Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ének-zene, énekes játék…, és amit egy ilyen helyzetben érdemes elmondani! Óvodával…, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis kérdés…, országépítés!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ének-zene, énekes játék…, és amit egy ilyen helyzetben érdemes elmondani! Óvodával…, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis kérdés…, országépítés!"— Előadás másolata:

1 Ének-zene, énekes játék…, és amit egy ilyen helyzetben érdemes elmondani!
Óvodával…, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis kérdés…, országépítés! Dr. Szarka Júlia

2 A helyzet Aktualitás: Új ÓNOAP!!!
(1996-ban is élénk vita, a zenei nevelési részt „kevesellték” a kollegák) Nincs új a nap alatt??? (a módosításoknak volt oka: több ölbeli játék, migráció, dalosjáték) Elkötelezettségünk!!! (élményszerű és tudatos zenei nevelés)

3 Neveléstörténeti értékeink – zenében
Brunszvik Teréz óvodáiban felhangzó német nyelvű dalok Bezerédi Amália első kottás daloskönyve (Flóri könyve), Kiss Áron és társai szerkesztette, többször átdolgozott dalosjátékok gyűjteménye Kerényi György által rendszerezett, Magyar Népzene Tára "Gyermekjátékok" című kötete Kodály Zoltán és Forrai Katalin mai napig ható munkássága

4 Kutatási – zenei hivatkozások
a zenei transzfer-vizsgálatok eredményei (a mindennapos zenélés hatása nem csak zenei képességeinkre) „a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlata" (japán, angol, amerikai csodálók ott, ahol gépzene szól a ballagáson) zenei értelemben a "Kodály-módszer"-ként ismert világhírű zenepedagógia

5 Énekeljünk, énekeljünk… merre menjünk?
Kodályi alapelvek örökérvényűségének és Forrai Katalin jelentőségének ismétlése törvényszerű minden konferencián (énekhang, 9 hónap, néphagyományoktól a klasszikusokig, mással nem pótolható…)! Most „helyette” érdemes elénekelni: Szita, szita szolgáló… Vígan dalol a madár… Fehér karácsony… Valamennyi az „ÉNÓ”-ban található!!!! Lehet megújulni ebből is!

6 Vígan dalol

7 Fehér karácsony

8 Újdonság Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különböző - köztük az innovatív - pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz.

9 Az óvoda nevelőtestülete elkészíti saját nevelési programját
Hol legyen a zene? Mindenhol, mindenkinek! De differenciálásra törekedjünk úgy, hogy ismerjük a gyerekek zenei képességeit is! Mire épüljön? Forrai könyv! De ne elégedjünk meg évszakonként 3-3 dallal, lapozgassuk gyakrabban hátul is!!!!

10 Ez nem zárja ki a zenei megújulási lehetőségeket, más források használatát, de HITELESEN!
Orrf, Suzuki, Willems, Dalcrose… Kokas… Jelszó: komplexitás, értékőrzés

11 Alapvető zenei feladataink az óvodában (továbbra is!):
Ritmusérzék A zenei hallási – dallami – képességek Tiszta éneklési képesség Zenehallgatóvá nevelés Zenei alkotókedv Mozgás, tánc (?!)

12 Újdonság: „Személyi feltételek”:
Az óvodapedagógus szerepe, elfogadó, segítő, támogató attitűdje a gyermekekkel való kapcsolatában (Reggeli harmat…) Az óvodapedagógus és az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak összehangolt munkájának elvárása. (kánon) Az Alapprogram ugyanitt feladatot írt elő a migráns gyermekeket nevelő óvodák számára. (szülői koncert)

13 Újdonság: Nevelési program!!!!
Bár különböző elnevezésekkel és változatokban, de a legtöbb Helyi Óvodai Programban = nev. Oprogram az Ének, zene, énekes játék címén az ún. zenei foglalkozásokkal, kezdeményezésekkel találkozunk. TEVÉKENYSÉGEK - TEVÉKENYKEDTETÉS 1996 óta többféle lehetőség, a lényeg, hogy a zene sokat fog segíteni = a képességek fejlesztésével fog „előkészíteni” az iskolára! Inkább tevékenység

14 Ritmikai feladatok Lüktetés – egyenletes – metrum –egyforma Ritmus
Összekapcsolás Tempó

15 Tiszta éneklési képesség
Modell! Morgó gyermek

16 Hallásfejlesztés Akusztikus hallás
(magasabb – mélyebb – dallamvonal – kézjel?) (halkabb – hangosabb, hangszínek) Belső hallás (bújtatás, felismertetés)

17 Kiemelt feladat minden „foglalkozáson”
+ Zenehallgatás + Zenei alkotókedv + Mozgás, „óvodai” tánc

18 Újdonság (?) Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Minden tevékenységben kiemelt feladat, a zenei képességfejlesztés különösen alkalmas (szókincs, artikuláció, ritmus, lüktetés, felismertetés stb.)

19 , 1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.

20 2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A kis emberek dalaitól Gryllusig!!!!

21 3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. ZENEOVI CD inkább ne!!! De énekeljünk sokat az „Európai gyermekdalok” két kötetéből!!!!

22 4. A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének. De nem mindegy, milyen a felnőtt minta: énekes mesék, „névsor”, hangszerkészítések stb.

23 Emlékeztető(k): „Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...” “… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. …hogy egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét…. Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel ezután szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.” „Zene nélkül lehet élni…. De minek?”

24 Köszönöm a figyelmet! szarka.julia@gmail.com


Letölteni ppt "Ének-zene, énekes játék…, és amit egy ilyen helyzetben érdemes elmondani! Óvodával…, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis kérdés…, országépítés!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések