Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pándi Dóra Edit TE könyvtáros november 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pándi Dóra Edit TE könyvtáros november 20."— Előadás másolata:

1 Pándi Dóra Edit TE könyvtáros 2014. november 20.
Dolgozatírás Pándi Dóra Edit TE könyvtáros 2014. november 20.

2 Mit várnak el tőlünk? Egy tudományos probléma elméleti és /vagy kutatásával foglalkozó diplomamunka szerkezete: Bevezetés: a probléma exponálása (felvetése), a témaválasztás indoklása, a vizsgálat, kutatás célja. Szakirodalmi áttekintés: a vizsgált probléma bemutatása, a vonatkozó elméletek, kutatási eredmények összefoglalása. Kérdésfelvetések, hipotézisek: elméletileg megalapozott, irodalmi ismeretek alapján megfogalmazott, igazolásra váró állítások, melyek megvilágítják a vizsgált jelenséget. Módszerek: a vizsgált személyek, szervezetek, az alkalmazott eszközök és az empirikus adatgyűjtés menetének bemutatása. Eredmények és megbeszélés/megvitatás: az alkalmazott módszer által nyert adatok értékelése, értelmezése, azaz rá kell mutatni arra, hogy milyen jelenségek lehetnek a kapott eredmény hátterében; hogyan értékeli ezt; a kapott eredmények mennyire felelnek meg a szakirodalomi adatoknak, eredményeknek. Összefoglalás és következtetések: az elvégzett munka értékelése, erősségeinek és gyenge pontjainak bemutatása, döntés és reflektálás a dolgozat elején megfogalmazott hipotézisekre, kérdésfelvetésekre. A továbblépési lehetőségek, milyen új területekre (új probléma, más módszer alkalmazása, gyakorlati alkalmazás lehetősége)hívja fel a figyelmet. Összefoglaló: a diplomamunka egyoldalas összegzése. Irodalomjegyzék (egységes formátumban) Melléklet: a vizsgálati módszerek dokumentálása, táblázatok, ábrák, fotók stb.

3 Vázlat a szakdolgozathoz
fejezet mindig egy bevezető fejezet legyen: Miért választottad ezt a témát, és hogy miről fog szólni a dolgozat. Maximum 2 oldal! fejezet: általánosságok a témáról: Például az úszásról valami általános megközelítés. Maximum 5 oldal! fejezet: a témád valamilyen speciális megközelítésből. Például: az úszás szerepe a gyógytestnevelésben. fejezet: speciális megközelítés/ vagy ha kutatás zajlott/ kérdőív/ saját tapasztalat a témával kapcsolatban. további fejezetek, stb. Eredmények levonása, következtetések Összefoglalás

4 A kezdet Ha megvan a cím/téma gondolkodjunk el rajta, mit lehet még belesűríteni a témánkba. Ne feledkezzünk meg a témánk határterületeiről. A szakirodalom gyűjtésénél sokat lendít a munkán, hogy ha mindent beleveszünk, ami érinti témánkat.

5 Például: A témánk „Az úszás jótékony hatása az emberi szervezetre”
Például: A témánk „Az úszás jótékony hatása az emberi szervezetre”. Miről írhatunk itt? Úszás, rehabilitáció, úszás+gyógytestnevelés, úszás+terápia, gyógyúszás. Másik: „A jó és a rossz edző”. Ez a téma felölelheti: edzői magatartás/viselkedés, pszichológia, pedagógia, nevelői tevékenység, edző személyisége, edző-sportoló kapcsolat. Próbáljuk meg minél több irányból megközelíteni a témánkat! Annál több mindenről tudunk írni!

6 A kereső kérdés Nagyon fontos a megfelelő kereső kifejezések megalkotása. Ne csak magyar nyelvű szakirodalomban gondolkodjatok! Fordítsátok le angolra és/vagy németre a kereső kifejezésetek és próbáljatok meg úgy is rákeresni az adatbázisainkban és a Google-ban.

7 A tartalomjegyzék elkészítése miatt a fejezetek címét érdemes a word-ben címsorokká alakítani. Ezekből a word automatikusan el tudja készíteni a tartalomjegyzéket a kijelölt oldalra.

8 Nagyon fontos, hogy a bibliográfiát betűrendbe állítsuk!
Érdemes úgy készíteni a bibliográfiát, hogy minden tételt egymás alá írunk enterekkel elválasztva. Amikor minden szerepel a word-ben betűrendbe állítjuk, és csak ez után számozzuk!

9 Egységesítés! A hivatkozások elkészítésénél nagyon fontos, hogy a dolgozaton belül végig egységes legyen! Mindenhol ugyan abban a formátumban szerepeljen! Ez vonatkozik az elemek sorrendjére és a központozásra is!

10 Felhasználható típusok
Könyv; Könyvfejezet; Folyóiratcikk (internetes folyóirat); Internetes weboldal (nagyon szigorú keretek között); Korábban a témában készült diplomamunka, doktori értekezés.

11 Könyvre való hivatkozás
Szükséges adatok, melyeket fel kell tüntetni a tételben: az összes szerző nevét a kiadás évét a könyv címét a kiadó nevét a kiadás helyét (városnév)

12 Például Földesiné Szabó Gyöngyi , Gál Andrea és Dóczi Tamás (2010): Sportszociológia. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest.

13 Könyvfejezetre való hivatkozás
Szükséges adatok, melyeket fel kell tüntetni a tételben: a fejezet összes szerzőjének nevét a kötetben megjelent sorrendben a kiadás évét a fejezet vagy tanulmány címét, ahogyan a kötetben szerepel a kötet szerkesztőjének nevét (szerkesztőinek neveit), ahogy a kötetben szerepel(nek) a kötet pontos címét a kiadó nevét a kiadás helyét (városnév) a fejezet vagy tanulmány első és utolsó oldalának oldalszámát

14 Például Gál Andrea (2005): Sociological Aspects of Mediated Women’s Sport. In: Földesi, Gyöngyi Szabó és Gál, Andrea (szerk.): New Social Conditions in Sport. MSTT, Budapest

15 Folyóiratcikkre való hivatkozás
Szükséges adatok, melyeket fel kell tüntetni a tételben: az összes szerző nevét a folyóiratban megjelent sorrendben a megjelenés évszámát, amikor a cikk megjelent a cikk címét, ahogyan a folyóiratban szerepel a folyóirat pontos címét annak a folyóiratfüzetnek az évfolyamát, amiben a cikk megjelent annak a folyóiratfüzetnek a számát, amiben a cikk megjelent a cikk első és utolsó oldalának oldalszámát

16 Például Szőts Gábor, Sós Csaba, Petrekanits Máté és Frenkl Róbert (1997): A három makrociklusos felkészülési rendszer nyomon követése orális glukóz tolerancia teszt és spiroergometria segítségével junior korú úszókon. Testnevelés- és sporttudomány, 28. 1, 8-15.

17 Megjegyzés 1. ha az internen vagy adatbázisban találunk folyóiratot, melyen feltüntették a fent említett adatokat, akkor azt úgy írjuk le, mintha valóban a kezünkben lett volna a folyóirat! Nem kell mellé csatolni a linket, de minden adat szerepeljen ott, mintha nem is az interneten találtuk volna a folyóiratot! Például:

18 Internetcím Kerüljük a weboldalakra való hivatkozást, de lehetnek olyan esetek, amikor valami nagyon a témánkba vágó, és szakszerű anyagot találunk az interneten. Vagy esetleg egy PDF dokumentumot, mely nem irható le könyvként és folyóiratként se, de valamiért nagyon szeretnénk szerepeltetni. Akármilyen buta weboldalt ne használjunk fel, csökkenti dolgoztunk minőségét! Például a wikipédiát sem ajánlott!

19 1. eset olyan weboldalt szeretnék leírni, mely egy szakmainak tűnő anyagot tartalmaz, és még a szerző neve is fel van tüntetve Pl: Pincési László: Sportolók kontra edző, viták, érvek, büntetések: Vita az edzővel: Janicsnak bejött, Husztinak nem. Elérhető: Utolsó megtekintés ideje: november 15.

20 2. eset Nincs szerző, csak szakmai anyag
Diszkoszvetés. Elérhető: Utolsó megtekintés ideje: november 15.

21 3. eset PDF fájlra hivatkozás
Dr. Vágó Béla, dr. Gyimes Zsolt, Benczenleitner Ottó, Szalma László: Edzői magatartás és szülői hozzáállás a sikeres atléták felnevelése és menedzselése érdekében. [PDF dokumentum] Elérhető: Utolsó megtekintés ideje: november 15.

22 Korábbi dolgozat Korábban a témában készült szakdolgozat, diplomamunka, doktori értekezés, PhD dolgozat: Ezeket idézni nem szokás, viszont nagyon hasznos lehet. Hiszen ha valaki a mi témánkhoz hasonlót írt egyszer már felderítette a terület szakirodalmát! Mindenképpen nézzük meg az ilyenek irodalomjegyzékét, mert nagyon jó kiinduló pont lehet, hogy Ő mit használt fel. Így nagy segítséggel indulhatunk a szakirodalom feltérképezése során, hiszen valaki korábban már elvégezte a gyűjtést. Ilyenkor az érdekesnek vélt műveket személyesen is meg kell tekinteni! Nem csak bemásoljuk az irodalomjegyzékbe! Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell keresni semmit, hiszen akár több éves is lehet az a dolgozat, azóta számos új szerzemény születhetett a témában.

23 Szövegközi hivatkozás
Ha szó szerint idézem a szerzőt, például egy teljes mondatot emelek át a művéből. Ilyenkor a mondatot idéző jelbe kell tenni és pontosan jelölni, hogy honnan származik. Pl. „Az egyensúlyozási képesség fejlesztése a tornasport egyik legfontosabb és egyben legkomplexebb problematikája.” Ha csak gondolatot, gondolatmenetet veszek át, abban az esetben is jelezni kell, hogy honnan vettem az ötletet. Olyan esetben alkalmazzuk ezt, ha a gondolatot egy könyvből szerezzük, és felismerhető hasonlóság van a mondandóban, még akkor is, ha átfogalmazzuk a mondatot. Ilyenkor is jelölni kell a forrást, de az idézőjelet elhagyhatjuk.

24 Szövegközi hivatkozás formái
A TF tudományos folyóirata, a Kalokagathia hivatkozási formája is például szolgálhat: Gondolatmenet átvétele esetén: Szöveg közben: (Haag, 2002). Két szerző esetében: (Sanders és Graham, 1995). Több szerző esetén, a nevek között vessző, az utolsó szerző előtt vessző: (Salvara, Bognár és Biró, 2002). 3 vagy több szerző esetén vagy kiírom mindet, vagy az „mtsai” rövidítést alkalmazom: (Lathrop és mtsai, 2001). Ha ugyannak a szerzőnek, ugyan abban az évben megjelent két különböző műve és mind a kettőre hivatkozunk: (Bognár, 2002a) később (Bognár, 2002b). Ezt a dolgozat végén

25 Szövegközi hivatkozás formái
Szó szerinti idézet esetén: A szó szerinti idézeteket idézőjelek fogják közre, a hivatkozás megjelöli az oldalszámokat is (Kay, ). Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg (Nagy, 1988a). Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző(;) választja el és a nevek alfabetikus sorrendben követik egymást (Frenkl, 2003; Gergely, 2004; Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003). A szerzők neve minden esetben dőlt betűvel van feltüntetve!

26 Szövegközi hivatkozás formái
Az idézett rész után indexet rakunk és lábjegyzetbe írjuk be az eredeti mű adatait. 1 1 Bucsy Gellértné (2009): The role of physical education in kindergarten in the establishment of life-time sport. In: Hughes, Mike, Dancs, Henriette és Nagyvaradi, Katalin. Data2Win, Cardiff

27 Képek jegyzéke Ha képet illesztünk be a dolgozatba, ugyanúgy le kell hivatkozni, hogy honnan vettük. A dolgozat írása közben készítsünk képaláírást, hiszen ez alapján tudjuk elvégezni a hivatkozást. Ajánlott a kép alá helyezni a szöveget. Pl. 3. ábra: A helyből távolugrás összesített eredményei. Ifj. Tóth János , Tóth János és Hamar Pál (2012): Iskolai testnevelésben és tanórán kívüli labdarúgó foglalkozásokon részt vevő 9-10 éves tanulók teljesítményének elemzése. Magyar Sporttudományi Szemle, ,

28 Felhasznált irodalom A hivatkozott irodalom a tanulmány végére kerül a szerzők (első szerző) szerinti szigorú betűrendben felsorolva. Ugyanannak a szerzőnek a publikációit évszám szerinti sorrendben kell felsorolni. A szövegben előforduló minden hivatkozásnak meg kell jelennie az irodalomjegyzékben.

29 Csatolandók Ne felejtsétek a szakdolgozathoz csatolni az alábbi dokumentumokat: Felhasználási engedély a TF Digitális könyvtár számára Eredetiségi nyilatkozat CD borító sablon Mind megtalálható a „hallgatók/szabályzatok” menüpontban a TF honlapján.

30 Leghasznosabb források
SportDiscus adatbázis, mely elérhető a könyvtárában, vagy otthonról Neptun kóddal. TF Digitális könyvtár A Magyar Sporttudományi Társaság honlapjáról elérhető Magyar Sporttudományi Szemle c. folyóirat. A Magyar Edzők Társasága honlapjáról elérhető Magyar Edző c. folyóirat.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pándi Dóra Edit TE könyvtáros november 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések