Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új nemzetállamok kialakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új nemzetállamok kialakítása"— Előadás másolata:

1 Új nemzetállamok kialakítása
Olasz és német egység

2 Az olasz egység létrejötte
/1871

3 Európai körkép Franciaország (II. császárság) megerősödése (1856 párizsi béke) Ausztria gyengélkedése (É-Itália) Anglia gyarmatosít (balance of power)

4 Előzmények 1820-as évek carbonari-mozgalom Nacionalizmus megerősödése
görög szabadságharc példája (francia, angol segítség)

5 Lehetőségek forradalmi úton köztársaság ban megbukott (Mazzini, Garibaldi) Radeczky leveri 2. dinasztikus úton: szárd-piemonti királyság Savoyai-dinasztia (Károly Albert, II. Viktor Emanuel) 1848 tanulsága: nagyhatalmi támogatás szükséges liberális alkotmány, önálló hadsereg (részvétel a krími-háborúban) egyesítési hagyomány

6 megosztott Itália

7 I. szakasz 1859 Közép-Itália megszerzése
1852 Cavour gróf piemonti miniszterelnök Il Risorgimento-ban az egyesítés hirdetése (Risorgimento-mozgalom) 1858 Plombiéres-i titkos szerződés III. Napóleonnal - francia segítség osztrák támadás esetére - Savoya hercegség és Nizzai grófság feladása dinasztikus házassággal megpecsételik

8 Piemonti, francia provokáció az Alpokban (Garibaldi) az osztrákok ellen
1859. április osztrák támadás (Gyulai Ferenc) közép-itáliai fejedelemségek csatlakozása Piemonthoz 1859. június Magenta, Solferino francia győzelem (vasút, hátultöltős puska) Jean Henri Dunant - Vöröskereszt 1859. július Villafranca fegyverszünet csalódás a piemontiaknak, túlzott megerősödés veszélye

9 II. szakasz 1860-1861 D-Itália csatlakozása
1860. tavasz Garibaldi Marsalánál (Szicília) partra száll, Palermo irányába halad a „vörösingesekkel” „Egységes Olaszország vagy a halál” 1860. szeptember Nápoly, É felé halad Garibaldi II. Viktor Emanuel seregei Róma felé tartanak Kézfogás Garibaldival Rómában és elbocsátja őt 1860. október: D-Itália csatlakozik

10 III. szakasz (1866) Velence megszerzése
1866 porosz-olasz szerződés: Ausztria megtámadása Veneto tartományért 1866 Custozza olasz vereség, Königgrätz porosz győzelem 1866 bécsi béke: Veneto Olaszországé

11 IV. szakasz (1862-1871) Róma megszerzése
1862 Garibaldi sikertelen kísérlete Róma elfoglalására 1867 Garibaldi 2. kísérlete Róma elfoglalására (francia katonák megvédik a pápai államot) 1870 Róma piemonti elfoglalása (francia-porosz háború) 1871 Róma az olasz főváros IX. Piusz (I. vatikáni zsinat) bezárkózik Vatikán Államba 1929 lateráni egyezmény: Vatikán Állam és az olasz egység kölcsönös elismerése

12 Egységes Olaszország Kulturális, nyelvi megosztottság, széthúzás
összetartó erő: Savoyai-dinasztia (monarchia) Egység: egységes piac Iparosítás, de hiányzó ásványkincsek (szén, vasérc) Gazdasági-fejlettségbeli különbségek: É: iparosodott, D: latifundiumok, agrár Fejlett iparágak: textilipar, autógyártás, élelmiszergyártás, elektromosipar (vízierőművek az Alpokban)

13 Német egység

14 Előzmény Német Szövetség (Deutscher Bund) 1815-1866
német nyelvű államok szövetsége (1806) Német Római Császárság utódja Ausztria és Poroszország is tagja volt 35 állam

15 Lehetőségek forradalmi út: 1848 frankfurti birodalmi gyűlés
pángermanizmus demokratikus, liberális úton sikertelen (porosz uralkodó szétkergeti) 2. dinasztikus út „kis német” egység „nagy német” egység

16 Kis német egység porosz út = kis német egység
Hohenzollern-Sigmaringen dinasztia Alkotmányos monarchia, parlament, pártok, liberálisabb Nincs államadósága Iparosítás, kicsi de fejlett ipar (Krupp, Zeiss, Siemens) Vámunió, vasúthálózat Kevés nemzetiség (lengyel, kasubok, szorbok, litvánok) Nagy a hadsereg befolyása (porosz militarizmus) modern

17 Nagy német egység Osztrák út = Habsburg dinasztia Abszolutizmus
Államadóságok Viszonylag fejletlen ipar (Cseho., Stájerország, Alsó-Ausztria, Vorarlberg) vas-és acélgyártás, textilipar Nemzetiségek (szlávok, magyarok) Nemzetek feletti hadsereg, de nem modern

18 Poroszország kiterjesztése? vagy az egység megvalósítása?
Német egység = Poroszország kiterjesztése? vagy az egység megvalósítása?

19 Német egység „Vérrel és vassal összekovácsolt”
Nem liberális úton, hanem a konzervatív Bismarck (1862 porosz miniszterelnök) reálpolitikája által

20 Előkészületek parlament feloszlatása (nem demokratikus út)
fegyverkezési program: hátultöltős puska, huzagolt csövű ágyú, általános hadkötelezettség (legmodernebb hadsereg) Diplomáciai előkészületek Oroszország: 1863-ban segít leverni a lengyel felkelést (II. Sándor semlegességet ígér) Ausztria: szövetség Olaszországgal (magyar légió – Kossuth – megjelenik az osztrák határon) Velence Anglia: gyarmatokkal foglalkozik, szükséges egy erős Németország Franciaország ellensúlyozására Franciaország: ködös, be nem tartott területi ígéretek a Rajna mentén

21 I. szakasz 1866 É-Német Egység
1864 Dánia ellen (Schleswig–Holstein) porosz-osztrák közös győzelem osztrák-porosz háború Ausztria támad (provokáció) Benedek tábornok porosz fegyverzetbeli fölény Moltke vezetésével (villámháború) Königgrätzi csata: porosz győzelem Olaszok veszítenek, de megkapják Velencét 1866 bécsi béke: nincs területi változás, de nincs nagynémet egyeség (semlegesség egy francia-porosz konfliktus esetén) Észak Német Államszövetség Poroszország vezetésével, a déli államok katonai szövetségével

22 II. szakasz 1870-71 Romló francia-porosz viszony
Franciaország nem kap területeket Spanyol trón-kérdése: Hohenzollern-Sigmaringen Lipót jelölése

23 1870-71 francia-porosz háború
francia támadás „idősebb” Moltke villámháború Sedan, Metz francia vereség (dél német államok csatlakozása) III. Napóleon kapitulál Technika szerepe: vasút (hálózatos, centrális), hátultöltős és huzagolt csövű puska és ágyú (Krupp), kartácslövő (géppuska elődje) 1871 Párizsi kommün: nemzeti felkelés a németekkel szemben, demokratikus munkásállam kikiáltása, kommün véres leverése május 1871 III. francia köztársaság

24 II. Császárság 1871. január 18. versaillesi tükörterem: I. Vilmos császárrá koronázása Német Császárság kikiáltása 1871. május frankfurti béke: Elzász és Lotaringia Németországé 5 milliárd frankos jóvátétel

25 Német Császárság szövetségi állam

26 A német egység következményei
Német gazdasági fellendülés (Gründerzeit) francia jóvátételből infrastruktúra-fejlesztések Francia gazdaság lemaradása Francia revans-szellem, németellenesség (Erbfeind) Kiegyezés OMM Olasz egység befejeződése (Velence, Róma)


Letölteni ppt "Új nemzetállamok kialakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések