Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OKKR szintjei és szintleírásai a 6–8. szint Bókay Antal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OKKR szintjei és szintleírásai a 6–8. szint Bókay Antal."— Előadás másolata:

1 Az OKKR szintjei és szintleírásai a 6–8. szint Bókay Antal

2 A hatodik–nyolcadik szint sajátosságai 1)Koherens, dokumentumokkal hitelesített diplomákkal (awarddal) szakaszolt képzési folyamat 2)(Egyes nemzeti felsőoktatási rendszerekben jelentős) mértékű és példaszerű képesítési leírás előzmény 3)Határozottabb, érzékelhetőbb társadalmi igény a képesítési keret kiépítésére

3 Társadalmi igény a felsőoktatás képesítési keretrendszerére 1) A tudás társadalmi pozíciójának radikális átalakulása a XX. század utolsó harmadában 2) A posztindusztriális társadalom elvárásai 3) Mindennek politikai tudatosodása, leképeződése 4) Új felsőoktatás-filozófia kialakulása

4 A képesítési keretrendszer előzményei: 1) Az EKKR Élethosszig tartó tanulás projekt (2008) 2) A bolognai folyamat képesítési keretrendszere (2005) 3) A Tuning projekt 4) A Dublin deskriptorok

5 Az EFT–KKR metarendszere a 6. szintre Sikeres befejezését tanúsító képesítést azoknak a hallgatóknak lehet odaítélni, akik – valamely tanulmányi területen olyan tudásról és megértésről tettek tanúbizonyságot, amely az általános középfokú oktatásra épül, amelynek a szintje tipikusan a magas szintű tankönyvek alkalmazásával jellemezhető, és megjelennek benne a kérdéses szakterület élvonalából származó tudás bizonyos aspektusaira is; – képesek az elsajátított tudás és megértés alkalmazására olyan módon, ami a munkájuk, illetve szakmájuk professzionális megközelítését jelzi, és olyan kompetenciával rendelkeznek, amit tipikusan a szakterületükön belüli érvelés és problémamegoldás képessége bizonyít; – képesek azoknak a releváns adatoknak az összegyűjtésére és értelmezésére (többnyire a szakterületükön belül), amelyek alapján ítéletet tudnak alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről; – képesek az információk, gondolatok, problémák és megoldások kommunikálására, szakmai és nem szakmai közönség felé egyaránt; – rendelkeznek azokkal a tanulási képességekkel, amelyek a nagyfokú autonómiával végzendő további tanulmányok folytatásához szükségesek.

6 Az EKKR 6. szint javaslatai – Valamely munka- vagy tanulmányi terület magas szintű ismerete, elméletek és elvek kritikai megértésével. – Szakmai magabiztosságot és az innovációt bizonyító magas szintű készségek, amelyek egy specializálódott munka- vagy tanulmányi területen összetett és előre nem látható problémák megoldásához szükségesek. – Összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy projektek vezetése, felelősség vállalása a döntéshozatalért előre nem látható munka- vagy tanulmányi helyzetekben, felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai fejlődésének irányításáért.

7 Tudás/ismeret – Egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének, minőségi és mennyiségi jellemzőinek, irányainak és határainak alapozó és átfogó ismerete. – Az adott szak-, illetve tanulmányi terület legfontosabb össze- függéseinek, elméleteinek és az ezeket felépítő terminológiának az ismerete és használata. – Ismeri és alkalmazni tudja szakterületének megalapozó ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.

8 Készségek, képességek – Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. – Képes rutin szakmai problémák azonosítására, és az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására. – Ismeri és képes használni, megérteni szakterületének jellemző írásműfajait, számítástechnikai, könyvtári forrásait, alapvető textbookjait. – Rendelkezik a szakterület alkalmazhatósági (employability) elvárásainak megfelelő készségekkel. – Kiszámítható, jól körülhatárolt kontextusokban képes standard eljárások egy meghatározott körének gyakorlati alkalmazására.

9 Attitűdök/nézetek – Ismeri és vállalja szakmája alapvető világképét, érti az adott szakterület személyes vonatkozásait és társadalmi szerepét. – Képes szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. – Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely a további képzés és önképzés alapjaként működhet. – Képes erősségei és gyengeségei felmérésére, döntően mások által meghatározott kritériumok alapján.

10 Autonómia és felelősségvállalás – Önállóan képes átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolására, adott források alapján történő kidolgozására és a szakmát megalapozó nézetek felelősségteljes vállalására. – Alapfokú kooperáció és felelősségvállalás mások adott területen folyó munkájáért, a különféle erőforrásokkal való gazdálkodásért. – Együttműködés és felelősség az adott szakterület képzett szakembereivel, tanáraival. – Az adott szakterület etikai kérdéseinek, morális problémáinak tudatosítása, az adott szakma etikájának követése.


Letölteni ppt "Az OKKR szintjei és szintleírásai a 6–8. szint Bókay Antal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések