Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat"— Előadás másolata:

1 Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat
Szakmai Program és a jogosultságok újra szabályozása Előadó: Rácz József MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

2 Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat programja
Küldetésünknek tekintjük a jogosultsággal rendelkező mérnökeink szakmai színvonalának növelését, a Magyar Mérnöki Kamara és a tagság közötti gyors információáramlást, a szakmaiságot és a szakmai érdekérvényesítést.    MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

3 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
Szakmai programunk Jogszabályban előírt szervezeti működés biztosítása. Szakirányú képzettség egyenértékűségét megállapító testület munkájában és a szakmai gyakorlatot vizsgáló bizottság munkájában részt veszünk. Szervezettségünket növeljük a meglévő szakcsoportok mellett újakat szervezünk. Tagozatunkat érintő jogszabály előkészítésben részt veszünk. Társ szervezetekkel, hatósággal kölcsönösségi alapon együttműködünk MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

4 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
Szakmai programunk Szakmai továbbképzések szervezése: Kidolgoztuk a jogosultsági beszámoló vizsga kérdéseit. Felkészülünk az előkészítő előadások megtartására. A kötelező szakmai továbbképzések tematikáját, belső tartalmát kidolgoztuk és folyamatosan aktualizáljuk. A megyei kamarák által szervezett kötelező szakmai továbbképzések előadásait megtartjuk. Értékeljük a továbbképzési programokat és ez alapján teszünk javaslatot. MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

5 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
Szakmai programunk Vezetékes és vezeték nélküli szakterületen helyzetfelmérést, elemzést készítettünk és ez alapján határoztuk meg a legfontosabb feladatokat. A 14/2013 NMHH rendelet több ponton nehezíti az engedélyezést és az építést, amelynek felülvizsgálata folyamatban van. Ehhez módosító javaslatokat teszünk. Szükségesnek tartjuk a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők kötelező szakmai továbbképzését. Ennek érdekében javaslatot teszünk. Az építésfelügyeleti és tervellenőrzések tapasztalatait visszajelezzük és a továbbképzéseknél felhasználjuk. Az informatikai területen javaslatot dolgozunk ki a gyártó és a kamarai jogosultságok harmonizálására. MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

6 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
Szakmai programunk Technológiák, szabványok, ajánlások Tervezzük, hogy a legszükségesebb szabványok, ajánlások listáját tagozatunk honlapján is közzé tesszük. Engedélyezés, hatósági szabályozás, nyilvántartás Koordinációs tevékenységet látunk el az engedélyező hatóság és a kamarai tagság között. Az Eu. által szabályozott nyilvántartás sikeres megvalósítása érdekében együttműködést kezdeményezünk a NMHH – val. MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

7 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
Szakmai programunk Szakmai konferencia Tagozatunk márciusban szakmai konferenciát szervez Kapcsolattartás tagjainkkal A kötelező szakmai továbbképzések lehetőséget nyújtanak tagjainkkal a személyes találkozásra. Elnökségünk tagja ismerteti programunkat és lehetőség lesz a visszajelzésekre is. Tagozatunk honlapját elkészítettük és ezen keresztül a legfontosabb információk rendelkezésre állnak. MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

8 Tagozatunkhoz tartozó jogosultságok
újra szabályozása MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

9 Kamarai jogosultság előfeltétele
Szakirányú képzettség (kreditpontok alapján) Szakmai gyakorlat megszerzése (igazolt tevékenység) Sikeres beszámoló egy éven belül A jogosultsági feltételeket 104/2006. kormány rendelet szabályozta (2006. – 2013.) 2014-től 266/2013. Kormány rendelet alapján Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szabályozta a szakmagyakorlást. MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

10 Építőipari kivitelezési tevékenységben résztvevők
191/2009.(09.15.) Kormány rendelet előírja a tervezők,felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök feladatait. Ezen tevékenységek végzése során több irányú feltételnek kell megfelelni. Szakmai ismeretek mellett szervezési, irányítási és jogszabály alkalmazási tevékenységet is magába foglal. Tehát indokolt a jogosultság megszerzésének és folytatásának szabályozott keretek között tartása. Tagozatunk feladata a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és a szakmai színvonal emelése MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

11 A MMK Hírközlési és Informatikai Tagozathoz tartozó jogosultságok
Településtervezési hírközlési szakterület (HT) Adott településen a szakági munkarész kidolgozása Előírt végzettség és gyakorlat:okl.villamosmérnök (okl.villm.),okleveles mérnök informatikus (okl.m.inf) 5 év Településrendezési hírközlési szakértés (SZH) Szakterülettel kapcsolatos szakvélemény és tanácsadás okl.villm. okl. m.inf 8 év Vezetékes hírközlési tervezés részszakterület (HI-V) Vezetékes infokommunikációs hálózatok tervezése. okl.villm. okl. m.inf. 3 év villm., m. inf. 5 év MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

12 A MMK Hírközlési és Informatikai Tagozathoz tartozó jogosultságok
Vezeték nélküli hírközlési építmények tervezése részszakterület (HI-VN) Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok tervezése okl.villm. okl. m.inf. 3 év villm., m. inf. 5 év Hírközlési építmények szakértés (SZÉM2) Vezetékes és vezeték nélküli rendszerek és hálózatok szakértése okl.villm. okl. m.inf 8 év MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

13 A MMK Hírközlési és Informatikai Tagozathoz tartozó jogosultságok
Hírközlési építmények műszaki ellenőri szakterület (ME-HI) Vezetékes hírközlési műszaki ellenőr részszakterület (ME-HI-TE) okl.villm. 3 év és villm. 4 év Vezeték nélküli műszaki ellenőrzés részszakterület (ME- HI-TV) MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

14 A MMK Hírközlési és Informatikai Tagozathoz tartozó jogosultságok
Hírközlési építmények felelős műszaki vezető szakterület (MV-TE) Magába foglalja a vezetékes, vezeték nélküli összekötetések létesítményeit és műtárgyait. villm.és m.inf 4 év Ide tartoznak a tartószerkezetek,és az antennatartó- szerkezetek (tornyok) okleveles építőmérnök 3 év építőmérnök 4 év Hírközlési építmények felelős műszaki vezető részszakterülete (MV-TE-R) Meghatározott építményekre vonatkozik. Szakirányú építőipari techn. szakk. távk.techn. 5 év MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

15 A MMK Hírközlési és Informatikai Tagozathoz tartozó jogosultságok
Távközlési építmények felelős műszaki vezető villamos-szerelési szakterület (MV-TV) A villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése: vezetékes, vezeték nélküli létesítményekre egyaránt vonatkozik. okl. villm. 3 év, villm. 4 év Távközlési építmények vill. szer. szakt. részszakt. (MV-TV-R) Vezetékes terület meghatározott építményeire vonatkozik. vill. techn. távk.techn. vill.szakk. 5 év MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

16 Szakmai címek, amelyek adhatók
Vezető tervezői cím: 10 éves kiemelkedő tervezői tevékenység és tudományos fokozat, vagy támogatás esetén adható Vezető tervező = tervellenőr Tervező gyakornoki cím: szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél ( a végzettség megvan, de az előírt gyakorlat nincs meg) Tervező műszaki ellenőri cím : rendelkezni kell tervezői és műszaki ellenőri jogosultsággal Beruházás tanácsadói cím: tervező és műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnök kérheti,és rendelkezik magas fokú beruházás bonyolítási tapasztalattal. Mentori cím: vállalja a tervező gyakornok felügyeletét Különösen gyakorlott cím: kiemelkedő teljesítményt igazoló referencia kell MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

17 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
Az oklevél szakirányúságának és a szakmai gyakorlat szakirányúságának vizsgálata Az oklevél szakirányúságát és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét a MMK által működtetett bizottság (OSzMB) jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani, amelyben tagozatunk is delegált. A szakmai gyakorlat szakirányúságának vizsgálatát a Tagozatunk által kinevezett szakértő, vagy testület végzi. Ahol működik szakcsoport ott annak hatáskörébe van helyezve a szakértő kinevezése. MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

18 A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei
Kamarai tagsághoz kötött – szakértő és tervező - jogosultság esetén: kötelező 5 évente jogi továbbképzés teljesítése kötelező szakmai továbbképzés teljesítése évente egy alkalommal az éves nyilvántartási díj befizetése 5 éves ciklusonként kell megújítani. Kamarai tagsághoz nem kötött - műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető - jogosultság esetén: adategyeztetési kötelezettség teljesítése (mindkettőre) MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

19 KREDIT KÖVETELMÉNYRENDSZER INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGOSULTSÁGOKHOZ
Villamos mérnöki és Mérnök informatikus (BSc) végzettség esetén 180 kredit Okleveles villamos mérnök és mérnök informatikus (MSc) végzettség esetén 270 kredit igazolása szükséges, amelyben a szakmai rész a kért tevékenységhez tartozik. Összetétele: BSc MSc természettudományos ism: pont humán ismeretek pont szakmai törzsanyag pont differenciált szakmai törsza pont MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

20 Jogosultság megszerzéséhez előírt beszámoló
A kért jogosultságok az előírt képzettség és szakmai gyakorlat alapján az illetékes megyei kamara megadja. Előírja, hogy egy éven belül sikeres beszámolót kell teljesíteni. A beszámoló követelményei a kamara honlapján megtalálható. Bevezetésre került a teszt kérdések alapján történő beszámoló. 70% felett sikeres, 50-70% között szóbeli vizsgát kell tenni és 50% alatt ismételni kell. Megjegyzés: jogszabály változás következtében a megszerzett jogosultságok nem csökkenhetnek! MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

21 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat elnöksége Rácz József elnök Kálmán Miklós alelnök Szomolányi Tiborné elnökségi tag Szakmai tovk. biz. vez. Csapó Attila elnökségi tag Szakmai gyak. visz. biz.vez. Buzás Zoltán Korsós András Dr. Kovács Oszkár Slyuch András Bölsei Tamás tagozati titkár Gallyas András elnökségi tanácsadó MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat

22 MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat
. K Ö S Z Ö N Ö M A F I G Y E L M E T! MMK Hírközlés és Informatikai Tagozat


Letölteni ppt "Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések