Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék ELTE PPK Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék ELTE PPK Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre."— Előadás másolata:

1 Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék ELTE PPK Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre

2 Mit tekinthető a felnőtt ember egyik legfontosabb jellemzőjének?

3 A tapasztalat módszertani felhasználása – a klasszikusok Az igazi tanulás a tapasztalati tanulás, a begyakoroltatáson keresztül történik, a cselekvés által szerezzük meg az „igazi” tudást (Dewey,1938) A felmért tapasztalati tudásra lehet építeni a tanulási folyamatot, a tapasztalat egyfajta kiinduló pontjaként szolgálhat az individualizált oktatás számára a didaktikai folyamatban (többek között Siebert, 1977; Knowles, 1980; Brookfield, 1989.) A tapasztalat feldolgozása lehet maga a tanulás tárgya is. A tapasztalatok reflexív feldolgozásán keresztül – jutunk el az új tudáshoz, például a személyiségfejlesztés terén. (Leirmann, 1998.)

4 Mit nevezünk előzetes tudásnak? Egy képzési programra történő belépéskor, a képzési program megkezdéséhez képest korábban megszerzett kompetenciákat, ismereteket. Önök rendelkeznek-e ilyennel? Mit nevezünk az előzetes tudás elismerésének, vagy validációnak? -az ausztrál modell „működése” Az RPL Central bemutatkozik Miért kiemelten fontos foglalkozni ezzel a kérdéskörrel az andragógiában?

5 A munka világa és az egész életen át tartó tanulás s

6 Szakaszos életút

7 Ciklikus életút

8 Komplex életút

9 Átalakuló társadalom – átalakuló kihívások – folytonos fejlődés (?) Technikai fejlődés Társadalmi változások Migráció Információs „dömping” Az individuum alternatívája: folyamatos innováció és fejlődés, önfejlesztés avagy lemaradás Történelmi párhuzam az emberi sorsok kihívásaira: Sütő András – Anyám könnyű álmot ígért…

10 A felnőttoktatás új formái igazodnak a változásokhoz Levelező tagozat Távoktatás E-learning Esti tagozat Jelenléti vagy nappali tagozatos oktatás Résztvevő-központúság Individualizált tananyag Validációs eljárás Modul-rendszer Kompetenciák Előzetes tudásszint felmérés Csoportbontás

11 A validáció aktualitása

12 Memorandum az Egész életen át tartó tanulásról (2001) Közös európai alapelvek (2003-2004) Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) kutatása és az Európai Leltár (2001, 2005,2007,2010.) Az OECD Oktatási és Kulturális Igazgatósága: RNFIL- kutatás (2006-2010), Az UNESCO Felnőttképzési Központjának kutatása (2008-2012) UNESCO VI. Felnőttoktatási Konferenciája: Franciaország országjelentése (2009) Európai Kézikönyv (European Guideline, 2009) Magyarország: TÁMOP 4.1.3. kutatás (2010)

13 A kutatások eredményei: ország- tipológiák Duvekot-SCHUUR, The unfinished story of VPL, 30.

14 Az OECD vizsgálat eredményei Teljes mértékben kiépült egy nemzeti rendszer Ausztrália, Dánia, Kanada, Norvégia (+ Franciaország, aki nem vett részt a kutatásban) Részben van ilyen típusú működő rendszer (nem teljes) Belgium, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Írország, Hollandia, Mexikó A szakértők szerint csupán részleges tapasztalatokkal rendelkezik az ország Ausztria, Csehország, Izland, Korea, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia Egyáltalán nem működik ilyen rendszer Chile, Görögország WERQUIN,2007, 9. Magyarul TÓT, 2010,26.

15 A nemzetközi kutatások korlátai A felnőttek tanulásának ezen kérdésköre nagyon komplex Nem rendelhetőek egyértelmű mérőszámok a (szemben az Eurostat LLL felmérésével vagy a közoktatásban alkalmazott PISA kutatással)Eurostat LLL felmérésévelPISA kutatás Az oktatási rendszer iránti társadalmi bizalom is változó országonként Fő cél: a jó gyakorlatok elterjesztése, az - adott országok oktatási kultúrájához alkalmazkodó módszerek kidolgozása

16 A validációs rendszer kialakítását befolyásoló tényezők SZOCIÁLIS TÉNYEZŐK GAZDASÁGI TÉNYZŐK DEMOGRÁFIAI TÉNYZŐK TECHNOLÓGIAI TÉNYEZŐK OKTATÁSI RENDSZEREK FEJLETTSÉGE POLITIKAI TÉNYEZŐK ELISMERÉSI RENDSZER OTERO, 2007 alapján.

17 A validáció funkciói Validáció szintjeiA funkció jellemzője Felvételi vizsga alóli mentesség Lehetőség biztosítása a képzésekre történő belépéshez (elsősorban szigorú szelekciós vizsgák kiváltása esetében). Modulok / tantárgyak alóli felmentés Bizonyos ismeretek tanulása alóli mentesség, melyet legtöbbször a képzésben már bent lévő hallgatók részére biztosít az intézmény. Modulok/ tantárgyak összefüggő csoportja alól történő felmentés Több éves képzések esetében jellemző. Például a képzés „emelt szinten” történő megkezdése, egy speciális felvételi vizsga által, amely belépéskor a második vagy harmadik évfolyamon „indítja” el a hallgatót. Angolszász egyetemeknél jelent meg bevezetése (Anglia, Írország). Teljes képesítés megadása Egyelőre néhány ország vezette be ezt a szintet, közöttük Írország, Kanada, Ausztrália és Franciaország. A francia felnőttképzési rendszerben alternatívaként jelenik a meg a nappali tagozatos képzés és a távoktatás mellett a ’validáció, mint egy lehetséges tanulmányi út’.

18 „A tanulás láthatóvá tétele” és jelentősége az egyének életében A járulékos tanulás (Rubinstein, 1964) - kíséri mindennapi tevékenységeinket… A legegyszerűbben elismertethető intézményi oldalról: a munkavégzés során megszerzett szakmai tudás Az önbecsülés / önértékelés megváltozása és megváltoztatása: A holland Certificate of Experience (EVC) bemutatkozó filmje Lépés egy „boldogabb társadalom” felé?boldogabb társadalom

19 Az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) definíciója „ Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem- formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulásba minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.” (Az Európa Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról).  A tanulás fogalma időben kitágult és a tanulás környezete az élet számos színteréhez kötődik.

20 Nem szervezett keretek között lezajló tanulás (informális tanulás) Szociológiai vizsgálatok életút-interjúkon keresztül tárták fel jellegzetességeiket (Tót, 2006) Mozzanatos, időben szakadozott tanulási folyamat Sokszor töredékes tudáselemek Kitől?Mit tanultak?Megjegyzések Nagyszülők, szülők Kerti munka, növénytermesztés, állatok gondozása Életkorhoz igazodó, családi feladatmegosztás NagymamaHímzés, kötés, horgolás, játékbaba- készítés, szappanozás Női munkák, időtöltés AnyaVarrás, ruhakészítés, háztartásNői házimunka ApaBarkácsolás, javítása GyerekekSzámítógép és internetModern technika BarátokGépszerelés, ‘letöltés’, számítógépes programok használata Ellesett ismeretek Tót, 2006 alapján.

21 Konvertálhatóak-e az elsajátított tapasztalatok munkatevékenységekké? Szakmai feladatok Lehetséges szakmai továbbfejlődés Gyermekfelügyelet Kisgyermekgondozó, -nevelő (54) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (31) Betegkíséret Betegkísérő (31) Ápoló (55) KirakatrendezésLakberendező (55) Látványtervező szak (BA) Otthoni feladatok Lehetséges szakmai tudástranszfer FőzésSzakács BetegellátásBetegkísérő, ápoló KertgondozásKertész, parkgondozó AutóvezetésSofőr, fuvarozó, taxisofőr HajvágásFodrász

22 Edward L. Thorndike - Adult learning (1928) - „top tanulás” ↔ „visszaesés” időszaka A felnőtt tanulási képessége és életkora (1874-1949)

23 Forrás: Török Balázs: Felnőttkori tanulás – célok és akadályok, Educatio / 2006. Időmérleg-vizsgálatok - Nemzetközi különbségek

24 A validáció szigetszerű jó példái hazánkban Felmentés Gyakorlati képzés alól Teljes modul alól Szakmai gyakorlat alól Szaknyelvi kurzus alól Teljes képesítés alól

25 Az „előzetes tudásszint mérés és elismerés” úttörője: Franciaország

26 Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenség újratermelése „Egy tehetségtelen, ugyanakkor iskolázottsággal felvértezett ember, és egy alapos, de tanulatlan szakember között akkora lesz egész életük során a különbség, mint a korabeli nemesember és jobbágya között.” (Pierre Bourdieu: Jelentés a College de France számára, 1985)

27 A francia validációs rendszer a számok tükrében 2002 óta működik teljes validációs rendszer 100.000 ember szerzett végzettséget 2010-ig ezen az úton A nők aránya résztvevők között 60-70% 3 éves munkatapasztalat szükséges az eljárás megindításához 1200-1500 euro az eljárás teljes díja 1934-ben jelent meg első előzménye a CNAM mérnökképzésében 30 éve működik felnőttek számára kompetenciamérés és képzési tanácsadó hálózat

28 Portfolió-vizsgálat Deklaratív eljárások Megfigyelés Interjú Szimuláció és a munkatevékenység eredményének bemutatása Prezentáció Vita Teszt és vizsgáztatás Az EU Kézikönyv (2009) ajánlása a validáció értékelés módszertanához

29 A francia validáció módszertana A validáció során a jelöltek csoportos tanácsadásban, majd személyes mentorálásban részesülnek, a felnőttképző-intézmények munkatársai által Az értékelés alapja: ◦ Portfolió bírálat ◦ Gyakorlati vizsga Az eljárásnak létezik egyéni és vállalati formája

30 A CNAM Felnőttképző Egyetem: a validáció egyik éllovasa Fro-ban

31 A párizsi metróban: Arts et Métiers metróállomás

32 A párizsi metróban: a Réaumur- Sébastopol állomás /1.

33 Gérard, 41 éves „Sikerült. Megszereztem a képesítést. Nem gondoltam volna, hogy a bizottság az összes modult elismeri, de végül a portfolióm kiállta a próbát. És a vizsgabeszélgetés is inkább baráti hangulatban telt. Szinte kedvem lenne folytatni, akár a doktori fokozatig. De előtte, azért ezt meg kellene ünnepelni, nem?” A párizsi metróban: a Réaumur- Sébastopol állomás /1I.

34 Néhány érdekes weblap és szervezet Németország: Központi validációs portálKözponti validációs portál Anglia: Learning from ExperienceLearning from Experience Kanada: Association for Prior Learning AssessmentAssociation for Prior Learning Assessment Hollandia: Kenniscentrum - EVCKenniscentrum - EVC Ausztrália: RPL CentralRPL Central …és Magyarországon: TÁMOP 413. projekt eredményeiTÁMOP 413. projekt eredményei (Felsőoktatás)

35 Egy rituális beavatási szertartás emlékei a középkori Európából /1.

36 Egy rituális beavatási szertartás emlékei a középkori Európából /1I.

37 Egy rituális és szakrális beavatási szertartás pillanatképe Afrikából

38 Valahol útközben… Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék ELTE PPK Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések