Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei"— Előadás másolata:

1 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
2014. szeptember 25.

2 Jogszabályi háttér 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről hatály: július 2. 2012. szeptember 8-ai hatállyal jelentős módosítás (jogosulti kör, határidők)

3 közlekedési kedvezmények
Személygépkocsi szerzési támogatás Személygépkocsi átalakítási támogatás A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.

4 Személygépkocsi szerzési támogatás
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

5 A szerzési támogatás mértéke:
új járműnek minősülő személygépkocsi esetén forint, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, illetve segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, továbbá gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb forint.

6 Személygépkocsi átalakítási támogatás
A súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a szállítást végző személy tulajdonában álló személygépkocsinak: a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.

7 Személygépkocsi átalakítási támogatás
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb forint.

8 minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.
Határidők A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani. (Tájékoztató, kérelem nyomtatvány és benyújtási lehetőség már a kormányablakban is!)

9 Egyéb fogyatékossággal élő személy
Jogosultság Súlyos mozgáskorláto- zott személy szerzési támogatás átalakítási támogatás Egyéb fogyatékossággal élő személy szerzési támogatás, kizárólag új és használt személygépkocsi szerzéséhez

10 Jogosultság . A szerzési és átalakítási támogatásra
a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, a keretszámra és az előnyben részesítési feltételekre tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható az Mkr. 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja az Mkr. 4. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó, az Mkr. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben szállítást végző személy szállítja .

11 Jogosultság Az Mkr. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha - a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és - a keretszámra és az előnyben részesítési feltételekre tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és - önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

12 Súlyos mozgáskorlátozott személyek
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság. A kérelemhez csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló, a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát.

13 Súlyos mozgáskorlátozott személyek
b) 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz. Csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló, az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát.

14 Súlyos mozgáskorlátozott személyek
c) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 4/A. alcíme szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. Csatolni kell a szakértői szerv (rehabilitációs szakigazgatási szerv, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, az R. 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát.

15 Súlyos mozgáskorlátozott személyek
Abban az esetben, ha az a)-c) pontokban meghatározott iratok nem állnak rendelkezésre, csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ezen iratok megküldésével a Szociális és Gyámhivatal megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

16 Egyéb fogyatékossággal élő személyek
d) Fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult (látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos vagy autista), vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság. Csatolni kell az egyéb fogyatékosság tényét igazoló, a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát.

17 Egyéb fogyatékossággal élő személyek
e) A 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság. Csatolni kell a egyéb fogyatékosság tényét igazoló, az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát.

18 Előnyben részesítés a) kereső tevékenységet folytat,
Az Mkr. 6. § (3) bekezdése szerint a közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki a) kereső tevékenységet folytat, b) tanulói, képzési jogviszonyban áll, c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé.

19 Önálló személygépkocsi használó
az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki - a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította, és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;

20 Szállítást végző személy
a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező - vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy, amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;

21 A jogosultság megállapítása
A Szociális és Gyámhivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig, a keretszám és az előnyben részesítés kérdését figyelembe véve az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról.

22 A támogatás felhasználása:
új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a finanszírozó szervezettel (Széchenyi Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.) kötött kölcsönszerződés keretében; minden egyéb esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával történik.

23 A támogatás felhasználása
A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani.

24 A támogatás felhasználása
A kölcsönszerződést három éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre. Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.

25 A támogatás felhasználása
Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.

26 Statisztika 2014. első félév
2014. március 31-ig 63 kérelem került benyújtás- ra. Jogosultságot megállapító határozatok: 41 db új járműnek minősülő személygépkocsi: 16 db újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi: 22 db segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű: 1 db átalakítási támogatás: 2 db. Kérelmet elutasító határozatok: 22 db

27 Statisztika 2014. első félév
A keretszám kimerülése miatt nem történt elutasítás. Elutasítási okok: Jogosultság hiánya (pl.: a kérelmező közlekedőképességében nem akadályozott).

28 Benyújtási határidő 2014. szeptember 30.!
Maximum forint állami támogatás. A súlyos mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők akár fél áron juthatnak új autóhoz! Az állami támogatásnak köszönhetően idén már az ezredik új „lehetőségautó” került átadásra. 2014-ben már második alkalommal nyújthatják be az ügyfelek a kérelmüket.

29 Benyújtási határidő 2014. szeptember 30.!
Benyújtási lehetőség, kérelem nyomtatvány és tájékoztató már a kormányablakban is! Igényelhető új autók listája: Suzuki Swift 1.2 GL Suzuki Swift 1.2 GL automata Suzuki SX4 1.6 GLX Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Premium automata Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Start (GA)

30 Köszönöm a figyelmet! A tárgyban további érdeklődés a következő telefonszámon: 32/ Internetes tájékozódás: vagy


Letölteni ppt "A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések