Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kalandozó magyarok jellemzése a korabeli forrásokban. Szent István törvényalkotó tevékenysége. Tk 3- Herber, Martos, Moss, Tisza: Történelem 3 Tk.1 (Sz)-Száray.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kalandozó magyarok jellemzése a korabeli forrásokban. Szent István törvényalkotó tevékenysége. Tk 3- Herber, Martos, Moss, Tisza: Történelem 3 Tk.1 (Sz)-Száray."— Előadás másolata:

1 A kalandozó magyarok jellemzése a korabeli forrásokban. Szent István törvényalkotó tevékenysége. Tk 3- Herber, Martos, Moss, Tisza: Történelem 3 Tk.1 (Sz)-Száray Miklós Tk.1.Fk- Forrás központú történelem Száray Miklós T.(G Sz I).- G. Szabó István:Tréning 3. 2 A honfoglalás A honfoglaló magyarság társadalmának és életmódjának jellemzése források alapján Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége PI

2 Géza Német-római Császárság I. Ottó962 973 Pannonhalma Kereszténység Géza fejedelem politikája Koronázás Esztergom Koppány szeniorátus Szent István Fehérvár 997-1000-1038 Államalapítás egyházszervezés érsek Esztergom tized KIRÁLYI VÁRMEGYÉK Várbirtok ispán Várjobbágy Várnépek Trónutódlás Sz. ImreSz. Gellért 1083

3 GÉZA FEJEDELEMSÉGE Tk I.-202.old KORONÁZÁS Tk.I.(Sz)-202.old ÁLLAMSZERVEZÉS-Tk II.(Sz)-74.old TRÓNUTÓDLÁS-Tk II.(Sz)-74.old http://www.youtube.com/watch?v=WG4Q2w0EeF8 http://www.youtube.com/watch?v=6ZYNw6VWp9Q http://www.suliaweben.hu/index.php?page=single&tk=38 http://www.youtube.com/watch?v=zji9yxaJJKE A magyarság szentjei 1.

4 Géza fejedelemsége Taksony fejedelem. A bécsi képes krónika 33. lapjának miniatureje után. Rajzolta Déry Béla http://mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c400147.htm Taksony falu. Rajzolta Dörre Tivadar SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE Géza fejedelem. A bécsi képes krónika 38. lapjának miniatureje után. Rajzolta Déry Béla

5 (Képes Krónika) Géza Merseburgi Thietmar : Krónika Géza teteiről keveset írnak krónikáink. Gézát a hagyomány keménykezű, sőt kegyetlen uralkodónak mutatja be. Tk.3-37.old: A fejedelem az uralkodó szakrális tiszteletének hagyományait folytatta, s a keleties vonásokat nyilván erősítette édesanyjának besenyő származása is. A korabeli krónikák szerint Géza uralkodására nagy hatással volt felesége is. Sarolt az erdélyi gyula lánya görög-keresztény vallású volt. http://www.youtube.com/watch?v=WG4Q2w0EeF8 Magyar történelmi arcképcsarnok - Géza (972-997)

6 Kereszténység Quedlinburg I. Ottó nem lesz a császár alattvalója, de hajlandó vele együttműködni Géza 973 Magyarországon a kereszténység a X. század közepén keleti kereszténység formájában már jelen volt. Gézának tehát nem abban kellett döntenie, felvegyük –e a kereszténységet, hanem abban, hogy melyiket vegyük fel

7 Géza. A tanulságokat levonva Géza fejedelem előtt három nagy feladat állt : Békében maradni a szomszédokkal Felvenni a nyugati kereszténységet és bármi áron megteremteni a központi hatalmat Bizánci CsászárságNémet-római Császárság megerősödött, hozzákezdett a bolgár területek elfoglalásához I. Ottó962 Fejedelemségének kezdetén az ország belső ellentétei megnőttek és az ország külpolitikai helyzete veszélyessé vált:

8 Három lovag teljes fegyverzetben Az európai mintának megfelelően felállított egy nehéz fegyverzetű elit sereget. (kétélű kard, sodronying, sisak ) Tk 3.-39.old: A központosító törekvések között létkérdés volt a katonai szervezet kiépítése, amiben Gézának két nagy érdeme volt. Valószínűleg már uralkodása első felében sikerült elérnie, hogy csak ő és feltétlen hívei rendelkeztek katonai kísérettel. A másik pozitívum az volt, hogy a hadsereg fenntartásáról belső erőforrásokból gondoskodott…. (Képes Krónika)

9 Vajk Gizella (Képes Krónika)‏ Templom alapítása Óbudán Géza politikájának fontos eszköze volt saját majd gyermekeinek a házassága. A dinasztikus házasságokkal is igyekezett a békét megszilárdítani. Géza fejedelem, korában páratlan módon, kerülte a háborúskodást. Uralkodása idején nem indított sem támadó, sem bosszúálló hadjáratot, sőt a béke érdekében még bizonyos határterületek feladását is vállalta

10 isten ördög böjt bűn egy Boldogasszony Honfoglalás előtti, török eredetű: vallással kapcsolatos fogalmak gyónás

11 isten ördög böjt bűn egy Boldogasszony Honfoglalás előtti, török eredetű: vallással kapcsolatos fogalmak gyónás

12 A sikeres térítő Szentgalleni Bruno. Ő hozta magával a Szent Márton kultuszt, amelynek hatására megkezdték építeni a pannonhalmi Szent Márton apátságot. Német-római Császárságtól hittérítő papokat kért

13 II. Szilveszter Koppány Szent Márton Astrik Koronázási jelvények Érsekség alapító oklevelét Géza Pannonhalma Szent István érsek Esztergom Fehérvár Magyar történelmi arcképcsarnok - Szent István (1000-1038) http://www.youtube.com/watch?v=6ZYNw6VWp9Q

14 Koronázás

15 Koppány Koppány lefejezése István Géza halála után : szeniorátus Uralkodót elsőszülött fia követi a trónon Tk 3- 149. old. Az új fejedelem fő ellenfele Koppány volt, aki magát tartotta a jogos örökösnek. Ő először Veszprém várát támadta meg, mely a királynéé volt. Ez a levirátus ősi szokása miatt történt……István seregének vezérévé Hont és Pázmányt tette. A csata előtt Szent Márton segítségét kérte és fogadalmat tett, hogy ha győz, Somogyot a pannonhalmi apátságnak adományozza. István hadainak közeledtére Koppány felhagyott Veszprém ostromával. A két sereg valahol Veszprém és Várpalota között ütközött meg. István modernebb, nyugati módon felfegyverzett serege győzött Koppány könnyűlovasai felett. A csatában Koppány is életét vesztette. A megtorlás azóta is vitatéma, Koppány testét felnégyelték, és négy különböző vár kapujára tűzték ( Esztergom, Veszprém, Győr és Erdély)

16 II. SzilveszterIII. Otto Egyetemes keresztény birodalom Magyarország a keresztény Európa része de független idegen hatalmaktól Önálló magyar egyházszervezet Szent István

17 1001.jan. 01. Esztergom 997-1000-1038 II. Szilveszter KORONÁZÁS pápa A koron á z á s időpontja bizonytalan. 1000. dec. 25 Istvánnak szabad kezet (apostoli hatalmat) adott a magyar egyház kialakítására és térítésre. A korona nemcsak világi, hanem egyházi hatalmat is jelentett. http://www.suliaweben.hu/index.php?page=single&tk=38 Szent István király államalapító munkája 997 - 1038 Fehérvár

18 1001.jan. 01. Esztergom 997-1000-1038 II. Szilveszter KORONÁZÁS pápa A koron á z á s időpontja bizonytalan. 1000. dec. 25 Istvánnak szabad kezet (apostoli hatalmat) adott a magyar egyház kialakítására és térítésre. A korona nemcsak világi, hanem egyházi hatalmat is jelentett. wwwhttp://.suliaweben.hu/index.php?page=single&tk=38 Szent István király államalapító munkája 997 - 1038 Fehérvár

19 Államalapítás: - Egyházszervezés - Királyi vármegye rendszer kiépítése http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=001_sztistvan1 Az államszervezés irodalma/ Szent István király első törvénykönyve/ (1001 körül)

20 egyházmegyét nyugati típusú egyházszervezet tized érsek esztergomi ( a magyar egyház függetlené vált a német birodalmi egyháztól) Az egyház anyagi alapja birtok adományok A térítés és egyházszervezés eredményeit törvényekkel biztosította, elrendelte: böjtök betartását, gyónást, részvételt a vasárnapi misén Közvetlenül a koronázás után hozzákezdett megszervezni Nyolc hozott létre Az egyház élén

21 egyházmegyét nyugati típusú egyházszervezet kialakításához tized érsekesztergomi (a magyar egyház függetlené vált a német birodalmi egyháztól) Az egyház anyagi alapja birtok adományok A térítés és egyházszervezés eredményeit törvényekkel biztosította, elrendelte : böjtök betartását, gyónást, részvételt a vasárnapi misén Közvetlenül a koronázás után hozzákezdett megszervezni Nyolc hozott létre Az egyház élén

22 A középkori magyar egyház felépítése Tk.1 Fk (Sz)- 76.old Helyezze el a magyar egyházat a katolikus közösségben! Elemezze a helyzet politikai vonatkozásait! Vázolja fel a káptalanok helyét az egyházszervezetben és szerepüket az egyház és az ország életében! Hogyan viszonyult az egyházi hierarchia a világi közigazgatáshoz?

23 Törvény rendelte el, minden tíz falu …. Nem maradtak fenn azok a templomok, amelyeket István vagy László király említ törvényeiben. Ezek nagy része fából ácsolt, sárból rakott, döngölt falu kis építmények voltak, amelyek a különböző pusztító hadjáratok áldozataivá váltak. A ma is ismert, más tartós anyagból épült első falusi templomok a XII.-XIII. századból maradtak fenn. mindenkinek megvan a maga kötelessége: - az uralkodóé: legyen pap - a püspöké: be legyen rendezve a templom - a népé: eltartsa az egyházat - ennek érdekében vezetik be a tizedet, az első adót.

24 Törvény rendelte el, minden tíz falu építsen templomot Nem maradtak fenn azok a templomok, amelyeket István vagy László király említ törvényeiben. Ezek nagy része fából ácsolt, sárból rakott, döngölt falu kis építmények voltak, amelyek a különböző pusztító hadjáratok áldozataivá váltak. A ma is ismert, más tartós anyagból épült első falusi templomok a XII.-XIII. századból maradtak fenn. mindenkinek megvan a maga kötelessége: - az uralkodóé: legyen pap - a püspöké: be legyen rendezve a templom - a népé: eltartsa az egyházat - ennek érdekében vezetik be a tizedet, az első adót.

25 Kolostorok Zalavári romok Pannonhalma – Bencés apátság Pécsvárad Az uralkodó a keresztény egyház megszervezésén túl gondoskodott az új vallásnak megfelelő kultúra létrehozásáról is. Magyarországon is a kolostorok a tudomány és az iskolázás központjaivá. Elöl jártak ebben a Szent Benedek életszabályait követő szerzetesek. Számukra István király Zalaváron, Bakonybélen és a Pécs melletti Pécsváradon kolostort alapított, valamint befejezte a pannonhalmi apátság építését. Szent István azonban nem csak a nyugati, latin nyelvű papságra volt tekintettel. Keleti szerzeteseket is szívesen látott. Így Veszprémvölgyben görög nyelvű apácákat telepített le, ellátva őket földbirtokokkal. http://www.youtube.com/watch?v=zji9yxaJJKE A magyarság szentjei 1.

26 Pécsvárad

27 A királyi megyerendszer kialakulása

28 KIRÁLYI VÁRMEGYÉK ispán Hont Szolnok Doboka Csanád Veszprém

29 KIRÁLYI VÁRMEGYÉK ispán Tk. II. (sz, Sz)- 38.old.: ….A vármegyerendszer a királyi hatalom megerősödésével párhuzamosan, először az ország középső vidékén épült ki, majd lassan a perem területeken. Több esetben a korai, nagy területű megyékből szakadtak le újabbak, így a megyék száma növekedett. Nevüket legtöbbször a központjukat adó várról nyerték el. (Doboka, Csanád, Hont) Vármegye alatt az Árpád-korban két fogalmat értettek, melyek különböző feladatköröket takartak: egyrészt a királyi vármegyét, mint közigazgatási egység volt, másrészt a királyi várhoz szétszórtan tartozó földeket, a várispánságokat. Latinul mindkettőt comitatusnak nevezték. A várispánságok voltaképpen a király magánföldjei voltak, s gazdasági feladatokat láttak el. Az itt előállított termékekkel látták el a királyi várakat és az országban kíséretével utazó uralkodót. A királyi hadszervezet is a várispánságokra épült. Milyen birtokok voltak a királyi vármegye területén. Állapítsa meg az ábra alapján ezek arányait! Milyen szerepe volt a királyi várbirtoknak? Kik éltek a királyi birtokok jelentős részén?

30 KIRÁLYI VÁRMEGYÉK Központok amelyek biztosítják a király hatalmát Közigazgatási rendszer VÁRAK Várak élénVárispánságokra ráépülve jöttek létre várispán Összefüggő terület Megyés ispán Határain belül nemcsak várnépek Királyi Egyházi Világi birtokosok alattvalói éltek A király nevezte ki – akaratának végrehajtója – Bíráskodott – Beszedte a királyi jövedelmeket – Vezette a megye haderejét (várjobbágyok)

31

32 Királyi birtok Várjobbágy Várbirtok Udvarbirtok nádor Ispánok Várnépek Királyi szerviens A föld nagy része királyi tulajdonban volt (2/3)‏ Feladata a királyiudvar ellátása élén A legmagasabb világi méltóság A vár ellátását és katonai feladatokat végző tisztjei Királyi hadsereg

33 Királyi birtok Várjobbágy Várbirtok Udvarbirtok nádor Ispánok Várnépek Királyi szerviens A föld nagy része királyi tulajdonban volt (2/3)‏ Feladata a királyiudvar ellátása élén A legmagasabb világi méltóság A vár ellátását és katonai feladatokat végző Királyi hadsereg

34 Királyi birtok Várjobbágy Várbirtok Udvarbirtok nádor Ispánok Várnépek Királyi szerviens A föld nagy része királyi tulajdonban volt (2/3)‏ Feladata a királyiudvar ellátása élén A legmagasabb világi méltóság A vár ellátását és katonai feladatokat végző tisztjei Királyi hadsereg

35 http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ A korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása, Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Admonitiones (Intelmek) című latin nyelvű műve. Az írás tíz rövid fejezetből áll, erősen vallásos tartalommal és utalásokkal - A katolikus hit megőrzéséről - Az egyházi rend becsben tartásáról - A főpapoknak járó tiszteletről - A főemberek és vitézek tiszteletéről - Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról - A vendégek befogadásáról és gyámolításáról - A tanács súlyáról - A fiak kövessék az elődöket - Az imádság megtartásáról - A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről http://www.youtube.com/watch?v=ORo-pVq2wbg SZENT ISTVÁN INTELMEI http://www.youtube.com/watch?v=BzwApfgD4WQ Intelmek (Bárd együttes) SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

36 http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ A korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása, Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Admonitiones (Intelmek) című latin nyelvű műve. Az írás tíz rövid fejezetből áll, erősen vallásos tartalommal és utalásokkal http://www.youtube.com/watch?v=ORo-pVq2wbg SZENT ISTVÁN INTELMEI http://www.youtube.com/watch?v=BzwApfgD4WQ Intelmek (Bárd együttes) SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

37 http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ A korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása, Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Admonitiones (Intelmek) című latin nyelvű műve. Az írás tíz rövid fejezetből áll, erősen vallásos tartalommal és utalásokkal - A katolikus hit megőrzéséről - Az egyházi rend becsben tartásáról - A főpapoknak járó tiszteletről - A főemberek és vitézek tiszteletéről - Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról - A vendégek befogadásáról és gyámolításáról - A tanács súlyáról - A fiak kövessék az elődöket - Az imádság megtartásáról - A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről http://www.youtube.com/watch?v=BzwApfgD4WQ Intelmek (Bárd együttes) SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

38 Benczúr Gyula- Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot. ( Oltárkép a budapesti Szent István bazilikában) Szent István legendája Hartvik püspöktől „…. Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, elõszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsõítõ nagyjait; elõször megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak….. kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.« ”” http://www.youtube.com/watch?v=wptPBpD6VXE http://www.youtube.com/watch?v=Dr4QDH4UZag Apostol Király (Bárd együttes) A Szent István dicsértessék (népdal) http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=042_055_Hartvik http://www.youtube.com/watch?v=DVLH3-1OvNE A Szent István dicsértessék (népdal) http://www.youtube.com/watch?v=j6wQnzaa73I A Szent István dicsértessék (népdal/gyermek korus

39 Benczúr Gyula- Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot. ( Oltárkép a budapesti Szent István bazilikában) Szent István legendája Hartvik püspöktől „…. Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, elõszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsõítõ nagyjait; elõször megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak….. kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.« ”” http://www.youtube.com/watch?v=Dr4QDH4UZag Apostol Király (Bárd együttes) http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=042_055_Hartvik http://www.youtube.com/watch?v=DVLH3-1OvNE A Szent István dicsértessék (népdal)

40 Szent Jobb (1 rész) http://www.youtube.com/watch?v=whkTmzdA8uc http://www.youtube.com/watch?v=jL9MJTBSXgE http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/inde x.php?file=032_038_Istvan_Nagy_legenda Szent István király Nagy legendája Szent Jobb (2. rész)

41

42 Trónutódlás

43

44 Sz. László Vazul Könyves Kálmán halála után felbomlás fenyegette a magyar államot német támadás Sz. Imre Sz. Gellért trónviszály Trónutódlás Vadászaton meghalt István Pogány lázadás A királyi hatalmat ismét megerősítette http://www.ehumana.hu/arpad/szoveg/eg06-1.htm http://www.magyarzenetortenet.hu/do/doak03.html /Szent Gellért püspök nagy legendája/ 1083. augusztus.20

45 Sz. László Vazul Könyves Kálmán halála után felbomlás fenyegette a magyar államot német támadás Sz. Imre Sz. Gellért trónviszály Trónutódlás Vadászaton meghalt István Pogány lázadás A királyi hatalmat ismét megerősítette http://www.ehumana.hu/arpad/szoveg/eg06-1.htm http://www.magyarzenetortenet.hu/do/doak03.html /Szent Gellért püspök nagy legendája/ 1083. augusztus.20

46

47

48

49 1095-1116 Sz. László Horvátország Könyves Kálmán Dalmácia 1077-1095

50 Szent Gellért Szent István király előtt 2. Szent Gellért a remeteségben 3. Szent Gellért püspökké választása 4. Szent Gellért prédikál a népnek Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma. Vat.lat.8541 f. 68r http://mek.oszk.hu/01900/01954/html/index345.html Gellért: Deliberatio, Gellért-legendák

51 2008 érettségi 16. A feladat az államalapításhoz kapcsolódik. (hosszú) Mutassa be a források és ismeretei alapján az I. István alapította feudális állam felépítését és működését! Válaszában térjen ki az egyházszervezet, a közigazgatás és a földbirtokviszonyok bemutatására ! Használja a középiskolai történelmi atlaszt!

52

53 „6. Királyi hatalmunknál fogva elhatározzuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani, feleségének, fiainak és leányainak vagy az egyháznak adományozni, és ezt a halála után se merje senki érvénytelenné tenni. 7. Különösen akarjuk, hogy miképpen mi másoknak megadtuk a lehetőséget, hogy javaik felett szabadon rendelkezhessenek, úgy azok a javak is, valamint katonák, szolgák, és bármi, ami királyi méltóságunkhoz tartozik, maradjanak meg változatlanul. 8. Ha valamely pap vagy ispán valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra.

54 9. A papok pedig és az ispánok hagyják meg, hogy vasárnap mindenki menjen templomba, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. 15. Ha valaki az ispánok közül felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, ötven tinóval egyezzék meg az asszony rokonaival és vezekeljen az egyház parancsai szerint. Ha pedig valamelyik vitéz vagy gazdagabb ember esik ugyanazon bűnbe, fizessen a rokonoknak tíz tinót és vezekeljen. Ha pedig a népből való ember követi ugyanazt a bűnt, öt tinóval egyezzék meg a rokonokkal és vessék alá az említett böjtöknek.

55 18. Ha valaki saját szolgáit tanúbizonyság mellett Szabadsággal ajándékozza meg, halála után azokat senki szolgaságba visszavetni ne merészelje. 22. Senki se merészeljen szabad személyt szolgaságba hajtani.” (I. István I.törvénykönyve) „1. Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi szolgával lássanak el. Ruhákról és oltárterítőkről a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök. 18. Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek.” (I. István II. törvénykönyve)

56 Az un. kalocsai királyfej (XII sz.) Valószínüleg Istvánt ábrázolja István király által veretett pénzek

57 Földbirtoktípusok I. István korában Királyi birtok Udvar birtok várbittok Adományozott birtok Egyházibirtok Magánbitok Nemzetségibirtok Nemzetségi szállásterületek 2/3 Arány: 1/3

58 Egyházszervezet I. István korában Világi papaság : Érsekségek Püspökségek Káptalanok plébániák Szerzetesség: Bencés kolostorok KATOLIKUS EGYHÁZ

59 Feladatok

60 Magyarország etnikai viszonyai a XI. században

61

62 Iniciáléban István királyt ábrázolták harci díszben. Mind a pajzson, mind a zászlón az apostoli király jelvénye a kettõs kereszt látható a hármas halommal. A XI. századi magyar társadalom felépítése Királyi szerviensek a régi törzs- és nemzetségfõk és leszármozattaik Német katonai vezetők ispánok várjobbágyok király katonája vármegyei hadsereget alkotók Előkelők Vitézek Közszabadok Szolgák Ezt a társadalmat kell állammá szerveznie Istvánnak.

63

64 2 törvénykönyv csak másolatban (12sz. kódex és több 15-16sz. kézirat) A többség bűntető törvény Sok bűn büntetését az egyháznak engedi át ( a gyilkosságot is csak akkor büntette ha magántulajdont sértett, az egyház a bűnöst a vezeklés különböző formáival sújtotta) Függőség elve Területi elv Előkellők ítélkezhettek alattvalóik felett Az ispán és a megyék bírái a saját területük felett bíráskodtak

65 Géza Német-római Császárság I. Ottó962 973 Pannonhalma Kereszténység Géza fejedelem politikája Koronázás Esztergom Koppány szeniorátus Szent István Fehérvár 997-1000-1038 Államalapítás egyházszervezés érsek Esztergom tized KIRÁLYI VÁRMEGYÉK Várbirtok ispán Várjobbágy Várnépek Trónutódlás Sz. Imre Sz. Gellért

66 Szabolcsi vár Géza Német-római Császárság I. Ottó962 973 Pannonhalma Kereszténység Géza fejedelem politikája Koronázás Esztergom Koppány szeniorátus Szent István Fehérvár 997-1000-1038 Államalapítás egyházszervezés érsek Esztergom tized KIRÁLYI VÁRMEGYÉK Várbirtok ispán Várjobbágy Várnépek Trónutódlás Sz. Imre Sz. Gellért királyi vár

67 Géza fejedelem politikája Koronázás Fehérvár Államalapítás egyházszervezés Várbirtok Trónutódlás

68 Egyéb

69 http://www.youtube.com/watch?v=hxXLmOMdFPE Dalszöveg Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga? Ki voltál valaha országunk istápja. Hol vagy, István király? Minden magyar kéván! Gyászos öltözetben teelőtted sírva áll. Rólad emlékezünk! Csordulnak könnyeink. Búval harmatoznak szomorú mezeink. Virágoskert vala régen Pannonia, Kit a Szűz Mária szűből öntöz vala. Dicsértessél, Isten, a Szent Országodban, Hogy te királyt adtál nekünk Szent Istvánban! Megkondulnak a harangok szép magyar falumban. Megkondulnak a harangok szép magyar falumban. Vajon kiér' szól a harang, virágom, virágom? Vajon kiér' szól a harang, virágom, virágom? Nem-e az én édeskémnek, virágom, virágom. Nem-e az én édeskémnek, virágom, virágom. Eredeti: Egyházi zenék - Ah, hol vagy magyarokEgyházi zenék - Ah, hol vagy magya http://tanulas.network.hu/blog/tanulas_klub_hirei/ah-hol-vagy-magyarok-tundoklo-csillaga "Kölcsey Ferenc Himnusz című műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az 'Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének"

70 Szabolcsi vár http://www.turautak.eoldal.hu/cikkek/varak--romok/varak--varromok/szabolcsi-foldvar.html


Letölteni ppt "A kalandozó magyarok jellemzése a korabeli forrásokban. Szent István törvényalkotó tevékenysége. Tk 3- Herber, Martos, Moss, Tisza: Történelem 3 Tk.1 (Sz)-Száray."

Hasonló előadás


Google Hirdetések