Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Robotszakértők (robot-tanácsadók) fejlesztése Pitlik László SZIE Gödöllő VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK Budapest, 2013. március 21. (ISBN száma:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Robotszakértők (robot-tanácsadók) fejlesztése Pitlik László SZIE Gödöllő VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK Budapest, 2013. március 21. (ISBN száma:"— Előadás másolata:

1 Robotszakértők (robot-tanácsadók) fejlesztése Pitlik László SZIE Gödöllő VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK Budapest, 2013. március 21. (ISBN száma: 978-963-89734-0-5)

2 INNOCSEKK 156/2006 Tartalom Bevezetés az előzmények és az univerzális matematikai probléma bemutatása Kritikai helyzetértékelés kiforratlan módszertani alapok a tudásmenedzsmentben interdiszciplináris (konzisztencia-alapú) megközelítések lehetősége Eredmények humán/intuitív megközelítés mellett: hasonlóságelemzési megközelítés Konklúziók tény-alapú szakpolitizálás mesterséges intelligencia-alapú tudásmenedzsment

3 INNOCSEKK 156/2006 Bevezetés: előzmények Tanácsot adni az képes egy kérdezőnek, aki a kérdezőnél itt és most helyesebb választ tud adni arra a kérdés: „mi lesz/lenne majd, ha…ezt vagy azt tennénk…?” A tanácsadók találati arányait ritkán naplózzák szisztematikusan (vö. pl. meteorológiai előrejelzések beválása?). Az ember nem képes korlátlan mennyiségű összefüggést és tény tudatosítani. Az ember nem képes tetszőlegesen komplexen és gyorsan gondolkodni. A rendelkezésre álló tények száma, a problémák komplexitásának mértéke ehhez képest óriási. A tanácsadó robot archetípusa: a SAKKAUTOMATA! Az ember egyre csökkenő eséllyel ugyan, de képes legyőzni a sakkprogramokat…

4 INNOCSEKK 156/2006 Bevezetés: az univerzális probléma Adottak részleges, reprezentatív, teljes statisztikai adatvagyonok. Adottak döntési problémák (problématípusok). Helyes kibernetikus jogállami/intézményi/vállalati/személyes döntések esetén jelentős előnyök vélelmezhetők (vö. prevenció gazdaságtana). Téves döntés esetén pl. gondatlan veszélyeztetés vélelmezhető, mely a felesleges (köz)kiadások mellett kártérítési igényeket is felvethet. Alkotmányosan, racionálisan szükségesek döntéstámogató modellek (hatástanulmányok), melyek a döntések megalapozottságát bizonyítják. Tetszőlegesen sokféle modell alkotható, s egyre újabbak kreálhatók. A modellek egy „statáriális bírósági tárgyalás” bizonyítási eljárásának szakértői/bizonyítékai. Kérdések: Melyik modell a legjobb? (vö. GPS = general problem solving) Bizonyítható-e valamely döntés szükségszerűsége? Ismert-e a bizonyítékok teljes körét felölelni, feldolgozni képes logikai/bizonyítási keretrendszer?

5 INNOCSEKK 156/2006 Helyzetértékelés: tudásmenedzsment-modellértékelés-szemlélet A tények és részösszefüggések ismerete nem a megfelelő tudásforma! … Nem sikerült az ismert matematikai-statisztikai szakirodalomban olyan módszertani útmutatást fellelni, amely egy adott adatvagyon esetén világosan kijelölte volna milyen mutatószámokat kell kiszámítani, s ezeknél milyen küszöbértékeket kell teljesíteni ahhoz, hogy két modell közül az egyiket jobbnak tarthassuk, mint a másikat, ill. … A GYAKORLATBAN NEM IGAZÁN LÉTEZIK A „NEM TUDOM” ÉS „A LEHET MINDEN MÁSKÉNT EGYFORMA” OPCIÓ A PROBLÉMAMEGOLDÁS KAPCSÁN…

6 INNOCSEKK 156/2006 Helyzetértékelés: interdiszciplináris pontok A közismert matematikai-statisztika mellett a szakértői rendszerek kombinatorikai megközelítése, a hasonlóságelemzés n-rétegű objektum-értékelési és exploratív modellezési gyakorlata, fogalmak levezetését teszi lehetővé számok alapján. A kibernetikus jogállam jogelmélete és joggyakorlata elvárja, feltételezi a bizonyítás robotizálását. A minőségbiztosítás képes lehet keretbe foglalni a modellezési folyamatok automatizálását. Mindezek a konzisztencia-gyár (vagyis a többrétegű bizonyítás) fogalmának bevezetését teszik lehetővé és indokolttá. A szignifikancia fogalma nem elegendő a többrétegű konzisztencia jelenségének teljes lefedéséhez.

7 INNOCSEKK 156/2006 Az intuitív/humán szakértőkről: Legfontosabb jellemzők: Az élőlények (Konrad Lorenz szerint) képesek a biológiai/biokémiai intuícióra. Ez a világ spontán megértésének alapja. Pontos mechanizmusai nem ismertek. A biológiai intuíció is vélelmezhetően logikai és tény-alapú. Hajlamos a zseniális ráérzésre éppúgy, mint a demagógiára. A biológiai intuíció téthelyzetben spontán aktiválódik. Az emberi intuíció képes tetszőleges működési stabilitásra. Az emberi tudás leképezésének kétséges hatékonyságú módja a szakkönyv. Ami nem írható át forráskódba, az a fenotípusos tudás nem adható át úm. veszteségmentesen más egyed, ill. a következő generáció számára. Az emberi nyelv nem képes a félreérthetetlen ismerettárolásra és –átadásra. Az emberi intuíció képes saját maga megértésére, így gépesíthető…

8 INNOCSEKK 156/2006

9 Hasonlóságelemzés (gyanú-, intuíciógenerálás) Legfontosabb módszertani jellemzők: Lépcsős függvények paraméterhelyeinek becslése optimalizálás [(n)LP] keretében Inverz (kettős tagadásra alapozó önellenőrző) tanulási minták rugalmas kezelésének képessége EXPLORATÍV TANULÁSI KÉPESSÉG Optimalizált kombinatorikai felbontás közelítése Futási idő optimalizálása az adatmennyiség függvényében a lépcsőszámmal Szabályelvű output: szakértői rendszer, szimulátor-építés lehetősége Genetikai potenciál becslésének képessége Additív és multiplikatív (egyéb hibridizált) modellek építésének lehetősége Tetszőleges skálákon ábrázolt adatok rangsorokként való kezelése A modellváltozók kizárásának, zajjá minősítésének képessége Modell szinten homogén ceteris paribus alakzatok használata Alternatív megoldások lehetősége

10 INNOCSEKK 156/2006 Konklúziók Az ember és a gép szimbiózisához ma már minden adott… Szinte bármely foglalkozás robotizálható, ahol valódi tudás létezik: vö. –Robotorvos –Robotbíró –Robottanár –Robotzeneszerző –Robotköltő –Robotközgazdász –Robot-házassági tanácsadó –Robot-közbeszerzési tanácsadó –Robotpolgár –…

11 INNOCSEKK 156/2006 Jövőkép A közhasznú tényadat-vagyon automatikus feldolgozása a számítások párhuzamosításával és az üres gépidőkre való ráépüléssel… A mesterséges intelligenciák mi magunk vagyunk: konzervált agyak legkiválóbb gondolatai formájában… de ennek a triviális gondolatnak be illene már végre épülnie az alapképzésbe…, hogy tömegek előtt válhasson legitimmé, hitelessé A biológiai intuíció forráskódba zárása, s ezen tudásformák állandó finomhangolása az emberek által a fenntarthatóság egyik záloga… Az embereknek új tanulási stratégiákra van szükségük: egy robot a tények alapján és a tanulás általános törvényszerűségei alapján percek alatt képes elérni egy alapdiplomát szerzett tudásszintjét…sőt… de önmagán érdemben javítani egyelőre nem képes…

12 INNOCSEKK 156/2006 Köszönöm a figyelmet! PPT: http://miau.gau.hu/miau/174/myx_130321.ppt pitlik@miau.gau.hu http://miau.gau.hu


Letölteni ppt "Robotszakértők (robot-tanácsadók) fejlesztése Pitlik László SZIE Gödöllő VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK Budapest, 2013. március 21. (ISBN száma:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések