Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás."— Előadás másolata:

1 Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.
Levelezőképzés Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei Levelező képzés 3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek. A KKV-k és a bankok kapcsolata. Dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel.

2 LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK
Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források

3 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást TÍPUSAI ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) 3

4 KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK Családi, baráti kölcsön
Levelezőképzés NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES Tagi kölcsön Bankhitel Családi, baráti kölcsön Lízing Szállítói hitelek Faktoring Vevői előleg Kötvény Váltó, csekk Közraktárjegy 4 dr.Béza Dániel.

5 Hitelezés dr.Béza Dániel

6 BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Levelezőképzés BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes március 14.-ig) Új Ptk. IX. Fejezet. A Pénztartozások teljesítése, valamint XX. CÍM A hitel – és a számlaszerződések, azon belül LII Fejezet. A hitelszerződés és a LIII. Fejezet A kölcsönszerződés 2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (kihirdetve 2013.I.23) dr.Béza Dániel 6 dr.Béza Dániel.

7 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI
A régi Ptk. 522.§ (1) bekezdése szerint: „Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.” Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] (1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. A törvény a továbbiakban meghatározza a kölcsönvevő kötelezettségeit, a kamatfizetési kötelezettséget, a kölcsön folyósítása megtagadásának eseteit, a kölcsön igénybevételéről való lemondás körülményeit, valamint a hitel illetve kölcsönszerződés felmondásának általános feltételeit. dr.Béza Dániel 7

8 A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI
Levelezőképzés A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A bankok magatartását magyarázó tények A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok Hpt § (1) A pénzügyi intézmény - ide nem értve a pénzügyi holding társaságot - a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő - igazgatóság által elfogadott belső szabályzatot dolgoz ki és alkalmaz. (2) Pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a pénzügyi intézmény írásban visszaigazolja. 99. § (1) A hitelintézet a kihelyezésről történő döntés előtt meggyőződik a szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéshez és a leszámítolt váltóhoz csatolja. dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel. 8

9 A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI
(2) A hitelintézet értékkel bíró fedezetként nem fogadhatja el: a) a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is, b) a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is, c)16 a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Ptk.-ban meghatározott minősített többséget biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. (3) A kockázatvállalást tartalmazó szerződés tartama alatt a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és az (1) bekezdésben foglaltakat. (Monitoring) A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok dr.Béza Dániel

10 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Szerződés A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: Ügyfélszerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Üzletszabályzat Türelmi idő az az időtartam amely alatt tőketörlesztési kötelezettség nincs (de kamatfizetés van !) Rendelkezésre tartási időszak a Szolgáltatás igénybevételére meghatározott időszak dr.Béza Dániel 10

11 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Kamatláb Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Referencia kamatláb Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) CHF LIBOR (CHF alapkamat) Kamatrés (kamat felár) a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. dr.Béza Dániel 11

12 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK
Induló költségek Hitelbírálati díj Szerződéskötési díj Folyósítási díj Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének Szerződés Módosítási díj mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi figyelembe! TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Rendelkezésre tartási díj A fel nem használt hitelkeret után fizetendő mértéke 1-2% dr.Béza Dániel 12

13 BANKHITELEK ALAPVETŐ TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI
Lejárat szerint Célja szerint Szerződés formája szerint Éven belüli Éven túli Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) Folyószámla hitel Beruházási hitel Meghatározott lejáratú Megújuló hitel Projekt hitel Szindikált hitel A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). dr.Béza Dániel

14 A FOLYÓSZÁMLAHITEL átmeneti fizetési problémák megoldása
Célja átmeneti fizetési problémák megoldása ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítése biztonsági tartalék forgóeszközök finanszírozása szabad felhasználású hitel Jellemzői A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet Automatikus lehívás (terhelések) Automatikus törlesztés (jóváírások) Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra dr.Béza Dániel 14

15 A FOLYÓSZÁMLAHITEL HELYES HASZNÁLATA
Szabályos folyószámlahitel rendszeres számlaforgalom a keretnek megfelelő nagyságrendű jóváírások időszakos keretkihasználás kevesebb fizetett kamatösszeg Nem megfelelő termékválasztás: folyósítás után teljes lehívás időszakos, zömében készpénzes jóváírás, melyet szinte azonnal el is utalnak folyamatos keretkihasználás magas fizetendő kamatösszeg dr.Béza Dániel 15

16 AZ ESETI FORGÓESZKÖZHITEL
Célja átmenetileg vagy tartósan lekötött forgóeszközök pénzügyi fedezetének biztosítása Jellemzői kötött felhasználású a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: ütemezve vagy egy összegben futamideje: 1-3 év törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén dr.Béza Dániel 16

17 A RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL
Célja átmeneti fizetési problémák megoldása követelések megelőlegezése („kvázi faktor keret”) forgóeszközök finanszírozása Jellemzői kötött felhasználású rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) futamideje: max. 1 év Költség (kamat) kímélő forma dr.Béza Dániel 17

18 A BERUHÁZÁSI HITEL Célja Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása kötött felhasználású Jellemzői a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! saját erő: min. 20% - igazolni kell! ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül lehívás: egyösszegben vagy részletekben futamideje: minimum 1 év törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal (kamatnál lehet türelmi idő) dr.Béza Dániel 18

19 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI
Levelezőképzés A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Finanszírozás alanya Projekttársaság speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. Saját tőke Projektszponzor(ok) a tulajdonosok Saját tőkét biztosítanak Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok Idegen tőke Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) dr.Béza Dániel 19 dr.Béza Dániel.

20 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI
Biztosíték, élettartam Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. Magas tőkeáttétel Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt Egyediség Standard információ hiányzik Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető magas tranzakciós költségek 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt dr.Béza Dániel 20

21 A HITELEZÉSI FOLYAMAT ELEMEI
Hitelkérelem befogadása Előszűrés Hitelbírálat-döntés Szerződéskötés Folyósítás Hitelgondozás A hitelügylet lezárása dr.Béza Dániel

22 HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA
Hitelkérelem tartalmi elemei az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; az ügyfél címe; a kért hitel összege; a hitel célja; a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; a hitel törlesztésének forrása; a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; A vállalkozás előző két évi beszámolója; A legfrissebb főkönyvi kivonat; A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; Igazolások a köztartozások megfizetéséről (NAV,) Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv dr.Béza Dániel

23 ELŐSZŰRÉS Lényege, hogy még az érdemi hitelbírálat előtt kiszűrje a hitelképtelen illetve nem hitelezhető adósokat ESZKÖZEI Nem hitelezhető adósok listája Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Hivatalos cégnyilvántartás, különböző céginformációs rendszerek Csődfigyelő dr.Béza Dániel

24 HITELBÍRÁLAT ÉS DÖNTÉS
Hitelbírálat célja A kockázat elemzését követően a bank megállapítja: Fedezetek lehetnek Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása A hitel összegét A hitel lejáratát A hitel törlesztési ütemezését A kamatkondíciókat A fedezetigényt Bankgarancia Bankkezesség Óvadék Ingatlan jelzálog Ingó jelzálog Kezesség Engedményezés dr.Béza Dániel

25 SZERZŐDÉSKÖTÉS, FOLYÓSÍTÁS, HITELGONDOZÁS
Bankhitelszerződés megkötése A hitel folyósítása Hitelgondozás Ügylet lezárása Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése Törlesztési folyamat ellenőrzése Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése dr.Béza Dániel

26 HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI?
A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Legyen üzleti tervünk, mérleg és eredménytervünk és cash-flow tervünk Álljanak rendelkezésre a hitelkérelemhez becsatolandó dokumentumok Ne legyenek rendezetlen köztartozásaik dr.Béza Dániel

27 HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI?
Előre gondoskodjanak a fedezetekről A hitelkérelmet gondosan kell összeállítani, személyes átadása előnyt jelent Legyünk felkészülve kérelmünk módosítására dr.Béza Dániel

28 POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA
Levelezőképzés POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA Kisvállalkozások finanszírozása Pozitív Üzenetek Jó piaci kilátások Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer Megbízható pénzügyi előrejelzések Fenntartható nyereségtermelésre való képesség Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek Negatív Üzenetek Az információk visszatartása Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya dr.Béza Dániel 28 dr.Béza Dániel. dr.Béza Dániel 28

29 HOGYAN VÁLHATNAK A KKV-K A BANKOK PARTNEREIVÉ?
Meggyőző képet festeni a jövőbeni kilátásokról és az üzlet fenntarthatóságáról (de nem hazudni!).  Bebizonyítani, hogy a cég vezetése tisztában van az üzleti kockázatokkal, és képes azokkal megbirkózni.  Megnyugtatni a finanszírozókat arról, hogy elfogadható kockázatot vállalnak, és méltányos megtérülésben részesülnek. Kölcsönös bizalmon alapuló, átlátható kapcsolatot kialakítani a bankokkal. dr.Béza Dániel

30 Példa a fedezetszámításra
dr.Béza Dániel

31 FEDEZETSZÁMÍTÁS Leggyakoribb fedezettípusok
Bankgarancia, bankkezesség (0-100%) Óvadék (0-100%) Ingatlan jelzálog (0-70%) Ingó jelzálog (0-50%) Kezesség (0-80%) Visszaváltható életbiztosítás Engedményezés (0-30%) dr.Béza Dániel

32 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Egy vállalkozás e Ft összegű hitelt szeretne felvenni, amelyhez bankja 110%-os fedezeti szintet követel meg. A vállalkozás az alábbi fedezeteket tudjuk felajánlani. Megkaphatja-e ez alapján a hitelt? Megnevezés Névleges érték Beszámítási érték Bankgarancia e Ft 100 % Készletek e Ft 10 % Óvadék e Ft Gépek e Ft 30 % Ingatlanok e Ft 50 % dr.Béza Dániel

33 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Megnevezés Névleges érték Fedezeti érték Bankgarancia (100%) e Ft e Ft Készletek (10%) e Ft 3.000 e Ft Óvadék (100%) e Ft e Ft Gépek (30%) e Ft e Ft Ingatlanok (50%) e Ft e Ft Összesen e Ft e Ft dr.Béza Dániel

34 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Részeredmény: Összes fedezeti érték: e Ft Megoldás: /( *110%) = 79.54% Megoldás: e*110% = e Ft fedezet kell. Hiányzik: e e = e Ft-nyi fedezet dr.Béza Dániel

35 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.)
Az egyik tulajdonosnak több lakott ingatlana van, amelyeket fedezetként felajánlana a hitelhez. Ezeket a fedezeteket a bank 40%-os fedezeti értéken fogadná el. Mekkora értékű ingatlanvagyont kell a tulajdonosnak felajánlania, hogy a vállalkozás mégis megkaphassa a hitelt? dr.Béza Dániel

36 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.)
Megoldás: e*110% = e Ft fedezet kell. Hiányzik: e e = e Ft-nyi fedezet Szükséges még: e / 0,4 = e Ft-nyi ingatlan felajánlása dr.Béza Dániel

37 Devizahitelek dr.Béza Dániel

38 DEVIZAHITELEK – DEFINÍCIÓ, FAJTÁI
Deviza hitelnek nevezzük a más országok, vagy ország csoportok (EU) hivatalos fizetőeszközében nyújtott hiteleket. Fajtái Egy devizás hitel Több devizás hitel (multicurrency) Deviza alapú Ft hitel Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák dr.Béza Dániel

39 A DEVIZA ÁRFOLYAMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
A pénz is áru, ezért rá is hatnak a keresleti - kínálati viszonyok. Az egyes devizák (valuták) ára (árfolyama) a devizatőzsdéken alakul ki. Meghatározó tőzsdék a New Yorki, a Londoni és a Tokiói tőzsde, de a legtöbb fejlett piacgazdaságú országnak van saját deviza tőzsdéje A keresleti - kínálati viszonyokra ható legfontosabb tényezők; az adott ország import és export szerkezete, a pénzpiacok aktivitása, az adott ország nemzeti bankjának árfolyam-politikája és a spekuláció Az adott deviza iránt keresletet támasztanak: importőrök, nyereséget hazautalók, tőkét kivonó külföldi befektetők, magyar működő-és portfolió tőke exportőrök Az adott deviza kínálatot adják: exportőrök, külföldi működő-és portfoliótőke befektetők dr.Béza Dániel

40 A DEVIZAHITELEK KAMATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
Egy-egy országban a hitelkamatláb egyenlő: irányadó kockázatmentes kamatláb + kockázati felár + profitmarzs. (Az utóbbi két tényezőt erősen befolyásolják a hitelpiaci viszonyok) Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására dr.Béza Dániel

41 MIKOR ÉRDEMES DEVIZAHITELT FELVENNI?
Árfolyam- kockázat fedezése Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Arra számít, hogy az a deviza, amelyben kötelezettségei keletkeznek leértékelődik azzal a fizetőeszközzel (másik deviza), amelyben bevételei keletkeznek. Ez esetben a vállalkozás a számára kedvező irányú devizaárfolyam-változásra spekulál. Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó A devizahitelek esetében a vállalkozás olyan devizában adósodik el, amelynél alacsony a hitel kamatlába, és az alacsonyabb hitelkamatláb révén – még kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változás esetén is- összességében alacsonyabb hiteltörlesztő-részleteket kell fizetnie, mintha abban a devizanemben adósodna el, amelyben bevételei keletkeznek dr.Béza Dániel

42 MILYEN KOCKÁZATA VAN A DEVIZAHITELNEK?
Árfolyam- kockázat A devizában történő eladósodás esetében fennáll a veszélye az árfolyam kedvezőtlen irányú változásának, ami azt eredményezheti, hogy Ft-ban kifejezve egyre magasabb terhet ró az adósra a fennálló devizatartozás törlesztése. Kamatláb kockázat Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. dr.Béza Dániel

43 HOGYAN KEZELHETJÜK AZ ÁRFOLYAM ÉS KAMATLÁBKOCKÁZATOT?
kezelése Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) Kamatláb kockázat kezelése Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot dr.Béza Dániel

44 Levelezőképzés Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra november 22-én! dr.Béza Dániel.


Letölteni ppt "Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések