Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakemberek együttműködésének javítását célzó programok bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakemberek együttműködésének javítását célzó programok bemutatása"— Előadás másolata:

1 Szakemberek együttműködésének javítását célzó programok bemutatása
TÁMOP /1 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás „Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért” Saját lakókörnyezetben való életvitelt támogató programok hatékonyságának értékelése Szakemberek együttműködésének javítását célzó programok bemutatása Hámos Zsuzsanna

2 Gyermeket nevelő családoknak tartott lakossági fórumok
Szolgáltatások eredményességének monitorozása Ügyfél- és partneri elégedettségmérés eredményeinek bemutatása Információs füzet (szórólap) bemutatása Képzés, szervezetfejlesztés, szupervízió

3 Gyermeket nevelő családoknak tartott lakossági fórumok
2 szakember (pszichológus, családgondozó) részvételével 10 településen A lakossági előadások témaköre, előadó szakemberek: Pszichológus: anya-gyermek kapcsolatról, család szerepéről gyermeknevelés egyes kérdéseiről (szülői kérdésekhez kapcsolódva) Szociális munkás: gyermeknevelést segítő szolgáltatások helyben, illetve a lakókörnyezetben igénybe vehető formáiról, ezek igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás, a gyermekek után igénybe vehető ellátásokról, támogatásokról, azok igénybevételével kapcsolatos ügyintézésről, helyben igénybe vehető szolgáltatásokról

4 Gyermeket nevelő családoknak tartott lakossági fórumok
Szalay Miklós pszichológus (minden településen) Pápai Éva családgondozó Kelevíz A rendezvényen a meghirdetés (plakát, szórólap, személyes meghívás) ellenére csekély volt a részvételi arány, kérdések nem hangzottak el. Horváth Béla családgondozó Sávoly Nagyszakácsi A rendezvényeken csekély volt a részvételi arány annak ellenére, hogy a családgondozó, házi gondozó és a falugondnok személyesen és szórólap formájában is meghívta a helyi lakosságot.

5 Gyermeket nevelő családoknak tartott lakossági fórumok
Somogysámson A rendezvényen magas (kb. 15 fő) volt a részvételi arány, a résztvevők kérdéseket tettek fel a gyermekneveléssel, a gyermekek után járó ellátásokkal kapcsolatban. Igény merült fel egy újabb előadás. megtartásával kapcsolatban Somogyzsitfa A településen megjelölt időpontban egyetlen résztvevő sem volt annak ellenére, hogy a családgondozó, a házi gondozó és a falugondnok személyesen és szórólap formájában is meghívta a helyi lakosságot. A két előadó megjelent megtartani az előadását, azonban az érdeklődés hiányában elmaradt.

6 Gyermeket nevelő családoknak tartott lakossági fórumok
Hámos Zsuzsanna családgondozó Marcali Balatonújlak Somogyfajsz Pusztakovácsi A rendezvényeken a meghirdetés (plakát, szórólap, személyes meghívás) ellenére alacsony volt a részvételi arány, kérdések nem hangzottak el. Táska A rendezvényen magas (kb. 20 fő) volt a részvételi arány, a résztvevők kérdéseket tettek fel a gyermekneveléssel, a gyermekek után járó ellátásokkal kapcsolatban. Ezen a településen volt a legmagasabb a részvételi arány, ami köszönhető a területen dolgozó együttműködő partnereknek (családgondozó, védőnő).

7 Gyermeket nevelő családoknak tartott lakossági fórumok
A lakossági fórumokon résztvevők száma nem a várakozásainknak megfelelően alakult, nagyon kevés volt az érdeklődő. Az előadások anyagai a oldalon, a bal oldali menüpontok közül kiválasztott a „Lakossági tájékoztatók” menüpont kiválasztásával letölthetők.

8 Szolgáltatások eredményességének monitorozása (igénybevevők számának alakulása)
Mérésünk kiindulópontja: én a szociális alapszolgáltatásokat 1935-en vették igénybe. A projekt célkitűzése: az igénybevevők száma 2035 főre növekedjen. A mérés magában foglalja a projektidőszak I félévét ( – ) és II. félévét ( – ). A projektidőszak III. félévi időszaka ( – ) 4 hónap adatait tartalmazza.

9

10

11

12 Szolgáltatások eredményességének monitorozása
Az igénybevevők száma a projektidőszak I-II. félévében nőtt: Csákányban 62%-kal Főnyeden 60%-kal, Somogyfajszon 23%-kal, Somogysámsonban 40%-kal, Somogyzsitfán 17%-kal, Szőkedencsen 13%-kal, Marcali városban 10%-kal. A szolgáltatásokat igénybevevők száma a pályázati időszak félévében ( – ) 5%-kal, II. félévében ( – ) 9%-kal nőtt.

13 Szegregátumban élők számának változása
Szegregáció: egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok lakóhelye erősen elkülönül egymástól, amely együtt jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúraegyenlőtlenségeivel. Az alacsony státuszú népesség arány meghaladja a 40%-ot. Mérésünk kiindulópontja: én a szociális alapszolgáltatásokat 71 szegregátumban élő személy vette igénybe. A projekt célkitűzése ennek minimum szinten tartása (81 fő) volt.

14

15

16 Ügyfél elégedettségmérés
Mérésünk kiindulópontja: én mért adat alapján a nyújtott szolgáltatásokkal 140 fő volt elégedett. Az elégedettségmérés során 15 településen összesen 180 fő 18 év feletti személyt önkitöltős kérdőív formájában mértünk fel a szolgáltatásokkal való elégedettségről. Minimálisan elvárt célérték: 175 fő elégedettsége. Kérdőívek felvételének időtartama: – A kérdőíveket többnyire alacsony iskolai végzettségű, egyedülálló év közötti gyermektelen nők töltötték ki. Oka: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ügyfelei többnyire ezekből a társadalmi csoportokból kerülnek ki.

17

18

19 Ha igen, melyikkel elégedett? Miért?
A 152 fő (84%) válaszadó az alábbi szolgáltatásokkal volt elégedett: 45% a családsegítő szolgálattal, 27% gyermekjóléti szolgálattal, 24% a szociális étkeztetéssel, 16% a házi segítségnyújtással, 11% az idősek nappali ellátásával, 3% a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, 1% a bölcsődével, 2 % mindegyik szolgáltatással elégedett volt. Az elégedettség okaként a következő válaszokat kaptuk: segítőkészség, udvariasság, türelmesség, mindig elérhető szolgáltatások, kielégítő információnyújtás, közvetlenség, gyorsaság, lelki, anyagi és természetbeni támogatás, rugalmasság, megbízhatóság.

20

21

22 Ha igen, melyikkel elégedett? Miért?
A 137 fő válaszadó az alábbi szolgáltatásokat említette: 52% a háziorvossal, 12% a védőnőkkel, 36% mindegyikkel elégedett volt. Az elégedettség okaként a következő válaszokat kaptuk: jól képzett, megfelelő tájékoztatást ad, mindig elérhető, segítőkész, figyelmes, kedves, lelkiismeretes, szakszerű, gondos ellátás.

23 Ha nem, melyikkel nem elégedett? Miért?
A megkérdezettek 9%-a válaszolt (16 fő). Az elégedetlenek 87%-ban a háziorvost nevesítették, 13%-ban a védőnőt. Előbbivel kapcsolatos vélemények: ritkán megy ki házhoz,nem megfelelő hangnemet használ, sok a várakozási idő, nem szól, ha elmarad a rendelés. A védőnővel kapcsolatban említett problémák: ritkán megy a településre, nem megfelelő a kommunikációja.

24

25

26

27 Ügyfél elégedettségmérés eredménye
Az ügyfelek elégedettek a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátások elérhetőségével, megkapják a szükséges tájékoztatást és segítséget az önálló életvitelük fenntartásához. A megkérdezettek jelentős része elégedett a segítségnyújtás/ügyintézés gyorsaságával és megoldódott problémája, amivel felkereste a különböző szolgálatokat. A megkérdezettek csupán néhány százaléka nem volt elégedett a fentiekkel évben a megkérdezett 180 fő 97%-a (175 fő) volt elégedett a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátások által nyújtott szolgáltatásokkal, vagyis az elvárt célérték teljesült.

28 Ügyfél elégedettségmérés eredménye
A vizsgálat eredményei alapján a szolgáltatók által javítandó területek: változatosabb étkezés igényének jelzése a főzőhelyek felé háziorvos és védőnő a vidéki településeken való gyakoribb megjelenési igényének jelzése az érintett szakemberek felé Vannak olyan területek, ahol nem áll módunkban változtatást javasolni: ki, milyen feltételekkel jogosult bizonyos ellátásokra, támogatásokra túl hosszúak az ügyintézési határidők melyik település melyik közös önkormányzati hivatalhoz tartozik

29 Partneri elégedettségmérés
Az elégedettségmérés során 15 településen 34 együttműködő partnert önkitöltős kérdőív formájában kérdeztünk meg: mennyire elégedettek a TÁMOP /1 pályázat eddigi megvalósulásával. Kérdőívek felvételének időtartama: – Értékelhető kérdőívek száma: 30 db. 4 fő (3 háziorvos, 1 védőnő) nem küldte vissza.

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Partneri elégedettségmérés eredménye
Az együttműködő partnerek 90%-a, (27 fő) volt elégedett a TÁMOP /1 projekt eddigi megvalósulásával. A vizsgálat eredményei alapján javítandó területek: - honlap használatáról tájékoztató készítése és eljuttatása a lakosság és a szakemberek számára - információs füzet (szórólap) mielőbbi eljuttatása a lakosság számára

39 Információs füzet (szórólap) kidolgozása
Célja: lakosság széles körű információval rendelkezzen a helyben igénybe vehető szociális és egészségügyi alapszolgáltatásokról segít a szociális biztonság és az önálló életvitel minél hosszabb ideig történő fenntartásában a lakosság és a szakemberek számára egyaránt fontos információkat tartalmaz

40 Szakemberek együttműködésének javítását célzó programok
A projektben 3 szociális központ vett részt: 1. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Marcali 2. Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ, Kéthely 3. Alapszolgáltatási Központ, Balatonkeresztúr A projekt keretében a szakemberek oldaláról alapvető szükségletként fogalmazódott meg az információáramlás javítása iránti igény, az együttműködés és a kommunikáció javítása.

41 Képzés, szervezetfejlesztés, szupervízió
1. Szolgáltatást nyújtók egyéni képzése - külső szolgáltatótól (Főnix-Füred Bt.) igénybe vett felnőttképzés 15 fő számára - „Az emberi tényezők szerepe a családokkal és a gyermekekkel való munkában” című 30 kreditpontot érő akkreditált képzés - nyilvántartási száma: T /2010. között 4 alkalommal, alkalmanként 8 óra időtartamban 2. Szervezetfejlesztés - külső szolgáltatótól (Tanít - Oktat Oktatási Bt.) igénybe vett tréning 2X15 fő, összesen 30 fő számára - nyilvántartási száma: – és között 10 alkalommal, alkalmanként 6 óra időtartamban

42 Képzés, szervezetfejlesztés, szupervízió
- külső szolgáltató (Szalay Miklós pszichológus) igénybe vétele mellett 2X15 fő, összesen 30 fő számára és között 14 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban A projektelem nem érte el teljes mértékben a célját. A szakemberek egy része (vidéki védőnők) időhiányra hivatkozva nem vett részt a szervezetfejlesztési tréningen, továbbá a háziorvosokkal való együttműködés is nehezített volt (fórum regisztráció, fórum használat, partneri elégedettségmérő kérdőív).

43 Köszönöm a figyelmet! TÁMOP 5.4.9-11/1
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás „Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért” Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakemberek együttműködésének javítását célzó programok bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések