Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között ● Magyarország a náci birodalom árnyékában( pl. gazdasági és politikai kényszerek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között ● Magyarország a náci birodalom árnyékában( pl. gazdasági és politikai kényszerek,"— Előadás másolata:

1 A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között ● Magyarország a náci birodalom árnyékában( pl. gazdasági és politikai kényszerek, kitörési kísérletek). ● A területi revízió lépései

2 Trianon június 4 Sopron 1927 Gömbös Gyula Bethlen István Imrédy Darányi Gazdasági világválság Békés revízió Fegyverkezésű egyenjogúság Piac szerzés Győri fegyverkezési program nov.2 Kárpátalja 1940.aug.30. Erdély 1939.márc.15. első bécsi döntés Második bécsi döntés

3 Trianon június 4. Magyarország elvesztette területének kétharmadát és a magyar népesség egyharmadát 1921 Sopron Teljesítési politika Népszövetség

4 1927 Revízió nem akarta a Romániához,Jugoszláviához fűződő kapcsolatait veszélyeztetni Anglia Franciaország Kisantant a kisantant országait támogatta, nemzetközi stabilitás fenntartása érdekében nem feszegette ezt a kérdést Weimari Németország Olasz-magyar örökbarátsági szerződés A magyar elszigeteltséget megtöri az:

5 Gazdasági világválság - Gömbös Gyula Bethlen István Károlyi Gyula eltörölték Magyarország jóvátételi kötelezettségét 1934 megnyílt a német és az olasz piac a magyar mezőgazdasági kivitel előtt Békés revízió Fegyverkezésű egyenjogúság Piac szerzés Közép Európa

6 Darányi Imrédy Győri fegyverkezési program pénzügyminiszter től miniszterelnök 1938-tól Mussolini kénytelen a térségben a vezető szerepet átengedte Hitlernek, ami tovább növelte a német befolyást Magyarországon, annak ellenére, hogy a kormányzó és kormányai lazítani igyekeztek a függőségen.

7 Horthy és Imrédy Béla miniszterelnök ugyanis 1938 augusztusában hivatalos látogatáson járt Hitlernél, aki tudatta velük Csehszlovákia elleni terveit. A jelen lévő Kánya Kálmán szerint a náci vezér azt akarta, hogy Magyarország robbantsa ki a konfliktust, cserébe Szlovákia teljes területét ígérte. A kormányzó visszautasította...A magyar külpolitika megpróbált távolodnia a német befolyástól. Felújítottták a tárgyalásokat a Kisantanttal.. Augusztus végére elértük azt, hogy elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, cserébe Magyarország lemondott az erőszak alkalmazásáról. Viszont az egyezmény életbelépése a kisebbségi kérdés kétoldalú rendezésétől függött, ami megoldatlan maradt. Ebbe a helyzetbe robbant bele München A müncheni kézfogás. Chamberlain angol miniszterelnök és Hitler

8 I. bécsi döntés nov.2 Felvidék Első zsidó törvény. Imrédy viszont, akarva-akaratlan, egyre inkább német bűvkörbe került. Horthy leváltotta, s egy közismerten mérsékelt politikust, a tragikus sorsú Teleki Pált nevezte ki helyére. Ünneplő tömeg fogadja a bevonuló magyar katonákat Kassán.

9 Kárpátalja 1940.aug.30. II. bécsi döntés Erdély Teleki Pál Revízió önerőből - Fegyveres semlegesség 1939.márc.15.

10 Revízió között Magyarország visszaszerezte a trianoni békében elcsatolt területek csaknem felét - kb 5 millió nemzetiségi is Magyarországra került, a magyarság aránya 77,5 % csökkent Teleki Pál

11 Érettségi

12 2013/ május 9. A feladat a magyarországi nyilas mozgalomhoz kapcsolódik. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

13 „4. Akarjuk és követeljük a Hungária Egyesült Földek alkotmányos államtestének, társ és sorsközösségének felépítését, megszervezését, a Magyarföld részéről történő központi állami irányítását; a Magyarföld, Tótföld, Ruténföld, Erdélyföld, Horvát- Szlavónföld és Nyugatgyepű politikai és gazdasági önkormányzatát a Hungária Egyesült Földek államrendszerében. 22. Akarjuk és követeljük a zsidókérdésnek az állam érdekeivel egyező rendezését, a zsidónak, mint fajnak alkotmányos meghatározását, az állam életébe és munkájába való számarányos bevonását, a zsidó bevándorlásnak mindenkorra való beszüntetését, azoknak a zsidóknak a kiutasítását, akik 1914 után kaptak települési engedélyt, akik a világháborúban harcvonalban nem voltak, akik az állam törvényeit megszegik, gátolják, tekintet nélkül arra, hogy mikor települtek meg az Ősföldön. A minden téren megnyilvánuló zsidószellem könyörtelen kiirtását, a megalkuvás nélküli keresztény szellem felépítését követeljük. 23. Akarjuk a munkáskérdés nemzeti, szociális, a munkaadó és a munkás érdekeinek kölcsönös védelmében történő megoldását, a munkásnak az üzem hasznából részhasznot élvező, nyugdíjjogosultsággal rendelkező személyként való kezelését, a szakszervezetek és a sztrájk eltörlését. 27. Akarjuk és követeljük hiteléletünk újjászervezését, a hitelintézetek összevonását állami felügyelet alá helyezés mellett.” (A Nemzeti Akarat Pártjának programja; 1935)

14 a) Milyen területre vonatkozik a Hungária Egyesült Földek kifejezés? ……………………………………………….(1 pont) b) Mit jelent valójában „az állam életébe és munkájába való számarányos bevonás”? (1 pont) ………………………………………………………………………………………………… c) Nevezzen meg egy követelést, ami a munkások helyzetén javítana, és egyet, ami rontana! javítana: …………………………………………………………………….. (0,5 pont) rontana: …………………………………………………………………….. (0,5 pont) d) Nevezzen meg két korabeli európai politikai ideológiát, ami szoros rokonságban áll a nyilasok eszméivel! ……………………………………………………… (0,5 pont)


Letölteni ppt "A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között ● Magyarország a náci birodalom árnyékában( pl. gazdasági és politikai kényszerek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések