Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új nemzetállamok kialakítása Olasz és német egység.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új nemzetállamok kialakítása Olasz és német egység."— Előadás másolata:

1 Új nemzetállamok kialakítása Olasz és német egység

2 Az olasz egység létrejötte /1871

3 Európai körkép Franciaország (II. császárság) megerősödése (1856 párizsi béke) Ausztria gyengélkedése (É-Itália) Anglia gyarmatosít (balance of power)

4 Előzmények 1820-as évek carbonari-mozgalom Nacionalizmus megerősödése görög szabadságharc példája (francia, angol segítség)

5 Lehetőségek 1.forradalmi úton köztársaság 1848-ban megbukott (Mazzini, Garibaldi) Radeczky leveri 2. dinasztikus úton: szárd-piemonti királyság Savoyai-dinasztia (Károly Albert, II. Viktor Emanuel) 1848 tanulsága: nagyhatalmi támogatás szükséges liberális alkotmány, önálló hadsereg (részvétel a krími-háborúban) egyesítési hagyomány

6 megosztott Itália

7 I. szakasz 1859 Közép-Itália megszerzése 1852 Cavour gróf piemonti miniszterelnök Il Risorgimento-ban az egyesítés hirdetése (Risorgimento-mozgalom) 1858 Plombiéres-i titkos szerződés III. Napóleonnal - francia segítség osztrák támadás esetére - Savoya hercegség és Nizzai grófság feladása dinasztikus házassággal megpecsételik

8 Piemonti, francia provokáció az Alpokban (Garibaldi) az osztrákok ellen április osztrák támadás (Gyulai Ferenc) közép-itáliai fejedelemségek csatlakozása Piemonthoz június Magenta, Solferino francia győzelem (vasút, hátultöltős puska) Jean Henri Dunant - Vöröskereszt július Villafranca fegyverszünet csalódás a piemontiaknak, túlzott megerősödés veszélye

9 II. szakasz D-Itália csatlakozása tavasz Garibaldi Marsalánál (Szicília) partra száll, Palermo irányába halad a „vörösingesekkel” „Egységes Olaszország vagy a halál” szeptember Nápoly, É felé halad Garibaldi II. Viktor Emanuel seregei Róma felé tartanak Kézfogás Garibaldival Rómában és elbocsátja őt október: D-Itália csatlakozik

10 III. szakasz (1866) Velence megszerzése 1866 porosz-olasz szerződés: Ausztria megtámadása Veneto tartományért 1866 Custozza olasz vereség, Königgrätz porosz győzelem 1866 bécsi béke: Veneto Olaszországé

11 IV. szakasz ( ) Róma megszerzése 1862 Garibaldi sikertelen kísérlete Róma elfoglalására 1867 Garibaldi 2. kísérlete Róma elfoglalására (francia katonák megvédik a pápai államot) 1870 Róma piemonti elfoglalása (francia-porosz háború) 1871 Róma az olasz főváros IX. Piusz (I. vatikáni zsinat) bezárkózik Vatikán Államba 1929 lateráni egyezmény: Vatikán Állam és az olasz egység kölcsönös elismerése

12 Egységes Olaszország Kulturális, nyelvi megosztottság, széthúzás összetartó erő: Savoyai-dinasztia (monarchia) Egység: egységes piac Iparosítás, de hiányzó ásványkincsek (szén, vasérc) Gazdasági-fejlettségbeli különbségek: É: iparosodott, D: latifundiumok, agrár Fejlett iparágak: textilipar, autógyártás, élelmiszergyártás, elektromosipar (vízierőművek az Alpokban)

13 Német egység

14 Előzmény Német Szövetség (Deutscher Bund) német nyelvű államok szövetsége (1806) Német Római Császárság utódja Ausztria és Poroszország is tagja volt 35 állam

15 Lehetőségek 1.forradalmi út: 1848 frankfurti birodalmi gyűlés pángermanizmus demokratikus, liberális úton sikertelen (porosz uralkodó szétkergeti) 2. dinasztikus út „kis német” egység „nagy német” egység

16 Kis német egység porosz út = kis német egység Hohenzollern-Sigmaringen dinasztia Alkotmányos monarchia, parlament, pártok, liberálisabb Nincs államadósága Iparosítás, kicsi de fejlett ipar (Krupp, Zeiss, Siemens) Vámunió, vasúthálózat Kevés nemzetiség (lengyel, kasubok, szorbok, litvánok) Nagy a hadsereg befolyása (porosz militarizmus) modern

17 Nagy német egység Osztrák út = Habsburg dinasztia Abszolutizmus Államadóságok Viszonylag fejletlen ipar (Cseho., Stájerország, Alsó-Ausztria, Vorarlberg) vas-és acélgyártás, textilipar Nemzetiségek (szlávok, magyarok) Nemzetek feletti hadsereg, de nem modern

18 Német egység = Poroszország kiterjesztése? vagy az egység megvalósítása?

19 Német egység „Vérrel és vassal összekovácsolt” Nem liberális úton, hanem a konzervatív Bismarck (1862 porosz miniszterelnök) reálpolitikája által

20 Előkészületek parlament feloszlatása (nem demokratikus út) fegyverkezési program: hátultöltős puska, huzagolt csövű ágyú, általános hadkötelezettség (legmodernebb hadsereg) Diplomáciai előkészületek Oroszország: 1863-ban segít leverni a lengyel felkelést (II. Sándor semlegességet ígér) Ausztria: szövetség Olaszországgal (magyar légió – Kossuth – megjelenik az osztrák határon) Velence Anglia: gyarmatokkal foglalkozik, szükséges egy erős Németország Franciaország ellensúlyozására Franciaország: ködös, be nem tartott területi ígéretek a Rajna mentén

21 I. szakasz 1866 É-Német Egység Dánia ellen (Schleswig–Holstein) porosz-osztrák közös győzelem osztrák-porosz háború Ausztria támad (provokáció) Benedek tábornok porosz fegyverzetbeli fölény Moltke vezetésével (villámháború) Königgrätzi csata: porosz győzelem Olaszok veszítenek, de megkapják Velencét 1866 bécsi béke: nincs területi változás, de nincs nagynémet egyeség (semlegesség egy francia- porosz konfliktus esetén) Észak Német Államszövetség Poroszország vezetésével, a déli államok katonai szövetségével

22 II. szakasz Romló francia-porosz viszony Franciaország nem kap területeket Spanyol trón-kérdése: Hohenzollern- Sigmaringen Lipót jelölése

23 francia-porosz háború francia támadás „idősebb” Moltke villámháború Sedan, Metz francia vereség (dél német államok csatlakozása) III. Napóleon kapitulál Technika szerepe: vasút (hálózatos, centrális), hátultöltős és huzagolt csövű puska és ágyú (Krupp), kartácslövő (géppuska elődje) 1871 Párizsi kommün: nemzeti felkelés a németekkel szemben, demokratikus munkásállam kikiáltása, kommün véres leverése május 1871 III. francia köztársaság

24 II. Császárság január 18. versaillesi tükörterem: I. Vilmos császárrá koronázása Német Császárság kikiáltása május frankfurti béke: Elzász és Lotaringia Németországé 5 milliárd frankos jóvátétel

25 Német Császárság szövetségi állam

26 A német egység következményei Német gazdasági fellendülés (Gründerzeit) francia jóvátételből infrastruktúra-fejlesztések Francia gazdaság lemaradása Francia revans-szellem, németellenesség (Erbfeind) Kiegyezés OMM Olasz egység befejeződése (Velence, Róma)


Letölteni ppt "Új nemzetállamok kialakítása Olasz és német egység."

Hasonló előadás


Google Hirdetések