Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása, időskorúak számára szervezett lakossági fórumok tapasztalatai Pápai Ibolya Marcali, 2014. 11. 27. TÁMOP 5.4.9-11/1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása, időskorúak számára szervezett lakossági fórumok tapasztalatai Pápai Ibolya Marcali, 2014. 11. 27. TÁMOP 5.4.9-11/1."— Előadás másolata:

1 Szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása, időskorúak számára szervezett lakossági fórumok tapasztalatai Pápai Ibolya Marcali, 2014. 11. 27. TÁMOP 5.4.9-11/1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért

2 Időseknek tartott lakossági fórumok   Célja: lakosság széles körű információval rendelkezzen:   a.) helyben igénybe vehető szociális és egészségügyi alapszolgáltatásokról   b.) helyben igénybe vehető ellátásokról, támogatásokról   c.) önálló életvitelt támogató gyakorlatokról   10 településen: Somogysámson, Somogyzsitfa (Csákány, Szőkedencs), Sávoly (Főnyed, Szegerdő), Marcali, Balatonújlak, Nagyszakácsi, Pusztakovácsi (Libickozma), Kelevíz, Somogyfajsz, Táska lakossági előadások tartása a szakemberek utaztatásával.   A lakossági tájékoztatást településenként és célcsoportonként szerveztük meg.

3 Időseknek tartott lakossági fórumok   4 szakember (háziorvos, pszichiáter, gyógytornász, szociális munkás) részvételével 10 településen   A lakossági előadások témaköre, előadó szakemberek: – –Háziorvos: az otthoni betegellátásról, a gyógyszerszedés legfontosabb szabályairól, a lakáson történő háziorvosi, házi ápolási támogatás igénybevételének lehetőségéről. – –Pszichiáter: a demenciával, pszichiátriai betegségekkel, agyvérzés utáni állapotokkal otthonukban élők támogatásáról kapcsolatos kérdésekről, otthon igénybe vehető szolgáltatásokról. – –Szociális munkás: az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatásokról, az igénybevétel kérdéseiről. – –Gyógytornász: az időskori mozgásszervi elváltozásokról, gyakorlati tanácsok az életvitel változásairól, a lakás átalakítás praktikus kérdéseiről, az otthon igénybe vehető szolgáltatásokról. Az előadások végén könnyen végezhető gyógytorna gyakorlatok tanítása az időseknek

4 Időseknek tartott lakossági fórumok   2014. 03. 05. Somogysámson   Helyszín: Faluház Somogysámson, Fő u. 118.   Előadó szakemberek:   Dr. Dudás József háziorvos, pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadáson alacsony volt a részvételi arány.     2014. 03. 12. Somogyzsitfa   Helyszín: Kultúrház Somogyzsitfa, Mártírok u. 44.   A két előadó megjelent megtartani az előadását, azonban az érdeklődés hiányában elmaradt.     2014. 03. 19. Sávoly   Helyszín: Kultúrház Sávoly, Kossuth u. 3.   Előadó szakemberek:   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadás családias légkörben telt, a megjelent idősek aktív érdeklődést mutattak és kérdéseket tettek fel az előadó szakembereknek.

5 Időseknek tartott lakossági fórumok   2014. 03. 26. Marcali   Helyszín: Kulturális Korzó Marcali, Múzeum köz 5.   Előadó szakemberek:   Dr. Czeiner Márta háziorvos   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadáson magas volt a részvételi arány.     2014. 04. 02. Balatonújlak   Helyszín: Kultúrház Balatonújlak, Kossuth L. u. 77.   Előadó szakemberek:   Dr. Virág Sándor háziorvos   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadáson magas volt a részvételi arány. A jelenlévők aktív érdeklődést mutattak, és kérdéseket tettek fel az előadókhoz.

6 Időseknek tartott lakossági fórumok     2014. 04. 09. Nagyszakácsi   Helyszín: Kultúrház Nagyszakácsi, Kossuth u. 93.   Előadó szakemberek:   Schneider Andrea védőnő   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadás családias légkörben zajlott.     2014. 04. 16. Kelevíz   Helyszín: IKSZT ház Kelevíz, Vörösmarty u. 46.   Előadó szakemberek:   Dr. Szikra Sándor háziorvos   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Éva családgondozó   Az előadáson alacsony volt a részvételi arány. A jelenlévők kérdéseket tettek fel az előadókhoz.  

7 Időseknek tartott lakossági fórumok   2014. 04. 23. Pusztakovácsi   Helyszín: Kultúrház Pusztakovácsi, Fő u. 117.   Előadó szakemberek:   Horváth Barbara védőnő   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadáson alacsony volt a részvételi arány.   2014. 04. 30. Somogyfajsz   Helyszín: Somogyfajszi Általános Iskola Somogyfajsz, Kastélykert 2.   Előadó szakemberek:   Horváth Barbara védőnő   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   A rendezvényen magas volt a részvételi arány. A jelenlévők aktív érdeklődést mutattak, az előadásokkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel.

8 Időseknek tartott lakossági fórumok   2014. 05. 07. Táska   Helyszín: Művelődési ház Táska, Arany J. u. 2.   Előadó szakemberek:   Dr. Fortuna János háziorvos   Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter   Schváb Anna Tina gyógytornász   Pápai Ibolya családgondozó   A rendezvényen magas volt a részvételi arány. Jó hangulatban és családias légkörben zajlott. A visszajelzések alapján ez a rendezvény sikerült a legjobban.   2014. 11. 17. Marcali   Helyszín: Kulturális Korzó, Marcali, Múzeum köz 5.   Szivárvány Nyugdíjas Egyesület   Előadó szakemberek:   Dr. Dudás József háziorvos, pszichiáter   Pápai Ibolya családgondozó   A rendezvényen magas volt a részvételi arány.   A jelenlévők kérdéseket tettek fel.

9 Időseknek tartott lakossági fórumok   2014. 11. 19. Marcali   Helyszín: Kulturális Korzó, Marcali, Múzeum köz 5.   Bajtársi Egyesület   Előadó szakemberek:   Dr. Dudás József háziorvos, pszichiáter   Pápai Ibolya családgondozó   Az előadáson alacsony volt a részvételi arány. A jelenlévők aktív érdeklődést mutattak, az előadásokkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel.

10 Elektronikus jelzőlap, visszajelző lap kidolgozása   Célja, hogy felgyorsítsuk a jelzéseket a lakossági veszélyhelyzetekkel kapcsolatban.   Ehhez egy útmutatót készítettünk,amely tartalmaz valamennyi információt.,amit a jelzőrendszeri tagoknak tudniuk kell.   Jelzéssel élhet a jelzőrendszeri tag   Jelzéssel élhet a lakosság   Eljárás szokásos menete   1) Jelzés beérkezése   2) A jelzést fogadó szervezet általi iktatása   3) ügyféllel a kapcsolat felvétele 2-5 munkanapon belül   Az érintett személy vagy család felkeresése, tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról.   Krízishelyzet esetén 2 munkanapon belül, egyéb esetben 5 munkanapon belül kell a jelzéssel érintett személlyel, családdal a kapcsolatot felvenni.

11

12

13 Szükségletfelmérés   A kutatás elsődleges célja:   Annak felmérése, hogy a projekt 15 településén élő célcsoport   szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátással kapcsolatos szükségletei, és az intézmény által biztosított szolgáltatások megfelelnek-e egymásnak,   jelentek-e meg új szolgáltatások iránti igények,   az alapellátást nyújtó szakemberek megfelelő tájékoztatást biztosítanak-e az igénybe vehető a szociális szolgáltatásokról?   A kutatás másodlagos célja:   Bizalomépítés.

14 Szükségletfelmérés   Kutatói kérdések:   A projekt 15 településén az intézmény által jelenleg biztosított szociális és gyermekvédelmi alapellátások lefedik-e a tényleges lakossági szükségleteket?   Van-e szükség/igény új szolgáltatás(ok) bevezetésére?   Hipotézis:   A lakosság demográfiai változásai, a mai kor családi szerkezetváltozásai az intézmény ellátási terültén élő célcsoport szükségleteinek változását eredményezték:   Nőtt a magas kort megélő egyedülállók száma.   Az idősek családi kapcsolatai meglazultak.   Nőtt azon időskorúak száma, akikről a család nem képes gondoskodni.   Nőtt az idősek az irányú igénye, hogy mind tovább fenntarthassák önálló életvitelüket saját lakókörnyezetükben.   A 14 éven aluli gyermekeket nevelő családok anyagi biztonsága megrendült.

15 Szükségletfelmérés   Várható eredmények:   1. A projekt 15 településén a szociális és egészségügyi alapellátások megfelelnek a lakosság szükségleteinek. Nincs szükség új szolgáltatások bevezetésére.   2. A projekt 15 településén a szociális és egészségügyi alapellátások nem felelnek meg a lakosság szükségleteinek. Szükség van új szolgáltatások bevezetésére.   3. Az új szolgáltatások bevezethetők, szükség van rájuk.   4. Az új szolgáltatások nem valósíthatóak meg. (Anyagi okok, vagy humánerőforrás hiánya, vagy jogszabályi kötelezettség hiánya miatt).

16 Szükségletfelmérés  Kérdőíves felvétel:  arra a kérdésre kerestük a választ, hogy van-e a gondozásban lévő klienseknek szüksége új szolgáltatás bevezetésére?  kiválasztott célcsoport:  gondozásban lévő 65 év feletti lakosság (85 fő)  gondozásban lévő 14 év alatti gyermeket nevelő családok (46 fő)  Megkérdezettek száma összesen 131 fő.  kérdőívek kitöltése: 2013.11.01. és 2014. 04. 30. közötti időszak  a felmérésbe bevontuk a projekt megvalósításának területén működő valamennyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmény családgondozóját, védőnőjét  kiértékelés

17 Szükségletfelmérés Feltáró interjúk készítése: A lakosság szükségleteinek felmérése céljából. kiválasztott célcsoportból:  65 éven felüli (515 fő)  és a 14 év alatti gyermekeket nevelő kliensek (415 fő)  (13 fő válasza értékelhetetlen volt, mivel már nem nevel 14 év alatti gyermeket a családjában)  Felvett interjúk száma összesen 943 db (ebből értékelhető volt 930 db)  félig strukturált kérdésekkel  Hólabda módszerrel  minden településen annyi százalékban választottunk ki interjúalanyt, ahány százalékban az adott településen előfordul a 65 éven felüli – és a 14 év alatti gyermekeket nevelő lakosság  az interjúk felvételének időszaka: 2013. 11. 01. -20134. 04.30.  Kiértékelés  szükséglettérkép készítése

18 EREDMÉNYEK AZ ELŐZETES HIPOTÉZISEK/KUTATÓI KÉRDÉSEK ALAPJÁN   A kutatás elsődleges célja volt annak felmérése, hogy a projekt 15 településén élő célcsoport szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátással kapcsolatos szükségletei, és az intézmény által biztosított szolgáltatások megfelelnek-e egymásnak? A szükségletfelmérés kérdőíves felmérése alapján:   A 18-64 évesek legmagasabb arányban gyermekjóléti szolgáltatást 84% (38 fő) vették igénybe. E mellett az egészségügyi alapszolgáltatásokat (18% védőnői szolgáltatást, 11% házi orvosi szolgáltatást, 22% a fogorvost, 6,7% az orvosi ügyeletet) nevesítették magasabb arányban, és végül a családsegítést (6,7%).   A 65 év felettiek jellemzően a szociális-, és egészségügyi alapszolgáltatásokat részesítették előnyben (76% (64 fő) házi segítségnyújtást, 58% (49 fő) szociális étkeztetést, 24% (20 fő) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 73% (61 fő) vette igénybe a házi orvosi szolgáltatást). A felvett interjúk alapján: 49% (64 fő) házi segítségnyújtást vesz igénybe, ezt követi a szociális étkeztetés és a családsegítés 37% (48 fő), a gyermekjóléti szolgáltatás 19% (25 fő), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 15% (20 fő) és a védőnői szolgálat 8% (11 fő).

19 EREDMÉNYEK AZ ELŐZETES HIPOTÉZISEK/KUTATÓI KÉRDÉSEK ALAPJÁN   Jelentek-e meg új szolgáltatások iránti igények?   A szükségletfelmérés kérdőíves felmérése alapján:   A gondozásban lévő ügyfelek 65%-a (84 fő) nem válaszolt a kérdésre. A válaszok zöme a szolgáltatói kompetencián kívül esik.   A válaszadók 42,5% (20 fő) megfizethető/ingyenes szállítási lehetőséget ügyintézéshez, szakorvoshoz, munkahelyre, 4,2% (2 fő) ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényelne. A 6,3% (3 fő) favágást, és a téli hónapokban hólapátolást hétköznap és hétvégén is. 4,2% (2 fő) azok aránya, akik idősek otthonába szeretnének költözni Marcaliba, és 4,2% (2 fő) a házi segítségnyújtás mellett nappali ellátást is igényelne. Kiemelendő, hogy a válaszolók 2,1% (1 fő) napi 8 órában szeretne házi segítségnyújtást.   Interjú kérdések eredményei alapján:   Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások iránti igények:   A 18-64 évesek 45%-a (20 fő) nem igényel újabb szolgáltatást, 34% (15 fő) a családsegítést, 25% (11 fő) a gyermekjóléti szolgáltatást, 9,1% (4 fő) a szociális étkeztetést, 6,8%-a (3 fő) a tanyagondnoki szolgáltatást venné igénybe.

20 EREDMÉNYEK AZ ELŐZETES HIPOTÉZISEK/KUTATÓI KÉRDÉSEK ALAPJÁN   A 65 év felettiek 35%-a (29 fő) nem igényel újabb szolgáltatást, 22% (18 fő) az étkeztetést, 17% (14 fő) a házi segítségnyújtást, 16% (13-13 fő) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást, 11% (9-9 fő) a tanyagondnoki szolgáltatást és az idősek nappali ellátását, 4% (3 fő) a családsegítést venne igénybe.   Egészségügyi szolgáltatás iránti igények:   A 18-64 éves válaszadók 35%-a (16 fő) több választ is megjelölt, 44% (20 fő) a háziorvost, 36% (16 fő) a fogorvost, 33% (15 fő) a védőnői szolgálatot venné igénybe. Semmilyen szolgáltatást sem szeretne igénybe venni 40% (18 fő).   A 65 év feletti korosztályból 8% (7 fő) több szolgáltatást is igénybe venne, 74% (61 fő) háziorvost, 8,5% (7 fő) fogorvost. 26% (21 fő) egyiket sem szeretné igénybe venni.

21

22 Szükséglettérkép

23 EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE A HIPOTÉZISEK ALAPJÁN   A felmérések eredményei hipotézisünket igazolták, miszerint a projekt 15 településén a szociális és egészségügyi alapellátások megfelelnek a lakosság szükségleteinek.   Nincs szükség új szolgáltatások bevezetésére.   Hipotézisek igazolódása   Hipotézisünk beigazolódott, a lakosság demográfiai változásai, a mai kor családi szerkezetváltozásai az intézmény ellátási területén élő célcsoport szükségleteinek változását eredményezték.

24 Eredmények összegzése a hipotézisek alapján   Az idősek családi kapcsolatai meglazultak.   A felvett interjúk alapján az idősek 8,3%-ának egyáltalán nincs kapcsolata a családtagokkal, 12,2%-nak (63 fő) nincsenek sem barátai, sem rokonai, 19% (98 fő) nem számíthat senkire. Az a 18,3%, aki tartja a kapcsolatot a családdal, azok gyakori konfliktusokról számoltak be.   Nőtt az idősek az irányú igénye, hogy mind tovább fenntarthassák önálló életvitelüket saját lakókörnyezetükben; nőtt a magas kort megélő egyedülállók száma. Nőtt azon időskorúak száma, akikről a család nem képes gondoskodni.   Az interjú kérdésekre válaszolt 515 fő időskorú 41,3%-a (213 fő) vett már igénybe valamilyen szociális alapellátást. A legtöbben, 71 fő (13,7%) étkeztetést, 43 fő (8,3%) házi segítségnyújtást, 16 fő (3,1%) idősek nappali ellátását vették igénybe.   A szükségletfelmérés során megkérdezett 85 főből 78 fő (91,7%) részesül valamelyik szociális alapellátásban, 8%, (7 fő) nem válaszolt. Problémáik megoldására a következő szociális alapszolgáltatásokat vették igénybe: 75,2% házi segítségnyújtás, 57,6% étkeztetés, 23,5% jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 7% tanyagondnoki szolgáltatás, 4,7% családsegítés.

25 Eredmények összegzése a hipotézisek alapján   A 14 éven aluli gyermekeket nevelő családok anyagi biztonsága megrendült.   A 415 fő interjú alany 48%-a (202 fő) nem dolgozik. Többségük családtámogatási ellátást kap vagy rendszeres szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül 132 fő (30,8%).   Bizalomépítés   A kutatás másodlagos célja a bizalomépítés volt. Az elkészített interjúk, a szükségletfelmérés és az elégedettségmérés során jobban megismertük az ellátási területünkön élő lakosság szükségleteit, javítottuk az információáramlást a szolgáltatók és a lakosság között.

26 Köszönöm a figyelmüket! TÁMOP 5.4.9-11/1 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás „Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért”


Letölteni ppt "Szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása, időskorúak számára szervezett lakossági fórumok tapasztalatai Pápai Ibolya Marcali, 2014. 11. 27. TÁMOP 5.4.9-11/1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések