Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre"— Előadás másolata:

1 Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre
Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék ELTE PPK

2 Mit tekinthető a felnőtt ember egyik legfontosabb jellemzőjének?

3 A tapasztalat módszertani felhasználása – a klasszikusok
Az igazi tanulás a tapasztalati tanulás, a begyakoroltatáson keresztül történik, a cselekvés által szerezzük meg az „igazi” tudást (Dewey,1938) A felmért tapasztalati tudásra lehet építeni a tanulási folyamatot, a tapasztalat egyfajta kiinduló pontjaként szolgálhat az individualizált oktatás számára a didaktikai folyamatban (többek között Siebert, 1977; Knowles, 1980; Brookfield, 1989.) A tapasztalat feldolgozása lehet maga a tanulás tárgya is. A tapasztalatok reflexív feldolgozásán keresztül – jutunk el az új tudáshoz, például a személyiségfejlesztés terén. (Leirmann, 1998.) A felnőtt elme nem „tabula rasa”.

4 Mit nevezünk előzetes tudásnak?
Egy képzési programra történő belépéskor, a képzési program megkezdéséhez képest korábban megszerzett kompetenciákat, ismereteket. Önök rendelkeznek-e ilyennel? Mit nevezünk az előzetes tudás elismerésének, vagy validációnak? az ausztrál modell „működése” Az RPL Central bemutatkozik Miért kiemelten fontos foglalkozni ezzel a kérdéskörrel az andragógiában? Kimeneti oldalról szabályozott tanulási rendszerek – tanulási eredmények alapú szemlélet RPL CENTRAL rövid bemutató: „To attain a career improving qualification, you would normally have to attend a TAFE or other training organisation. You would study for a number of years and by the end of your course you would have developed the skills that you need for your chosen career. But what if you've done things the other way round - what if you have the skills but not the qualification? RPL enables you to have these skills recognised and to attain a formal qualification: you will get the same qualification as people who've trained first. RPL Central® provides the means to do this easily and cost-effectively. You will need to prove that you have the skills required (through your employers, other certificates that you may have, or through obtaining references from people you have worked with), and your assessor will need to be sure that you meet the criteria and competencies for a qualification. They will help you with gathering the right evidence and will let you know if you need to do anything else to meet the criteria.  Once you've proved that you have all the skills you'll receive a formal Nationally Accredited Qualification: the same qualification that you would have received if you had undertaken the actual course. You'll then be able to use your new qualification to develop your career, or to help take your career in a new direction. The first step towards improving your career opportunities is to use the RPL Central® PowerSearch™ tool to match your skills and experience to courses.  To do this, simply go to and start to get the recognition you deserve.”

5 A munka világa és az egész életen át tartó tanulás

6 Szakaszos életút

7 Ciklikus életút

8 Komplex életút

9 Átalakuló társadalom – átalakuló kihívások – folytonos fejlődés (?)
Technikai fejlődés Társadalmi változások Migráció Információs „dömping” Az individuum alternatívája: folyamatos innováció és fejlődés, önfejlesztés avagy lemaradás Történelmi párhuzam az emberi sorsok kihívásaira: Sütő András – Anyám könnyű álmot ígért…

10 A felnőttoktatás új formái igazodnak a változásokhoz
Levelező tagozat Távoktatás E-learning Esti tagozat Jelenléti vagy nappali tagozatos oktatás Résztvevő-központúság Individualizált tananyag Validációs eljárás Modul-rendszer Kompetenciák Előzetes tudásszint felmérés Csoportbontás

11 A validáció aktualitása
APEL PLA Nem formális és informális tanulás elismerése RPL validáció

12 A validáció aktualitása
Memorandum az Egész életen át tartó tanulásról(2001) Közös európai alapelvek ( ) Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) kutatása és az Európai Leltár (2001, 2005,2007,2010.) Az OECD Oktatási és Kulturális Igazgatósága: RNFIL-kutatás ( ), Az UNESCO Felnőttképzési Központjának kutatása ( ) UNESCO VI. Felnőttoktatási Konferenciája: Franciaország országjelentése (2009) Európai Kézikönyv (European Guideline, 2009) Magyarország: TÁMOP kutatás (2010)

13 A kutatások eredményei: ország-tipológiák
Duvekot-SCHUUR, The unfinished story of VPL, 30.

14 Az OECD vizsgálat eredményei
Teljes mértékben kiépült egy nemzeti rendszer Ausztrália, Dánia, Kanada, Norvégia (+ Franciaország, aki nem vett részt a kutatásban) Részben van ilyen típusú működő rendszer (nem teljes) Belgium, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Írország, Hollandia, Mexikó A szakértők szerint csupán részleges tapasztalatokkal rendelkezik az ország Ausztria, Csehország, Izland, Korea, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia Egyáltalán nem működik ilyen rendszer Chile, Görögország WERQUIN,2007, 9. Magyarul TÓT, 2010,26.

15 A nemzetközi kutatások korlátai
A felnőttek tanulásának ezen kérdésköre nagyon komplex Nem rendelhetőek egyértelmű mérőszámok a (szemben az Eurostat LLL felmérésével vagy a közoktatásban alkalmazott PISA kutatással) Az oktatási rendszer iránti társadalmi bizalom is változó országonként Fő cél: a jó gyakorlatok elterjesztése, az - adott országok oktatási kultúrájához alkalmazkodó módszerek kidolgozása

16 A validációs rendszer kialakítását befolyásoló tényezők
SZOCIÁLIS TÉNYEZŐK GAZDASÁGI TÉNYZŐK DEMOGRÁFIAI TÉNYZŐK TECHNOLÓGIAI TÉNYEZŐK OKTATÁSI RENDSZEREK FEJLETTSÉGE POLITIKAI TÉNYEZŐK ELISMERÉSI RENDSZER OTERO, 2007 alapján.

17 A validáció funkciói Validáció szintjei A funkció jellemzője
Felvételi vizsga alóli mentesség Lehetőség biztosítása a képzésekre történő belépéshez (elsősorban szigorú szelekciós vizsgák kiváltása esetében). Modulok / tantárgyak alóli felmentés Bizonyos ismeretek tanulása alóli mentesség, melyet legtöbbször a képzésben már bent lévő hallgatók részére biztosít az intézmény. Modulok/ tantárgyak összefüggő csoportja alól történő felmentés Több éves képzések esetében jellemző. Például a képzés „emelt szinten” történő megkezdése, egy speciális felvételi vizsga által, amely belépéskor a második vagy harmadik évfolyamon „indítja” el a hallgatót. Angolszász egyetemeknél jelent meg bevezetése (Anglia, Írország). Teljes képesítés megadása Egyelőre néhány ország vezette be ezt a szintet, közöttük Írország, Kanada, Ausztrália és Franciaország. A francia felnőttképzési rendszerben alternatívaként jelenik a meg a nappali tagozatos képzés és a távoktatás mellett a ’validáció, mint egy lehetséges tanulmányi út’.

18 „A tanulás láthatóvá tétele” és jelentősége az egyének életében
A járulékos tanulás (Rubinstein, 1964) - kíséri mindennapi tevékenységeinket… A legegyszerűbben elismertethető intézményi oldalról: a munkavégzés során megszerzett szakmai tudás Az önbecsülés / önértékelés megváltozása és megváltoztatása: A holland Certificate of Experience (EVC) bemutatkozó filmje Lépés egy „boldogabb társadalom” felé? Rubinstein (1964): A komponensként végbemenő tanulást nem éljük át tanulásként, hiszen nem azt tesszük, hogy tanulunk, hanem valami mást. Azt éljük át, hogy tudunk valamit, pedig nem is tanultunk.” EVC felirat: „Sok tapasztalatra teszünk sort munkánk során, ami segít fejlődésben. Most lehetségessé vált dokumentálni mindezt egy Tapasztalati Bizonyítványban. Segítségével gyorsabban diplomát szerezhet. Tudja meg, hol tart. Készítesse el Tapasztalati Bizonyítványát!”

19 Az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) definíciója
„Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem- formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulásba minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.” (Az Európa Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról). A tanulás fogalma időben kitágult és a tanulás környezete az élet számos színteréhez kötődik. Az LLL

20 Nem szervezett keretek között lezajló tanulás (informális tanulás)
Szociológiai vizsgálatok életút-interjúkon keresztül tárták fel jellegzetességeiket (Tót, 2006) Mozzanatos, időben szakadozott tanulási folyamat Sokszor töredékes tudáselemek Kitől? Mit tanultak? Megjegyzések Nagyszülők, szülők Kerti munka, növénytermesztés, állatok gondozása Életkorhoz igazodó, családi feladatmegosztás Nagymama Hímzés, kötés, horgolás, játékbaba-készítés, szappanozás Női munkák, időtöltés Anya Varrás, ruhakészítés, háztartás Női házimunka Apa Barkácsolás, javítása Gyerekek Számítógép és internet Modern technika Barátok Gépszerelés, ‘letöltés’, számítógépes programok használata Ellesett ismeretek Tót, 2006 alapján.

21 Konvertálhatóak-e az elsajátított tapasztalatok munkatevékenységekké?
Szakmai feladatok Lehetséges szakmai továbbfejlődés Gyermekfelügyelet Kisgyermekgondozó, -nevelő (54) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (31) Betegkíséret Betegkísérő (31) Ápoló (55) Kirakatrendezés Lakberendező (55) Látványtervező szak (BA) Otthoni feladatok Lehetséges szakmai tudástranszfer Főzés Szakács Betegellátás Betegkísérő, ápoló Kertgondozás Kertész, parkgondozó Autóvezetés Sofőr, fuvarozó, taxisofőr Hajvágás Fodrász

22 A felnőtt tanulási képessége és életkora
Edward L. Thorndike Adult learning (1928) „top tanulás” ↔ „visszaesés” időszaka ( )

23 Időmérleg-vizsgálatok - Nemzetközi különbségek
Forrás: Török Balázs: Felnőttkori tanulás – célok és akadályok, Educatio / 2006.

24 Gyakorlati képzés alól Szaknyelvi kurzus alól Szakmai gyakorlat alól
A validáció szigetszerű jó példái hazánkban Teljes modul alól Teljes képesítés alól Gyakorlati képzés alól Felmentés Szaknyelvi kurzus alól Szakmai gyakorlat alól

25 Az „előzetes tudásszint mérés és elismerés” úttörője: Franciaország

26 Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenség újratermelése
„Egy tehetségtelen, ugyanakkor iskolázottsággal felvértezett ember, és egy alapos, de tanulatlan szakember között akkora lesz egész életük során a különbség, mint a korabeli nemesember és jobbágya között.” (Pierre Bourdieu: Jelentés a College de France számára, 1985)

27 A francia validációs rendszer a számok tükrében
2002 óta működik teljes validációs rendszer ember szerzett végzettséget 2010-ig ezen az úton A nők aránya résztvevők között 60-70% 3 éves munkatapasztalat szükséges az eljárás megindításához euro az eljárás teljes díja 1934-ben jelent meg első előzménye a CNAM mérnökképzésében 30 éve működik felnőttek számára kompetenciamérés és képzési tanácsadó hálózat

28 Az EU Kézikönyv (2009) ajánlása a validáció értékelés módszertanához
Portfolió-vizsgálat Deklaratív eljárások Megfigyelés Interjú Szimuláció és a munkatevékenység eredményének bemutatása Prezentáció Vita Teszt és vizsgáztatás

29 A francia validáció módszertana
A validáció során a jelöltek csoportos tanácsadásban, majd személyes mentorálásban részesülnek, a felnőttképző-intézmények munkatársai által Az értékelés alapja: Portfolió bírálat Gyakorlati vizsga Az eljárásnak létezik egyéni és vállalati formája

30 A CNAM Felnőttképző Egyetem: a validáció egyik éllovasa Fro-ban

31 A párizsi metróban: Arts et Métiers metróállomás

32 A párizsi metróban: a Réaumur-Sébastopol állomás /1.

33 A párizsi metróban: a Réaumur-Sébastopol állomás /1I.
„Sikerült. Megszereztem a képesítést. Nem gondoltam volna, hogy a bizottság az összes modult elismeri, de végül a portfolióm kiállta a próbát. És a vizsgabeszélgetés is inkább baráti hangulatban telt. Szinte kedvem lenne folytatni, akár a doktori fokozatig. De előtte, azért ezt meg kellene ünnepelni, nem?” Gérard, 41 éves

34 Néhány érdekes weblap és szervezet
Németország: Központi validációs portál Anglia: Learning from Experience Kanada: Association for Prior Learning Assessment Hollandia: Kenniscentrum - EVC Ausztrália: RPL Central …és Magyarországon: TÁMOP 413. projekt eredményei (Felsőoktatás)

35 Egy rituális beavatási szertartás emlékei a középkori Európából /1.

36 Egy rituális beavatási szertartás emlékei a középkori Európából /1I.

37 Egy rituális és szakrális beavatási szertartás pillanatképe Afrikából
„A rituális dimenzió ott jelenik meg, hogy a jelölt egy „képzetlen, el nem ismert személyiségből” egy „elismert és képzettséggel rendelkező személlyé válik”. A hagyományos oktatási folyamat záróvizsgájának is van egy „rituális-szakrális” jellege (érettségi, diploma megszerzése, az elsőt bankett, a másodikat pedig ünnepélyes átadó-ünnepség követ, amelynek más és más hagyományai vannak kultúrkörönként). Azonban a validációs folyamatnál azért különösen jelentős ez, mert az eljárás folyamán az illető, aki elismerteti megszerzett tudását – szakmai és személyes értelemben – nem változik meg, nem megy keresztül fejlődési folyamaton. Ő „csak” leírja, értékeli saját korábbi tevékenységét, azonban a sikeres záróvizsga után a „körülötte állók tekintete”, a társadalom megítélése változik meg vele kapcsolatban.” Benkei-Kovács, 2012, 105.

38 Valahol útközben… Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Validációs, az előzetes tudás elismerésének kérdésköre"

Hasonló előadás


Google Hirdetések