Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig és senki sem segít rajta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig és senki sem segít rajta."— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig és senki sem segít rajta

2 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 2 „Hírek“: az óra üzenete hírek 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 örömhír „Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélsőbb határáig és mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt lelkek tértek meg.” The Acts of the Apostles, p. 48 „Mielőtt a munka lezárul és Isten népének elpecsételése befejeződik, részesülni fogunk ISTEN LELKÉNEK kitöltésében.” Selected Messages, vol. 1, p.111 Én küldök Jeruzsálembe egy valakit aki jó híreket hoz 27. „Én, az Első, azt mondtam Sionnak, „Íme, íme őket”: és küldök Jeruzsálembe egy valakit aki jó híreket hoz.” Ézsaiás 41:27 [a King James Biblia után]

3 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 3 Napkeletről és északról napkeletről és északról való hírek 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 támasztá fel azt keletről, a kit igazságban északróleljött napkelet felől Én küldök Jeruzsálembe egy valakit aki jó híreket hoz „Ki támasztá fel azt keletről, a kit igazságban hív az ő lábához? A népeket kezébe adja és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával mint port szórja szét, mint repülő polyvát kézíve által!... Feltámasztám északról, és eljött napkelet felől; hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas a sarat tapossa. Ki jelenté meg ezt eleitől fogva, hogy megtudnók? vagy régen, hogy ezt mondanók: Igaz? De nem jelenté meg, de nem tudatá senki, nem hallá szavatokat senki sem! Én, az Első, azt mondtam Sionnak, „Íme, íme őket”: és küldök Jeruzsálembe egy valakit aki jó híreket hoz.” Ézsaiás 41:2, 25-27 [27-ig vers a King James Biblia után] Krisztus igazsága

4 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 4 Napkeletről és északról napkeletről és északról hírek 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 napkeletről 27. „Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Máté 24:27 keleten az Emberfiának jelét „Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét.” The Great Controversy, p. 640 Krisztus második eljövetele

5 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 5 Napkeletről és északról napkeletről és északról hírek 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 feljőni napkelet felől 2. „És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, 3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.” Jelen. 7:2-3 A lepecsételés üzenette

6 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 6 Észak 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek,...” Dániel 11:44 Az ítélet északról jön ìmé, nép jön el az északi földről kegyetlen az és nem könyörűl fejenként viadalra készen te ellened, oh Sion leánya 22. „ìgy szól az Úr: ìmé, nép jön el az északi földről, és nagy nemzet serken fel a földnek végéről! 23. Kézívet és kopját ragad, kegyetlen az és nem könyörűl; szavok zúg, mint a tenger, és lovakon nyargalnak, fejenként viadalra készen te ellened, oh Sion leánya!” Jeremiás 6:22-23 északnak minden nemzetségét és behozom őket e földre 9. „ìmé, kiküldök én és felveszem északnak minden nemzetségét, azt mondja az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket e földre és ennek lakóira és mind e körül való nemzetekre, és elveszem őket és csudává és szörnyűséggé teszem őket és örökkévaló pusztasággá.” Jeremiás 25:9 Az ítélet órájának a hirdetése

7 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 7 Hírek keletről és északról Krisztus igazsága: Ézsaiás 41 A lepecsételés üzenette: Jelen. 7 Krisztus második eljövetele Az ítélet órájának a hirdetése a három angyali üzenet, felduzzad a Hangos Kiáltásá Hangos Kiáltásá!

8 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 8... nagy haraggal... A hangos kiáltás üzenette fel fogja bőszíteni a pápát, azért a pápa... 44. „... és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 „Az egész világ felkell ellenségeskedésel a hetednapot ünneplő adventisták ellen, mert nem hozzák tisztelgésüket a pápaságnak, a vasárnap tiszteletével, ennek a keresztény-ellenes intézményi hatalomnak. Sátán célja számukra az, hogy eltörölje őket a földről, azért, hogy az ő uralma a világ fölött ne legyen többé vitatott.” Review and Herald, August 22, 1893

9 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 9 A héberben 44. „... és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 Ez a kifejezési forma a „vértanúságot“ jelenti a héberben. és sok lesz mártír Krisztusért „Amikor ere a nagy munkára kerül sor a csatában, az utolsó záró konfliktus előtt, sokan fognak börtönbe kerülni, sokan fognak menekülni a városokból hogy az életüket mentcsék, és sok lesz mártír Krisztusért védelmzően állva az igazságért.” Maranatha, p. 199

10 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 10 Az előttünk álló súlyos megpróbáltatás 44. „... és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 „Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott és a földnek lakóit, akik nem voltak hajlandók azt elfogadni, nagy haragra ingerelte.” Early Writings, p. 279 az előttünk álló súlyos megpróbáltatás „A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad... Nemsokára itt van a „nyomorúságos idő..., amilyen nem volt” [Dániel 12:1] még. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz a megpróbáltatás.” The Great Controversy, p. 621-622

11 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 11 Sátorját „És [ő] felvonja az ő sátor-palotáját felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és végére jut, és senki sem segít rajta. és senki sem segít rajta. Dániel 11:45

12 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 12 Hajlék (lakhely)/ sátor a pápaság És [ő]: a pápaság felvonjaültetni fogja felvonja [angl. ültetni fogja]: ültet [plant] – 5193: elsődleges gyökér; pontosan – beüt (bever), például – rögzít; specifikusan – ültetni (valóságos vagy képletes értelemben): –(fel)szerel, (el)ültet(ő), telepit(ő). Strong’s sátorátszentelyéit (tabernákulum) sátorát [angl. szentelyéit (tabernákulum)]: sátor [tabernacles] – 168: a 166-ból; egy sátor (egyértelmű; jól látható a távolból): – felöntő (burkolás, lefedő), (lakás) (hely), otthon, hajlék (imaház, tabernákulum), sátor – 166: elsődleges gyökér; nyilvánvaló (világos): – ragyog. Strong’s az ő … palotáját az ő … palotáját: palota [of his palace] – 643: nyilvánvalóan külföldi eredetű; egy pavilon vagy sátor-palota: –palota. Strong’s

13 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 13 A pápaság bélyege A pápaság ültetni fogja az ő háborús sátorát nyilvánvalóan és szembetűnően az egész világ előtt. a jele vagy a bélyege a Római egyház hatalmának „A szombat megváltoztatása a jele vagy a bélyege a Római egyház hatalmának. Azok, akik megértik a 4-dik parancsolat követeléseit, és mégis úgy válassztanak, hogy tartják a hamis szombatot az igazi helyett, ezáltal hódolatukat és tiszteletüket adják annak az egyedüli hatalomnak amely ezt megparancsolja. A fenevad bélyege a pápai szombat, amelyket a világ elfogadta ahelyett a találkozási nap helyett mint amit ISTEN kinevezet.” Signs of the Times, 8. November 1899

14 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 14 A tengerek … A vizek népeksokaságok és nemzetek 15. „És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.” Jelen. 17:15 az utolsó időkbenaz Úr házának hegye az Úr hegyére, Jákób Istenének házához SionbólJeruzsálemből 2. „Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; 3. És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az útaira, és mi járjunk az ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;” Ézsaiás 2:2-3

15 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 15 Nem Jeruzsálem-ben és „Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes szent hegy között. De eléri a vég, és senki sem segíthet rajta.” Dániel 11:45 [a Magyar Biblia Tanács fordítása] és „És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta.“ Dániel 11:45 [a Károlyi Gáspár fordítása] és „És ültetni fogja a palotája szentelyéit a tengerek és a dicsőséges szent hegy között; mégis eléri ő az ő végzetét, és senki sem fog segíteni neki.“ Dániel 11:45 [a King James Version fordítás szerint]

16 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 16 Az első és utolsó 1. „Jojakim, a Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt. 2. És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincses házába.” Dániel 1:1-2

17 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 17 Ő megál [maradni fog] Nóbban [Ézsaiás 10:32] Sionnakaz Assiriabeli elfogy búsulásomharagom az ő megemésztésökre lészen azon a napon a felkenés miat 24. „Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron; 25. Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésökre lészen! 26. És a seregek Ura ostort emel ő ellenök, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálczáját a tenger fölé emeli, mint Égyiptomban egykoron. 27. És lészen azon a napon, hogy az ő terhe le lesz véve a te válladról, és az ő igája a te nyakadról, és az iga meg lesz semmisítve a felkenés miat.“ Ézsaiás 10:24-27 [27-dik vers a King James Version után]

18 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 18 Ő megál [maradni fog] Nóbban [Ézsaiás 10:32] Nóbba megyenhogy ott megálljon 32. „Még Nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen! 33. De ímé az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak; 34. Az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által.“ Ézsaiás 10:32-34 mintegy 2 mérföldre (3 km) észak-keletre Jeruzsálemból Nób: a Scopus hegy, az Olajfák hegyének a legészakibb emelkedője, mintegy 2 mérföldre (3 km) észak-keletre Jeruzsálemból.

19 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 19 Készen van a szörnyű tűzhely [Tófet] régen Tófet [Tophet]: Hinnóm fiának völgye, a mészárlás völgye – amely a keleti kapu bejáratánál található. Tófet [Tophet]: Hinnóm fiának völgye, a mészárlás völgye – amely a keleti kapu bejáratánál található. Jeremiás 19 Tófet [Tophet] Tófet [Tophet]: „égetni”, „kandalló”. Ahol Izrael gyermekeiket égette (áldozta fel) Molochnak. Mert az Úrnak szavától megretten Assiria Mert készen van a szörnyű tűzhely [angl. Tófet] régen az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak 31. „Mert az Úrnak szavától megretten Assiria, veri azt akkor vesszővel; 32. És a büntető vessző minden sujtását [neki], a melyet az Úr mérend reá, dobokkal és cziterákkal fogjátok kisérni, és kezét fel-felemelvén, harczol ellene. 33. Mert készen van a szörnyű tűzhely [angl. Tófet] régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.” Ézsaiás 30:31-33

20 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 20 A döntés völgye Jóel 2:28 – 3:21 Jeruzsálem és az Olajfák hegye között Jósafát: „Jahve bírál”. A Kidron völgye, Jeruzsálem és az Olajfák hegye között. A Perázim hegye Gibeon völgyében munkáját, a mely szokatlan lesz dolgát, a mely hallatlan lesz elvégzett pusztítást 21. „Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, a mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, a mely hallatlan lesz. 22. És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek; mert elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól, a seregek Urától, az egész föld felett.” Ézsaiás 28:21-22 Gibeon Gibeon: 6 mérföldre (9,2 Km) észak-nyugatra Jeruzsálemtől.

21 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 21 Próféták És a prófétalelkek engednek a prófétáknak visszavonásnak [angl. zűrzavar] 31. „Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen; 32. És a prófétalelkek engednek a prófétáknak; 33. Mert az Isten nem a visszavonásnak [angl. zűrzavar], hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.” 1. Korint. 14:31-33 hanem tekintetükkel befogták a jövőt is, azt, aminek az utolsó napokban történnie kell „Az Ótestamentum emberei azokról az eseményekről beszéltek, amelyek napjaikban megtörténtek, Dániel, Ésaiás és Ezékiel viszont nemcsak a jelenüket érintő igazságra figyeltek fel, hanem tekintetükkel befogták a jövőt is, azt, aminek az utolsó napokban történnie kell.” Selected Messages, 3. kötet, 419-420. oldal

22 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 22 Az üzenet blokálása sátán felállította az ő sátáni trónját az emberi imádók és az Isteni Atya között „Noha képtelen volt Istent az Ő trónjáról elkergetni, sátán Istennek tulajdonította vádló szandékal az ő sátáni tulajdonságait, miközben ő azt állította, hogy Isten tulajdonságai az ő saját tulajdonságai. Ő egy csaló, és az ő kígyói élessége, és csaló üzelmeivel magához vonzotta a hódolatot és tiszteletet, amelyet az ember Istennek kéne hogy adjon, és felállította az ő sátáni trónját az emberi imádók és az Isteni Atya között.” Manuscript Releases, vol. 7, p. 215 közé „Ő, a nagy tanár, volt a világban; Ő volt a világ világossága; de sátán a pokoli árnyékát Krisztus és a lelkek közé tette akiket Krisztus jött hogy megmentsen.” The Signs of the Times, March 20, 1901

23 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 23 Az üzenet blokálása Sátán meg fogja próbálni önmagát közbe helyezni „Sátán meg fogja próbálni önmagát közbe helyezni, és elbátortalanítani a dolgozókat, úgy hogy megakadályozza őket abban, hogy a fény- és a figyelmeztetésnek az üzenetét tovább adják.” Testimonies, vol. 7, p. 35 közé „Éppen az Emberfiának eljövetelét közvetlenül megelőzően, az ellenség részéről van – és már évek óta létezett – egy elhatározás, hogy a saját pokoli árnyékát vesse pontosan az emberek és az ő Üdvözitőjük közé.” Manuscript Releases, vol. 6, p. 7 Emberi bölcsesség Formalitás, világi bölcsesség, -óvatosság és -elvek akkor állni fognak mint egy akadály hogy meggátolják Isten fényét, amely figyelmeztet, fed és tanácsol, abban hogy a világba jöjjön „Formalitás, világi bölcsesség, -óvatosság és -elvek sokak számára úgy tűnnek hogy csupán Isten ereje, de ha ezek el lesznek fogadva, akkor állni fognak mint egy akadály hogy meggátolják Isten fényét, amely figyelmeztet, fed és tanácsol, abban hogy a világba jöjjön.” Selected Messages, book 2, p. 19

24 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 24 Az üzenet blokálása Bálványok „A világ dolgai az ő bálványaik. Ezek teszik magukat a lélek és Krisztus köze, és az ünnepélyes és borzalmas valóságok, amelyek összegyűlnek felettünk, nem láthatóak csak homályosan és alig foghatók fel.” Testimonies, volume 5, p. 456 Hittestvérek... Ne tegyétek önmagatokat ISTEN és az Ő munkája közé „Álljatok félre az útból, Hittestvérek. Ne tegyétek önmagatokat ISTEN és az Ő munkája közé.” Selected Messages III, p. 386 „Mi esedezünk nektek, ti akik ellenzitek az igazság fényét, hogy álljatok félre az Isten népének az útjából. Engeddjétek meg hogy az égből küldött fény ragyogjon le rájuk világos és állandó sugaraival.” Review and Herald, 1890. máius 27

25 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig. és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005No. 25 Az üzenet blokálása tegye közé „Senki se sodorja magát veszélybe azzal, hogy önmagát tegye az emberek és az ég üzenette közé. Az Isten üzenette el fogja érni az embereket, sőt ha nem lesz hang az emberek körében hogy tovább adja, akkor a kövek fognak kiáltani.” Counsels to Writers and Editors, p. 38 köze álljon „A szombat az Úr tesztje, és senki, legyen ő király, pap, vagy vezető, nem jogosult hogy Isten és az ember köze álljon.” Testimonies, volume 9, p. 234 közbe lépjen közé „De ha egy ember megengedi egy másiknak, hogy az közbe lépjen ő és az ő kötelessége közé, - a kötelesség, amelyet Isten mutatott meg neki - adván ennek az embernek a bizalmát, és elfogadván őt mint az útmutatóját, akkor ő lelép az igazi alapról egy hamisra és egy veszélyesre. Egy ilyen ember, ahelyett hogy növekedne és fejlődne, el fogja veszíteni a spiritualitását.” Testimonies, volume 9, p. 280 közé álltés az Úr elküldte a harmadik angyalt az üzenettel „Isten pontosan azt érti amit mond. Az ember Isten és az emberek közé állt, és az Úr elküldte a harmadik angyalt az üzenettel:” Testimonies, volume 8, p. 94


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig és senki sem segít rajta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések