Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP /1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP /1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás"— Előadás másolata:

1 TÁMOP /1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása, időskorúak számára szervezett lakossági fórumok tapasztalatai Pápai Ibolya Marcali,

2 Időseknek tartott lakossági fórumok
Célja: lakosság széles körű információval rendelkezzen: a.) helyben igénybe vehető szociális és egészségügyi alapszolgáltatásokról b.) helyben igénybe vehető ellátásokról, támogatásokról c.) önálló életvitelt támogató gyakorlatokról 10 településen: Somogysámson, Somogyzsitfa (Csákány, Szőkedencs), Sávoly (Főnyed, Szegerdő), Marcali, Balatonújlak, Nagyszakácsi, Pusztakovácsi (Libickozma), Kelevíz, Somogyfajsz, Táska lakossági előadások tartása a szakemberek utaztatásával. A lakossági tájékoztatást településenként és célcsoportonként szerveztük meg.

3 Időseknek tartott lakossági fórumok
4 szakember (háziorvos, pszichiáter, gyógytornász, szociális munkás) részvételével 10 településen A lakossági előadások témaköre, előadó szakemberek: Háziorvos: az otthoni betegellátásról, a gyógyszerszedés legfontosabb szabályairól, a lakáson történő háziorvosi, házi ápolási támogatás igénybevételének lehetőségéről. Pszichiáter: a demenciával, pszichiátriai betegségekkel, agyvérzés utáni állapotokkal otthonukban élők támogatásáról kapcsolatos kérdésekről, otthon igénybe vehető szolgáltatásokról. Szociális munkás: az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatásokról, az igénybevétel kérdéseiről. Gyógytornász: az időskori mozgásszervi elváltozásokról, gyakorlati tanácsok az életvitel változásairól, a lakás átalakítás praktikus kérdéseiről, az otthon igénybe vehető szolgáltatásokról. Az előadások végén könnyen végezhető gyógytorna gyakorlatok tanítása az időseknek

4 Időseknek tartott lakossági fórumok
Somogysámson Helyszín: Faluház Somogysámson, Fő u. 118. Előadó szakemberek: Dr. Dudás József háziorvos, pszichiáter Schváb Anna Tina gyógytornász Pápai Ibolya családgondozó Az előadáson alacsony volt a részvételi arány. Somogyzsitfa Helyszín: Kultúrház Somogyzsitfa, Mártírok u. 44. A két előadó megjelent megtartani az előadását, azonban az érdeklődés hiányában elmaradt. Sávoly Helyszín: Kultúrház Sávoly, Kossuth u. 3. Az előadás családias légkörben telt, a megjelent idősek aktív érdeklődést mutattak és kérdéseket tettek fel az előadó szakembereknek.

5 Időseknek tartott lakossági fórumok
  Marcali Helyszín: Kulturális Korzó Marcali, Múzeum köz 5. Előadó szakemberek: Dr. Czeiner Márta háziorvos Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter Schváb Anna Tina gyógytornász Pápai Ibolya családgondozó Az előadáson magas volt a részvételi arány. Balatonújlak Helyszín: Kultúrház Balatonújlak, Kossuth L. u. 77. Dr. Virág Sándor háziorvos Az előadáson magas volt a részvételi arány. A jelenlévők aktív érdeklődést mutattak, és kérdéseket tettek fel az előadókhoz.

6 Időseknek tartott lakossági fórumok
Nagyszakácsi Helyszín: Kultúrház Nagyszakácsi, Kossuth u. 93. Előadó szakemberek: Schneider Andrea védőnő Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter Schváb Anna Tina gyógytornász Pápai Ibolya családgondozó Az előadás családias légkörben zajlott. Kelevíz Helyszín: IKSZT ház Kelevíz, Vörösmarty u. 46. Dr. Szikra Sándor háziorvos Pápai Éva családgondozó Az előadáson alacsony volt a részvételi arány. A jelenlévők kérdéseket tettek fel az előadókhoz.

7 Időseknek tartott lakossági fórumok
Pusztakovácsi Helyszín: Kultúrház Pusztakovácsi, Fő u. 117. Előadó szakemberek: Horváth Barbara védőnő Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter Schváb Anna Tina gyógytornász Pápai Ibolya családgondozó Az előadáson alacsony volt a részvételi arány. Somogyfajsz Helyszín: Somogyfajszi Általános Iskola Somogyfajsz, Kastélykert 2. A rendezvényen magas volt a részvételi arány. A jelenlévők aktív érdeklődést mutattak, az előadásokkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel.

8 Időseknek tartott lakossági fórumok
Táska Helyszín: Művelődési ház Táska, Arany J. u. 2. Előadó szakemberek: Dr. Fortuna János háziorvos Dr. Ferenczy Mihály pszichiáter Schváb Anna Tina gyógytornász Pápai Ibolya családgondozó A rendezvényen magas volt a részvételi arány. Jó hangulatban és családias légkörben zajlott. A visszajelzések alapján ez a rendezvény sikerült a legjobban. Marcali Helyszín: Kulturális Korzó, Marcali, Múzeum köz 5. Szivárvány Nyugdíjas Egyesület Dr. Dudás József háziorvos, pszichiáter A rendezvényen magas volt a részvételi arány. A jelenlévők kérdéseket tettek fel.

9 Időseknek tartott lakossági fórumok
Marcali Helyszín: Kulturális Korzó, Marcali, Múzeum köz 5. Bajtársi Egyesület Előadó szakemberek: Dr. Dudás József háziorvos, pszichiáter Pápai Ibolya családgondozó Az előadáson alacsony volt a részvételi arány. A jelenlévők aktív érdeklődést mutattak, az előadásokkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel.

10 Elektronikus jelzőlap, visszajelző lap kidolgozása
Célja, hogy felgyorsítsuk a jelzéseket a lakossági veszélyhelyzetekkel kapcsolatban. Ehhez egy útmutatót készítettünk,amely tartalmaz valamennyi információt.,amit a jelzőrendszeri tagoknak tudniuk kell. Jelzéssel élhet a jelzőrendszeri tag Jelzéssel élhet a lakosság Eljárás szokásos menete 1) Jelzés beérkezése 2) A jelzést fogadó szervezet általi iktatása 3) ügyféllel a kapcsolat felvétele 2-5 munkanapon belül Az érintett személy vagy család felkeresése, tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. Krízishelyzet esetén 2 munkanapon belül, egyéb esetben 5 munkanapon belül kell a jelzéssel érintett személlyel, családdal a kapcsolatot felvenni.

11

12

13 Szükségletfelmérés A kutatás elsődleges célja:
Annak felmérése, hogy a projekt 15 településén élő célcsoport szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátással kapcsolatos szükségletei, és az intézmény által biztosított szolgáltatások megfelelnek-e egymásnak, jelentek-e meg új szolgáltatások iránti igények, az alapellátást nyújtó szakemberek megfelelő tájékoztatást biztosítanak-e az igénybe vehető a szociális szolgáltatásokról? A kutatás másodlagos célja: Bizalomépítés.

14 Szükségletfelmérés Kutatói kérdések:
A projekt 15 településén az intézmény által jelenleg biztosított szociális és gyermekvédelmi alapellátások lefedik-e a tényleges lakossági szükségleteket? Van-e szükség/igény új szolgáltatás(ok) bevezetésére? Hipotézis: A lakosság demográfiai változásai, a mai kor családi szerkezetváltozásai az intézmény ellátási terültén élő célcsoport szükségleteinek változását eredményezték: Nőtt a magas kort megélő egyedülállók száma. Az idősek családi kapcsolatai meglazultak. Nőtt azon időskorúak száma, akikről a család nem képes gondoskodni. Nőtt az idősek az irányú igénye, hogy mind tovább fenntarthassák önálló életvitelüket saját lakókörnyezetükben. A 14 éven aluli gyermekeket nevelő családok anyagi biztonsága megrendült.

15 Szükségletfelmérés Várható eredmények:
1. A projekt 15 településén a szociális és egészségügyi alapellátások megfelelnek a lakosság szükségleteinek. Nincs szükség új szolgáltatások bevezetésére. 2. A projekt 15 településén a szociális és egészségügyi alapellátások nem felelnek meg a lakosság szükségleteinek. Szükség van új szolgáltatások bevezetésére. 3. Az új szolgáltatások bevezethetők, szükség van rájuk. 4. Az új szolgáltatások nem valósíthatóak meg. (Anyagi okok, vagy humánerőforrás hiánya, vagy jogszabályi kötelezettség hiánya miatt).

16 Szükségletfelmérés Kérdőíves felvétel:
arra a kérdésre kerestük a választ, hogy van-e a gondozásban lévő klienseknek szüksége új szolgáltatás bevezetésére? kiválasztott célcsoport: gondozásban lévő 65 év feletti lakosság (85 fő) gondozásban lévő 14 év alatti gyermeket nevelő családok (46 fő) Megkérdezettek száma összesen 131 fő. kérdőívek kitöltése: és közötti időszak a felmérésbe bevontuk a projekt megvalósításának területén működő valamennyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmény családgondozóját, védőnőjét kiértékelés

17 Szükségletfelmérés Feltáró interjúk készítése:
A lakosság szükségleteinek felmérése céljából. kiválasztott célcsoportból: 65 éven felüli (515 fő) és a 14 év alatti gyermekeket nevelő kliensek (415 fő) (13 fő válasza értékelhetetlen volt, mivel már nem nevel 14 év alatti gyermeket a családjában) Felvett interjúk száma összesen 943 db (ebből értékelhető volt 930 db) félig strukturált kérdésekkel Hólabda módszerrel minden településen annyi százalékban választottunk ki interjúalanyt, ahány százalékban az adott településen előfordul a 65 éven felüli – és a 14 év alatti gyermekeket nevelő lakosság az interjúk felvételének időszaka: Kiértékelés szükséglettérkép készítése

18 Eredmények az előzetes hipotézisek/kutatói kérdések alapján
A kutatás elsődleges célja volt annak felmérése, hogy a projekt 15 településén élő célcsoport szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátással kapcsolatos szükségletei, és az intézmény által biztosított szolgáltatások megfelelnek-e egymásnak?  A szükségletfelmérés kérdőíves felmérése alapján: A évesek legmagasabb arányban gyermekjóléti szolgáltatást 84% (38 fő) vették igénybe. E mellett az egészségügyi alapszolgáltatásokat (18% védőnői szolgáltatást, 11% házi orvosi szolgáltatást, 22% a fogorvost, 6,7% az orvosi ügyeletet) nevesítették magasabb arányban, és végül a családsegítést (6,7%). A 65 év felettiek jellemzően a szociális-, és egészségügyi alapszolgáltatásokat részesítették előnyben (76% (64 fő) házi segítségnyújtást, 58% (49 fő) szociális étkeztetést, 24% (20 fő) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 73% (61 fő) vette igénybe a házi orvosi szolgáltatást).  A felvett interjúk alapján: 49% (64 fő) házi segítségnyújtást vesz igénybe, ezt követi a szociális étkeztetés és a családsegítés 37% (48 fő), a gyermekjóléti szolgáltatás 19% (25 fő), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 15% (20 fő) és a védőnői szolgálat 8% (11 fő).

19 Eredmények az előzetes hipotézisek/kutatói kérdések alapján
Jelentek-e meg új szolgáltatások iránti igények? A szükségletfelmérés kérdőíves felmérése alapján: A gondozásban lévő ügyfelek 65%-a (84 fő) nem válaszolt a kérdésre. A válaszok zöme a szolgáltatói kompetencián kívül esik. A válaszadók 42,5% (20 fő) megfizethető/ingyenes szállítási lehetőséget ügyintézéshez, szakorvoshoz, munkahelyre, 4,2% (2 fő) ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényelne. A 6,3% (3 fő) favágást, és a téli hónapokban hólapátolást hétköznap és hétvégén is. 4,2% (2 fő) azok aránya, akik idősek otthonába szeretnének költözni Marcaliba, és 4,2% (2 fő) a házi segítségnyújtás mellett nappali ellátást is igényelne. Kiemelendő, hogy a válaszolók 2,1% (1 fő) napi 8 órában szeretne házi segítségnyújtást. Interjú kérdések eredményei alapján: Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások iránti igények: A évesek 45%-a (20 fő) nem igényel újabb szolgáltatást, 34% (15 fő) a családsegítést, 25% (11 fő) a gyermekjóléti szolgáltatást, 9,1% (4 fő) a szociális étkeztetést, 6,8%-a (3 fő) a tanyagondnoki szolgáltatást venné igénybe.

20 Eredmények az előzetes hipotézisek/kutatói kérdések alapján
A 65 év felettiek 35%-a (29 fő) nem igényel újabb szolgáltatást, 22% (18 fő) az étkeztetést, 17% (14 fő) a házi segítségnyújtást, 16% (13-13 fő) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást, 11% (9-9 fő) a tanyagondnoki szolgáltatást és az idősek nappali ellátását, 4% (3 fő) a családsegítést venne igénybe. Egészségügyi szolgáltatás iránti igények: A éves válaszadók 35%-a (16 fő) több választ is megjelölt, 44% (20 fő) a háziorvost, 36% (16 fő) a fogorvost, 33% (15 fő) a védőnői szolgálatot venné igénybe. Semmilyen szolgáltatást sem szeretne igénybe venni 40% (18 fő). A 65 év feletti korosztályból 8% (7 fő) több szolgáltatást is igénybe venne, 74% (61 fő) háziorvost, 8,5% (7 fő) fogorvost. 26% (21 fő) egyiket sem szeretné igénybe venni.

21

22 Szükséglettérkép

23 Eredmények összegzése a hipotézisek alapján
A felmérések eredményei hipotézisünket igazolták, miszerint a projekt 15 településén a szociális és egészségügyi alapellátások megfelelnek a lakosság szükségleteinek. Nincs szükség új szolgáltatások bevezetésére. Hipotézisek igazolódása Hipotézisünk beigazolódott, a lakosság demográfiai változásai, a mai kor családi szerkezetváltozásai az intézmény ellátási területén élő célcsoport szükségleteinek változását eredményezték.

24 Eredmények összegzése a hipotézisek alapján
Az idősek családi kapcsolatai meglazultak. A felvett interjúk alapján az idősek 8,3%-ának egyáltalán nincs kapcsolata a családtagokkal, 12,2%-nak (63 fő) nincsenek sem barátai, sem rokonai, 19% (98 fő) nem számíthat senkire. Az a 18,3%, aki tartja a kapcsolatot a családdal, azok gyakori konfliktusokról számoltak be. Nőtt az idősek az irányú igénye, hogy mind tovább fenntarthassák önálló életvitelüket saját lakókörnyezetükben; nőtt a magas kort megélő egyedülállók száma. Nőtt azon időskorúak száma, akikről a család nem képes gondoskodni. Az interjú kérdésekre válaszolt 515 fő időskorú 41,3%-a (213 fő) vett már igénybe valamilyen szociális alapellátást. A legtöbben, 71 fő (13,7%) étkeztetést, 43 fő (8,3%) házi segítségnyújtást, 16 fő (3,1%) idősek nappali ellátását vették igénybe.  A szükségletfelmérés során megkérdezett 85 főből 78 fő (91,7%) részesül valamelyik szociális alapellátásban, 8%, (7 fő) nem válaszolt. Problémáik megoldására a következő szociális alapszolgáltatásokat vették igénybe: 75,2% házi segítségnyújtás, 57,6% étkeztetés, 23,5% jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 7% tanyagondnoki szolgáltatás, 4,7% családsegítés.

25 Eredmények összegzése a hipotézisek alapján
A 14 éven aluli gyermekeket nevelő családok anyagi biztonsága megrendült. A 415 fő interjú alany 48%-a (202 fő) nem dolgozik. Többségük családtámogatási ellátást kap vagy rendszeres szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül 132 fő (30,8%). Bizalomépítés A kutatás másodlagos célja a bizalomépítés volt. Az elkészített interjúk, a szükségletfelmérés és az elégedettségmérés során jobban megismertük az ellátási területünkön élő lakosság szükségleteit, javítottuk az információáramlást a szolgáltatók és a lakosság között.

26 Köszönöm a figyelmüket!
TÁMOP /1 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás „Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért” Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "TÁMOP /1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések