünkben a balesetmentes munkavégzés feltételeiről a Munkavédelmi Szabályzat intézkedik.

13 Munkavédelmi Szabály alapján a diák köteles:  Tanév elején tűz és munkavédelmi oktatáson részt venni.  Időben, munkaképes(tanulásra képes) állapotban megjelenni az oktatás színhelyén.  A kollégium helyiségeit, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően használni.

14 Munkavédelmi Szabály alapján a diák köteles:  Környezetét rendben tartani. Tisztaságát megóvni.  Baleset bekövetkeztét tanárának haladéktalanul jelenteni.  Baleset esetén a sérültet tanára segítségével elsősegélyben részesíteni, orvoshoz szállítani.

15 Magatartás a folyosón és zárt térben  Nedves padló „hatástalanítása” a csúszásveszély elkerülése végett.  Elektromos eszközök óvatos és rendeltetésszerű használata.  Érintésvédelmileg bevizsgált elektromos eszközöket szabad használni.  Hibás, sérült, zárlatos csatlakozók, vezetékek észlelését a diák köteles jelenteni az aktuális nevelőnek.

16 Magatartás az udvaron és a tornateremben  A legtöbb baleset helyszíne az udvar ezért itt fokozottan kell ügyelni a magatartási szabályok betartására.  Tornateremben megfelelő tapadást biztosító talpú sportcipő használata kötelező.  Minden sporteszközt csak tanári felügyelettel szabad használni diáknak.

17 Magatartási szabályok a fürdőben  Mosdó és zuhanyzó helyiségekben az elcsúszás, a leforrázás és az áramütés veszélyeivel kell fokozottan számolni a magatartási szabályok megszegése esetén.  Kerülni kell a virtuskodást, bírkózást, a ruhátlan test megcsúszását, mert az ütődéshez vezet.

18 Magatartási szabály az étkezőben  Étkező helyiségben az elcsúszás és a leforrázás veszélyét kell elkerülni.  Étkezés időtartama alatt tartózkodhatnak tanulók a menzán, kizárólag étkezés céljából.  Étel kiömlésekor a feltakarítást azonnal el kell végezni az elcsúszás megelőzése érdekében.

19 További kollégiumi magatartási szabályok  Elektromos hőforrást használat után ki kell kapcsolni.  Vágó, szúró eszközök használata házirend szerint történik. Magunk és mások testi épségét ne veszélyeztessük.  Kollégium egész területére mérgező, bódító anyagot bevinni szigorúan tilos.


Letölteni ppt "Tűzvédelem  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról az 1996. évi XXXI. Törvény rendelkezik (tűzvédelmi törvény).  Ezen törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések