Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közhasznú – 1997 ( Zelenák József elnök). A segítő kapcsolat Minden kapcsolat lehet segítő kapcsolat. A segítő kapcsolat hangsúlyos bizalmi viszony.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közhasznú – 1997 ( Zelenák József elnök). A segítő kapcsolat Minden kapcsolat lehet segítő kapcsolat. A segítő kapcsolat hangsúlyos bizalmi viszony."— Előadás másolata:

1 Közhasznú – 1997 ( Zelenák József elnök)

2 A segítő kapcsolat Minden kapcsolat lehet segítő kapcsolat. A segítő kapcsolat hangsúlyos bizalmi viszony.

3 Mi is az a kortárscsoport? Mi jellemzi a serdülőkori kortárskapcsolatokat? Életforma, viselkedési minta! „Átpártolás” következik be – leválás, függetlenedés alapkonfliktus az énkép alakulásában. Egyenrangú felek állnak egymással szemben hasonló problémákkal, célokkal. Elsajátíthatók a kölcsönösség, a versengés és együttműködés gyakorlati szabályai. A felnőttek társaságában a gyerek marginális pozícióban van, peremhelyzetű, de vannak olyan helyzetek a családban amikor lehetnek ők is hatalmi tényezők. A gyereki, ifjúsági kultúra hordozói.

4 Mik a társakkal való együttlét további előnyei? Elősegíti a közösségi léttel való „bánni tudás” fejlődését. Támaszt nyújt, lehetőséget ad az én- érvényesítésre. Érzelmi biztonságot nyújt fenyegető helyzetekben. Teret enged az önállóan választott intimitásnak. Lehetővé teszi irányító szerepek vállalását, vagy részvételt irányító szerepekben. Közösséget, a valakihez való tartozás érzését nyújtja. Társaságot, társas stimulációt jelent. Modellként szolgálnak egymás számára.

5 Mi a kortárs-ifjúság segítés?  Minden korosztálynak sőt problémacsoportnak is megvannak a maguk kortárssegítői! Pl.: szomszédsági kapcsolatok, önsegítő klubok.  Nem problémás, beteg emberek terápiája!  Nem tiltás, fenyegetés, „lebeszélés”!  Nem „jó tanácsok” osztogatása. → HANEM az egészségfejlesztés egyik módszere, életmód, életforma, viselkedésforma. → Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük magunkat és másokat egészségi állapotuk – személyiségjegyeik (készségeik és képességeik) javítására. Egyenrangúak prevenciós módszere!

6 Szocializáció és a szerepek

7 Hogyan jöhetnek létre negatív kortárs-hatások? “Beavatási szertartások”-próba. Divat, érzékenység, attitűd, elfogadottság, csoportnyomás, reklám, tömegkommunikácó, közösségi háló, stb. hatása Szeretethiány. Meg nem értettség. Az egyén teljesítménye a környezettől kevés jutalmat kap, vagy elmarad a sikerért a pozitív visszajelzés, ► az egyén olyan csoport tagja lesz, amelyik megfelelően viszonozza szolgáltatásait, eredeti közösségével azonban szembefordítja (deviáns-bűnöző csoport).

8 Pozitív kortárs-hatások A világra vonatkozó információk összegyűjtése. Védő tényezők jelenléte: empátia, elfogadás, megértés, hitelesség, hiteles kommunikáció. Visszajelentés, útmutatás adása. Gyakorlati és konkrét segítség forrása. Pihenés és a regenerálódás színtere. Fokozza az érzelmi teherbírást. Elismertség, sikerélmény, szeretet, alternatív szabadidős tevékenységek... Eligazít és közbenjár a problémák megoldásában. Elősegíti a kölcsönösségre, a szeretetre épülő, érdeknélküli, nem feltételekhez kötött kapcsolatokat.

9 Cél: a pozitív kortárshatások erősítése, a kompetenciákkal bánni tudás-, képességek fejlesztése  Nem egy problémára (önismeret, drogok, kommunikációs készség, erőszak, deviancia, problémamegoldás, konfliktuskezelés, szexuális érintkezés útján terjedő betegségek, világháló, stb.) koncentrált program.  Komplexitásra törekvő egészségfejlesztés.

10 A program céljai Általános hosszú távú cél: Az életminőség javítása. Középtávú célok:  a pszichológiai ismeretek világában az eligazodás elősegítése,  a káros szenvedélyek, a különböző függőségek- a kábítószer- fogyasztás, internet-világháló káros hatásainak, dopping, a devianciák megelőzése,  a szexuális kultúra fejlesztése,  a személyiség, a problémamegoldó – konfliktuskezelő -, a kommunikációs készség, az ön- és társismeret fejlesztése,  a rászorulók (önmagunk, barátok, családtagok) megsegítése,…pozitív alternatívák megismertetése.

11 A módszer A célcsoportnál egészségfejlesztési szempontból olyan tényezőket kíván befolyásolni, melyek összhangban vannak a problémákkal és az azt befolyásoló tényezőkkel. Közel 100 órás moduláris képzési program. Nem hosszú előadások vannak, hanem a képzési módszerben 75:25%-os arányban szerepelnek játékos gyakorlatok és az elmélet.

12 A módszerről bővebben Információ – közvetítés, kölcsönös információ csere, a képességek, a készségek fejlesztése, „megkereső munka”, elérési stratégia működtetése, az érintettekkel naprakész kapcsolat biztosítása, együttműködés „civilek”, laikus-, és profi (intézményes) segítők között, klub-munka – közösségi munka a képzés után.

13 A képzési programunk Elnyerte az Országos Egészségfejlesztési Intézet „Ajánlását” (akkreditálását) az országban elsőként, mint iskolák számára ajánlott program. A képzésen részt vevő fiataloknak ingyenes. A képzés végén oklevelet, tanúsítványt kapnak.

14 “Mi ennek a képzési formának a haszna?” (személyfüggő) Pl.: elősegíti a pályaválasztást,  Önismeret növelő, személyiség-kommunikációs készségfejlesztő,  védekező, megoldó módszereket, mechanizmusokat alakít ki az élet nehéz helyzeteiben,  segít megelőzni a káros szenvedélyek és szokások okozta hátrányos következményeit,  elősegíti, hogy egészségesebb lelkületű felnőttek legyünk, mint sajnos napjainkban gyakran látható negatív példák,  hiánypótló, stb.

15 Hogyan hozzunk létre segítő kapcsolatot? A segítő kapcsolat alapja a bizalom (kérdések) 1.Eljuthatsz-e odáig, hogy olyan legyél, akit más bizalomra méltónak érezhet, hogy biztos és következetes legyél a legmélyebb értelemben? 2.Kétértelműség nélkül kommunikálhatod-e az egyéni érzéseidet, benyomásaidat? (metakommunikáció) 3.Képes vagy-e pozitív viszonyulást átélni mások iránt: mélységet, figyelmet, érzelmet, érdeklődést, megbecsülést? 4.Megengedheted-e magadnak, hogy teljesen belépjél a másik érzéseinek világába és személyes elképzeléseibe, és ugyanúgy lássál, mint ő? 5.Elég erős-e a függetlenséged, a személyiséged, hogy ne hangoljon le, ne csüggesszen el a másik problémája?

16 Kérdések 6. Képes vagy-e minden szempontból elfogadni azt, amit a másik bemutatott? El tudod-e fogadni annak, aki - őszinte vagy álszent, csalódott vagy elbizakodott? 7. Tudod-e kommunikálni vele az elfogadásodat? 8. Képes vagy-e elég érzékenységgel részt venni a kapcsolatban ahhoz, hogy viselkedésedet ne érezze fenyegetettségnek, érdeknek, kihasználásnak a másik? 9. Meg tudsz-e szabadulni attól a félelemtől, hogy mások minősítenek, megítélnek? 10. Képes vagy-e úgy látni egy másik embert, mint olyan személyiséget, aki változásban van – vagy pedig a múltja, és a te múltad megköt téged? 11. Tudsz-e úgy segíteni, hogy ne „jó tanácsokat” osztogassál?

17 Mindenki a saját személyiségével segít!

18 Hogyan lehet ezeket elérni, ilyen programhoz jutni? Önként akarni kell (motiváció) fejlődni. Részt kell venni a fejlesztő programon. Figyelni kell a lehetőségek meghirdetését.

19 Esély egy boldogabb jövőre! Köszönöm a türelmet és a figyelmet! Elérhetőségünk: www.ksma.hu a facebookon is


Letölteni ppt "Közhasznú – 1997 ( Zelenák József elnök). A segítő kapcsolat Minden kapcsolat lehet segítő kapcsolat. A segítő kapcsolat hangsúlyos bizalmi viszony."

Hasonló előadás


Google Hirdetések