Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az otthoni betegellátás feltételei , lehetőségei időskorban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az otthoni betegellátás feltételei , lehetőségei időskorban"— Előadás másolata:

1 Az otthoni betegellátás feltételei , lehetőségei időskorban
1. § E törvény célja a) elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával, b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során, c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon, d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit, e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel, f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését. 2. Cím Alapelvek 2. § (1)

2 Háziorvosi tevékenység_alapellátás
Az alapellátás 88. § (1) A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.

3 Az alapellátás feladata
Megelőző tevékenység, szűrések (hallás, mammográfia, prostata szűrés ) Egészségi állapot figyelemmel kísérése, gondozás,gyógykezelés Szakorvoshoz irányítás A beteg állapotától függően ez otthonában vagy a háziorvosi rendelőben is megvalósulhat.

4 Egyéb lehetőségek Otthonápolási szolgálaton keresztül:
Egészségügyi szakképzettség_gyógytorna -ápolási tevékenység -hospice szolgáltatás Házi gondozás : szoc. Szolg. Központon keresztül

5 Meghatározó körülmények
Feladatom : beszéljük át, milyen módon tudjuk az idős betegeket, ( nem betegek időseket ) megfelelően ellátni. _egészségi állapot :fizikai, szellemi állapot _lakhatási körülményei _családi háttér: -szociális ellátó rendszer _közbiztonság

6 Idősek ellátása Életünk során sok minden történik velünk, sok mindenre gondolunk. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek korábban eszünkbe sem jutottak, ezek közé tartozik az öregedés folyamata is. O.W: Holmes : az ember mindig megdöbben, amikor életében először „öregnek „ mondják, mert úgy érezzük,hogy bennünk valaki más az, aki „öreg „. Az életkorunkra történő ráébredés elsősorban nem magunkból, hanem másokból ered. Az egészségügyi törvény segítséget nyújt betegnek és egészségügyben dolgozónak egyaránt a betegellátásban.

7 A Korfa eltolódása Nem lenne-e helyes, hogy az ifjúsági ügyekkel foglalkozó intézményekhez hasonlóan a növekvő számú nyugdíjasokkal foglalkozó intézményeket létrehozni ? Kit tekintünk idősnek ? WHO: fiatal -30 éves kor idős fiatal v. érett -45 éves kor középkorú: év öregedő: 74 éves korig öreg: év aggkor : 90 év felett

8 egyedüllét A éves ffiak 13 %-a, a nők 35 %-a egyedülálló. Az idős emberek 62 %-a nem kap gyermekeitől támogatást még alkalmanként sem .SŐT!! Az idősek közül néhányan otthonokba vonulva élik életüket, mások elszántan védelmezik önállóságukat. Sokszor látjuk, hogy a környezet nem elég toleráns az időskorúakkal szemben, gyakran szülő-gyermek kapcsolat helyett a nagyszülő-unoka kapcsolat kerül előtérbe

9 Leggyakoribb betegségek időskorban
- szív-,érrendszeri betegségek -cukorbetegség- -daganatos megbetegedések -mozgászervi megbetegedések -mentális betegségek

10 1: szív-érrendszeri megbetegedések
1: szív-érrendszeri megbetegedések: az esetek jelentős részében megfelelő gyógyszeres th-val a beteg önmaga ellátására megfelelő segítséggel képes. Fontos az idős szívbeteg nagy gyakoriságú otthoni ellenőrzése,rendszeres gyógyszerszedés,lakáson kívüli tevékenység (bevásárlás, gyógyszerfelírás,orvosi ellenőrzés ) segítése. Gondozónő és háziorvos megfelelő kapcsolata .

11 Magasvérnyomás-betegség
60 év felett egyre jelentősebb a kis erek fali megvastagodása, a nagy erek rugalmatlanná válnak,systolés vérnyomás emelkedés alakul ki. Következmény : csökken a szervezet reserv kapacitása. Megfelelő kezelés: 1.szív-érrendszeri szövődmények csökkennek 2.cerebrovasc.események száma csökken

12 Esetbemutatás Pl.:B.J-né. korábban nagy gyakorisággal kórház, gondozónő gyógyszereit kiadagolja,gondoskodik a folyamatos ellátásról, otthoni vérvétel ho-i rendszeren keresztül.1 éve kórház ellátást nem igényelt

13 Specialitások az időskori therápiában
1.korábbi koszorúér betegség 2.prostata megbetegedés 3. vesebetegség 4..egyéb betegségekre szedett gyógyszerek, kölcsönhatás:kis dózisokkal kezdés, 5.vízhajtók szedése !!! 6. együttműködés

14 Koszorúér betegségek Életkori korlát nélkül akut coronarográfia , a betegek egy része nehezen vállalja a beavatkozást. Részletesen elmagyarázva a vizsgálatot, az elmaradás következményeit, általában vállalják a vizsgálatot. Eredményes kardiológiai rehabilitáció .

15 Az önrendelkezéshez való jog
15. § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. 6) A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére

16 Diabetes mellitus 2.Cukorbetegség: a beteg és környezete nagyfokú együttműködése szükséges (gyógyszeres és életmódi ) . A gyógyszeres therápia, fizikai munka és az étkezés összehangolása fontos (tavaszi munkák )

17 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről1
i) sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne; j) veszélyeztető állapot: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene; Az emberi méltósághoz való jog 10. § (1) Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. (2) A betegen - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. (3) Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható. (4)41 A beteg személyes szabadsága - ellátása során - fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható. Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. A korlátozó intézkedés csak addig tarthat, ameddig az elrendelés oka fennáll. (5)42 Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását - ha e törvény kivételt nem tesz - a beteg kezelőorvosa rendeli el. A kezelőorvos az alkalmazást megelőzően, - amennyiben ez nem lehetséges az alkalmazás megkezdését követően a lehető legrövidebb időn belül - rögzíti az egészségügyi dokumentációban a korlátozó módszereket vagy eljárásokat, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk időtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a kezelőorvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. Korlátozó módszerek és eljárások alkalmazása esetén a beteg állapotát és testi szükségleteit rendszeresen - a szakmai szabályoknak megfelelően - ellenőrizni kell. A beteg egészségügyi dokumentációjában az ellenőrzés tényét és eredményét fel kell tüntetni. (6) A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. (7) A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

18 Esetbemutatás N.Z. ffibeteg,gyakran elfelejt étkezni. Ilyenkor agresszív, néhány alkalommal eszméletvesztés. Kórházi felvétel ? Család-házastárs oktatása a megfel.étkezés miatt. Megvalósul-e ? Családon belüli egymásra figyelés ? Teendő :psychiátriai kezelés ?

19 Diabetes mellitus 2. B)D.J-né egyedül elő idős nő, gondozónő vásárol, diétás étkezés, stabil állapot. Kertjét rendezi, a megfelelő mozgás, diéta mellett állapota szinten tartható. Környezetből kiemelés a beteg kárára válna

20 Időskori rizikó A legsúlyosabb veszélyeztető tényező, ami lényegesen befolyásolja az öregkori neurotikus és depresssziós tünetek kialakulását, a TÁMOGATÓ CSALÁD hiánya.

21 Psychiátriai megbetegedések
Alzheimer kór A, időskori dementiák : az időskori szellemi hanyatlás leggyakoribb tünete a friss, megjegyző emlékezet kifejezett mértékű zavara szokott lenni. A betegség előrehaladtával a betegek már önálló életvitelre (szla befizetés, főzés, vásárlás ) nem alkalmasak. Gyakran a páciens magatartásában következik be valamilyen jelentős és esetenként a gondozó helyzetét nagyon megnehezítő változás. (szorongás, depresszio, hallucinációk, téveseszmék ) Agitáció Bolyongás ( gyógyszeresen nem befolyásolható )

22 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről1
Az emberi méltósághoz való jog 10. § (1) Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. (2) A betegen - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. (3) Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.

23 Agyi érbetegségek Neurológiai betegségek, stroke. Egyre pozitívabb a betegek hozzáállása,jó médiakampány. Fontos a gyors segítség kérés Kevesebb maradványtünet, rehabilitáció, otthoni életvitel

24 Mozgásszervi elváltozások
Balesetek: gyakori combnyak és végtagtörések, koponyasérülések. Műtét után lehetőség van otthoni rehabilitációra, gyógytornára. Jelentős a fejlődés az időskori mozgásszervi elváltozásokban. Lehetőség protézisre, gyakori fizikotherápiás kezelésre, korszerű fájdalomcsillapításra Jelentős fejlődés az osteopor. Therápiában Mozgáshiány (emésztés, légzési zavar, izomdysf. )

25 A rendszeres mozgás előnyei
A mozgás kultúrája életünk során alakul ki bennünk A rendszeres mozgás pozitív élettani hatásai:-javul a szív és tüdő teljesítőképessége Csökken a vérnyomás Csökken a vércukorszint Csökken a koleszterinszint Nő a szívizomzat kisereinek száma Normál testsúly megőrzése Javul az ízületek mozgástartománya

26 A mozgáshiány következményei
Az izomzat gyengülése (-paravert.izom ) A keringés, RR alkalmazkodik az ülő és fekvő életmódhoz Álláskor, járáskor szédülés alakul ki. A légzés hasi típusúvá válik A csontok leépülése indul be-osteoporosis Vannak vizsgálatok, amelyek szerint a rendszeres tréning késlelteti az időskori dementia kialakulását is.

27 A tartós fizikai inaktivitás tünetei
Izomerő csökkenés (1 hét után akár 20 % is ) Fáradékonyság Izomsorvadás (inkább az alsó végtag izmaiban ) Izületi contracturák Izom fibrotikus degeneraciója Csontritkulás (6 hónap_50% )

28 A tartós fizikai inaktivitás
Szív-és érrendszeri tünetek Ortoszatikus hypotensió Nyugalmi pulsusszám emelkedés Szív izomerő csökkenés Trombosis, embolia gyakoribbá válik

29 A tartós fizikai inaktivitás
Légzőrendszeri tünetek Elégtelen köhögés Vitálkapacitás csökkenése Légúti fertőzések előfordulása

30 A tartós fizikai aktivitás hiány
Gyomor-bélrendszeri tünetei Étvágytalanság Fogyás Alultápláltság Székrekedés

31 Étvágytalanság -Folyadékfogyasztás
Az idős szervezet érzékenyebb a folyadékhiányra Szomjúságérzet csökken Nehezebben áll helyre a fiziológiás állapot Nagy víztartalmú élelmiszerek ( veseműködési zavar, hypotonia, szédülés, izomgyengeség )

32 A tartós fizikai inaktivitás
Vizeletkiválasztó rendszer Inkontinencia :akaratlan, objektíven kimutatható vizeletvesztés, amely szociálisan és higiénikusan is hátrányosan érinti a beteget. (urológiai, lelki okok,hormonváltozás,gyógyszerek,székrekedés) Visszatérő húgyuti fertőzések Hólyagkövesség Vzeletinkontinencia:

33 A tartós fizikai inaktivitás tünetei
Bőrtünetek Felfekvések Gomás és bakteriális bőrfertőzések körömbenövések

34 A tartós fizikai inaktivitás
Központi idegrendszeri tünetei Szorongás Alvászavar Depresszió Érzelmi és viselkedési zavarok Szellemi leépülés A mobilizáció során a fokozatosságot érdemes betartani. Előbb az ülő, majd az álló testhelyzetben való alkalmazkodás szükséges(fásli,véralvadásgátló, gyógytorna, bőr tisztán tartása.

35 A tartós fizikai inaktivitás
„ a mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené „.

36 Ápolás a) a beteg azon tevékenységének segítésére irányul, amely elvégzésére a beteg egészségi állapota miatt önállóan képtelen vagy elvégzése jelentős nehézséggel, illetve állapotromlással járna, valamint amelynek elvégzése speciális felkészültséget igényel, b) a beteg önellátó képességének helyreállítására, a betegség okozta fájdalom csökkentésére és a szenvedés enyhítésére irányul, c) a t ényleges vagy lehetséges egészségi problémákra bekövetkező reakciók, szükségletek felismerését szolgálja, d) a kezelőorvos által elrendelt terápiás tervben előírt beavatkozások végrehajtását szolgálja, e) egészségnevelési és tanácsadási feladatokat lát el.

37 Daganatos megbetegedések
A súlyos állapotú, gyógyíthatatlan betegek otthoni hospice ellátást kérhetnek. Ez magába foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítését a beteg ápolásában, és a hozzátartozók lelki gondozását a betegség és a gyász időszakában. Egyre több beteg veszi igénybe.

38 A haldokló beteg gondozása
99. § (1) A haldokló beteg gondozásának (a továbbiakban: hospice ellátás) célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése. (2) Az (1) bekezdés szerinti cél érdekében a beteg jogosult fájdalmának csillapítására, testi tüneteinek és lelki szenvedéseinek enyhítésére, valamint arra, hogy hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló más személyek mellette tartózkodjanak. (3) A hospice ellátást lehetőség szerint a beteg otthonában, családja körében kell nyújtani.

39 További jó egészséget kívánok !


Letölteni ppt "Az otthoni betegellátás feltételei , lehetőségei időskorban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések